5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61-62 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Dünya Değişirken Cevapları Sayfa 57, 58, 59, 60, 61, 62


Dünya Değişirken Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 57-58-59-60-61-62


Soru : Yan taraftaki tanımları okuyunuz ve kavramları birer cümle içinde kullanınız.

süreklilik: Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık.

değişim: Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme.


Cevap:

süreklilik:

  1. Başarıya ulaşmak için çalışma süreklilik gerektirir.
  2. Pskilojik onarımlar dikkat ve süreklilik gerektirir

değişim:

  1. Bir şeyler artık değerini yitirdiğinde değişmiş şarttır.
  2. Bazen değişim ve yenilik birçok başarı getirir.

Soru : Yanda verilen tablodaki kültürel unsurların, günümüzde de devam edip etmediği veya değişime uğrayıp uğramadığı konusunda görüşlerinizi belirtiniz.


Cevap:

Yanda verilen tablodaki kültürel unsurların evlenme ve sünnet düğünleri şekilleri değişse de devam etmekte ancak cambaz yerine sirklerde daha gelişmiş eğlenceler, Karagöz ve Hacivat, orta oyunu gibi seyirlik eğlenceler yerine sinema, televizyon ve talk show gibi eğlenceler yer almıştır. Kanto gibi eğlenceler son bulmuş konser gibi eğlenceler günümüzde ele almıştır.


Soru : Sizce orta oyunu nasıl bir oyundur? Günümüzdeki hangi oyunlar orta oyununa benzemektedir?


Kısa Cevap :“Sizce orta oyunu nasıl bir oyundur? Günümüzdeki hangi oyunlar orta oyununa benzemektedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Orta oyunu; kol oyunu, zuhûrî, zuhûrî kolu, meydan oyunu ve meydân-ı sühan ismi de verilen oyundur. Hacivat ve Karagöz’ün canlandırması olarak bilinmektedir Türk halk tiyatrosu özünü orta oyunundan almaktadır.

Zamanın değişmesi ile batıdan gelen tiyatro özellikleri ve 1973 yılında son orta oyunu temsilcisi olan İsmail Dümbüllü’nün ölümüyle orta oyunu bitmiştir.

Orta oyunu bir bakıma günümüzdeki talk showlara benzemektedir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 58 Cevapları


Soru : Yukarıdaki gazete haberini ve kronolojiyi incelediğinizde kadın hakları ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?


Cevap:

Yukarıdaki gazete haberini ve kronolojiyi incelediğim zaman kadın hakları konusunda daha modern bir yapıya ulaşıldığını ve kadınların da çalışma hayatında giderek daha çok yer verildiğini görmekteyiz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 59 Cevapları


Soru : Aşağıda verilen tablonun sağ tarafındaki ilgili kutucuğa, eğer söz konusu uygulamalar günümüzde de devam ediyorsa (+), etmiyorsa (–) işareti koyunuz. Uygulamaları, değişim ve süreklilik açısından değerlendiriniz.


Cevap:

Hepsi + olarak şekilde işaretleyiniz.


Soru : Yukarıdaki tabloya göre soruları cevaplayınız.


• Tabloda belirtilen konular zaman içinde niçin değişime uğramış olabilir?


Cevap:

Batı ile ilişkilerin gittikçe artması ve dünya sistemine geçişle beraber olan ilişkilerin daha farklı bir boyuta taşınması kolaylaşması için sayılan şeyler değişime uğramış olabilir.


• Bu konuların zaman içerisinde yeniden değişikliğe uğrayacağını düşünüyor musunuz? Neden?


Cevap:

Bu konuları zaman içerisinde yeniden değişikliğe uğrayacağını düşünüyorum.

