5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33-34-35 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık 1. Ünite Hakkında Kısa Açıklamalar Cevapları Sayfa 33


1. Ünite Hakkında Kısa Açıklamalar Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 33


Soru : Görsel özetleyicide verilen boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 33-34-35 Cevapları E-Kare Yayıncılık
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 33 Cevapları E-Kare Yayıncılık”

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık 1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 34, 35


1. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 34-35


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


Cevap:

 1. ( Doğru ) Sosyal Bilgiler dersi yeni bilgiler öğrenmemde bana yardımcı oluyor.
 2. ( Yanlış ) Her olayın sadece bir sebebi ve bir sonucu olur.
 3. ( Doğru ) Herkesin üzerine aldığı rolü yerine getirmesi işimizi kolaylaştırır.
 4. ( Doğru ) Çocuk hakları konusunda dünya devletleri bilinçli hareket etmektedir.
 5. ( Doğru ) Okulda çeşitli sosyal faaliyetlere katılım sağlamak hakkımızdır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.


Cevap:

 1. 1989 yılında dünya devletleri tarafından kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile çocuklara yönelik çalışmalarda artış görülmektedir.
 2. Okul ve aile Kurum ve Grup için örnek olarak gösterilebilir.
 3. Aldığımız görevleri zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmemiz Sorumluluk sahibi bir birey olduğumuzu gösterir.
 4. Türkiye Cumhuriyeti’ne olumlu bir katkıda bulunmak istiyorsak Etkin bir vatandaş olmalıyız.
 5. Sosyalleşme için akrabalarımızla ve arkadaşlarımızla çeşitli etkinlikler yapmak önemlidir.

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.


Cevap:

 1. ( Bilimsellik ) Çalışmalarımda çeşitli kaynaklar kullanırım, bilim insanlarının yaptığı çalışmaları takip ederim.
 2. ( Hak ) Sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olmayı düşünüyorum.
 3. ( Sorumluluk ) Cam, plastik, kâğıt gibi maddeleri geri dönüşüm kutusuna atmak hepimizin görevidir.
 4. ( Çok Boyutluluk ) Komşumuzun yeni aldığı çim biçme makinesinin çevreyi bu kadar rahatsız edeceğini hiç düşünmemiştim.
 5. ( Aile  ) Sosyal Bilgiler dersinde, farklı konularda bilgiler edinmem kişisel gelişimime katkı sağlıyor.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 35 Cevapları


Ç. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabı işaretleyiniz.


1. Evlerindeki çöpleri her zamanki gibi sokaktaki çöp tenekesine atan mahalle sakinleri birkaç gündür çöp tenekesinin yerinde olmadığını görünce çözüm arayışına giriştiler.

Buna göre konuyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisinin daha doğru bir çözüm arayışı olduğu söylenebilir?


A) Ali Bey’in, çöpünü mahallenin girişine bırakması
B) Yeşim Hanım’ın, çöpünü yan sokaktaki çöp konteynerine taşıması
C) Burak Bey’in, belediyeye konu hakkında dilekçe yazması
D) Harun Bey’in, çöp torbasını bir duvarın üstüne bırakması


2. Herhangi bir olayın birden fazla nedenininve birden fazla sonucunun olması, birçok kişiyi olumlu veya olumsuz yönden etkilemesi durumudur.

Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilgilidir?


A) Olayların çok boyutluğu
B) Etkin vatandaşlık
C) Sorumluluk
D) Özgürlük


3. l. On sekiz yaşına kadar herkes çocuk olarak kabul edilmektedir.
ll. Bakıma ve yardıma muhtaç çocukların devlet tarafından özel koruma ve bakıma alınması gerekir.
lll. Her çocuğun dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme ve oyun oynama hakkı vardır.

Çocuk hakları ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


4. Bir grup içindeki bireylerin rollerinin gereğini yerine getirmesi, üzerine düşeni iyi bir şekilde yapması grup için çok önemlidir.

Grup içindeki bireylerin sorumluluklarını yerine getirmemesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?


A) Gruba katılımlar artar.
B) Grubun başarısı artar.
C) Grubun amaçlarına ulaşması zorlaşır.
D) Sorunların daha çabuk çözülmesi sağlanır.


5. Grup Rol
I. Aile Baba
II. Okul Mühendis
III. Arkadaş Kardeş
IV. Kulüp Üye

Tabloda verilen eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?


A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III


6. Bir toplumda bireyler hak ve sorumluluklarını bilmekte ve haklarına sahip çıkıp sorumluluklarını yerine getirmektedirler

Verilen bilgideki bilince sahip bireylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Duyarlı oldukları B) Bilinçli oldukları C) Sorumlu oldukları D) Bencil oldukları


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Okulunuzda bir kulübe üye olduğunuzu düşünün. Kulübünüzde kazanacağınız özellikler ailenizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz nasıl etkiler? Örnekler veriniz.


Kısa Cevap : “Okulunuzda bir kulübe üye olduğunuzu düşünün. Kulübünüzde kazanacağınız özellikler ailenizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz nasıl etkiler?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bir kulübe katılmak ve devamlı bir şekilde orada sorumlulukları yerine getirmek insanın gelişimi için çok faydalıdır.

Kişi böyle bir ortamda düzenli ve grup içerisinde çalışmayı, sorumluluk alarak hayattaki diğer sorumluluklarını da düzenli bir şekilde yapmayı öğrenir.

