5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89-90-91-92-93-94 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Doğal Afetlerin Etkisi Cevapları Sayfa 89, 90, 91, 92, 93, 94


Doğal Afetlerin Etkisi Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 89-90-91-92-93-94


Soru : Sizce bu yanardağ patlaması insanların günlük hayatını hangi yönlerden etkilemiştir?


Cevap:

Bence bu yana daha patlaması insanlara büyük bir korku yaşatmış yakınlarını kaybeden kişiler çok üzülmüştür. Hayatta kalan insanlar evlerine kaybettikleri ve yaşamış oldukları alanlardan gitmek zorunda kaldıkları için çok üzülmüş ve çaresiz kalmışlardır.

İnsanlar uzun bir süre günlük hayatlarına dönemememmiş eğitim iş gibi günlük işlerinden belli bir bölgeye yerleşinceye kadar mahrum kalmışlardır.


Soru : “Bölgeden bölgeye farklılık gösterse de dünyanın birçok yeri, doğal afetlerden etkilenir.” Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Neden?


Kısa Cevap : ““Bölgeden bölgeye farklılık gösterse de dünyanın birçok yeri, doğal afetlerden etkilenir.” Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Deprem, sel çığ, volkanik patlama gibi birçok doğal afet vardır. Bu afetler bölgeden bölgeye farklılık gösterse de hangisi olursa olsun insanları etkilemektedir.

Kimin bölgelerde deprem kim bölgelerde sel kim bölgelerde ise volkanik patlama görülme olasılığı daha yüksektir. İnsanlar hangi doğal afetle karşılaşırsa karşılaşsınlar az veya çok maddi hasar ve can kaybı meydana gelebilir.

Ayrıca doğal afetlerin olduğu bölgelerden insanlar güvenli alanlara göç edebilir ve bu sebeple orada bulunan halk hem de göç eden kimseler için belirli zorluklar olabilir. Bu yüzden “bölgeden bölgeye farklılık gösterse de dünyanın birçok yeri, doğal afetlerden etkilenir “sözüne kesinlikle katılıyorum.


Soru : Dünya’nın farklı yerlerinde meydana gelen doğal afetlerle ilgili aşağıdaki grafiği inceleyiniz ve soruların cevaplarını defterinize yazınız.


• Dünya haritası üzerinde grafikteki ülkeleri bulunuz.


Cevap: Kitaplarınızın genellikle arkasında bulunan haritalardan işaretleme yapabilirsiniz.


• İnsanlar, doğal afetler sırasında yaşanan can kaybının yanı sıra başka nelerle karşılaşmış olabilirler?


Cevap:

İnsanlar bir gün doğal afetler sırasında yaşanan Can kaybının yanı sıra maddi olarak da kayıp yaşamakta, evleri ve eşyalarını kaybetmekte virgül işlerine gidememekte ve eğitim gibi günlük hayatta sürdürdükleri birçok faaliyeti yapamamaktadırlar.

Ayrıca insanların yaşamış olduğu bu durum onların psikolojisini de büyük oranda etkiler.


• Doğal afetlerden hangileri yer altında meydana gelen olaylar sonucunda, hangileri iklime bağlı olarak oluşmuştur?


Cevap:

Doğal afetlerden deprem ve volkanik patlama yer altında gerçekleşir. Heyelan, sel, hortum ve çığ gibi doğal afetler iklimlere bağlı meydana gelir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 90 Cevapları


Soru : Doğal afetlere maruz kalan insanlar hangi duygular içerisinde olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.


Kısa Cevap : “Doğal afetlere maruz kalan insanlar hangi duygular içerisinde olabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bence doğal afetlere maruz kalan insanlar bu afetlerden etkilendikleri ölçüde farklı duygularla yaşarlar.

Eğer bu insanların ciddi mal kayıpları ve sevdiklerini kaybetme durumları varsa büyük bir umutsuzluk bir gün sıkıntı ve çaresizlik içinde ne yapacaklarını bilemezler.

