5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 163-164-165-166 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5.Sınıf E-kare Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 163-164-165-166. Sayfa Cevapları Özgür Düşünce

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 163 Cevapları E-Kare Yayınları


Soru : Okulunuzda veya sınıfınızda yapılan herhangi bir seçimde siz veya aday olan kişiler, seçilmek için kendilerini nasıl ifade ettiler? Açıklayınız.


Kısa Cevap :

Okulumuzda ve sınıfımızda yapılan herhangi bir seçimde ben ve  aday olan kişiler seçilmek için önce kendimizi tanıdık daha sonra seçilmemiz durumunda yapacaklarımızı ifade ettik. Bize güvenirlerse onların güvenliğini boşa çıkaramayacağımıza dair açıklamalarda bulunduk.

Uzun Cevap :

Okul başkanlığı veya sınıf başkanlığı öğrenciler arasında yapılan seçimle gerçekleştirilir.

Bu çocukların seçme ve seçilme hakkını tanıması ayrıca kendi istedikleri kişi tarafından yönetilmeleri için büyük olanak sağlar

Sınıf ve okul başkanı olan kişilerin seçilmeleri durumunda kendilerine verilen bazı görevler vardır. Bu görevleri yerine getirmeleri sınıfın veya okulun yani görevli oldukları yerin sıkıntılarını çözme konusunda çalışmalar yapmaları gerekmektedir

Sınıf başkanı ve sınıf başkanı yardımcısı sınıfta öğretmenlerin veya müdürün belirlemiş olduğu kuralları uygulamakla görevlidir

Sınıfın sessizliğini sağlamak öğretmen derse girmeden önce tahtaya ders ve konu bölümlerini yazmak görevleri arasındadır

Okul idaresi tarafından yapılan duyuruları sınıfa duyurmak sınıfın havalandırılması temizliğini takibi sınıf başkanının görevleri arasındadır

Eğer öğretmenin böyle bir isteği varsa kurallara uymayan ve uyarıldığı halde bunu dikkate almayan kişileri öğretmenlere bildirmek de sorumlulukları arasındadır.

Sınıf başkanlığı veya okul başkanlığı görevini almak isteyen kişiler seçimlerde kendilerini tanıtarak görevlerini çok iyi yapacaklarına ve sınıf ve okulları hakkında çalışmalar yapacakları konusunda arkadaşlarını ikna etmeye çalışırlar.

Eğer bunda başarılı olurlarsa seçilirler ve göreve getirilirler.


Soru : Çocuk Vakfının düzenlediği etkinlik hakkında neler düşünüyorsunuz?


Cevap:

Çocuk vakfı’nın düzenlediği etkinlik bence çok önemli ve insanların bilinçlendirilmesi açısından çok değerlidir.


Soru : Siz bu etkinliğe katılmış olsaydınız hangi konuları belirtirdiniz? Neden?


Cevap:

Ben bu etkinliğe katılmış olsaydım bu konulardan ayrıca eğitim görürken maddi yetersizlikler içerisinde olan kişileri de konuya alırdım.


Soru : Sizce katılım ve ifade özgürlüğünü kullanmak niçin önemlidir?


Kısa Cevap :

Bence katılım ve ifade özgürlüğünü kullanmak düşüncelerimizin açıklanması ve mutlu ortamda yaşayabilmemiz için önemlidir.

Düşünceler topluluklarla beraber dillendirilir ise daha etkili olur.

Katılım ve ifade özgürlüğü hakkı her insanın sahip olması gereken en önemli değerlerden bir tanesidir.

Uzun Cevap :

Katılım hakkı temel bir insan hakkıdır. İnsanların hayatlarını etkileyen toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmelere dair söz sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Günümüzde birçok ülke demokrasi yönetilmektedir. Genel anlamda bakıldığı zaman demokrasi seçimlerle halkın çoğunluğunun başa getirdiği kişilerle yönetilmek demektir.

