5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 71-72. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayati Ogretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 71, 72


2.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 71 Cevapları

A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru :  1. Peygamberlik müessesesinin insanlık için önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Peygamberler insanları yanlış yoldan doğru yollara çevirmek için gönderilmiştir.


Soru :  2. “Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde
idiler.” (Âl-i İmrân suresi, 164. ayet.) ayetini açıklayınız.


Cevap : Allah bizlere peygamber göndererek doğru yolu kolay bir şekilde bulamamızı sağlamaktadır. Bu da bizlere sunulan bir hediyedir.


Soru :  3. Peygamberlerin getirdiği ilkelere uymak neden gereklidir? Belirtiniz.


Cevap : Peygamberlerin getirdiği ilkeler Allah2ın bizlere emirleridir. Bunlara bu yüzden uymamız gerekmektedir.


Soru :  4. Allah (c.c.) niçin peygamber göndermiştir? Söyleyiniz.


Cevap : İnsanlara kendi varlığını bilmeleri ve kabul etmeleri için göndermiştir.


Soru :  5. Peygamberlerin görevleri nelerdir? Bilgi veriniz.


Cevap :

 1. Tevhit inancını hakim kılmak
 2. İnsanları müjdelemek ve uyarmak
 3. Barışı ve huzuru hakim kılmak
 4. Haramı ve helali açıklamak
 5. Allah’ın indirdiği kutsal kitaptaki ayetleri açıklamak

Soru :  6. Peygamberlik müessesesinin tarihî gelişimi hakkında bilgi veriniz.


Cevap :  İlk insan ilk peygamber Hz. Adem ile başlamıştır. Hz. Muhammed(s.a.v) ile son bulmuştur. Kur’an-ı Kerimde 25 peygamber adı geçmektir. Hadislerde is 124.000 civarında peygamber geldiği aktarılmaktadır.


Soru :  7. Aşağıdaki kavramları tanımlayınız.


Cevap :

Lütuf: sayılan, değer ve önem verilen birinden gelen iyilik

Resul: kendisine kitap inmiş peygamber.

Nebi: Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileterek onları aydınlatan peygamber

Mucize: akıl yoluyla açıklanamayan, bu yüzden de Tanrısal bir güç tarafından yaratıldığına inanılan doğaüstü olay


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru :  8. Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an’da adı geçen peygamberler arasında yer almaz?


Cevap : D

A) Hz. İsmail (a.s.) B) Hz. İbrahim (a.s.)
C) Hz. Zekeriya (a.s.) D) Hz. Şit (a.s.)


Soru :  9. Aşağıdakilerden hangisinin, peygamber olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı vardır?


Cevap : B

A) Hz. İsa (a.s.) B) Hz. Lokman (a.s.)
C) Hz. Yakup (a.s.) D) Hz. Hud (a.s.)


Soru :  10. Tufan Olayı hangi peygamber zamanında gerçekleşmiştir?


Cevap : C

A) Hz. Lut (a.s.) B) Hz. Salih (a.s.)
C) Hz. Nuh (a.s.) D) Hz. Şuayp (a.s.)


Soru :  11. Hz. Yusuf’la (a.s.) ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Cevap : C

A) Kardeşlerini ağır şekilde cezalandırmıştır.
B) Yıllarca zindanda kalmıştır.
C) Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.
D) Hz. Yakup’un (a.s.) oğludur.


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 71 Cevapları

Soru :  12. Aşağıdakilerden hangisi, peygamberlik ve peygamberlerle doğrudan ilgili bir kavram değildir?


Cevap : C

A) Mucize B) Resul C) Kâbe D) Nebi


Soru :  13. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin akıllı ve zeki kimseler olduğunu ifade eder?


Cevap : C

A) Tebliğ B) Emanet C) Fetanet D) Sıdk


Soru :  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap :

✦ Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere Nebi denir.
✦ Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere Resul denir.
✦ Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili olarak anlatılan ibret verici  hikâyelere, tarihî olaylara Kıssa denir.
✦ Peygamberlerin, kendilerine inanmayan insanlara, peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri olağanüstü olaylara mucize denir.
✦ Peygamberlerin günah işlemekten kaçınma ve masum olma özelliğine İsmet sıfatı denir.
✦ Peygamberlerin, Allah’tan (c.c.) aldıkları ilahi mesajları olduğu gibi hiçbir eksiltme ve ekleme yapmadan insanlara iletmesine tebliğ denir.


Soru :  Ç Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah (c.c.) tarafından gönderilen peygamberlerin sonuncusudur.
 2. ( Yanlış ) Hz. Yuşa (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir.
 3. ( Yanlış ) Allah (c.c.) peygamber göndermese de Rabb’imize (c.c.) nasıl ibadet edeceğimizi bilebilir, melekler ve ahiretle ilgili bilgi sahibi olabilirdik.
 4. ( Doğru ) Hz. Musa (a.s.), Mısır firavununu Allah’ın (c.c.) birliğine inanmaya çağırmıştır.
 5. ( Yanlış ) Sıdk, akıllı ve zeki olmak anlamına gelir.
 6. ( Doğru ) İlk insan Hz. Âdem (a.s.), aynı zamanda ilk peygamberdir.

 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 71-72. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Peygamberlerin temel görevleri ve vazifeleri peygamber olduktan sonra cehalete kapılmış doğru yolu bulamamış ve yanlışlıklarla dolu insanları doğru yola iletmek Allah'ı tanıtmak tevhid inancını benimsetmek dinin gerekliliğini ve vazifelerini belirtmek ve insanları kötülükten alıkoyar ak doğru yola iletmektir. Örneğin Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce bile güvenilir Emin sevilen sayılan ile örnek gösterilen bir insandı peygamber olduktan sonra Allahu Teala'nın birliğine tekliğine İslamın ve imanın şartlarının gerekliliğine ahiret inancına ve ibadetlerin tam ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerektiğine inanmış bu alanda insanları doğruya barışa ve mutluluğa çağırmış İslam'ı bulan insanların mutlu olacağını ve cennetle mükafatlandırır alacağına müjdeler vermiştir
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  error: Content is protected !!