5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 95-96-97 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık 3. Ünite Ünite Hakkında Kısa Açıklamalar Cevapları Sayfa 95


3. Ünite Ünite Hakkında Kısa Açıklamalar Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 95


Soru : Sizce evde, okulda ve ülkemizde neler yapılırsa etkin vatandaş olunur? 


Kısa Cevap :

İKLİM VE İNSAN

Cevap: İklim bazı yer üstünde gerçekleşen doğal felaketlerin nedenidir.


DOĞAL AFETLERİN ETKİSİ

Cevap: Doğal felaketler ne yazık ki can ve mal kaybına neden olurlar.


YAŞADIĞIMIZ YER VE YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Cevap: Dünyamızda yaşadığımız yer bazen yeraltı ve yerüstü felaketlerle karşılaşabildiğimiz bir yerdir.


AFETLER VE ÇEVRE SORUNLARI

Cevap: Gürültü kirliliğini en aza indirmek insanın elindedir.


NÜFUS VE YERLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Cevap: İnsan yaşama tutunmak için gerekli ihtiyaçlarını en iyi karşıladığı yerde yaşar.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık 3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 96, 97


3. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 96-97


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


Cevap:

 1. ( Doğru ) Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere ova denir.
 2. ( Doğru )Fiziki haritalar üzerinde yeryüzü şekilleri farklı renk ve sembollerle gösterilir.
 3. ( Yanlış )  Ülkemizin yarısından fazlası Karadeniz ikliminin etkisi altındadır.
 4. ( Doğru )İnsanlar doğal çevreye duyarlı bir şekilde yaşamalıdır.
 5. ( Yanlış )  Türkiye fiziki haritası üzerinde beşerî unsurlar doğal unsurlardan fazladır.

 B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.


Cevap:

 1. Ülkemizin yeryüzü şekillerini Harita üzerinde görebiliriz.
 2.  “Bence her insan hayatında en az bir defa Doğal afet  ile karşılaşmıştır.”
 3. Gözlem yaparak çevremizdeki doğal ve beşerî unsurları ayırt edebilirim.
 4. Kış aylarında İklim  insan yaşantısını bazen olumsuz bir şekilde etkiliyor.
 5. İnsanlar,  Doğal ortam  değiştirerek daha iyi bir yaşam süreceklerini düşünüyorlar.

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız.


Cevap: C: 1. Doğal ortam 2. Harita okuryazarlığı 3. Doğal afet 4. Doğal çevreye duyarlılık 5. Turizm

1. Hava, su, toprak ve canlılar birbiriyle uyum içinde yaşıyor.
2. Haritaların üzerindeki işaretler haritaları daha iyi anlamamızı sağlıyor.
3. Deprem, sel ve yangın sonucunda ülkemizde çok sayıda can kaybı meydana gelmiştir.
4. Tünel, köprü ve baraj yaparken ağaçların kesilmemesine dikkat edilmesi herkesin görevidir.
5. Ülkemize gelen turistler, ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 97 Cevapları


Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. • Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.
• Okyanusların kara içlerine sokulmuş kollarıdır.
• Akarsuların, yatağını aşındırarak oluşturduğu şekillerdir.

Yukarıda verilen ifadelerle aşağıda verilen yeryüzü şekillerini eşleştirdiğinizde hangi seçenek açıkta kalır?


A) Dağ B) Vadi C) Deniz D) Ova


2. Yandaki bulmacadan aşağıdaki ifadelerin hangisinden söz edilmemiştir?


A) Kıyafetlerimizi, mevsimine göre seçmemiz sağlığımız açısından gereklidir.
B) Bir yerin nüfusu, o yerdeki insan sayısı ile ilgilidir.
C) Ülkemizdeki yeryüzü şekillerini toplu hâlde görmek bizim için faydalı olabilir.
D) Bir deprem bölgesinde deprem meydana gelirse yıkıcı etkisi daha fazla olur.


3. Ülkemizde, İstanbul, İzmit, izmir, Adana, Kayseri, Konya ve Gaziantep gibi bazı illerimizde sanayi ve ticaret gelişmiştir. Buna göre bu illerimizle ilgili;

I. Yerleşme alanları ve nüfus yoğunluğu artmaktadır.
II. Sağlık, eğitim ve sosyal imkânları gelişmektedir.
III. Başka illerden göç almaktadır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


4. Zonguldak eskiden küçük bir yerleşim yeri iken bu ilimizde taş kömürü bulunduktan sonra hızla gelişmiş ve nüfusu artmıştır.

Buna göre, Zonguldak’ta nüfusun dağılışını hangi faktörün etkilediği söylenebilir?


A) Tarım B) Turizm C) Madencilik D) Sanayi


5. Hava, su ve gürültü kirliliği gibi sorunlar büyük şehirlerde daha fazla olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun nedenlerinden biri olduğu söylenemez?


