5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 29-30 Cevapları


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

İçindekiler

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık 1. Ünite Bir Bütün Parçasıyız Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 29, 30, 31


1. Ünite Bir Bütün Parçasıyız Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Ünite Sonu Değerlendirme


A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi, ülkemizde sanayinin en hızlı geliştiği yerlerden biridir. Otuz yıl öncesinde küçük bir kasaba olan bölgede, bugün birçok fabrika vardır. Bu değişim insanların yaşamlarını farklı şekillerde etkilemektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olayın insanların ekonomik yaşamlarına olan etkisine örnek olarak gösterilebilir?


A) Bölgede yeni iş kollarının ortaya çıkması
B) Bölgenin doğal ortamında değişikliklerin yaşanması
C) Bölgedeki eğitim seviyesinin yükselmesi
D) Bölgedeki canlı çeşitliliğinin azalması


2. Sosyal Bilgiler dersi sayesinde eleştirel düşünebilmeyi öğrenir, kendi kararlarımızı verebilmenin önemini anlar, ilgi ve yeteneklerimizin farkına varırız.

Buna göre Sosyal Bilgiler dersinin bireye sağladığı faydalarla ilgili,

I. İlgi ve yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
II. Etkin ve üretken bir yurttaş olmamıza yardımcı olur.
III. Teknolojinin gelişimine ayak uydurmamızı sağlar.

yargılarından hangileri ne ulaşılabilir?


A) Yalnız III. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III.


3. “Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.”
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Madde 13 Bu maddeye göre;
I. Çocuklara tanınan bu hak tüm dünya ülkelerinde geçerlidir.
II. Çocuklar istedikleri herhangi bir yolla düşüncelerini ifade edebilir.
III. Çocukların özel hayatlarının gizliliği güvence altına alınmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?


A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ata Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

4. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olma sürecine “sosyalleşme” denir. Bu süreçte birey, toplumun kültürel değerlerini öğrenir ve kendine has beceriler edinir. Buna göre;

I. Sabah uyandığımızda ailemize “Günaydın.” demek,
II. Kahvaltı bittikten sonra annemize “Eline sağlık anneciğim.” demek,
III. Aile büyüklerimiz işe giderken onları güler yüzle uğurlamak

davranışlarından hangileri sosyalleşmeye örnek olarak verilebilir?


A) Yalnız III. B) I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kavramlardan uygun olanı ile tamamlayınız.


(sağlıksonucuSosyal Bilgileron sekizaileeğitim-barınma)


 1. Tarihimizin ve kültürümüzün öğrenilmesinde Sosyal Bilgiler dersi önemli bir yere sahiptir.
 2. Aile toplumsal yapının en küçük kurumudur.
 3. Devletimizin yeni okullar açması eğitim hakkının kullanılmasına yönelik bir çalışmadır.
 4. Hastanelerin varlığı sağlık hakkı ile ilişkilendirilebilir.
 5. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye göre, her birey on sekiz yaşına kadar çocuk kabul edilir.
 6. Bir olayın birden fazla nedeni ya da sonucu olabilir.

C. Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olanların sonuna “D” yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.


Cevap :

“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 30-31. Sayfa Cevapları Ata Yayıncılık”


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Sosyal Bilgiler dersinin etkin bir vatandaş olarak size sağladığı katkılar nelerdir?


Cevap : Sosyal Bilgiler dersinin etkin bir vatandaş olarak size sağladığı katkılar nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Her şeyin bilincinde olan vatandaş olmak için haklarını ve sorumluluklarını bilmek gerekir. Sosyal yaşama katılan ve katkı veren, özgürlüklere saygı gösteren ülke çıkarlarına ve çevreye duyarlı vatandaş olmak demektir.
Sosyal Bilgiler dersinde vatandaşlık sorumluluklarımızı öğrenir, bir vatandaş olarak neler yapmamız gerektiğini bu dersten öğreniriz. Sosyal Bilgiler dersi bize hak ve özgürlüklerin izin ne olduğunu öğretir.


2. Çevre kirliliği ve trafik kazalarının tek bir nedene bağlı olmaması neyin göstergesidir?


Cevap : Çevre kirliliği ve trafik kazalarının tek bir nedene bağlı olmaması neyin göstergesidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Çevre kirliliği insanların yanlış üretim ve tüketimlerinden , bilinçli ve bilinçsiz yapılan hatalardan olur. Çevrede doğaya karışması uzun süren plastik gibi maddelerin çok kullanılması ve geri dönüşümün yeteri miktarda yapılmaması gibi sebepler sıralanabilir. Trafik kazalarında ise trafik kurallarına uymama, kırmızı ışıkta geçme , araç kullanırken telefonla konuşma gibi dikkat dağıtacak eylemler yapma, arabanın gerekli bakımlarını yaptırmama gibi bir çok sebepler sıralanabilir.  Çevre kirliliği ve trafik kazalarının tek bir nedene bağlı olmaması ve farklı sebepler içermesi çok boyutlu olduğunun göstergesidir.


