5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 12-13-14-15 Cevapları E-Kare Yayıncılık


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Dersimiz: Sosyal Bilgiler Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15


Dersimiz: Sosyal Bilgiler Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 12-13-14-15


Soru : Sizce evde, okulda ve ülkemizde neler yapılırsa etkin vatandaş olunur? 


Kısa Cevap : “Sizce evde, okulda ve ülkemizde neler yapılırsa etkin vatandaş olunur? ” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Etkin vatandaş, siyasi olarak devletin yönetiminde olmasa da topluma ve devlete karşı sorumluluklarının bilincinde olan kimseye denir.

Etkin vatandaş vatanına ve milletine saygılı olduğu gibi aynı zamanda gerek evde gerek okulda gerekte eğer çalışıyorsa çalışmış olduğu yerde sorumluluklarını yerine getiren kimsedir.

Hayatta hepimizin uyması gereken sorumluluklar vardır ki iş bölümü bu şekilde yapıldığı zaman hayat kolaylıkla ilerler.

Bizler yaşımız gereği her ne kadar oy kullanmak vergi vermek gibi sorumluluklarını yerine getiremesek de yasalara uymak, kurallara uymak okulda ve evde sorun çıkarmadan yapılması gereken sorumluluklarımızı yerine getirmek de etkin bir vatandaş olmamız için gereklidir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 13 Cevapları


Soru : Kağan’ın paylaştığı konulara başka neler ekleyebilirsiniz?


Cevap :

Kaan’ın paylaştığı konulara oy kullanmak, vergi vermek, kurallara uymak, askerlik zamanında askere gitmek, haklarını bilmek ve gerektiğinde kullanmanın önemi, ülke yönetimine katkıda bulunmak, evde ve okulda üzerimize düşen görevleri ekleyebiliriz.


Soru : Bu bilgilere uygun davranışlar göstermenizin etkin vatandaş olmanıza katkılarını açıklayınız.


Cevap :

Bu bilgilere uygun davranışlar göstermemizin etkin vatandaş olmamıza katkıları; sorumluluklarımızı yerine getirmek ve yasalara uymakla beraber devletin ve hayatın düzenini sağlamaya katkıda bulunmaktır.


Soru : Sizce bilgilenmek mi, sorumluluk alarak çeşitli roller üstlenmek mi daha önemlidir? Neden?


Kısa Cevap : “Sizce bilgilenmek mi, sorumluluk alarak çeşitli roller üstlenmek mi daha önemlidir? Neden?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bilgi her ne için olursa olsun çok değerli ve kıymetlidir.

Ancak bilgi kıymetli olmakla beraber bilgiyi alan kişi bunu uyguluyor ve hayatına geçiriyorsa bir anlam kazanır.

Yoksa insan bir kitap gibi olur ki kitaplar içlerinde birçok bilgiyi barındırmasına rağmen sosyal hayatta başka bir rolleri ve faktörleri yoktur.

Bunun için bilgilenmek ve bu bilgileri hayatımıza geçirmek son derece önemlidir.

Ayrıca kişinin üstlenmiş olduğu sorumluluklar ve roller bilgi olmadıkça da kıymet taşımaz.

Çünkü insan her ne kadar sorumluluk sahibi olursa olsun bu konular hakkında bilgi edinmedikçe ve bilgi almadıkça birçok yanlış yapacak ve hataya düşecektir.

Bunun için yapmamız gereken bunu dengede tutmak, bilgi sahibi olduktan sonra bunların hepsini hayatımıza geçirmektir.


SIRA SİZDE


Aşağıdaki soruları cevaplarken verilen değerleri de göz önünde bulundurunuz.

sorumluluk – vatanseverlik – sosyal katılım – bilimsellik


1. Seçimlere katılmak vatandaşların hayatına ne gibi etkiler yapar? 


Kısa Cevap : “Seçimlere katılmak vatandaşların hayatına ne gibi etkiler yapar?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Seçimlere katılmayı birçok yönden ele aldığımızda birçok faydası olduğunu görmekteyiz.

Seçimlere katılmak bir vatanseverlik örneğidir ki kişi vatanı için uygun görmüş olduğun bir kişiyi sorumluluk alarak onu seçmesi vatanının iyi bir yere gelmesini istediği içindir.

Aynı zamanda oy kullanmak bir sosyal katılımdır ki kişi bir bireydir ve sosyal olarak hayatta olmalıdır.

