5. Sınıf Sosyal Bilgiler 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık Ders Kitabı


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Küresel Bağlantılar Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 196, 197, 198


7. Ünite Küresel Bağlantılar Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

A) Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


( Yanlış ) Ülkeler üretim yaparak kendi ihtiyaçlarının hepsini karşılamaktadır.
( Doğru ) Ülkemizin, ulaşım yolları üzerinde bulunması diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini sağlamıştır.
( Yanlış ) Bir toplumun geliştirdiği ürünleri diğer toplumlar kullanamaz.
( Doğru ) Uçak, gemi ve tren sayesinde iletişim faaliyetleri daha kolay yapılmaktadır.
( Doğru ) Turizm faaliyetleri, farklı ülke toplumlarının birbirini daha yakından tanımasını sağlar.
( Yanlış ) Ülkemize gelen turistlere ön yargıyla yaklaşmalıyız.
( Doğru ) Ticari faaliyetlerin gerçekleşmesi için alıcı ve satıcının iletişim kurması gerekir.
( Yanlış ) Bizden sonra gelecek nesillerin ortak mirastan yararlanmasını engellemeliyiz.


B) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık Ders Kitabı


1. Çin Seddi ve Tac Mahal insanlığın ORTAK mirasına örnektir.
2. VİCTORİA ŞELALESİ insanlığa ait olan doğal bir ortak mirastır.
3. Günümüzde ürün satın almak isteyen insanlar TELEFON ile görüntülü veya sesli konuşarak üreticiyle kolaylıkla iletişime geçebilir.
4. ULAŞIM teknolojileri sayesinde insanların ihtiyaç duydukları ürünler bir ülkeden başka bir ülkeye kısa zamanda taşınabilmektedir.
5.Turizm, ülkeler açısından önemli bir ekonomik faaliyet olduğu için BACASIZ SANAYİ olarak da adlandırılır.
6.Turizm faaliyetleri, kültürler arası ETKİLEŞİMİ artırır.
7. İnsanlığın tarih boyunca sonraki kuşaklara bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne ORTAK MİRAS adı verilir.
8.Yunus Emre’nin insan sevgisine ait görüşleri DÜŞÜNCE mirasına örnektir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

C) Aşağıda verilen ortak miras ögelerinin hangi ülkede bulunduğunu araştırarak noktalı yerlere yazınız.


1. Keops Piramidi — Bulunduğu ülke: MISIR
2. Pisa Kulesi —- Bulunduğu ülke: İTALYA
3. Tac Mahal —– Bulunduğu ülke: HİNDİSTAN
4. Machu Picchu Antik Kenti— Bulunduğu ülke : PERU
5. Büyük Kanyon — Bulunduğu ülke : AMERİKA
6. Artemis Tapınağı-— Bulunduğu ülke : TÜRKİYE
7. Eyfel Kulesi — Bulunduğu ülke : FRANSA
8. Kapadokya — Bulunduğu ülke : TÜRKİYE
9. Rodos Heykeli — Bulunduğu Ülke : YUNANİSTAN


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı

Ç) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. İletişim araçlarındaki teknolojik gelişmelerle aşağıdaki durumlardan hangisi yaşanmamıştır?


A) İnsanlar üreticilerle daha kolay bağlantı kurdu.
B) Ticari hayat canlandı.
C) Ülke ekonomileri yavaşladı.
D)Satıcılar ürünlerini daha kolay tanıtma imkanı buldu.


2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemize yurt dışından gelen turistlere karşı gösterilmesi gereken davranışlardan olamaz?


A) Güler yüzlü davranmak
B) Misafirperver olmak
C) Bilmedikleri konularda yardımcı olmak
D) Kültürümüzü öğrenmelerine engel olmak


3. Aşağıdakilerden hangisi turizmin bir ülkeye kazandırdıkları arasında yer almaz?


A) Ülkeler arası ilişkilerini zayıflatır.
B) Kültürel etkileşimini artırır.
C) Ülkenin doğal ve tarihî güzelliklerinin tanınmasını sağlar.
D) Ülkenin ekonomisine katkı sağlar.