Tüm yurttaşların bağlantı kurabileceği yerel yönetimler ve katılımı teşvik eden yerel mekanizmalar demokrasi açısından büyük önem taşır.

İnsanların fikir ve düşüncelerini devlete veya bir başka bireye zarar vermeden insanlık onuruna yakışan bir şekilde temsil etmesi ve ifade etmesi onun en doğal hakkıdır.

İfade özgürlüğü de serbestçe düşünebilen insanların düşüncelerini kimseye hakaret etmeden ve insanların değerlerini incitmeden söyleme hakkına sahiptir.

ANAYASA MADDE 26. – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi Madde 10. İfade Özgürlüğü

Herkes görüşlerini açıklama ve ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir.


Soru : Düşüncelerini özgürce ifade eden çocuklar, bu etkinlikle neler kazanmış olabilirler?


Kısa Cevap :

Düşüncelerini özgürce ifade eden çocuklar, bu etkinlikle düşüncelerin nasıl ifade edeceklerini , kendilerinin de düşünce ve ifade haklarının olduğunu, gerektiğinde bu haklarını kullanabilecekleri düşüncesini kazanmış olabilirler.

Uzun Cevap :

Her insanın gerek yetişmiş olduğu ortam gerek yapısı sebebiyle düşüncelere birbirinden farklıdır.

Aynı ailede ve aynı ortamda yetişse bile insanların düşünceleri birbirine benzese de kişiliğimizi ve hayatımızın ileri safhalarının etkisiyle düşüncelerimiz birbirinden farklı olabilir.

Her insanın başkalarını hakaret ve incitici tavırlar sergilemeden düşüncelerini özgürce ifade etmeleri insan olmanın getirmiş olduğu bir haktır.

Düşünce ve ifade özgürlüğü insanların kendi fikirlerini ifade etmesine yarasa da insanların bunu iyi yönde kullanmaları kendi düşünce ve fikirlerini ifade ederken insanları incitmemeyi esas almaları gerekmektedir

Bu şekilde söylenen ifadeler düşünce özgürlüğü değil bilakis hakaret kapsamına girmektedir

Başkalarına itham ve hakaret yapmadan Yalın bir şekilde düşüncelerimizi ifade edebilir ve ifade özgürlüğümüzü kullanabiliriz

Bu etkinliğe baktığımız zaman buradaki çocuklar da düşüncelerini özgürce ifade etmiş aslında toplumun ilgilendiren çok önemli konulara dikkat çekmişlerdir

Düşüncelerini özgürce ifade eden çocukların Bu etkinlikte büyük bir özgüven kazandıklarını ve gerektiği zaman ifade etme haklarını kullanabileceklerini anladıklarını düşünüyorum.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 164 Cevapları E-Kare Yayınları


Soru : Çocuklar haklarını kullanmadığı zaman hangi durumlarla karşılaşabilirler? Örneklerle açıklayınız.


Kısa Cevap :

Çocuklar haklarını kullanmadığı zaman gelişimleri aksaklığa uğrar ve büyük mağduriyetler yaşarlar.

Çocuklar geleceğin yöneticileri ve geleceğin büyükleri olduğu için onların haklarına yatırım yapmak onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine olanak tanıyacaktır.

Ve böylece sağlıklı bireylerden sağlıklı bir toplum ve huzurlu bir hayat olacaktır.

Uzun Cevap :

Çocuk Hakları

 • Yaşama ve gelişme hakkı
 • Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı
 • Sağlık hizmetlerinden faydalanabilme hakkı
 • Eğitim hakkı
 • İnsani şartlarda yaşam hakkı
 • İstismar ve ihmalden korunma hakkı
 • Ekonomik sömürüden korunma hakkı (çocuk işçiler)
 • Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı
 • Düşünce özgürlüğü hakkı
 • İfade özgürlüğü hakkı
 • Engelli çocukların hakkı
 • Dinlenme, eğlence ve kültürel faaliyetler için zamana sahip olma hakkı

18 yaşına girmemiş olan her biri çocuk olarak kabul edilir.

