5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 156-157 Cevapları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık 6. Ünite Etkin ve Sorumluyum Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 156, 157, 158


6. Ünite Etkin ve Sorumluyum Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Merhaba arkadaşlar. Ben Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde belediye başkanlığı görevini üstlendim. Halkın yol, su kanalizasyon hizmetlerinin aksamamasını sağlarım. Çöplerin zamanında toplanmasını sağlar, cadde ve sokakların temizliğini yaptırırım. Halkın nikâh, cenaze işlerinin görülmesi vetoplu taşıma hizmetinin verilmesini sağlarım.

Buna göre belediye başkanının;

I. altyapı,
II. adalet,
III. ulaşım,
IV. temizlik

alanlarından hangileriyle ilgili görevler yaptığı söylenebilir?


A) I ve II. B) II ve IV. C) I, III ve IV. D) I, II, III ve IV.


2. Törenlerde, millî bayramlarda ve spor müsabakalarında millî marşımız okunur. Uluslararası spor müsabakalarında sporcularımız dereceye girdiklerinde bayrağımız göndere çekilir. Millet olarak bu tabloyu gördüğümüzde gurur duyarız.

Buna göre İstiklal Marşı ve bayrağımızla ilgili olarak

I. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirir.
II. Başarı sağlandığında bayrağımız göndere çekilir.
III. Uluslararası alanda millî gurur kaynağımız olmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. D) I, II ve III.


3. Belediye Başkanı Fırat Bey, halka ve gençlere dönük kurslarda yüzlerce kişiye ahşap teknolojisi, yağlı boya resim, ney ve bağlama kursları verdiklerini söyledi. Fırat Bey bundan sonraki yıllarda ise yüzme, basketbol ve okçuluk kurslarının da açılacağını söyleyerek gençlere müjdeyi verdi.

Belediye başkanının bu faaliyetleri aşağıdaki görevlerinden hangisiyle ilgilidir?


A) Kültür, spor ve sanat alanlarında vatandaşlarına hizmet etmek
B) Toplu taşıma araçlarıyla halkın ulaşım imkânlarını sağlamak ve geliştirmek
C) Kanalizasyon, yolların bakım ve onarımı, doğal gaz, su dağıtımı gibi altyapı hizmetlerini sunmak
D) Toplumun sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması için çalışmak, parkları bahçeleri düzenlemek


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 157 Cevabı

4. Bireyler fikirlerini ve inançlarını hiçbir baskıya uğramadan özgürce ifade edebilmelidir. Bu cümlede aşağıdaki haklardan hangisi vurgulanmıştır?


A) Düşünce özgürlüğü
B) Katılım hakkı
C) Haberleşme özgürlüğü
D) Seyahat özgürlüğü


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanı ile tamamlayınız.


(sağlık-Anayasa-gönüllülük-TEMA-yerel seçme ve seçilme-maaş-merkezî)


 1. Hastaneler ve aile sağlık merkezleri toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılar.
 2. 18 yaşını dolduran Türk vatandaşları  seçme ve seçilme  hakkını kullanabilir.
 3. Temel hak ve özgürlüklerimiz  Anayasa ile güvence altına alınmıştır.
 4. Muhtarlar ve belediye başkanları yerel yönetim içerisinde yer alırlar.
 5. TEMA doğal varlıkların ve çevrenin korunması için mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur.
 6. Sivil toplum örgütleri  gönüllülük esasına göre çalışır.
 7. Vali ve kaymakamlar merkezi yönetim içerisinde yer alır.

C. Aşağıdaki toplumsal ihtiyaçların altına, bu ihtiyaçları karşılamak için faaliyet gösteren kurumlardan ikişer örnek yazınız.


Cevap :
Eğitim : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Derneği
Sağlık : T.C. Sağlık Bakanlığı, Kızılay
Güvenlik : T.C. Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü
Adalet : T.C. Adalet Bakanlığı, İç işleri Bakanlığı
Ulaşım : T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz, geleceğimiz için neden önemlidir?