4. Aşağıdakilerden hangisi insanlığın sanat mirası arasında yer alır?


A) Suç ve Ceza romanı
B) Aspendos Antik tiyatrosu
C) Telefon
D) Yunus Emre’nin insan sevgisi


5. Ortak mirasla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Ortak mirası korumak sadece bulunduğu ülkedeki insanların görevidir.
B) Tek bir millete değil bütün insanlığa aittir.
C) Bütün insanlar ortak mirastan yararlanma hakkına sahiptir.
D) Ortak mirasın oluşmasında çok sayıda insanın katkısı olmuştur.


6. Aşağıda iletişim ve ulaşım teknolojisi alanında geliştirilen araçlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?


A) İletişim-Televizyon
B) Ulaşım-Tren
C) İletişim-Genel Ağ
D) Ulaşım-Gazete


D) Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir?


Cevap : Yaşadığınız yer ve çevresinin ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan ekonomik ilişkilerdeki rolü nedir? sorusunun farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türkiye Cumhuriyeti iklim çeşitliliği ve mevsimsel farklılıkları sayesinde kaliteli topraklarıyla tarıma elverişli bir ülkedir Öztemiz genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır onun yanında ülkede hammadde kaynakları bulunmaktadır o hammaddeleri yatırımcı girişimci yabancı firmalara hammadde kalitesini göstererek ülkeye yatırım yapılmasını sağlayabilir sanayide daha hızlı bir Kalkınma sağlanabilir Ülker’in tarımsal faaliyetleri kalitesi yükseltilerek ihracat ürünleri üretilebilir bulunduğumuz bölgede seracılık yapılmaktadır yetiştirilen ürünler ihracata gönderilmektedir.


2. İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?


Cevap : İletişim ve ulaşım teknolojisinde meydana gelen gelişmeler ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir? sorusunun farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ticaretin internette entegre olmasıyla e-ticaret oldukça hız kazanmıştır.iletişimin bu kadar hızlı gelişmesiyle firmalar büyük kolaylık sağlamıştır. Kısa sürede almak istedikleri ürünlerin siparişlerini geçerek gerekli yazışmaları internet üzerinden yaparak istedikleri ürünü istedikleri gibi alabilmektedirler.


3. Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir?


Cevap : Turizmin bir ülkeye olan katkıları nelerdir? sorusunun farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Turizmin bir ülkeye olan katkıları şunlardır ;

  • Turizm ülkemize maddi manevi  olarak çok fazla katkısı vardır.
  • Ülkemiz yabancı turistler tarafından tanınır.
  • Geldiklerinde alışveriş yaparlar bu alışverişten dolayı satış yapan esnaflar da para kazanır.
  • Ülkemizde döviz katkısında bulunurlar
  • Kendi Kültürlerini bize tanıtırlar.
  • Gelen turistlere iyi davranmalıyız biz iyi davranırsak onlarda bizi geldikleri ülkedeki arkadaşlarına anlatarak gelmelerini sağlarlar. Ülkemizi tanıtırlar.

4. Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir?


Cevap : Ortak mirasa ait eserleri korumak için bizlere düşen görevler nelerdir? sorusunun farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ortak miraslarımız kültürümüz,gelenek göreneklerimiz, tarihi eserlerimizdir. Bunlar bize atalarımızdan kalmıştır. Bu yüzden gözümüz gibi bakmalı ve korumalıyız. Açık alanlarda ise zarar veren insanları uyarmalıyız. Bu mirasları unutmayarak göz ardı etmeyerek geleceğe aktarmalıyız ancak bu şekilde korumuş oluruz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Dersinin videolu anlatım için 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık Ders Kitabı konusunu izleyebilirsiniz. 


5. Sınıf Sosyal Bilgiler 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...


İrem
4. sınıf sosyal bilgiler 196 197 198 sayfa 7. ünite küresel bağlantılar ünitesi değerlendirme testinin cevapları için sitenize ve bu sitede çalışanlara çok teşekkür ediyorum.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni
5. Sınıf Sosyal Bilgiler 196-197-198. Sayfa Cevapları Anadol Yayıncılık Ders Kitabı sayfalarının bulunduğu konu sizler için 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık ders kitabının sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını izleyebilirsiniz.
Yaren
5. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Küresel Bağlantılar Ünite Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevaplarınız için sizler minnetrarım hayatımı kurtardınız.
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 22 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Content is protected !!