Çünkü zaman ve teknoloji hızla değişmekte ve teknolojinin değişmesi ile beraber dünyanın seçmiş olduğu yaşayıp stilleri değişmektedir. Bu yüzden zaman geçtikçe bunları sürekli bir şekilde değişikliği olacağını düşünüyorum.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 60 Cevapları


Soru : Eğitimin bir kültür meselesi olduğu ve günlük hayatımızda önemli bir yer aldığı gerçeğini düşünerek yukarıdaki görselleri değişim ve süreklilik açısından değerlendiriniz. Daha sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Yediden yetmişe her yaştan insanın eğitime katılımı hakkında neler düşünüyorsunuz?


Cevap:

7’den 70’e her yaştan insanın eğitime katılımı bence çok değerli hem birey için hem de devlet için çok gereklidir. Eğitim insanın bir şeyler hakkında farkındalığını arttırır ve insanların bilgi seviyesini yükseltir.


Sizce hiç okula gitmeyen bir kişi, günlük hayatında hangi zorluklarla karşılaşabilir?


Kısa Cevap : “Sizce hiç okula gitmeyen bir kişi, günlük hayatında hangi zorluklarla karşılaşabilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Bence hiç okula gitmeyen bir kişi hayatının her alanda zorluklarla karşılaşır.

Okuma ve yazma hayatım her alanında lazım olduğu için kişi ev hayatını bile devam ettirirken gerek teknolojik aletleri kullanmada gerek birini aramada gerek televizyonda yer alan haberleri okumada okuma ve yazmaya ihtiyaç duyar.

Kişi alışveriş yaptığı zaman bir sorunla karşılaştığında veya kandırılma gibi durumların engellenmesinde parasal durumlarda ve hastane gibi ilaç içmek ve ilaç almak gibi bütün durumlarda okuma ve yazmaya ihtiyaç duyar.

Okuma ve yazma bilmeyen bir insan ne yazık ki kötü insanların elinde kandırılmaya çok müsait bir kişidir.

Okuma yazma bilmediği için kandırıldığını , haklarını bilemez ve bunları savunamaz.


Geçmişten günümüze eğitim alanında kullanılan araç gereçlerden isimlerini bildiklerinizi belirtiniz. Zaman içerisinde eğitim araç gereçlerindeki değişim ve süreklilik hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.


Kısa Cevap : “Geçmişten günümüze eğitim alanında kullanılan araç gereçlerden isimlerini bildiklerinizi belirtiniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız. 

Uzun Cevap :

Geçmişte eğitim alınırken tebeşir kara tahta ve silgi, kasıtlı imkanlarda elde edilen kitap ve defterler olmasına rağmen günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber birçok araç ve gereçte değişiklik olmuştur.

Beyaz tahta ve tahta kalemlerinden sonra eğitim alanına televizyon, tablet, telefon, yazıcı, akıllı tahta, bilgisayar, tepegöz ve projektörler gibi teknoloji alanında gelişmiş aletler de konulmuş ve bunlar öğrencinin eğitim alması için hizmetine sunulmuştur.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber bu araç ve gereçlerin hepsi hayatımızda büyük kolaylıkları sebep olmuş ve ilerleyen teknoloji sayesinde birkaç yıl sonra bunların da geçmişte kalacağı ve yeni teknolojilerin çıkararak hayatımızı kolaylaştıracağı beklenmektedir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 61 Cevapları


Soru : Yaşadığınız yerde ve ülkemizin diğer yerlerinde kullanılan tarım araçları hangileridir?