İş, eğitim hayatı alışmış oldukları ev ve çevreyi bırakmak zorunda kaldılarsa büyük bir boşluğa düşebilirler ve depresyona girebilirler.

Ne olursa olsun doğal afetlere maruz kalan insanlar büyük bir olumsuzluk, sıkıntı ve çaresizlik içinde kalırlar.


Soru : Yandaki şiiri okuyunuz ve alttaki gazete haberini inceleyiniz. Şiirde her kıtada bahsedilen konuları açıklamaya çalışınız.


Cevap:

Şiirin 1. kıtasında yerlerin sallandığından, bazı insanların depreme uykuda yakalandıklarından, denizlerin kabarıp taşlarından bahsedilmektedir.

Şiirin 2. kıtasında ölcük, İzmit , Sakarya, Bursa, bolu’dan büyük kayıpların olduğunu ve daha önce görülmediği kadar büyük bir felaket görüldüğü ifade edilmiştir.

Şiirin 3. kıtasında yüksek binaların yerle bir olduğu birçok kişinin yakınını kaybederek dertler içinde kaldığından bahsedilmektedir.

Şiirin 4. kıtasında Marmara’nın sallandığından, depremin insanları ansızın vurduğundan, insanların enkaz altında kaldığından ve yarım ekiplerinin çalışmasından bahsedilmektedir.

Şiirin 5. kıtasında bütün dünyadan yardımlar geldiğini, depreme şiirler yazıldığını güzel vatanımızın mahşer meydanına döndüğünü anlatmıştır.


Soru : Sizce şair niçin konusu deprem olan bir şiir yazmış olabilir?


Cevap:

Bence şair ülkemize gelen bu kadar büyüklükteki bir depremin şiddetinden ve insanları mağduriyetinden çok etkilenmiştir. Şair merhamet duygusu ile bu şiiri yazmıştır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 91 Cevapları


Soru : Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruların cevaplarını defterinize yazınız.


Kasırganın, toplum hayatına hangi konularda etki ettiğini maddeler hâlinde yazınız.


Kısa Cevap : “Kasırganın, toplum hayatına hangi konularda etki ettiğini maddeler hâlinde yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Madde Madde Kasırganın toplum hayatına etki ettiği konular;

 • Can kayıplarına neden olur
 • Mal kayıplarına neden olur
 • Oradaki insanlar işlerini kaybederler
 • Eğitim hayatı durur
 • Yollar ve köprüler gibi şehir yapıtları kullanılmaz hale gelir
 • Elektrik santrallerinde yangın çıkma olasılığı olur
 • Ekim arazileri verimliliğini yitirir
 • Üretilen gıdalar kullanılamaz hale gelir
 • İnsanlar için psikolojik bir travma olur
 • Birçok hayvan can verir
 • Şehrin yeniden hayata kazandırılması uzun zaman alır
 • Şehrin yeniden kurulması büyük maliyetler gerektirir

Diğer doğal afetleri de göz önünde bulundurarak doğal afetlerin toplum hayatına etkilerini örneklerle açıklayınız.


Kısa Cevap : “Diğer doğal afetleri de göz önünde bulundurarak doğal afetlerin toplum hayatına etkilerini örneklerle açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Hangi doğal afet olursa olsun eğer kuvvetli olursan ve orada insanlar varsa birçok insan bundan olumsuz etkilenir.

Hepimiz kendimize belli bir hayat kurmuş ve bu hayatta devam etmekteyiz.

Ancak bir anda bir doğal afetle evlerimizin ve yaşadığımız yerin yıkılması  sevdiklerimizi ve evimiz gibi maddi birikimleri kaybetmemiz büyük bir olaydır. Bu anı yaşamış yada sevdikleri yaşamış olan insanlar büyük korkular yaşarlar.

