5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 150-151 Cevapları E-Kare Yayıncılık


Sosyal Bilgiler Öğretmeni

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık 5. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 150, 151


5. Ünite Değerlendirme Soruları Cevapları


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 150-151


A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Coğrafi özelliklerin ekonomik faaliyetler üzerinde etkisi vardır.
 2. ( Yanlış )  Alışverişlerimizde fiş veya fatura almamızın ülke ekonomisine katkısı yoktur.
 3. ( Doğru )  Garanti belgesi, ihtiyaç hâlinde o ürünün değiştirilmesini veya tamir edilmesini sağlar.
 4. ( Doğru )  Turist rehberleri, madencilik alanı için vazgeçilmezdir..
 5. ( Yanlış ) Ülkemizin doğu kısımları, tarımsal üretime fazla elverişli değildir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. 


Cevap :

 1. İnsanlar, üretim faaliyetleri gerçekleştirirken Coğrafi özellikler de göz önünde bulundurmalıdır.
 2. Ürünlerin üretim, dağıtım ve Tüketim ağında yaşanan sorunlar, o ürünün kalitesini etkileyebilir.
 3. Ülkemizde Deniz turizmi faaliyetleri en çok Akdeniz ve Ege Denizi kıyılarında yapılmaktadır.
 4. Yeni fikirler geliştiren Girişimci rakiplerinden bir adım öne geçerler.
 5. Ülkemizin farklı yerlerindeki ham maddeye bağlı olarak yeni Meslek türleri ortaya çıkmıştır.

C. Aşağıda verilen bilgilere göre eşleştirmeleri yapınız. Bunu yaparken cümlelerin başındaki sayıları kullanınız. 


Cevap :

 1. Yerli mallarını kullanmak ülke ekonomisine katkı sağlar. (Bilinçli tüketici)
 2. Satın aldığınız ürün ve hizmetlere yönelik şikâyetlerinizi ilgili yerlere bildirmek sizin en doğal hakkınızdır. (Alo 175 Tüketici Danışma Hattı)
 3. Üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarında görev alanların iletişim hâlinde olmaları herkesin yararınadır. (İş birliği )
 4. Ayakkabıcılık, hemşirelik ve fırıncılık yapan kişilerin el becerilerinin iyi olması önemlidir. (Meslek)
 5. Yeni fikirler üreterek yeni iş kolları açan insan sayısı çok fazla değildir. (Girişimcilik)

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı E-Kare Yayıncılık Sayfa 151 Cevapları


Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Ülkemizde Akdeniz ve Ege Denizi kıyıları, ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretildiği, ürün çeşitliliğinin ve verimin en yüksek olduğu yerler arasındadır.

Verilen yerlerdeki üretimin yüksek olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?


A) Verimli ovalar
B) Sulama imkânları
C) İklim şartları
D) Dağlık ve engebeli araziler


2. Ormancılık, önemli bir ekonomik faaliyettir. Orman mühendisliği, orman bekçiliği, marangozluk ve orman işçiliği ormancılığa bağlı olarak gelişen meslekler arasındadır. Ülkemizde yağışların bol olduğu yerlerde ormancılık faaliyetleri daha çok gelişmiştir.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde ormancılık faaliyetlerinin daha çok gelişmesi beklenir?


A) Karadeniz kıyıları
B) İç Anadolu
C) Doğu Anadolu
D) Marmara Denizi kıyıları


3. Köyümüze yakın bir yerde taş kömürü yatağı bulundu ve işletmeye açıldı. Daha önce çoğunlukla hayvancılıkla uğraşan köy halkı şimdi kömür çıkarıyor. Artık köylüler daha fazla gelir elde etmeye başladı. Köyümüze yeni binalar yapılıyor. Köyden şehre özel aracıyla gidenlerin sayısı da arttı.

Verilen bilgiye göre taş kömürü çıkarılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


A) Köylüler şehre taşınmıştır.
B) Köyde iş imkânları artmıştır.
C) Köyde geçim kaynakları çeşitlenmiştir.
D) Köylülerin maddi imkânları artmıştır.


4. Ben Hasan. Her gün bakkal ve marketlerden siparişleri alırım. Daha sonra aldığım siparişlere göre depodaki peynirleri aracıma yüklerim. Bunları bakkal ve marketlere ulaştırmak benim görevim. Buna göre Hasan Bey, ekonominin;

I. üretim
II. dağıtım,
III. tüketim

aşamalarının hangilerinde görev almaktadır?


A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III


5. Sanayi ve ticaret gibi herhangi bir alanda üretimde bulunmak için sermaye koyarak iş kuran kimseye girişimci denir.

Aşağıdakilerden hangisi girişimci insanların özellikleri arasında yer almaz?


A) Yeni fikirlere açıktırlar.
B) Çalışkan ve cesaretlidirler.
C) Düşünmeden hareket ederler.
D) Sorumluluk üstlenmekten kaçınmazlar.


6. Atık kâğıtların yeniden kâğıt elde etmek için kullanılmasıyla….

Verilen ifade aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilirse yanlış olur?


A) çevre kirliliği azalır.
B) kâğıt kullanımı azalır.
C) çevre daha az zarar görür.
D) kaynaklarımız verimli kullanılmış olur.


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Yaşadığınız yer ve çevresinde yapılan ekonomik faaliyetlerin coğrafi özelliklerle ne gibi bir bağlantısı vardır?


Kısa Cevap : “Yaşadığınız yer ve çevresinde yapılan ekonomik faaliyetlerin coğrafi özelliklerle ne gibi bir bağlantısı vardır?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Ekonomik faaliyetler coğrafi özelliklere göre belirlenir. Bir yerin coğrafi özellikleri neye elverişli ise o ekonomik faaliyetler belirlenir ve buna göre iş sahaları açılır.

