5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111-112-113-114 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Bir Fikrim Var Cevapları Sayfa 111, 112, 113, 114


Bir Fikrim Var Metni Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 111-112-113-114


Soru : Acaba ben de sanal gerçeklik gözlüğü gibi bir icat yapabilir miyim?


Cevap:

  • Bence bende ileride sanal gerçeklik gözlüğü gibi birçok icat yapabilirim. İyi bir çalışma ve dikkat ile bunu başarabileceğimi düşünüyorum.
  • İcat ve makinelerle ilgim olmadığı için ileride sanal gerçeklik gözlüğü gibi icat yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü ilgi alanım bunlar değil. Başka alanlarda başarılı olacağıma inanıyorum.

Soru : Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özellikler nelerdir?


Kısa Cevap : “Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özellikler nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden en belirgin olanlarından bir tanesi kendilerine karşı aşırı bir özgüvenleri olmalarıdır.

Sayesinde başarısızlıkların üstünden rahatlıkla gelir ve kendilerine hayalperest gibi dalga geçici yaklaşımlara karşı kulak asmadan devam edebilirler.

Zaten bu şekilde kendine özgüvenleri olan insanlar olmasaydı insanların kendilerine yapmış oldukları olumsuz eleştirilere kulak asar başarı iş imkanı bulamazlardı.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de ben merkezi olmalarıdır. Kendini duymuş oldukları bu aşırı özgüven ve kendilerini merkezi hissetmeleri sebebiyle buluş yapma gücünü kendilerinde hissederler

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi genellikle içe dönük ve dış dünyayla çok alakalı olmamalarıdır.

Bu insanlar içe dönüklük sayesinde çevrede çok vakit kaybetmeden buluşları ve kendileri üzerinde düşünme imkanını çokça bulurlar.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi bir şeyi rahatlıkla odaklanabilen ve odaklandığı şeylerle uzun süre vakit geçirebilen insanlar olmalarıdır.

Bu insanlar odaklanmış oldukları şeyde başka insanların göremedikleri ayrıntıları görür Bu konuda düşünür ve buluşu da bu sayede gerçekleştirirler.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi ileri seviyede meraklı olmalarıdır.

Kendilerinde olan bu merak biri sayesinde her şeyi sorgula ve buluşa giden yolu bu şekilde elde ederler.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de Çalışkan olmalarıdır. Hiçbir başarı bir insana yattığı yerden gelmez. Çalışkanlıkları sayesinde ve merak gücünün teşvikiyle araştırma yapar Bu sayede buluşlarına bir adım daha yaklaşılır.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de ileri seviyede araştırmacı olmalarıdır. Bu araştırmacı kişilikleri sayesinde elde edilmiş oldukları bilgilerle yetinmeyip hevesle araştırır ve farklı bilgiler elde ederler.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de karar vermiş oldukları şeylerden vazgeçmemeleridir.

Yapıları kararlı ve iyi yönde inatçıdır.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de hayal kurmayı sevmeleri ve hayal kurmuş oldukları şeyleri beyinlerinde tasarlayarak harekete geçirmeleridir. Zaten bir şeyi başarmak için önce hayal kurmak ve onu zihnine tasarlamak gerekir.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de çok soru sormaları her cevaba ikna olmamaları ve sormuş oldukları sorunun cevabını alıncaya kadar tatmin olmamalarıdır. Çünkü soru şüpheciliğin ve gerçeğe ulaşmanın anahtarıdır.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerinden bir tanesi de başarısızlıktan korkmamaları ve tekrar deneme konusunda kendilerine güvenmeleridir. Çünkü bir buluş bir seferde değil birçok sefer denemekle meydana gelir.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de iyi bir gözlemci olmalarıdır.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de açık fikirli olmaları ön yargısız bir şekilde meseleye yaklaşarak kendi fikirlerini bu bilgileri aktarmalarıdır.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de becerikli olmaları ve buluş yapma konusunda yetenekleri olmasıdır

Buluş yapanları diğer insanlardan ayırma özelliklerden bir tanesi de hedef ve amaçları doğrultusunda ilerlemeleri ve hedeflerini yürürken başka yerlere sapmamalarıdır.

