5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 86-87. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 3. Ünite İnsan ve Çevre Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 86, 87


3. Ünite İnsan ve Çevre Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Türkiye fiziki haritasına bakan Serhat incelediği bir bölgenin genelde yeşil renk ve bu rengin tonlarından olduğunu görür.
Buna göre, Serhat’ın incelediği bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Yükseltisi azdır.
B) Yeryüzü şekilleri sadedir.
C) Genel olarak 0–500 metre arası yükseltiye sahiptir.
D) Platolar geniş yer kaplar.


2. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlıdır. Kış mevsiminin ılık geçmesine bağlı olarak seracılık faaliyetleri yoğun olarak yapılmaktadır. Yaz mevsimi sıcak geçtiği ve uzun süreli olduğu için yılda birden fazla ürün alınan yerler vardır.

Bu parçada iklimin aşağıdakilerden hangisine olan etkisinden söz edilmiştir?


A) Turizme B) Sanayiye C) Tarıma D) Hayvancılığa


3. Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Örneğin; düz bir alana sahip olan Adana, Konya ve Bursa gibi illerimizin nüfusu fazla iken dağlık ve engebeli arazi üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde nüfus daha azdır.

Buna göre, verilen bilgilerde nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerin hangisi vurgulanmıştır?


A) Bitki örtüsü B) İklim şartları C) Yeryüzü şekilleri D) Toprak yapısı


4. Deprem ülkemizde can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden biridir. Halk arasında zelzele olarak da bilinen deprem yer kabuğunun altındaki hareketlere bağlı olarak oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi depremin yıkıcı etkisini azaltmak için yapılan çalışmalardan biri değildir?


A) Konutları inşaat yönetmeliklerine uygun yapmak
B) Konutları yumuşak zemin ve fay hatları üzerine yapmak
C) Konut yapımında dayanıklı ve kaliteli malzeme kullanmak
D) Uygun olmayan bölgeleri yerleşime kapatmak


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

5. Barış, ara tatilde ziyaret amacıyla dayısının yaşadığı şehre gitmiştir. Buraya çok kar yağdığını gören Barış, yolculuğu esnasında bazı yerlerde dağların yamaçlarından kayan kar kütlelerinin yolları kapadığına tanık olmuştur.

Buna göre, Barış’ın gittiği yerde aşağıdaki doğal afetlerden hangisi yaşanmaktadır?


A) Sel B) Çığ C) Heyelan D) Deprem


B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


 1. ( Yanlış ) Ülkemizde denizlerden uzak iç kesimlerde Akdeniz iklimi görülür.
 2. ( Doğru ) Doğal afetler, insanların yaşamlarını olumsuz yönde etkiler.
 3. ( Yanlış ) Ülkemizde nüfusun en fazla olduğu il Ankara’dır.
 4. ( Yanlış ) Ülke, şehir ve ilçe sınırlarını fiziki haritalara bakarak öğrenebiliriz.
 5. ( Doğru ) Doğal afetler engellenemez olsa da alınacak önlemler doğal afetlerin etkilerini azaltabilir.
 6. ( Yanlış ) İklim, bitki örtüsü ve su kaynakları nüfusun dağılışını etkileyen beşerî özellikler arasında yer alır.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.


(iklimovaahşapkarasal iklimedeprem-vadi)


 1. Belirli bir bölgede sıcaklık değerleri, rüzgâr, yağış gibi hava olaylarının uzun yıllardaki ortalamasına iklim denir.
 2. Akarsular tarafından yarılmamış, çevresine göre düz olan yeryüzü şekillerine ova denir.
 3. Karadeniz ikliminin etkili olduğu kırsal yerleşimde konut yapımında daha çok ahşap kullanılır.
 4. Akarsuların yataklarını aşındırması ile oluşan yeryüzü şekillerine deprem denir.
 5. Buğday karasal iklim uyum sağlamış bir tarım ürünüdür.

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır?


Cevap : Fiziki haritalarda yükselti basamaklarının gösteriminde hangi renkler kullanılır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Haritaya bakarak öğrenebileceğimiz bilgilerden biride bulunduğumuz konumun deniz seviyesinden yüksekliğidir. Bu yüksekliği ifade etmek için haritalarda bazı renkler kullanılır.

