5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 86-87-88. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları


Peygamberimizin Hayati Ogretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 86, 87, 88


3.Ünite Değerlendirme Çalışmaları Metni Cevapları


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 86 Cevapları

A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru :  1. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), çocuklarına ve torunlarına nasıl davranırdı? Örnek vererek anlatınız.


Cevap : Peygamber efendimiz çocuklarına ve torunlarına her zaman sevgi ve şefkat ile yaklaşırmış. Onları öper, dinler severmiş.


Soru :  2. Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinde çocuklar kendini nasıl hisseder, hangi duyguları yaşardı? Açıklayınız.


Cevap : Mutlu huzurlu hissederdi. Çünkü peygamber efendimiz ailesine çok önem verirdi.


Soru :  3. Peygamberimiz (s.a.v.), çocuklara değer verdiğini hangi davranışlarıyla göstermiştir? Örnek veriniz.


Cevap : Onları koruması, sevmesi, merhamet etmesi gibi davranışlarıyla göstermiştir.


Soru :  4. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yetimlere yaklaşımı nasıldı? Örnek vererek açıklayınız.


Cevap : Onları hep korumuş ve merhametle yaklaşmıştır. Bir hadisinde şu şekilde bahsetmektedir; Allah’ım, ben iki zayıfın; yetimin ve kadının hakları konusunda (insanları) şiddetle uyarıyorum, onların haklarına el uzatılmasını (özellikle) yasaklıyorum.” Onlara sahip çıkmış ve yakından ilgilenmiştir


Soru :  5. Anne ve babalar, çocuklarına sevgilerini nasıl gösterebilirler? Aşağıdaki kutucuklara, bu konuyla ilgili örnekler yazınız.


Cevap :

5. Sinif Peygamberimizin Hayati Ders Kitabi Tutku Yayinlari Sayfa 86 Cevaplari

”5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 86 Cevapları”


B Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


Soru :  6. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) torunlarının adları hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Cevap : D

A) Ali ile Ahmet
B) Mahmut ile Mustafa
C) Abdullah ile Ali
D) Hasan ile Hüseyin


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 87 Cevapları

Soru :  7. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), biri hariç tüm çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Kızı …………………… Sevgili Peygamberimizden (s.a.v.) altı ay kadar sonra hayata veda etmiştir.

Boş bırakılan yere hangi isim getirilmelidir?


Cevap : A

A) Fâtıma (r.a.)
B) Rukiye (r.a.)
C) Ümmü Gülsüm (r.a.)
D) Zeynep (r.a.)


Soru :  8. I. Saçını kesip sadaka vermek
II. Güzel isim koymak
III. Akika kurbanı kesmek
IV. Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okumak
Peygamberimizi (s.a.v.) örnek alan bir mümin, dünyaya gelen çocuğu için yukarıdakilerden kaç tanesini yapmalıdır?


Cevap : D

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


Soru :  9. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklara davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Cevap : B

A) Sevgi
B) Şiddet
C) Merhamet
D) Hoşgörü


Soru :  10. Peygamber Efendimizle (s.a.v.) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Cevap : D

A) Peygamberimiz (s.a.v.) çocuklara anlayışlı davranırdı.
B) Peygamberimiz (s.a.v.) yetimleri koruyup kollardı.
C) Peygamberimiz (s.a.v.) çocuklara şefkatle muamele ederdi.
D) Peygamberimiz (s.a.v.) erkek çocuklarını kız çocuklarından fazla severdi.


Soru :  11. Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarla olan ilişkilerini örnek alan bir Müslüman’dan, aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?


Cevap : D

A) Çocuklara hediye vermek
B) Yetimleri koruyup gözetmek
C) Çocukları iyi ve güzel davranışlara yönlendirmek
D) Çocukları arasında ayrım yapmak


5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Tutku Yayınları Sayfa 88 Cevapları

Soru :  C Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla doğru bir şekilde tamamlayınız.


Cevap :

✦ “Küçüklerimize sevgi ve şefkatle davranmayan, büyüklerimize saygı  göstermeyen bizden değildir.” (Ebû Dâvud, es-Sünen, Edeb, 66.)

✦ “Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” (Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Edeb, 18; Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, Fedâil, 65.)

✦ “Müslümanların evleri içinde en hayırlı ev, içinde yetime  iyi muamele edilen evdir. Müslümanların evleri içinde en kötü ev de yetime kötü muamele edilen evdir.” (İbn-i Mâce,es-Sünen, Edeb, 6.)

✦ “Ben ve yetime kol kanat geren kimse, cennete şu iki elin parmakları gibi birbirine yakınız.” (Müslim, el- Câmiu’s-Sahih, Zühd, 42; Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, s. 113.)

✦ “Hiçbir anne ve baba, çocuğuna güzel terbiye daha üstün bir miras bırakmış olamaz.” (Tirmizî, es-Sünen, Birr, 33.)


 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 86-87-88. Sayfa Cevapları Tutku Yayınları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde yaşayan tüm çocuklara kendi çocuklarına ve torunlarına büyük merhametli ve şefkatle yaklaşır the onlarla konuştuğu zaman çok özenli ve merhametli sabırlı bir şekilde dinler onların en güzel şekilde iletişim kurmayı sever de peygamber efendimiz Ayrıca kız çocuklarına ayrı bir Özen gösterir onları çok sever ve cahiliye devrinde yapılan haksızlıklara karşı büyük bir üzüntü duyardı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukların çok kıymetli olduğunu bilir ve her defasında bunu uygulardı özellikle yetim öksüz ve yardıma ihtiyacı olan tüm çocukların dizilmesi gerektiğini tüm Müslümanlara söylerdi
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    error: Content is protected !!