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden diğerleri de azimli olmaları kolay kolay vazgeçmemeleri yaratıcı olmaları sürekli düşünmeleri ve bunları harekete geçirecek cesarete sahip olmalıdır

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerinden bir tanesi de motivasyonlarını yüksek olmaları ve başaracaklarına inanarak diğer insanlara başarısızlıklarını telkin etseler de kulak asmamalarıdır

Buluş yapanları diğer insanlardan ayıran özelliklerden bir tanesi de okumayı sevmeleri ve okudukça yeni bilgiler elde etmeleridir.


Soru : Sizce buluş yapanlarda ve bilim insanlarında bu özelliklerden bir veya birden fazlasının eksik olması durumunda neler olabilir? Örneklerle açıklayınız.


Kısa Cevap : “Sizce buluş yapanlarda ve bilim insanlarında bu özelliklerden bir veya birden fazlasının eksik olması durumunda neler olabilir? Örneklerle açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bence buluş yapanlarda ve bilim insanlarında bu özelliklerden bir veya birden fazlasının eksik olması durumunda başarıya ulaşmaları çok zor olur ya da imkansız olur.

Buluş yapmak veya bilim insanı olmak için bu özelliklere sahip olmak ve bu özelliklerin vermiş olduğu güçle hareket etmek gerekmektedir.

Örnek açıklayacak olursak buluş yapan veya bilim insanlarında merak olmayacak olsa bu kimseler elde etmiş oldukları bilgilerle yetinecek ve başka bilgileri elde etmek için hiçbir çaba sarf etmeyeceklerdir. Veya başka bir nesnenin nasıl çalışacağı konusunda merak duygusu hissetmeyecek böylece buluş yapamayacaklardır.

Çünkü buluş yapmak için öncelikle bir şeye yönelmeli o şey hakkında meraklı olarak bütün bilgileri öğrenmeli ve nasıl daha iyi gideceği veya nasıl bir buluşacağı konusunda merak sahibi olmalıdır.

Buluş yapanlarda ve bilim insanlarda eğer çalışkanlık özelliği olmayacak olsa bu insanlar yapamadığı buluşları yapamazlar.

Başarı duanın kanunu gereği çalışan insanlara verilir. Bir buluş yapmak yani ortada olmayan bir şeyi açığa çıkarmak veya bilim insanı unvanını almak için çok çalışmak ve ter dökmek gerekir.

Buluş yapanlarda ve bilim insanlarında araştırmacı olma özelliği olmayacak olsa sadece eldeki bilgilerle yetinecek ve farklı fikirleri araştırmadıkları için yeni ufuklara açılamayacaklardır.

Buluş yapanlarda ve bilim insanlarından eğer hayal kurma ve hayali harekete geçirme özellikleri olmasaydı bu insanlar farklı şeyler düşünemez ve farklı şeyler düşünemedikleri için hiçbir şey ortaya koyamazlardı

Çünkü ister bir yemek ister bir bina isterse de bir iş olsun insanlar önce o şeyin hayalini kurar ve zihinlerine tasarladıktan sonra harekete geçirirler.

Bilim insanlarda ve buluş yapan insanlarda bu hayal kurma özelliği olmasaydı zihinlerinde bir şeyler tasarlayamazlardı

Bilim insanlarında ve buluş yapan insanlarda soru sorma ve her cevaba ikna olmama özelliği olmasaydı zekalarının gereği yapılmış olmaz ve bu hiçbir şeyi meraklarını olmadığını gösterirdi.

Buluş yapan ve bilim insanlarında eğer başarısızlıktan korkmama ve tekrar deneme içgüdüsü olmasaydı bu insanlar deneme yanılma yoluna geçemez ve buluş yapmak için gerekli tekrarı elde edemezlerdi

Başarılar o ana gelinceye kadar birçok başarısızlık ve ümitsizlik vardır ki bu sözlükten korkan insanlar tekrar deneme cesaretle gösteremezler

Buluş yapan ve bilim insanlarında eğer gözlemci olma özelliği olmasaydı bu insanlar dikkatli bir gözlemci olamaz ve sayı kaynaklar elde edemezlerdi

Buluş yapan ve bilim insanları eğer ileri derecede ön yargılı olurlarsa bu ön yargıları her yerde karşılarına çıkar ve başarıyı elde edemezler

Buluş yapan ve bilim insanları eğer becerikli ve zeki olmasalar büyük bir becerinin ve zekanın gerektirdiği bu işleri yapamazlardı.

