5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 178-179 Cevapları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık 7. Ünite Bu Dünya Hepimizin Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 178, 179, 180


7. Ünite Bu Dünya Hepimizin Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Turizm, iç ve dış turizm olarak ikiye ayrılır. Bireylerin kendi ülkesi içerisinde yaptığı gezilere iç turizm, başka ülkelere yaptığı gezilere ise dış turizm adı verilir.

Buna göre, aşağıdaki faaliyetlerden hangisi dış turizmdir?


A) Kanada’da yaşayan Sarah’ın Adıyaman’daki Nemrut Dağı’nı gezmesi
B) Mardin’de yaşayan Mehmet’in Çanakkale Şehitleri Abidesi’ni görmeye gitmesi
C) İzmir’de yaşayan Sezen’in Kars’taki Ani Harabeleri’ni gezmesi
D) Çorum’da yaşayan Rafet’in Kapadokya’yı gezmesi


2. • Ülkemizde üretilen ticaret malları İstanbul, İzmir ve İskenderun gibi limanlardan diğer ülkelere gönderilir.
• Her yıl milyonlarca turist Antalya Havalimanı’ndan ülkemize giriş yapmaktadır.
• İstanbul Boğazı’nda yer alan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlar.
Buna göre ülkemizin;
I. Kara yolu II. Hava yolu III. Demir yolu IV. Deniz yolu

ulaşım imkânlarından hangilerinin uluslararası ekonomik ilişkilere katkısı vurgulanmıştır?


A) I ve II. B) II ve III. C) I, II ve IV. D) I, II, III ve IV.


3. Turizm sayesinde farklı ülke toplumları birbirlerini daha yakından tanır. Farklı kültürler arasındaki etkileşimler ekonomik ilişkileri de olumlu etkiler.
Buna göre,
I. Yurt dışından gelen insanların ilk kez tadına baktıkları Maraş dondurmasının dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmesi
II. Ülkemize gelen yabancı turistlerin konaklama, beslenme, ulaşım gibi hizmetleri almak için harcama yapmaları
III. Yabancı turistlerden onların dillerinin, yaşam biçimlerinin ve dünyaya bakış açılarının öğrenilmeye çalışılması

faaliyetlerinden hangileri turizmin ekonomiye olan katkısına örnek verilebilir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

4. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), dünyadaki ortak miras eserlerini belirler ve koruma altına alır. UNESCO insanlığın ortak mirası olan kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, insanlarda ortak mirasa sahip çıkma bilinci oluşturmak ve ortak mirasın yaşatılması için çalışmalar yapar.
Bu bilgilere göre,
I. Ortak miras tek bir millete değil, tüm insanlığa aittir.
II. Ortak mirası korumak ve yaşatmak tüm insanlığın görevidir.
III. Dünyadaki tüm insanlar ortak miras değerlerini gezme, görme ve tanıma hakkına sahiptir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III.


“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 180-181. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık”


B- Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.


1. Verilen şehirlerin ihracat oranlarına göre düşükten yükseğe doğru sıralaması nasıldır?


Cevap : Yozgat, Sivas, Kayseri


2. Hangi şehirlerimizin ihracat rakamı ithalat rakamından fazladır?


Cevap : Kayseri, Sivas


3. Verilen bu bilgilere göre şehirlerimizden ihraç edilen ürünleri öğrenebilir miyiz? Neden?


Cevap : Hayır. Tabloda sadece ihracat ve ithalat oranları verilmiştir


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir?


Cevap : Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlar nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Bir ülke başka bir ülke ile ticaret yapacağı zaman baktığı bazı unsurlar vardır. Kendisi için belirlediği unsurlara uyan ülkelerle ticaret yapmak ve devamlılığını sağlamak ister.
Sosyokültürel unsur: Yaşam tarzı, tüketici profili, cinsiyet, yaş gibi faktörler ülkeler arası ticarette etkilidir.
Yasal faktörler: Her ülkenin kendi içinde belirlediği bazı kanunlar vardır. Ticaret yapılacaksa bu kanunlara uygun olup olmadığına bakılmalıdır.
Ekonomik unsurlar: Ticaret demek para alışverişi demek. Ülkenin ekonomisinin durumu yatırımlar sonucu ne kadar gelişeceği ticaret kararı vermede etkilidir.
Siyasi unsurlar: Siyasi kararlar davranışlar ülkeler arası ticareti sekteye uğratabilir sonunu getirebilir.
Teknolojik unsurlar: Teknolojinin gelişmiş olduğu ülkeler ticaretin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Teknoloji ne kadar gelişmişse yeni bir ürün üretimi yenilikçi ürün üretimine olanak sağlar.
Etik unsurlar: Ticaret anlayışının ülkeler için kabul edilebilir bir ahlaki açıda olması gerekmektedir.