Kısa Cevap : “Yaşadığınız yerde ve ülkemizin diğer yerlerinde kullanılan tarım araçları hangileridir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Yaşadığım yerde ve ülkemizin diğer yerlerinde kullanılan tarım araçlarının isimleri;

Traktör
İki tekerlekli traktör
Yürüyüş takımı
Traktör treni
Döküm merdane
Kültivatör
Saban
Taş toplayıcı makine
Dipkazan
Fıskiye
Tarım silindiri
Toprak işleme makinesi
Roller
Şeritsel toprak işleme makinesi
Tohum ekme makinesi
Mibzer
Gübreleme makinesi
püskürtücü
Damla sulama / mikro sprey başlıkları
Sulu yangın söndürme sistemi
Pivot sulama
Hidroponik
Harman döveni
Silaj yapım makinesi
Tahıl arabası
Vidalı konveyör
Taşıma bandı
Pamuk hasat makinası
Çiftlik arabası
Tahıl kurutma makinesi
Biçerdöver
Fasulye hasat makinesi
Pancar hasat makinesi
Havuç hasat makinesi
Mısır biçerdöver
Silaj makinesi
Patates hasat makinesi
Şeker kamışı hasat makinesi
Orak (tırmık)
Orak makinesi
Saman makinesi
Balya taşıyıcı
Balya sarmalayıcısı
Balya makinesi
Saman tırmığı
Saman kurutma makinesi
Yaba
Süt soğutma tankı
Sağım boru hattı
Süt Sağım Makinesi
Tarım uçağı
Tarım robotu
Çalı makası
Biçer bağlar orak makinesi
Lokomobil
Patoz
Sürgülü tırmık


Soru : Hem geleneksel hem de modern tarım araçlarının zaman içerisinde kullanımından vazgeçileceğini düşünüyor musunuz? Neden?


Kısa Cevap : “Hem geleneksel hem de modern tarım araçlarının zaman içerisinde kullanımından vazgeçileceğini düşünüyor musunuz? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Geçmişten bugüne baktığımız zaman hayatın her alanında olduğu gibi tarım araçları da hızlı değişime uğramış ve birçok yenilikler yapılmıştır.

Eskiden insan ve hayvan gücüne bağlı olan tarım teknolojinin gelişmesi ile beraber tarım araçlarına yerini bırakmış ve kolaylıkla tarım yapılabilmiştir.

Teknolojinin hızla geliştiği gibi tıpkı bugün de olduğu gibi ileriki zamanlarda teknoloji gelişmeye devam edecektir. İnsansız hava araçlarının kullanıldığı gibi insan gücüne dayanmayan makine araçları tarım yapabileceğini düşünüyorum.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 62 Cevapları


Soru : İçerisinde farklı haberler ve kültürel bilgiler yer alan gazeteler hakkındaki açıklamaları okuyunuz
ve soruları cevaplayınız (Görseller: 2.61, 2.62, 2.63).

1. gazete: Gazete kâğıdına, Arap alfabesi ile Osmanlı Türkçesi olarak hazırlanmış.
2. gazete: Gazete kâğıdına, Latin alfabesi ile Türkçe olarak hazırlanmış.
3. gazete: Bilgisayar ortamında, Latin alfabesi ile Türkçe olarak hazırlanmış.


1. Gazetelerdeki hangi unsurlarda değişiklik olmuş, hangilerinde olmamıştır?


Cevap:

Gazetelerde gerek yazı gerek kağıdın gelişmesi ile beraber kağıt kalitesi Daha sonra ise bilgisayar ve telefon gibi teknolojilerin yayılması ile beraber haberler artık kağıttan bu ayetlere taşınmıştır.

Benzerlikler ise güncel haberleri ele almaları resim ve yazı kullanmalarıdır.


2. Zaman içerisinde meydana gelen bu değişim ve sürekliliği neye bağlıyorsunuz?


Cevap:

Zaman içerisinde meydana gelen bu değişimi teknolojinin hızla ilerlemesi ve insanların bulunmuş oldukları çağa ayak uydurarak teknolojiden yararlanmalarına bağlıyorum.

Zaman içerisinde haber konusundaki sürekliliği ise insanların dünyada olan şeyleri öğrenme isteğine bağlıyorum.


Soru : Kültürel unsurların değişime uğramasının veya süreklilik göstermesinin sebepleri neler olabilir?