Cevap : Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz, geleceğimiz için neden önemlidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Geleceğimizin günümüzden şekillendirildiği için milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz in en iyi şekilde çocuklarımıza ve gelecek misin üretilmesi Hayati bir önem ifade eder.
Milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz bizleri biz yapan değerleri ifade etmesi bu cennet vatanın nasıl kazanıldığını öğretmesi çekilen sıkıntıların dostların ve Düşmanların kimler olduğunu ifade etmesi açısından çok önemlidir.
İşte bu nedenle devletin daim ve güçlü olabilmesi için yaşanmış olan sıkıntılar ülkenin dostları ve ülkenin düşmanları yaşanabilecek olan olasılıklar nedeniyle tarihin üretilmesi milli sembollerimizin nesillere aktarılması gerekir.
Milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizin çocuklarımıza ve gelecek nesillere öğretilmesi ile beraber bilinçli bir neslin oluşacağı ve bununla beraber daha güçlü bir toplum ve devletin yapısının kurabileceğimizi  söyleyebilirim.


2. Günlük yaşamınızda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü nasıl kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.


Cevap : Günlük yaşamınızda katılım hakkı ve düşünce özgürlüğünü nasıl kullanıyorsunuz? Örneklerle açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Günlük yaşantımızda katılım hakkını bir öğrenci olarak sınıf başkanı seçimlerinde okul temsilciliği seçimlerinde kullandığımız ifade edebilirim.
Günlük yaşantımızda düşünce özgürlüğüne genel olarak ailem İçerisi alınan kararlarda sınıf içerisinde bizimle ilgili alınmış olan kararlarda ifade ettiğini söyleyebilirim.
Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü benim en temel haklarından biri olmakla beraber 18 yaşından sonra milletvekili ve Parti seçimlerinde seçme ve seçilme haklarının daha ve birçok konuda Sorunların çözümü ile ilgili düşüncelerimi ifade etme gibi haklarım doğacaktır.


3. Yaşadığınız yerde faaliyet gösteren resmî kurumlar hangileridir? Bunlar hangi alandaki ihtiyaçların giderilmesi için faaliyet göstermektedir?


Cevap : Yaşadığınız yerde faaliyet gösteren resmî kurumlar hangileridir? Bunlar hangi alandaki ihtiyaçların giderilmesi için faaliyet göstermektedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Adliyeler : Toplum içerisinde yer alan sorunların çözümünü sağlar.
Vergi daireleri :  Toplumda vergi mükellefi olan kişilerin vergilerini ödedikleri yerlerdir.
Belediyeler : İl ve ilçe içerisinde yapılması gereken çalışmaları ve düzeni sağlayan yönetim birimidir.
Valilik :  Toplumun ihtiyacına göre, yönetim, adalet, eğitim, yardımlaşma gibi bir çok konuda faaliyet gösteren il içerisinde en üst kuruluştur.
İtfaiye : Yörede yaşanan yangınlar ve kurtarmalar gibi konularda topluma yardım eder.
Nüfus müdürlüğü : Adres ve kimlik belgesi gibi işlerde bizlere yardım eder.
Konsolosluklar : Yurt dışında vatandaşların haklarını ve işlerini düzenleyen kurumdur.
Noter :  Yasal devir, satış ve yasal faaliyetlerin kayıt altına alındığı kuruluştur.


4. Sivil toplum örgütleri ve resmî kurumların benzer ve farklı yönlerini içeren bir şema hazırlayınız.


Cevap : Sivil toplum örgütleri ve resmî kurumların benzer ve farklı yönlerini içeren bir şema hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Sivil toplum örgütleri ve resmî kurumların benzer ve farklı yönlerini içeren bir şema”Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 156-157 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
İstiklal marşı'mız ve bayrağımız bağımsızlığımızın en güzel simgesidir bayrağımızın göklerde özgür bir şekilde dalgalandırmak ve vatan topraklarımızda rahat bir şekilde yaşamak için Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadele ile en güzel şekilde başarı ile kazanıldığını biliyoruz daha sonra cumhuriyetle yönetilen ülkemize İstiklal marşı en güzel armağandır İstiklal marşı'nı yazan Mehmet Akif Ersoy İstiklal marşı'nda elbetteki ülkemizin vermiş olduğu milli mücadele ve bağımsızlık destanını anlatmıştır bayrağımızı göklerde dalgalandırarak ve İstiklal marşı'nı okuyarak en güzel özgünlük simgelerine sahibesi bu İstiklal marşı'na ve bayrağımıza duyduğumuz en güzel saygıdır İstiklal marşı okunduğu zaman sessiz bir şekilde dinlemek ve eşlik etmek saygının bir belirtisidir.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!