Bir yerin coğrafi özelliği tarım yapmaya elverişli ise veya hangi ürünün yetiştirilmesi için uygun ise o ürün yetiştirilerek tarım yapılır. Ülkemizin neredeyse her bölgesinde iklim ve coğrafi Yapı farklı olduğu için birçok farklı tarım ürününün üretilmesi mümkün olabiliyor.

Özellikle tarıma elverişli olmayan ancak hayvan üreticiliğine uygun olan bölgelerde ekonomik faaliyetlerde olan hayvancılık yapılmaktadır. Mesela Doğu Anadolu Bölgesi coğrafi yapısı ve iklim şartları sebebiyle hayvancılığa müsaittir

İstanbul, Bursa, İzmir Adana ve Gaziantep önemli sanayi illerimizin arasındadır. Coğrafi bölgesi ham maddeye yakın olan ve ulaşımı kolay olan bölgelerde sanayi gelişmiştir. Kıyısı olan bölgelerde Deniz ürünlerinin veya yağışı ve suyu çok seven ürünlerin yetişmesi de coğrafi özelliğin bir başka ekonomiye yaptığı katkıdır.

Bu yüzden görüyoruz ki yaşamış olduğumuz yer ve çevresinde yapılan ekonomik faaliyetlerin neredeyse tamamı coğrafi özelliklerle bağlantılıdır.


2. Ekonomik faaliyetlerin eğitim ve kültür üzerinde ne gibi etkileri vardır?


Kısa Cevap : “Ekonomik faaliyetlerin eğitim ve kültür üzerinde ne gibi etkileri vardır?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Ekonomik faaliyetler çok ve başarılı olduğu zaman hayatın her alanında iyileşme ve maddi gelir sağlar.

Maddiyatın yüksek olduğu ve ekonomik faaliyetlerin çok ve başarılı olduğu bir bölgede birçok iyileşme çalışmaları ve yatırımlar yapıldığı gibi bu yatırımların alanlarından bir tanesi de eğitim olur.

Ekonomik faaliyetlerin vermiş olduğu maddi gelir sayesinde eğitim alanları artırılır Bu da kültür seviyesini arttırır.

İnsanlar gelişmiş eğitim kültürleri sayesinde ekonomik faaliyetlere de katkıda bulunur böylelikle bir döngü içerisinde hem ekonomik faaliyetler daha çok gelişir ve sağlıklı hale gelir hem de o faaliyetlerin getirmiş olduğu maddiyatla eğitim ve kültür seviyesi arttırılmaya çalışılır.


3. Yenilikçi fikir geliştirmenin ekonomi açısından önemini açıklayınız.


Kısa Cevap : “Yenilikçi fikir geliştirmenin ekonomi açısından önemini açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Geçmişten günümüze ekonomi açısından birçok fikir öne sürülmüş birçok yenilik yapılmıştır.

Yapılan bu yeniliklerden bir kısmı başarısız olmasına rağmen bir kısmı Büyük başarılar  getirmiş ve büyük kazançlar sağlamıştır.

Ancak insanların yenilikçi Fikri olan rağbetleri ve merakları herkes tarafından bilinmektedir.

Gelişen ve sürekli değişen dünyaya ayak uydurmak için yenilikçi fikirleri atılmak ve insanların rağbetini almak ekonomik açıdan büyük katkılar sağlayacaktır.

Bunun için girişimci olan kişiler yenilikçi fikirleri açık olmalı ve düşünmüş oldukları bu fikirleri desteklenerek büyük kazanımların önü açılmalıdır.


4. Bilinçli tüketici olmanın toplum için önemi nedir?


Kısa Cevap : “Bilinçli tüketici olmanın toplum için önemi nedir?” ile ilgili kısa cevabı için tıklayınız.

Uzun Cevap :

Bilinçli tüketici olmak hem bireysel olarak bize hem aile ve sevdiklerimize hem toplumumuza hem devletimize büyük katkılar sağlayacaktır.

Bilinçli tüketici olan kişi öncelikle tüketici olmanın gereğini ve nasıl hareket etmesi gerektiğini bilen kişidir

Bilinçli tüketici olan kişi ihtiyaçlarını belirleyerek onları önceler ve bilinçli alışveriş yaptığı için gereksiz alışverişlerden uzak durur.

Gereksiz alışveriş israftan koruyacak ve bu tutumluluk sayesinde daha fazla üretim gerekmeyecek böylelikle hem ham maddeler korunmuş olacak hem de ürün fiyatları artmayacaktır.

Bilinçli tüketicilerin yapmış olduğu bu tasarruf sayesinde ülke ekonomisi katkı görecektir.

Bilinçli tüketici olmanın toplum için önemlerinden bir tanesi de üreticinin karşıdaki insanların bilincini fark ederek daha dikkatli olması ürünün kalitesini ve hizmetin kalitesini arttırmasıdır.

Bilinçli tüketicinin hakkını arayacağını bildiği için mağduriyetler azalacak ve insanlar satış konusunda daha dikkatli olacaktır. 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,,5 sınıf arkadaşım sayfam,,bizim hikayemiz 5 bölüm iç savaş cevapları,,glencoe sağlık kitabı bölüm 1 cevapları,,kolej kurulu psat kitabı 2015 uygulama testi 2 cevaplar,,nnstudent referans kitabı 5 sınıf sayfa 380 cpse,
Our Score

Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 150-151 Cevapları E-Kare Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 15 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
  error: Content is protected !!