Kısa Cevap : “Kültürel unsurların değişime uğramasının veya süreklilik göstermesinin sebepleri neler olabilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Kültürel unsurları değişime elektrik gösteren insanların kendileridir. Çünkü kültürü yaşayan kişi insanlardır.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve insanların fikirlerinin değişmesi, hayat şartlarını farklılaşması sebebiyle insanlar da çağa ayak uydurmuş ve çağın değişen hızını yakalamak için kültürlerini buna göre uyarlamışlardır.

Kültürel unsurların değişimi teknolojinin gelişmesi ve insanların fikir ve hayat şartlarının değişmesine bağlıdır. İnsanlar bulunmuş olduğu çağda o şeye rağbet yoksa onu terk ederler.

Kültürel unsurların sürekliliği ise milli ve ahlaki değerlerin devamı ve insanların büyüklerine olan saygısı ile dünü güzel bir şekilde yad etmek içindir.


Soru : Günlük hayatınızda yerleşik hâle gelen kültürel unsurlara en az iki örnek veriniz. Bu örneklerin zaman içerisinde değişime uğradığını veya süreklilik gösterdiğini içeren bir kompozisyon yazınız.


Kısa Cevap : “Günlük hayatınızda yerleşik hâle gelen kültürel unsurlara en az iki örnek veriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Günlük hayatımızda yerleşik hale gelen kültürel unsurlar; insanın dili, dini, giyimi , yemeği, gelenek ve görenek dediğimiz adetleridir.

Kültürel unsurlar zaman içerisinde sürekli kardeşse de birçok değişikliğe uğramıştır.

Kültürel unsurlarımızdan olan dil her ne kadar harf inkılabından bu yana devam etse de birçok bozuntuya uğramış ve dilimize maalesef yabancı kelimeler girmiştir.

Kültürel unsurlarımızdan biri olan din her ne kadar insanlar için hala önem arz etse de birçok insan için artık sadece kalpte ve inanç olarak yerleşmiş maalesef ki ibadetler terk edilmiştir.

Kültürel unsurlarımızdan olan yemek Türkiye’de bölgeden bölgeye değişiklik göstermiş ve çok geniş bir mutfağa sahip olmuşuzdur. Yöresel yemekler insanlar için farklı ve heves duydukları alışmış oldukları ve devam ettirdiği lezzetlerdir.

Kültürel unsurlarımızdan biri olan kılık kıyafet zaman içerisinde değişmiş ve hala modaya göre değişmektedir.

Kültürel unsurlarımızdan biri olan gelenek ve göreneklerimize gelince ise kız isteme, kına ve düğün yapma, asker uğurlama, gelince çıkarma gibi birçok adettir ki zaman içerisinde müzik ve kıyafet çeşitlerinin değişmesiyle olsa da asıl halini korumaktadır.


Soru : Sınıfa dağ, ova, plato, akarsu gibi yeryüzü şekillerini gösteren görseller ve atlas getiriniz.


Farklı Cevap : “Sınıfa dağ, ova, plato, akarsu gibi yeryüzü şekillerini gösteren görseller ve atlas getiriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

 Cevap :

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61-62 Cevapları E-Kare Yayıncılık
“Sınıfa dağ, ova, plato, akarsu gibi yeryüzü şekillerini gösteren görseller ve atlas getiriniz”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Dünyamız birçok teknolojik aletler ve nüfusun değişmesi küresel ısınma veya mevsim değişikliği sebebiyle oldukça değişmektedir farklı birçok ortamların ve yapıların oluşması sanayinin hızla gelişmesi ulaşımı iletişim alanında yapılan teknolojik gelişmeler insan hayatını değiştirirken elbette ki çevrenize ve dünyamıza kirlenme olarak geri dönmektedir çevre kirliliği ve dünyada küresel kirlenmeye hatta uzay kirliliği bile dünyamızın ve insanların önemli sorunları arasında yer aldığınız söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.