Kişi bilimsel olarak mantıklı bir şekilde seçime karar vermeli ve sosyal katılım ile bu sorumluluğunu yerine getirmelidir.


2. Millî Mücadele kahramanlarını öğrenmeniz sizi onlara karşı niçin sorumlu kılar? 


Kısa Cevap : “Millî Mücadele kahramanlarını öğrenmeniz sizi onlara karşı niçin sorumlu kılar?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bugünlerde rahatça yaşayabilmek, rahatça eğitim alıp, sevdiklerimizle güzel günler geçirmemiz bir zamanlar bu vatanın korunması için canını, malını ve sevdiklerini feda eden milli mücadele kahramanları sayesindedir.

Ülkemiz tarih boyunca birçok Savaş görmüş ve düşmanlardan kurtulmak için her şeyini feda etmiş şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları ile bugüne gelmiştir.

Bizleri düşen tarihimizi okumak, aynı hataları düşmemek için çalışmak ve bu güzel insanlara saygı duyarak onların hayatlarını ve adlarını yaşatmaktır.


3. Çocuk hakları hakkında araştırma yapan bir arkadaşınız var ama o, gerekli bilgilere ulaşamıyor. Ona neler önerirsiniz?


Kısa Cevap : “Çocuk hakları hakkında araştırma yapan bir arkadaşınız var ama o, gerekli bilgilere ulaşamıyor. Ona neler önerirsiniz?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Çocuk hakları hakkında araştırma yapmak isteyen arkadaşımıza özellikle Birleşmiş Milletler UNICEF kurumu ve bu kurumun çocuk hakları için bildirmiş olduğu bildirileri okumasını, ülkemizde bulunan birçok çocuk hakları savunucuları ve dernekleri hakkında bilgiler edinmesini virgül ve internetten güvenilir kaynaklardan bu konu hakkındaki bilgileri edinmesini tavsiye ederim.

Yer Alan Maddeler;

Madde 1: Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir
Madde 2: Çocuk hakları, bütün çocuklar içindir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz
Madde 6: Yaşamak, her çocuğun hakkıdır ve herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır
Madde 9: Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Anne baba, çocuğa bakamıyorsa çocuk bu durumdan zarar görmesin diye ona başka bir bakım sağlanmalıdır. Bu durumda da her çocuğun, anne ve babasıyla düzenli olarak görüşebilme hakkı vardır
Madde 31: Çocukların boş zamanlarını değerlendirebilmeleri, kendilerini geliştirebilmeleri için oyun bahçeleri, çocuk kulüpleri, kütüphaneler, spor ve kültür merkezleri açılmalıdır. Her çocuğun bu tür etkinliklere katılma hakkı vardır
Madde 23: Engelli çocukların özel olarak korunma ve saygı görme hakkı vardır. Devlet, engelli çocukların bakımını, eğitimini sağlayacak kurumları oluşturma sorumluluğuna sahiptir. Engelli çocukların ailelerine her türlü yardım yapılır.
Madde 32: Çocukların okula gitme, oyun oynama hakkı vardır. Onlar yetişkinler gibi çalıştırılamazlar. Çalışmak zorunda kalırlarsa yapacakları iş onların sağlığı ve eğitimleri için sorun oluşturmamalıdır.
Madde 33: Bütün çocuklar her türlü zararlı maddelere karşı korunur. Bu tür maddeleri üretip çocuklara veren kişiler cezalandırılır
Madde 38: Her çocuğun barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkı vardır. Çocukların askere alınmaması gerekir. Devlet, çocukları silahlı çatışmalardan ve sonuçlarından korumakla sorumludur.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 14 Cevapları


Soru : Zeynep’in verdiği örnekleri okudunuz. Sizce bu örneklerdeki etkin vatandaş davranışları nelerdir?


Cevap :

Zeynep’in verdiği örneklerde etkin vatandaş davranışları şunlardır;

  • Ülkemizin kültürel zenginliklerini turistlerle paylaşmış ve bu şekilde vatanını överek kültürüne sahip çıkmıştır
  • Bir deprem çantası hazırlamanın gereğini halası ile konuşmuş ve böylece üzerine düşen bilinçlendirme sorumluluğunu yapmıştır
  • Yapmış olduğu alışverişler alışverişlerde fiş veya fatura alarak satıcıların vergi vermesini sağlıyor ve böylece vatanına madde olarak katkıda bulunmuş oluyor
  • Mucitler hakkında bilgi edinerek kendisi de bu konuda bir azim kazanıyor ve ülkesine iyi yerlere taşımak için gelişimini ve heyecanını destekliyor.