Buluş yapan ve bilim insanları eğer azimli olmazlarsa başarı elde edemezler.

Buluş yapan ve bilim insanları eğer yaratıcı bir gün düşünür ve cesaretli olmasalar bir şey meydana getirmek için gerekli gücü bulamazlardı.

Bilim insanları motivasyonlarını yüksek insanlar olmasalar başaracaklarına inanamaz ve duymuş oldukları bir olumsuz sözle yerle bir olabilirlerdi. Başarı için şart olan deneme yanılma yolunun önünü kapatırdı.

Bilim insanları ve buluş yapan insanların özelliklerinden olan okumayı sevmeleri ve araştırmacı olmaları kendilerinde olmasaydı okumadan hiçbir bilgiyi elde edemez ve ne kadar zeki olurlarsa olsun çalışkanlık olmadan bu bilgileri elde etmeleri mümkün olmazdı.

Böyle insanlar ne başarı elde edebilirler ne bilim insanı olabilirler ne de buluş yapabilirler.


Bu özelliklere, yeni bir özellik eklemek isteseydiniz bu ne olurdu? Neden?


Cevap:

Bu özelliklere, yeni bir özellik eklemek isteseydim bu “bu insanların hayatlarında onlara bu özgüveni veren ailelerinden veya sevdiklerinden bir kişi veya kişiler olması “özelliğini eklerdim. Çünkü insanın hayatında yetiştiriliş tarzı kendisine destek olan ve kendisinin rol model aldığı kişiler hayatını belirlemekte çok önemlidir.


Bu özelliklerden hangilerinin kendinizde veya bir arkadaşınızda olduğunu düşünüyorsunuz?


Cevap:

Bu özelliklerden meraklı olma, vazgeçmeme, becerikli ve yaratıcı olma özelliklerinin bende ve bir arkadaşımda olduğunu düşünüyorum.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 112 Cevapları


Soru : Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılında Kimya dalında Nobel Ödülü kazandı (Görsel: 4.16). Acaba bu başarısını nasıl gerçekleştirdi? Aşağıdaki haberi inceleyelim ve soruları cevaplandıralım.


Yukarıdaki haberde, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın hangi özelliklerine yer verilmiştir?


Cevap:

Yukarıdaki haberde, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın bilimsel merakı, kimyaya meraklı, disiplin, sabır ve vizyon, yılmama, özgüven özelliklerine yer verilmiştir.


Bu özelliklerden hangileri bilim insanlarının özellikleri arasındadır?


Cevap:

Bu özelliklerden hepsi bilim insanlarının özellikleri arasındadır.


Bilimsel düşünmenin başarı üzerindeki etkisi nasıl açıklanabilir?


Kısa Cevap : “Bilimsel düşünmenin başarı üzerindeki etkisi nasıl açıklanabilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bilimsel düşünme akla ve mantığa uygun olarak, düşünme çabasıdır.

Bilimsel olarak düşündüğümüz zaman veya bilimsel bir yargıya varmak istediğimiz zaman sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgilerden faydalanmayız.

Bunların içerisine katkı olarak hayal gücü, yaratıcılık ve ileri görüşlülükle girer

Bilimsel düşünce sayesinde insanlar hipotez kurar teori oluşturur, deney ve gözlem yaparak bilimsel araştırmaların basamaklarını kat ederler. Bu da yeni caddeden ortaya çıkması için olması gereken şeylerdir

Bilimsel düşünmek aynı zamanda nesnel ve eleştirel düşünebilmekte demektir. Çünkü bilimsel düşünen insanlar sağlam bir kaynak olmaksızın görmüş ve duymuş olduğu şeyleri hemen inanmaz kaynakların doğruluğunu da sorgular ve teyit etmek için araştırırlar.