2. Ortak mirasa ait değerlerin korunması neden önemlidir?


Cevap : Ortak mirasa ait değerlerin korunması neden önemlidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Evet önemlidir. Ortak mirasa ait değerler dünyadaki tüm insanların eseridir. Bu eserler geçmiş hakkında bize bilgiler verir. Ortak mirasa ait eserleri korumak aynı zamanda ülkeler arasında değerli görünmektedir. Bu eserler hem kültürel açıdan değeri varken hem de kendisini ziyaret eden turistler açısından değerlidir. Bir ülkeyi ziyaret eden turistler ülkelerin önemli ekonomik kaynaklarından biridir. Bu nedenler göz önünden bulundurulduğu zaman ortak mirasa ait değerlerin korunması önemlidir.


3. “İcat ve buluşların temelinde ihtiyaçlar vardır.” sözünü örnek vererek açıklayınız.


Cevap : “İcat ve buluşların temelinde ihtiyaçlar vardır.” sözünü örnek vererek açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
“İcat ve buluşların temelinde ihtiyaçlar vardır” sözü insanların ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak için çalışıp araştırmalar yapıp çözüm arayışında olduğunu göstermektedir. Her icat ve buluş bir şekilde insanların ihtiyaçlarına hizmet etmiştir. Eskiden iletişim aracı olarak mektup kullanırdı. Bu haberleşme şekli bir hayli zaman alıyor ve günümüzden haberleri iletmek neredeyse imkansızdır. Bu sorunu Graham Bell icat ettiği telefonla çözmüştür. Artık insanlar birbirleriyle dakikalar hatta saniyeler içinde iletişim halinde oluyorlardı. Eğer iletişim süresinin kısa olmasına ihtiyaç duyulmasıydı telefon icat edilmeyecekti.


4. UNESCO hangi alanlarda faaliyet gösterir?


Cevap : UNESCO hangi alanlarda faaliyet gösterir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
UNESCO 1946 yılında Londra’da kurulmuş bir uluslararası kuruluştur. Amacı dünyadaki eğitim seviyesini yükseltmek, insanların bilim eğitim ve kültür alanlarına verdiği önemi arttırmaya çalışmaktır. Ülkelerin bu doğrultularda kaynaşmasını barış içinde yaşamasını görevlerinden biridir. Aynı şekilde dünya üzerindeki tarihi ve kültürel değerleri belirleyip bu eserleri koruma altına alırlar. Sadece eski eserleri değil günümüzdeki sanatsal çalışmalarına gerekli maddi desteği sağlamak diğer bir görevidir. Aynı zamanda insan haklarına gerekli saygıyı gösterip insan haklarının savunmasını diğer görevleri arasındadır. Kısacası UNESCO uluslar arasında eğitim bilim ve kültür alanlarında kaynaşmalarını sağlamak ve kültürel değerleri korumak en temel görevidir.


5. Turizmin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini örnek vererek açıklayınız.


Cevap : Turizmin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerini örnek vererek açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Turizm sektörü ülkeler için gelir kaynaklarından biridir. Bu doğrultuda yapılan yatırımlar kendisini telafi eder, şehrin gelişmesine olanak sağlar. Şehirde yaşayan insanlar için yeni ekmek kapıları açar. Şehrin gelişmesine direk katkısı bulunur.

  • Ülkelere kalkınması için gerekli döviz girdisini sağlar.
  • Turizm ülkeler için bir gelir kapısı oluşturur.
  • Turistlik hareketliliği fazla olan ülkelerde hizmet sektörü gelişir.
  • Turistik bölgelerde doğal kaynaklar daha fazla bakım alır ve daha fazla turist çeker.


Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 178-179 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...




Merve
Turizm ülke ekonomisine katkısı olan bir olanaktır ülkemize gelen turistler ülkemizde bulunan doğal güzellikleri ve tarihi güzellikleri öğrenmek için ve gezmek için gelirler turistlerin ekonomisine katkıları elbetteki oldukça fazladır özellikle yaz aylarında gelen turistlerin burada ülkemizi gezmesi ve tanınması ülke ekonomisini kalkındıran maktadır turistlerin iyi karşılanması ve ülkemize iyi tanınması elbette ki bizim sayemizde oluşabilir bizler onlara ülkemize en güzel şekilde tanıtmak ve tarihi güzelliklerin bizi doğal güzelliklerimizi korumak çeşitli görevleri bilmekle yerine getirebiliriz.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 15 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!