A) Fabrikaların fazla olması
B) Atık suların denize boşaltılması
C) Büyük iş makineleri, arabalar ve eğlence merkezlerinin fazla olması
D) Asansör ve soğutma sistemlerinin fazla olması


6. Toplum olarak afete maruz kalmış insanlara karşı duyarsız kalmamalı, ilk olarak …………………… gibi ihtiyaçlara yönelik yardımlar yapılmalıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?


A) Barınma B) Beslenme C) Giyim D) İş bulma


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Yaşadığınız yerdeki yeryüzü şekillerine örnekler veriniz.


Kısa Cevap : “Yaşadığınız yerdeki yeryüzü şekillerine örnekler veriniz.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Maddeler halinde Yeryüzü şekilleri şunlardır:

 • Dağ
 • Ova
 • Plato
 • Tepe
 • Körfez
 • Kıyı
 • Burun
 • Koy
 • Boğaz
 • Göl
 • Akarsu
 • Delta
 • Vadi
 • Deniz

Yeryüzü şekilleri, yıllar içerisinde meydana gelen doğa olaylarının (Rüzgar, sel, volkanik patlamalar, depremler, heyelanlar, buzulların erimesi vb.) etkisiyle yer kabuğunun üzerinde oluşan şekillere verilen isimdir.

TÜRKİYE’NİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

Türkiye’ deki Dağların İsimleri;

Türkiye’deki Kıvrım dağları: Kuzey Anadolu Dağları, Toros Dağları.

Türkiye’deki kırık dağlar: Menteşe Dağları, Kaz Dağları, Kazak Dağları, Madra Dağları, Yund Dağları, Boz Dağlar.

Volkanik patlamalar sonucu oluşan yükseltiler Volkanik dağlar denir.

Türkiye’nin Volkanik Dağları: Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Nemrut Dağı, Süphan Dağı, Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Karadağ, Karacadağ, Melendiz Dağı, Kula Tepeleri, Uludağ, Karacadağ, Köroğlu Dağları, Hassa dağları.

Türkiye’ deki Platoların İsimleri;

Erzurum-Kars Platosu ve Ardahan Platosu
Karstik platolar Taşeli ve Teke Platosu
Tabaka Düzlüğü Platoları Obruk, Cihanbeyli, Haymana, Bozok, Uzunyayla ve Yazılıkaya, Gaziantep ve Şanlıurfa platoları
Aşındırma Platoları Çatalca-Kocaeli Platosu, Perşembe Platosu

Türkiye’ deki Ovalar İsimleri;

Soma Ovası, Bergama Ovası, Turgutlu Ovası, Akhisar Ovası, Salihli Ovası, Torbalı Ovası, Söke Ovası, Alaşehir Ovası, Ödemiş Ovası, Yeni Pazar Ovası ve Koçarlı Ovası, Adapazarı Ovası, Balıkesir Ovası, Mustafa Kemalpaşa Ovası, Bursa Ovası, Ergene Ovası, İnegöl Ovası, Amik Ovası, Kahramanmaraş Ovası, Bolu Ovası, Düzce Ovası, Sulu Ova, Tosya Ovası, Taş Ova, Merzifon Ovası, Erbaa Ovası, Niksar Ovası, Zile Ovası, Turhal Ovası, Artova, Elazığ Ovası, Malatya Ovası, Varto Ovası, Karlıova, Hınıs Ovası, Elbistan Ovası, Iğdır Ovası, Erzurum Ovası, Erzincan Ovası, Yüksekova, Pasinler Ovası, Tercan Ovası, Kayseri Ovası, Konya Ovası, Develi Ovası, Aksaray Ovası, Eskişehir Ovası, Çubuk Ovası, Ceylanpınar Ovası, Suruç Ovası, Birecik Ovası ve Harran Ovası.

Türkiye’ deki Delta Ovalarının  İsimleri;

Balat Ovası, Selçuk-Efes Ovası, Menemen Ovası, Dikili Ovası, Çukurova, Silifke Ovası, Bafra Ovası, Çarşamba Ovası.

Türkiye’ deki Karstik Ovaların İsimleri;

Acıpayam Ovası, Tefenni Ovası, Korkuteli Ovası, Muğla Ovası, Elmalı Ovası ve Kestel Ovası.

Türkiye’ deki Göllerin İsimleri;

Tektonik Göller (Tuz Gölü), Volkanik Göller, Karstik Göller, Buzul Gölleri, Set Gölleri(Van Gölü), Baraj Gölleri.

Türkiye’ deki Vadilerin İsimleri;

Ağasar Vadisi, Ballıkayalar, İmerhev Vadisi nözü Vadisi, Kelebekler Vadisi, Kelkit Vadisi, Koramaz Vadisi, Zelve Vadisidir.