Doğal afetlerin zararlarının giderilmesi için büyük maddi yatırımlar gerekir. Eğer afetin boyutları büyükse eğitim ve üretim de bir süreliğine de olsa durur.


Soru : Dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen felaketlerden sonra Türk Kızılayı’nın yaptığı yardımlarla ilgili görselleri inceleyiniz. Belirtilen ülkeleri haritadan bulunuz. Soruların cevaplarını defterinize yazınız.


Sizce doğal afetler toplum yaşamını nasıl etkilemiştir?


Kısa Cevap : “Sizce doğal afetler toplum yaşamını nasıl etkilemiştir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bence doğal afetler toplumun yaşamını her alanda olumsuz etkiler. İnsanlar da can kayıpları meydana gelir.

Bazen ciddi sakatlanmalar ve yakınlarından haber alamama , ölme durumları gibi acı verici olaylar yaşanır. Birçok kişi yetim ve öksüz kalır yada ailesini kaybedebilir. Birçok hayvanında can vermesine sebep olabilir.

İş, eğitim hayatı ve üretim belli bir sürede olsa durur. Yollar köprüler ve ekim arazileri büyük ölçüde zarar görebilir. Ciddi mal kayıplarına sebep olabilir. İnsanlar birikimlerinin hepsini kaybedebilirler.


Devletlerin, doğal afetler karşısında dayanışma içinde olmasının önemi nedir?


Kısa Cevap : “Devletlerin, doğal afetler karşısında dayanışma içinde olmasının önemi nedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Doğal afetler bir anda meydana gelen hem can hem de mal kayıplarına sebep olan büyük yıkımlardır. Doğal afetlerde insanlar yaşamlarını yitirdiği gibi aynı zamanda devletlerde maddi açıdan  büyük zararlar görür. İş, eğitim hayatı ve üretim belli bir sürede olsa durur. Yollar köprüler ve ekim arazileri büyük ölçüde zarar görebilir. Bu büyük bir maddi kaybı beraberinde getirir.

Devletlerin doğal afetler karşısında dayanışma içerisinde olması insanlığın ve merhametin gereğidir. Hem de aynı duruma düşme durumunda başka devletlerinde aynı şekilde yardım eli uzatmasına sebep olabilecek bir davranıştır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 94 Cevapları


Soru : Aşağıda verilenleri kavram haritasında uygun yerlere yerleştiriniz.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 89-90-91-92-93-94 Cevapları E-Kare Yayıncılık
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 89-90-91-92-93-94 Cevapları E-Kare Yayıncılık”

Soru : Doğal afetlerin toplum yaşamına olumsuz etkisini en aza indirebilmek için insanlara hangi görevler düşmektedir?


Kısa Cevap : “Doğal afetlerin toplum yaşamına olumsuz etkisini en aza indirebilmek için insanlara hangi görevler düşmektedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Yangınları ve etkilerini engellemek için yangın çıkışları açık tutulmalı, acil ışıklandırma sistemleri kurulmalı, gereksiz yangın yükü kaldırılmalı, korunma sistemi ve tahliye planı kontrol edilmeli, her türlü iş yerinde yangın söndürme tüpü bulunmalı düzenli bakımları yaptırılmalıdır. Aşık olanlarda Ateş yakma ve mangal gibi etkinlikler yasaklanmalı veya yetkililer tarafından denetimle güvenlikleri sağlanmalıdır.

Seli önlemek için çevredeki yeşil alanlar korunmalı ve yeşil alanlar artırılarak erozyon ve sel önlenmelidir. Sel tehlikesi olan eğimli yamaçlarda teraslama ve ağaçlandırma yapılmalıdır. Çukur alanlarda, binaların bu durum katlarına su basma tehlikesi yüksek olduğundan bu tür yerlerde Bodrum yapılmamalı su basman kodu yüksek tutulmalıdır.