Ailem ve arkadaşlarım arasında da üzerime düşen bazı görev ve sorumluluklar vardır. Grup içerisinde almış oldum görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğim gibi aile içerisinde ve arkadaşlarım arasında sorumluluklarımı yerine getirmek bana kolay gelecek ve büyük bir tecrübe kazandıracaktır.

Benim de bir birey olduğumu ve bazı şeyleri yapmam durumunda bir grup oluşturmanın mümkün olmayacağını görmek aile ve arkadaş içerisinde de önemli bir yere sahip olduğum konusunda bana fikir verecektir.

Böylelikle daha uyumlu ve sorun çıkarmayan bir kişi olarak birçok güzel ahlak elde etmiş olacağım.


2. Çocukların haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için neler gereklidir?


Kısa Cevap : “Çocukların haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için neler gereklidir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocukların haklarını etkin bir şekilde kullanabilmesi için burada çocuklara, ebeveynleri, yetişkinlere ve devlete büyük görevler düşmektedir.

İlk olarak yapılması gereken çocukların hakları konusunda bilinçlendirilmeleri ve bu konuda ebeveynlerinin onlara destek çıktığını bilmeleridir.

Çocuklar fiziksel olarak savunmaya ihtiyaç duydukları için kendi haklarını bilmeleri onlara yetmez.

Ebeveynlerin çocukların haklarını çiğnemeleri ve onların sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri için katkıda bulunmaları lazımdır. Yetişkinlerin de buna riayet etmesi çok önemlidir.

Ne yazık ki herkes bugün işte olmadığı için devlet bu konuda kesin kurallar koymalı ve çocuklar yasalarla korunmalıdır.

Çocukların haklarını çiğnenmesi durumunda caydırıcı cezalar konulmalıdır.


3. Planlı çalışmak ile görev ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Kısa Cevap : “Planlı çalışmak ile görev ve sorumluluk arasındaki ilişkiyi açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Planlı çalışmak ve gün içerisinde yapacağımız şeyleri belirlemek çok önemlidir.

Planlı çalışma sayesinde saatli bir şekilde gün içerisinde neye ne kadar zaman ayıracağımızı belirler ve böylece hiçbir işimiz aksamadan günümüzü bitirebiliriz.

Planlı çalışmada kişinin dinlenmeye ve eğlenceye zaman ayırdığı gibi aynı zamanda görev ve sorumluluklarına da yeterli miktarda zaman ayırması ona gününün verimli geçmesinde yardımcı olacaktır.

Plan yapmadığımız zaman bazı şeylerle fazla ilgilendiğimizi bazı şeylere zaman ayırmadığımızı fark edemeyiz. Böylece günümüz verimsiz geçer ve birçok görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyerek mağdur oluruz.


4. Sosyal Bilgiler dersinin hayatımıza yaptığı katkıları örneklerle açıklayınız.


Kısa Cevap : “Sosyal Bilgiler dersinin hayatımıza yaptığı katkıları örneklerle açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Sosyal bilgiler dersi yaşadığımız toplumun geçmişini, kültürel yapısını, coğrafi özelliklerini, bizlerin hak, görev ve sorumluluklarını, milli kimliklerimizi, diğer kültürlere saygı duyulması gerektiğini öğretir.

Sosyal bilgiler sayesinde her öğrenci kendisinin bir birey olduğunu, özgüvenine katkı sağlayarak geçmişini bilen ve geleceği emin adımlarla yürüyen bir birey olmasını sağlar. Kendi kültürel özelliklerine sahip çıkmasını ve diğer kültürlere saygı duymayı öğretir.

Planlı çalışmayı, hak ve sorumluluklar gibi insanların hayatta hem ezilmeden hem de başkasını ezmeden yaşayabileceğini gösterir.

Sosyal bilgiler dersi sayesinde bir birey olduğumu ve genel kültür alanında birçok bilgi edindiğimi fark ettim. Haklarımı, planda yaşamanın önemini, görev ve sorumluluklarımı öğrenerek daha iyi bir insan olmak için azmetmeyi öğrendim.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. 5 sınıf sosyal bilgiler ders kitabımızdaki tüm bilgileri ve cevapları buradan bakarak öğrendim yukarıda verilen bilgilere baktığımız zaman hak ve özgürlüklerimizin bizlere neler kazandırdığını hak ve özgürlüklerimizi bilmemiz gerektiğini ve bu konu hakkında ve bu ödev hakkında birçok bilgiyi ve cevabı hemen öğrenerek ödevimizi tamamladık bu konudaki bilgi ve cevapları doğru bir şekilde yapmak istiyorsanız tüm bilgileri ile cevaplamak istiyorsanız Forum sayfa sitesinden yardım alabilirsiniz.

 2. Yukarıdaki bilgi ve cevaplara baktığımız zaman öğretmenimizin vermiş olduğu görseldeki ödevi iyi bir şekilde anlamak ve görseldeki ödevi hemen yapmak için Forum sayfa sitesini vermiş olduğu bilgi ve cevaplarını hemen ödevini yaptım bu sayfadaki bilgi ve cevapları ödev yapmak çok güzel birçok konuyu bilgileri ile ve cevapları ile bu sayfaya bakarak öğreniyorum sizler de sosyal bilgiler dersinde başarılı bir öğrenci olmak istiyorsanız sosyal bilgiler dersinde konuyu hemen anlamak istiyorsanız Forum sayfa sitesinden yardım alarak konsan bilgiler dersinizi gönül rahatlığı ile bitirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.