Soru : Zeynep’in Sosyal Bilgiler dersi hakkındaki düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?


Cevap :

Zeynep’in Sosyal Bilgiler dersi hakkındaki düşüncelerine katılıyorum. Sosyal bilgiler sayesinde günlük hayatta duysak da fark etmediğimiz ve dikkat etmemiz gereken birçok bilgiyi öğreniyor ve bu sayede bilinçli bir vatandaş olarak yetişiyoruz.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 15 Cevapları


SIRA SİZDE


Soru : Sosyal Bilgiler dersinin etkin vatandaş olmanıza katkısıyla ilgili yaşadığınız bir olayı düşününüz. Yaşadığınız olayı, bu olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıda boş bırakılan yere kısaca özetleyiniz. Bunun için aşağıdaki konulardan yararlanabilirsiniz.

Tasarruf , Doğal afetler, Kültürel zenginlik,  Teknoloji, Millî Mücadele kahramanları, Çocuk hakları


Cevap :

Belirlediğim konu : doğal afetlerdir

Düşüncelerim : doğal afetler her ne kadar engellenemese de bunlar hakkında sağlam yapılar yapmak, belirli kurallar koymak ve bunları takip etmek bir gül ateşin söndürülmesi gibi orman yangınlarını engelleyecek çalışmalar yapmak, ve sel heyelan olması yüksek ihtimal olan yerlerde binalar kurulmasına izin vermemek devlete düşen görevlerdendir.

Bu olaydaki etkin vatandaş davranışı nedir? :

Bu olaydaki etkin de vatandaş davranışı bunlar hakkında bilinçlenmek insanları bilinçlendirmek ve bu konu ile ilgili çalışan kuruluşları destek sağlayarak onların reklamlarını yapmak ayrıca kendisi de dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat etmek.


NELER ÖĞRENDİK?


Soru : Etkin vatandaş olmak niçin önemlidir? Örneklerle açıklayınız.


Kısa Cevap : “Etkin vatandaş olmak niçin önemlidir? Örneklerle açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Etkin vatandaş olmak hem bireyi sorumluluk sahibi yaparak kendisinin haksızlığa uğramasını engellemek sevdiklerinin mağduriyetini engellemek ve devletini güçlü bir devlet olmasını sağlamak açısından çok değerlidir.


Soru : Sosyal Bilgiler dersinin size sağladığı kazanımları içeren, içinde örneklerin de yer aldığı kısa bir yazı yazınız.


Kısa Cevap : “Sosyal Bilgiler dersinin size sağladığı kazanımları içeren, içinde örneklerin de yer aldığı kısa bir yazı yazınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Sosyal bilgiler dersi sayesinde ülkemizin kuvvetli bir şekilde ilerlemesi için hem haklarımı bildim hem de benim de birey olarak ögeme katkı sağlamam gerektiğini öğrendim. Bu sayede derslerime karşı ve toplumuma karşı içimde büyük bir sorumluluk hissettim ve çok çalışkan olmaya karar verdim.


DİĞER KONUYA HAZIRLIK


Soru : Gazetelerden insanları etkileyen (doğa olayı, trafik kazası, spor faaliyeti gibi) bir haber içeren kupür getiriniz.


Cevap :

Bu konuyu gazete kupürlerinden kesim yaparak gerçekleştirebilirsiniz. 

Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 12-13-14-15 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Tuğçe
İyi bir vatandaş olmak istiyorsanız ve vatanınıza faydalı birçok işlem yapmak istiyorsanız öncelikle kendinize eğitmeniz lazım eğitim öğretiminize tam bu eksiksiz bir şekilde almanız bununla beraber vatanınıza karşı olan görevlerinizi tamamlayabilirsiniz elbette ki daha sonra ülkemiz ve vatanımız için çevremizi temiz tutmak çevremize duyarlı olmak çevremizdeki insanlara yardım etmek çevremizde bulunan yardıma ihtiyacı olan hayvanları gözetmek bitkilere zarar verir gibi davranışlarla da elbette ki bilinçli ve duyarlı bir vatandaş olabiliriz.
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

    • 16 Kayıtlı Üye
    • Son Üye Mine
    error: Content is protected !!