5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayati Ogretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 1. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 48, 49, 50


1.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 48 Cevapları

A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru : 1. Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını neden öğrenmeliyiz? Belirtiniz.


Cevap : İslam dinine mensup olan bir kişi bu dini getiren Peygamberin hayatını yaptıklarını bilmesi gerekir. Peygamber efendimizin davranışları bizlere örnektir.


Soru : 2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde toplumun inanç durumu ile sosyal ve ekonomik yapısı hakkında genel hatlarıyla bilgi veriniz.


Cevap : Cahiliye dönemi olarak geçmektedir. Bütün kötülüklerin olduğu insanların birbirine karşı yalancı, saygısız ve kavgacı olduğu bir toplumda doğmuştur.


Soru : 3. Kâbe hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap : Yeryüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk binadır.


Soru : 4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) annesi, sütannesi ve dedesiyle geçirdiği yıllar hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Peygamber efendimiz doğmadan babası vefat etmiştir. Dört yaşına kadar süt annesi bakmış sonra  altı yaşında da dedesi bakmaya başlamış sekiz yaşındayken de dedesi vefat etmiştir.


Soru : 5. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), amcası Ebu Talip’in yanında ne kadar kalmış ve bu süreçte neler yaşamıştır? Kısaca anlatınız.


Cevap : Sekiz yaşından yirmi beş yaşına kadar amcası ile birlikte kalmıştır. Ticaret ile uğraşmıştır.


Soru : 6. Peygamberimizin (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği ve çocukları hakkında bilgi veriniz.


Cevap : Hz. Hatice peygamber efendimiz ile evlenmek istemiş peygamber efendimiz de kabul etmiştir. Bu evlilikten Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatma adında altı çocuğu olmuştur.


Soru : 7. Hz. Peygamberin (s.a.v.) İslam tebliğinin Mekke Dönemi’nde neler yaşanmıştır? Kısaca anlatınız.


Cevap : Önce gizli davet sonra açık davet süreci olmuştur.


Soru : 8. Veda Hutbesi nedir? Bu hutbenin içeriği hakkında kısaca bilgi veriniz.


Cevap : Veda hutbesi, Hz. Peygamberin hicri takvime göre 10. yılda yaptığı son hutbedir. Hz. Peygamber son olarak yerine getirdiği veda hutbesinde bu hutbenin son hutbe olduğunu ve bir daha hac edemeyeceğini bildirmiştir. Bu hutbe ile birlikte Hz. Peygamber vefatının yakın olduğunu da tüm Müslüman alemine de bildirmiştir


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru : 9. Kâbe’yi yıkmak için Mekke’ye saldıran Yemen valisi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : A

A) Ebrehe B) Necaşi C) Ebu Cehil D) Bahira


Soru : 10. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) aile büyükleri arasında yer almaz?


Cevap : C

A) Âmine B) Abülmuttalip
C) Ümmü Gülsüm D) Ebu Talip


Soru : 11. I. Muhammed II. Ahmet III. Ali IV. Mustafa
Yukarıdakilerden kaç tanesi, Peygamberimizin (s.a.v.) isimlerindendir?


Cevap : C

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Soru : 12. Peygamberimizin (s.a.v.) gençlik yıllarıyla ilgili hangisi söylenemez?


Cevap : C

A) Ticaretle uğraşmıştır.
B) Ficar Savaşı’na katılmıştır.
C) İlk vahyi alıp peygamber olmuştur.
D) Hılfu’l-Fudûl cemiyetine katılmıştır.


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 49 Cevapları

Soru : 13. Hz. Hatice (r.a.) ile Ebu Talip’in vefat ettiği seneye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : D

A) Akraba Yılı B) Ölüm Yılı
C) Ebu Talip Yılı D) Hüzün Yılı


Soru : 14. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’ye hicretinden sonra gerçekleşmiştir?


Cevap : C

A) Habeşistan hicreti B) Hz. Hatice’nin (r.a.) vefatı
C) Mescid-i Nebi’nin inşası D) Kâbe Hakemliği


Soru : Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap :

✦ Hz. İbrahim (a.s.), oğlu İsmail (a.s.) ve eşi Hz. Hacer’i Mekke’ye bıraktığında Allah (c.c.) tarafından onlara ikram olarak verilen Kâbe’nin yanındaki kaynak suyuna zemzem  denir.
✦ Kâbe’ye, Allah’ın evi anlamına gelen beytullah da denilmektedir.
Şirk, Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmektir. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmektir.
✦ İslamiyet’ten önceki dönem, barındırdığı olumsuzluklar ve yaşanan kötülükler sebebiyle Cahiliye Dönemi olarak adlandırılır.
✦ Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu Rebiü’l-evvel ayının on ikinci gününü her yıl Mevlit Kandili olarak kutlarız.
✦ Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy, 610 yılının Ramazan ayında, Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’nda gelmiştir.
✦ Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı ilk ve son hacca Veda Haccı denir.


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 50 Cevapları

Soru : Ç Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

  • (Y) 1. Birden fazla ilah olması durumunda da evrendeki düzen aynen devam ederdi.
  • (Y) 2. Allah (c.c.), sadece canlı varlıkları yaratmıştır.
  • (D) 3. Allah’ın (c.c.) yaptığımız davranışları bilmesi, davranışlarımızda dikkatli olmamızı sağlar.
  • (D) 4. Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır.
  • (D) 5. İhlâs suresi dört ayettir.

Soru : D Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazınız.


Cevap :

Hicret: Hazreti Muhammet’in, İslamlığı yaymaya başladığı ilk yıllarda Mekke’de gördüğü aşırı baskı nedeniyle Medine’ye göçmesi olayı.

Muhacir: Çeşitli nedenlerle kendi ülkesinden göçmek durumunda kalan insanlar muhacirdir.

Ensar: Yardım etmeyi seven, herkese yardımcı olan kişi manası taşımaktadır

Mescidi Nebi: peygamber mescidi

Suffe: Peygamber efendimizin eğitim verdiği yere verilen addır.

Ashab-ı Suffe: Mescidi Nebevinin avlusunda mescide bitişik olan odalarda kalan, evi ve ailesi bulunmayan, bütün günlerini Peygamber (s.a.v)’i dinlemeye, ilim öğrenmeye ayıran kişiler.

Ravza-i Mutahhara: Medine’de ki Mescid-i Nebevi’nin  içinde, İslam dini Peygamberi Muhammed’in mezarından minberine kadar olan özel yerdir.


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 48-49-50. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dünyaya geldiğin zaman Mekke halkı çok cahil ve putlara tapan bir kavimde kız çocukları diri diri gömülür putlara tapılır ve insanlar yaptığı topları bazen satar bazen yerlerdi. Mekke halkı peygamber efendimizin Müslümanlığı yemeye başladıktan sonra Müslümanlığı kabul etmemiş ve mekke'deki müslümanlar  birçok şehit vermişlerdir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birçok işkenceye ve mücadeleye maruz kalmıştır. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sebeple mekke'den göç etmek zorunda kalmış Medine'ye gitmiştir Medine'ye göç ettiği zaman oradaki Müslümanlar onu büyük bir coşku ve sevinçle karşılamış ve Müslümanlığın yayılması ve sahabelerin rahat bir şekilde Müslümanlığı yaşatması daha kolay olmuştur
Ben Benim De Sen Kimsin?
slm müq bi site ne yapıyosanız yapın
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    error: Content is protected !!