Akarsular ise vadiler, platolar, peri bacaları, şelaleler, kırgıbayır, peneplen akarsularını oluşturmuştur.


2. İklim ve insan yaşamı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız. 


Kısa Cevap : “İklim ve insan yaşamı arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

İklimlere bağlı olarak hangi bölgede hangi iklim görülüyorsa ona göre gıda çeşitleri ve hayvancılık gibi insanların besinleri yetiştirilir.

Ayrıca iklim farklılıklarına göre var olan hayvan türleri de kendilerine uygun bölgelerde yaşarlar ve ekolojik döngüyü sağlarlar.

Ayrıca insanlar iklimlere göre sağlık durumları farklılık gösterebilir. İnsanların gerek çalışmak gerek eğitim hayatını sürdürmek gerekse günlük aktiviteleri için iklim şartlarının yapacağı şeye uygun olması gereklidir.

Görüldüğü gibi iklim insanın yaşamını her alanda etkiler. Ve insanlar iklimlere göre hareket ederler.


3. Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler hangileridir?


Kısa Cevap : “Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler hangileridir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden bir tanesi doğal faktörlerdir. Bunlar ise su kaynaklarının bulunması, iklim ve yer şekilleridir.

Bu faktörlerden ilk olarak iklimi görmekteyiz. İnsanlar genel olarak hava sıcaklıklarının normal olduğu aşırı soğuk veya aşırı sıcak olmayan bölgeleri tercih ederler. Bunun için dağ yamaçları veya platolar yerine daha uygun koşullar içeren mekanlar tercih edilir.

Yeryüzü şekilleri ve yükselti aynı zamanda havanın durumu ve ekimin zorlaşması gibi birçok şeye sebep olur. Bu yüzden insanlar yerleşmek için engebeli ve çok yüksek yerler yerine mutedil olan yerleri tercih etmişlerdir.

Ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında bir de su kaynakları vardır. İnsanlar özellikle suyun bu kadar geniş yere ulaşmadan önceki zamanlarda su  kaynaklarının yakınında olmayı tercih etmişlerdir.

Şimdi ise su kaynaklarının bulunduğu yerler farklı iş imkanları getirdiği için insanların iş sebebi ile tercih edebildikleri yerlerdir.


4. İnsanlar hangi önlemleri alarak doğal afetlerin etkisini azaltabilir?


Kısa Cevap : “İnsanlar hangi önlemleri alarak doğal afetlerin etkisini azaltabilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Doğal afetlerin gelmesini engellemek mümkün olmasa da onlar için alınacak tedbirlerle zararı azaltılabilir.

Bilgilendirme ve tatbikat çalışmalarının yapılması insanların bu konuda bilinçlendirilmesi ve devlet tarafından kurulan yapıların kontrol edilmesi ve denetlenmesi bu konuda en büyük çalışmadır.

Daha sonra sel, heyelan ve çığ gibi afetlerin olması muhtemel yerlere yerleşim alanlarının kurulmaması, duvar gibi setlerle çığın En aşağı kadar inmesini engellenmesi lazımdır.

Deprem açısından insanların deprem çantası veya güvenli alan oluşturmayı bilmeleri sağlam yapılar inşa ederek zararı en aza indirmeleri alınabilecek önlemler arasındadır.


5. Hangi doğal afetler ekonomik hayat üzerinde etkili olabilir?


Kısa Cevap : “Hangi doğal afetler ekonomik hayat üzerinde etkili olabilir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Doğal afetler can ve mal kayıplarını sebep olabilir. Orman yangını gibi durumlarda birçok canlı türü yok olmakta ve bu arazilerin tekrar yeşilliğe kavuşması için birçok ağaç dikme çalışması tekrardan yapılmak zorundadır.

Depremde evsiz kalmış veya kayıpları olan kişilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için yine devletin belli bir bütçe ayırması lazımdır. Çığ ve sel gibi doğal afetler yaşandığı zaman yine bunlara belli bir bütçe ayrılmak zorundayızdır.

Görüldüğü gibi doğal afetlerin hepsi maddi olarak bir zarar getirir. Ancak bu zararım boyutu alınacak önlemlerle birlikte en aza indirilebilir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Yukarıda bulunan bilgi ve cevapları baktığımız zaman iklimin insan hayatındaki değişikliklerini görebiliyoruz iklimle beraber değişen hayat yaşam tarzları ya da değişen üretim şekilleri ve değişen birçok özelliği görebiliyoruz. Ayrıca nasıl nüfus artışı ile sağlanan birçok imkanları ve olumsuz yönleri de görebiliyoruz bunlara yukarıdaki farklılıklarla ve örneklerle görebiliyoruz bu konuda verilen bilgilerle bu konuyu iyi bir şekilde kavrıyoruz Forum sayfa sitesini vermiş olduğu bilgilerle bu ödevimizi hemen yapabiliyoruz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.