Bilimsel düşünmenin başarı üzerindeki etkisi tartışılmaz derecede açıktır. İnsanlar mantıklı olan bilimsel düşünme sayesinde başarı elde ederler.

Bilimsel düşünmenin başarı üzerindeki etkilerinden bir tanesi de mantığa sevk etmesidir. Mantıki yaklaşımlarla yere basar sağlam fikirler oluşturulur.

Bilimsel düşünmenin başarı üzerindeki etkilerinden bir tanesi de analitik çözümleme yapma becerisi kazandırmasıdır.

Bilimsel düşünmenin başarı üzerindeki etkisinden bir tanesi de kişinin aklını daha çok kullanmayı sağlamasıdır. Aklın kullanılması ile beraber başarı elde edilir.

Bilimsel düşünmenin başarı üzerindeki etkisinden bir tanesi de deney yapacak kararlılığı kişiye kazandırmasıdır. Bu yetenek sayesinde insanlar deney yapma deneme yanılma yoluyla birçok başarı elde ederler

Bilimsel düşünmenin başarı üzerindeki etkisinden bir tanesi de başarısızlığın oluştuğu zamanlarda mantıklı hareket etmeyi sağlayarak vazgeçmenin önüne geçer.

Özellikle başarısızlığın olduğu zamanlarda duygular insana hakim olabilir. Ancak bilimsel düşünme mantıklı hareket etmeye sevk ettiği için insanlar bunu bir tecrübe olarak kabul eder ve başarısızlığın vermiş olduğu üzüntüye kapılıp gitmezler.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 113 Cevapları


Soru : Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. Tabloda boş bırakılan yerlere buluş yapanların ve bilim insanlarının söylediği sözlerden hareket ederek onların özelliklerini yazınız.


Cevap:

Bilim İnsanı, Mucit: Cahit Arf

Cevap : Tespit Ettiğim Özellikleri: Sabırlı vazgeçemeyen kararlı olduğu


Bilim İnsanı, Mucit: Isaac Newton

Cevap : Tespit Ettiğim Özellikleri: Kendinden önceki çalışmaları çok araştıran okuyan biri


Bilim İnsanı, Mucit: Gazi Yaşargil

Cevap : Tespit Ettiğim Özellikleri: Daha küçük yaştan bilim merakı olduğu, çalışkan ve azimli olduğu


Bilim İnsanı, Mucit: Thomas Alva Edison (Tamıs Alva Edison)

Cevap:  Tespit Ettiğim Özellikleri: Hep deneyen ama hiç vazgeçmeyen biri, çok çalışkan kendine güvenen biri


Bilim İnsanı, Mucit: Louis Pasteur (Luiz Pastör)

Cevap :Tespit Ettiğim Özellikleri: Azimli, çalışkan başarılı ve meraklı olması


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 114 Cevapları


Soru : Bilim insanının özelliklerini aşağıya yazınız.


Kısa Cevap : “Bilim insanının özelliklerini aşağıya yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bilim insanlarının birçok özellikleri ve farklı hayat hikayeleri olsa da onların özelliklerini bu başlıklar altında toplamak mümkündür.

Bilim insanının özelliklerinden bir tanesi Çalışkan olmalarıdır. Tembelliğin Büyük başarılar getirdiği hiçbir bilim insanının hayatında görülmemektedir. Çünkü bir insan ne kadar zeki olursa olsun çalışıp çabalamadıkça kendisine başarılar ve bilim insanı olma özelliği altın tepside sunulmaz.

Bilim insanın özelliklerinden bir tanesi disiplinli olmasıdır. Disiplinli olmak insanın sadece başkalarına uygulamış olduğu kurallar değil bilakis kendi hayatını da disiplin ederek düzenli bir çalışma ortamına sahip olmasıdır. Disiplinli insanlar mantıklı hareket ederek duyguların kendine Galip gelmesini engeller böylece zaman zaman hayal kırıklığı veya üzüntü yaşasalar da bu disiplinle çabukça ayağa kalkabilirler.