 • Yeşil renk: Deniz seviyesinden en fazla 200 metre yukarısı için kullanılır.
 • Açık yeşil: 200-500 metre arasında kullanılır.
 • Sarı: Deniz seviyesinden 500-1000 metre arasında yükseklikte bulunan yerler için kullanılır.
 • Turuncu: 1000 metre ile 1500 metre arasını ifade eder.
 • Açık kahverengi: 1500-2000 metre yükseklik demektir.
 • Kahverengi:2000-2500 metre için kullanılan renktir.
 • Koyu kahverengi: 2500 metre ve daha fazla yükseklik için kullanılır.

Haritaya bakarak deniz derinliği hakkında da bilgi sahibi oluruz. Mavinin tonları ne kadar koyulaşıyorsa derinlik o kadar artıyordur

 • Açık mavi: Derinliğin en fazla 200 metre olduğunu gösterir.
 • Mavi: 200-500 metre arası derinlikleri ifade eder.
 • Koyu mavi: 500 metre ve daha derin yerleri gösterir bize.
 • Beyaz: Haritadaki buzulların yerlerini gösterir.

2. İklim, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?


Cevap : İklim, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
İklim üzerinde doğrudan etkilidir insanlar iklim sebebiyle hangi sarımsak hareketleri yapacaklarını hangi mevsimde nasıl gireceklerini ve eğitim iş hayatı gibi hayatlarını nasıl şekillendireceklerine karar verilen iklimi farklı olması hangi bölgede hangi tarım ürünlerini yetişeceği hangi hemen dedim yapılacağı bile iklimi ilgilidir.
Hatta insanların ten rengi bile iklimin etkisine bağlıdır güneşin çok yakıcı olduğu bölgelerde insanlar daha esmer güneşin az olduğu bölgelerde ise daha beyaz senedir yaşanan hastalık türleri bile iklim ile ilişkilidir.


3. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleri ile ilgili beş örnek veriniz.


Cevap : İnsanların doğal ortamı değiştirmeleri ile ilgili beş örnek veriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Doğada insan olmadan kendiliğinden var olmuş ve var olmaya devam ettirecek sistemler doğal sistemlerdir. Bu sistemler ekolojik dengenin birer parçasıdır. Kontrolsüz bir şekilde doğal ortamlara zarar vermek bu dengeyi bozacak ve çeşitli sorunlara neden olacaktır. İnsanların doğal ortamı değiştirmeleriyle ilgili örneklere bakalım.

 • Nehir yataklarının kurutulup evlerin inşa edilmesi.
 • Şehirler arası mesafenin kısalması için dağların içinden tünel yapılması.
 • Büyük sanayi fabrikalarından çıkan gazlarla havayı kirletmesi.
 • Ağaçların kesilerek veya yakılarak ormanlık alanlara ev site inşa etmesi.
 • Akarsu, nehir yataklarına barajlar kurarak suyun akış yönünü değiştirmesi.
 • Kıyı kesimlerini doldurarak sahil yolunu büyütmeleri.

 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 86-87. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
sümeyye pişkin
güzeldi be beyendim  süperdi BEEEE 
FATİME
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ ZAHMET ETTİNİZ        
Merve
5. Sınıf sosyal bilgiler ders kitabı mızda ülkemizin fiziki haritasını incelediğimiz zaman ülkemizin 7 kıtadan meydana geldiğini görebilmekteyiz Ayrıca ülkemizin 3 tarafı denizlerle kaplıdır Akdeniz Denizi Karadeniz Denizi ve Ege Denizi Ayrıca Marmara Denizi ülkemize 3 bölgesinde çepeçevre sarmaktadır ülkemizin her bölgesinde farklı iklimler vardır eklemlere bağlı olarak da elbette ki yetişen ürünler gözlemlenebilir ülkemizde bulunan akarsular platolar ve ovalar çeşitli renklerle gösterilmektedir ülkemizin fiziki haritasına baktığımız zaman Ayrıca ülkemizin çevre komşularını görebiliriz ülkemizin 81 ilden olduğu oluştuğunu ve bu illerin hangileri olduğunu fiziki haritada inceleyebiliriz.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!