Heyelandan korunmak için heyelan riskini azaltmak gerekir. Bu riski azaltmak için arazi çalışmaları yapılmalı, risk olan bölgeler yerleşimden uzak durmalı, heyelan riski olan yamaçlarda doğal denge bozulmamalı ve drenaj kanallar açılmalı, tabakların fazla su alınması önlenmeli, heyelan görülebilecek yamaçların eteklerine istinat duvarı inşa edilmelidir.

Depremi engellemek mümkün olmasa da alınacak önlemlerle zararı en aza indirilmelidir. Bunun için yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmeli, yapılar depreme karşı dayanıklı inşa edilmeli, imar planında konuta ayrılmış yerler dışında yerleri eve bina yapılmamalı, dikyarların yakınına, dik boğaz ve valilerin içine bina yapılmasına izin verilmemelidir.

Çığın etkilerinden korunmak için yeni yerleşim yeri olarak çığ riski taşıyan bölgeleri seçmemek mevcut yapıları sigortalamak, yamaçlardaki ağaçları, bitki örtüsünü ve ormanları korumak, kar yağan aylarda hava ve yol durumu raporlarını dikkatle izleyerek hareket etmek gereklidir.

Volkanik patlamaları engellemek için bazı bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bundan en az etkilenmek için yanardağ’a yakın bölgelere yerleşim alanı kurulmaması, aktif yanardağların uzağında durulmalı ve aktifleşme olasılığı düşünerek o bölgelere gidilmemelidir.


Soru :  İki veya üç kişilik bir grup oluşturunuz. Ülkemizde gerçekleşen iki veya üç doğal afet belirleyiniz. Fon kartonu üzerine hazırlayacağınız çalışmanızda, belirlediğiniz doğal afetlerin toplum hayatı üzerine yaptığı etkilere yer veriniz. 


Kısa Cevap : “Belirlediğiniz doğal afetlerin toplum hayatı üzerine yaptığı etkilere yer veriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

 • 1939 Erzincan depremi

en fazla can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Tokat’ın Reşadiye ilçesidir. Köyve mahalleriyle yerle bir olan kentte çoğu enkaz altında kalarak, bir kısmı da yanarak 2100 kişi ölmüştür
Zorlu kış şartlarından dolayı depremden 15 gün sonra bir doktor, 25 gün sonra da Kızılay yardımı gelir. Dönemin Reşadiye Belediye Başkanı Tahir Bey’de ailesiyle birlikte hayatını kaybetmiştir.
Nâzım Hikmet’in 1939 Erzincan depremi üzerine Kara Haber adlı şiiri yazmıştır.

 • 1992 yılı ise Türkiye’nin çığ nedeniyle en fazla kayıp yaşadığı yıl olarak kayda geçti. 1992’de tam 157 çığ düşmesi sonucunda 443 kişi hayatını kaybetti
 • 23 Haziran 1988 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan Çatak köyünde meydana gelen heyelanda 64 kişi hayatını kaybetti.
 • 11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan sel felaketinde 70 kişinin hayatını kaybetti
 • 28 Temmuz 2021’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve kısa süre içerisinde Türkiye’nin birçok şehrine yayılan orman yangınlarında yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yeri küle döndü, binlerce hayvan hayatını kaybetti.

Soru : Teknolojinin toplum hayatına etkisi hakkında kitap veya gazete haberi getiriniz. 


Kısa Cevap : “Teknolojinin toplum hayatına etkisi hakkında kitap veya gazete haberi getiriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

“Teknolojinin ardındaki pedagojiyi sorgulamamız gerek”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), “2021 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”na göre, internet kullanımı, 6-15 yaş grubundaki çocuklar için 2013’te yüzde 50,8 iken 2021’de yüzde 82,7 oldu. Bilfen İlköğretim Kurumları Bilişim Teknolojileri Bölüm Başkanı Celale Esra “Asıl sorgulamamız gereken oranlar değil, bu oranların arkasındaki teknolojiyi kullanma amaçları, uygulanan pedagojidir” dedi. HÜRRİYET

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.