Bilim insanın özelliklerinden bir tanesi de azimli olmalarıdır. Bazıları sayesinde başarıyı elde etmek için gerekli gücü ve hırsı elde ederler. Bir insanın bilim insanı olmasa bile herhangi bir şeyi elde etmek için azimli olması gerekmektedir. Bilim insanı olmak gibi büyük bir çalışma ve çaba gerektiren bir şeyin azimli olmayan insanların eline verileceği düşünülemez.

Bilim insanın özelliklerinden bir tanesi de sabırlı olmasıdır. Bir başarı veya bir icat veya bir araştırma hemen yapılamaz. Önemli konular böyle hıza getirilirse mutlaka içerisinde yer almak payı veya temeli sağlam olmayan bir ürünün ortaya çıkması kaçınılmaz olur. Veya başarısızlıklarda sabırsız insanlar başarıyı elde edemeyeceklerini düşündükleri için başarıya ulaşmaları mümkün olmaz. Bu yüzden sabırlı olmak bir insanın başarıyı elde etmesi için ve bilim insanı olması için en önemli özelliklerden bir tanesidir

Bilim insanının özelliklerinden bir tanesi de araştırmacı ve sorgulayıcı olmasıdır

İnsanlar basit bir bilgiyi bile elde etmek için ufak çapta da olsa araştırır ve sorgularlar. Bilginin temel kaynağını ve büyük bilgileri elde etmek için de büyük araştırmalar ve büyük sorgulamalar gerekmektedir. Araştırmacı özelliğe sahip olmayan insanlar veya kendilerinde sorgulama isteği olmayan insanlar sadece verilen bilgi ile yetinir ve başarıya ulaşmak için gerekli olan geniş hukuklara sahip olamazlar.

Bilim insanın özelliklerinden bir tanesi de zeki ve akıllı olmalarıdır. Zeka ve akıl bir insanı başarıya götüren ve başarmasında yardımcı olan en büyük faktörlerden bir tanesidir. Zeki insanlar çok fazla çalışmaksızın birçok bilgiye elde etme özelliğine sahipken eğer bu insanlar akıllı değilseler başarıya ulaşamazlar.  Ancak akıllı insanların ileri seviyede Zeki olmasalar da çalışarak ve akıllarını kullanarak başarıya ulaştıkları ve zekalarının açıldığı görülmüştür.

Bilim insanın özelliklerinden bir tanesi de özgüvenli bir yapıya sahip olmalarıdır. Kendileri de bulan bu özgüven sayesinde başarısızlıklarında Yılmaz veya hayatta başarılı olmak için gerekli özgüveni başkalarından değil kendi iç dünyalarından temin ederler.

Özgüven olmayan insanlar ne kadar zeki ve akıllı olursa olsun başarıya ulaşma yolunda kendi isteselerine yenik düştükleri görülmüştür

Bilim insanın özelliklerinden bir tanesi de ileri görüşlü olmalarıdır. Kendilerinde bulunan bu ileri görüşlülük sayesinde nasıl hareket edeceklerine karar verirler ve başarıyı elde etmek için çalışma gücü elde ederler.


Soru : Bilim insanlarının ve mucitlerin ortak özelliklerini açıklayınız.


Kısa Cevap : “Bilim insanlarının ve mucitlerin ortak özelliklerini açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bilim insanları ile mucitler arasındaki fark belki de sadece icat yapılmaları olarak ifade edebilir.

Çünkü bilim insanlarından icat yapan kişilere mucit denmektedir

Herhangi bir icat yapmasalar bile bilim insanlarının katkıları geleceği fayda sağlamış ve mucitlerin icatlarını yapabilmeleri için gerekli ön hazırlığı sağlamıştır.

Bazen bu yardım o kadar büyük denli olmuştur ki bilim insanları icadı olan bütün hazırlığı yapmış ancak icadı bu bilgilerden yararlanarak başka bir kişi gelecek yıllarda yapmıştır.


DİĞER KONUYA HAZIRLIK


Soru : Sınıfa, bilimsel içerikli bir kitap getiriniz. Kitabın son kısmında “Kaynakça” veya “Bibliyografya” bölümünün bulunmasına dikkat ediniz.


Cevap:

Dergi ve gazetelerden belgeler toplayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.