3. Kişisel zamanımızı planlama size ne gibi faydalar sağlar?


Cevap : Kişisel zamanımızı planlama size ne gibi faydalar sağlar? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Yapmamız gereken bir çok şey vardır. Yapmamız  gereken işleri bir gün içerisine sıkıştırmamız gerekir zaman planlaması yaptığımız zaman hangi saatte ne yaptığınızı ve hangi işlere vakit harcadığımızı bilmiş oluruz.
Planlı bir günümüz olmuş olur o bütün vaktimizi en güzel şekilde değerlenmiştir olur. Eğer planlama yapmazsak hangi işe ne kadar vakit ayırdığımızı fark etmeyebiliriz.
Mesela oyun oynadığımız zaman zamanın nasıl geçtiğini anlamayabiliriz. Buda ödevi veya başka sorumlulukları ayıracağınız zamandan eksilmiş olur.


4. Ailenizde söz alıp düşüncelerinizi ifade ederek hangi hakkınızı kullanmış oluyorsunuz?


Cevap : Ailenizde söz alıp düşüncelerinizi ifade ederek hangi hakkınızı kullanmış oluyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Her insanın kendi dünyası ve düşündükleri vardır. Bu düşündükleri içerisinde büyük değerler taşır. Çocuk dahi olsa bence fikrinin alınması ve önem verilmesi lazımdır. Her ne kadar çocuklar büyüklere göre daha çocuk dünyalarına özgü düşünseler de yine de fikirleri değerlidir. Ailemde söz alıp  düşüncelerimi ifade ederken, düşünce özgürlüğü hakkımı kullanmış oluyorum. Bence her çocuğun düşüncelerini ifade etmek en doğal hakkı dır. Yetişkinlerde çocuklara bu hakkı tanıyarak , çocuklarının ileride saygın insanlar olmalarını sağlayabilirler. Böylece çocuk kendini değerli hisseder ve ailesine de değer verir.Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 29-30 Cevapları

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Merve
Teknolojinin bulunduğu ve teknolojinin çok fazla kullanıldığı bu dönemlerde elbetteki sanayinin hızla yükselmesi ve sanayi sayesinde elde ettiğimiz ürünler ve imkanlar oldukça değer kazanır. Bir ülkede sanayinin hızlı bir şekilde yükselmesi elbetteki ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlanır sanayinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve insan hayatına girecek yenilikler sayesinde elbette ki insanlar daha yaşanılır bir ortamda yaşayabilirler sanayinin yükselmesini ilerlemesi elbette ki iş imkanı arttırmaktadır bir ülkede fabrikaların kurulması ve çeşitli birçok öğretimini yapılması elbette ki o ülkede bulunan insanların ferah seviyesine yükselmesine yardımcı olacaktır ekonominin iyi olması demek tüm alanlarda hak ve özgürlüklerimizi daha eşit veya daha düzgün bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Merve
Ailemiz bizim en kıymetli varlıklarımız dır. Annemiz babamız ve kardeşlerimizle bir bütünüz. Aile bireylerimizin tüm düşüncelerimiz de yanımızda olması sıkıntılarımız da ve sevinçlerimiz e destekçimiz olduğunu asla unutmamalıyız. Ailenizle beraber kaliteli zaman geçirmek için öncelikle görev ve sorumluluklarımızın farkında olmak ve bunu yerine getirdikten sonra ailenizle beraber sohbet etmek piknik yapmak parka gitmek temizlik yapmak veya yemek pasta yapmak gibi etkinliklerle beraber hoş vakit geçirebiliriz ailemizi her zaman saygılı ve seviyeli bir şekilde yaklaşmalı anneye babamızı ve kardeşlerimize kıracak veya üzecek hal ve davranışlardan uzak durmalıyız.
Merve
Sosyal bilgiler ders kitabı muzda bulunan ünite sonundaki değerlendirme soruları elbetteki sosyal bilgiler dersinde işlenmiş olduğumuz konuların tekrarı ve bilmediğimiz birçok konuyu yeniden daha iyi bir şekilde anlamamıza yardımcı olan temel bir testtir bu konuda elbetteki anlamadığım veya karıştırdım konuları sizin verdiğiniz cevaplara daha iyi bir şekilde anladım bu testin cevaplarını Forum sayfa sitesine bakarak öğrendim her zaman anlamadın veya doğru yapmak istediğim tüm konuları sizin yardımlarınıza yapabiliyorum verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim sizin sayenizde sosyal bilgiler dersinde daha başarılıyım.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 16 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!