5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 131-132. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayati Ogretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 5. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 131, 132


5.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 131 Cevapları

A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru : 1. Sahabiler, İslam ümmeti içinde niçin ayrıcalıklı bir nesildir? Açıklayınız.


Cevap : Peygamber efendimiz ile dinimizi yaymak için savaşan kişiler olduğu içindir.


Soru : 2. Sahabilerin İslam’ın doğru anlaşılmasındaki rolü nedir? Örneklerle anlatınız.


Cevap : Peygamber efendimizden gördüklerini bizlere aktarmışlardır.


Soru : 3. Sahabilerin Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgi ve bağlılığını örneklerle açıklayınız.


Cevap : Onlar her zorlukta peygamber efendimizin yanında olup ona hizmet etmişlerdir.


Soru : 4. Peygamber Efendimizi (s.a.v.) neden sevmeliyiz? Düşüncelerinizi sınıfta anlatınız.


Cevap : Peygamber efendimiz bizim dinimizin peygamberidir. Allah’ın emirlerini bize ileten peygamberdir. Ayrıca doğru, dürüst, merhametli, samimi biridir. Her insana örnek olacak biridir. Bundan dolayı peygamber efendimizi sevmeliyiz.


Soru : 5. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuk sahabilere yaklaşımı nasıldı? Örnek vererek anlatınız.


Cevap : Çocuklara karşı sevgisi ayrıydı. Onlara kızmadan oyunlarına katılır, onaları dinlemiş, sert çıkmamıştır.


Soru : 6. Sahabilerin dikkatinizi en fazla çeken özellikleri nelerdir? Defterinize listeleyiniz.


Cevap : Peygamber efendimize bağlı olmaları, dünyadan çok ahireti düşünmeleri ve dinimizi doğru bir şekilde yaymaya çalışmalarıdır.


Soru : 7. Peygamberimiz (s.a.v.) sahabilerle ilgili neler söylemiş, bize ne gibi tavsiyelerde bulunmuştur? Belirtiniz.


Cevap : Sahabilerin insanlardan üstün olduğunu belirtmiştir.


Soru : 8. Aşağıdaki şemayı çocuk sahabilerin adını yazarak örnekteki gibi tamamlayınız.


Cevap : Bazı çocuk sahabiler

  1. Ebu Said el-Hudri (r.a)
  2. Enes b. Malik (r.a.)
  3. Üsâme b. Zeyd (r.a.)
  4. Abdullah b. Abbas (r.a.)
  5. Ümame b. Ebi’l-As (r.a.)

B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru : 9. “Ashabıma sövmeyin! Canım elinde olana (Allah’ a) yemin ederim ki eğer biriniz, Uhud (Dağı) kadar altını Allah yolunda harcasa bu, onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.” (Ebu Davud, es- Sünen, Sünnet, 10.)

Yukarıdaki hadiste esas anlatılmak istenen nedir?


Cevap : A

A) Sahabilerin fazileti
B) Uhud Dağı’nın önemi
C) Muhtaçlara yardım etmenin önemi
D) Sahabilerin sayısının çokluğu


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 132 Cevapları

Soru : 10. Aşağıdakilerden hangisi, Aşere-i Mübeşşere arasında yer almaz?


Cevap : B

A) Hz. Ebu Bekir (r.a.)
B) Abdullah b. Abbas (r.a.)
C) Talha b. Ubeydullah (r.a.)
D) Zübeyr b. Avvam (r.a.)


Soru : 11. Aşağıdakilerden hangisi, Hulefâ-i Râşidîn olarak adlandırılan sahabiler arasında yer almaz?


Cevap : D

A) Hz. Ali (r.a.)
B) Hz. Osman (r.a.)
C) Hz. Ömer (r.a.)
D) Hz. Hamza (r.a.)


Soru : 12. Kur’an-ı Kerim’i ilk tefsir edenlerden biri olan, Tercümanü’l-Kur’an (Kur’an’ın tercümanı, açıklayıcısı) lakabıyla da tanınan, Peygamberimizin (s.a.v.) kendisine dua ettiği ünlü sahabi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : A

A) Abdullah b. Abbas (r.a.)
B) Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a.)
C) Said b. Zeyd (r.a.)
D) Abdurrahman b. Avf (r.a.)


C Aşağıdaki hadislerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlar ile tamamlayınız.


Cevap :

✦ Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşamış, çok kısa süre de olsa Resulullah’ı (s.a.v.) görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere Sahabi denir.

✦ Hz. Peygamberin (s.a.v.) sağlığında Müslüman olduğu hâlde Sevgili Peygamberimizi (s.a.v.) görme şerefine nail olamamış kimseler için sahabi nitelemesi kullanılmaz. Bunlara Muhadram denir.

✦ Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hayattayken bazı sahabilerini cennetle müjdelemiştir. Efendimizin (s.a.v.) cennetle müjdelediği on sahabiye Aşere-i Mübeşşere denir.

✦ Sahabilerin, Mekke yolunda, Hudeybiye’de bir ağacın altında Peygamber Efendimize (s.a.v.) biat etmelerine Biatı denir.


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 131-132. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Peygamber efendimiz zamanında yaşamış peygamber efendimizi gören ona iman eden onunla beraber mücadele eden onunla yolculuk yapan bir onunla beraber Müslümanlığı yaymak için seferler yapan insanlara sahabe denir. Sahabeler peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e o dönemde cahiliye devrinde inanmış ve bağlanmışlardır sahabilerin her biri örnek alınacak ve sevilecek nitelikte insanlardır peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardan bahsederken örgü ile ve sevgi ile bahseder peygamber efendimizin görerek iman etmek onlara layık alınmıştır
pamuk prenses
Bu  site  çok  güzel
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    error: Content is protected !!