Çocuklar geleceğin teminatı ve geleceğin bireylerini oluşturan ve yatırım yapılması gereken çok önemli kişilerdir.

Çocuk hakları ihlal edilmesi hem daha kendisini tam olarak savunamayan masumların zarar görmesine sebep olacak hem de bireylerin sağlıklı gelişemediği için sağlıksız bir neslin oluşması demek olacaktır

Çocuklar kendilerini tam olarak savunamadıkları için onları korumak ve kollamak, haklarının gözetilmesi kendileriyle sorumlu olan yetişkinler tarafından gerçekleştirilmelidir

Çocukluğunda geri alan kişilerin hayatlarını sonuna kadar bu izledikleri izleri taşıdıkları göz önünde bulundurularak çocuk yetiştirilmesinin önemi bütün insanlara öğretilmelidir

Çocuklara geleceğin büyük insanları gözüyle bakılmalı ve onlara merhametle hak ettikleri değer verilerek davranılmalıdır.

Çocuk yetiştiren gerek öğretmen gerek aile gerek çocuklarla muhatap olan herkese bu bilinç kazandırılmalıdır.


Soru : Bir derneğe üye olan çocukların, sosyal bir katılım gerçekleştirdiğini söyleyebilir miyiz? Neden?


Kısa Cevap :

Bir taneye üye olan çocukların, sosyal bir katılım gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü çocuklar burada düşüncelerini açıkça ifade edebilir ve toplumun yararına olacak işler yapabilirler

Uzun Cevap :

Sosyal katılım veya bir başka deyişle sosyal ilgi kişinin bir topluluğa veya bir topluma katılım derecesini ifade etmektedir.

Sosyal katılım bir sosyal grubun faaliyetlerine katılımı ifade etmek için de kullanılabilir

Sosyal katılım, sosyal sermayeyi ve sosyal yorumları güçlendiren ortak faaliyetlere katılmaktadır

Sosyal katılım yapabilmek için o konu hakkında bir şeyler yapmak bir gün etkileşim yani en az iki kişinin iki kişinin yer alması, sosyal değişim yani bir amaç içermesi ve kişinin buraya girmeye hiçbir zorlama olmadan girmesi gerekmektedir.

Sosyal katılımlar insanlara hem bir özgüven verecek hem de insanlarla beraber olmaktan dolayı arada güzel bir bağ ve millet sevgisi meydana gelecektir.


Dernek kurma ve üyelik konusunda yapılan değişikliklerle, 18 yaşından küçüklere dernek kurma hakkı getirildi. Böylece 15 yaşını bitiren çocuklar ailelerinin izniyle dernek kurabilme, 12 yaşındaki çocuklar da çocuk derneklerine üye olabilme hakkını elde ettiler.


Soru : Bu kapsamda kurulan “Kutup Yıldızı Çocuk Derneği” ile ilgili haberi inceleyelim, soruları cevaplayalım.


Sizce, öğrencilerin bir derneğe üye olma haklarını kullanmalarının önemi nedir?


Cevap:

Bence, öğrencilerin bir derneği üye olma haklarını kullanmaları kendilerini daha sosyal, özgüvenli ve her alanda başarılı olmak için bir motive olacaktır.


Öğrencilerin belirledikleri çalışmaları yapmalarını, katılım ve düşünce özgürlüğü açısından değerlendiriniz.


Cevap:

Öğrencilerin belirledikleri çalışmaları yapmaları ve düşünce özgürlüğü açısından kendileri kendilerini geliştirecek hayatın geri kalan alanlarında da düşünce özgürlüğünün değerini anlamalarına yardımcı olacaktır.

Ayrıca kişileri daha sosyal hale getirecektir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 165 Cevapları E-Kare Yayınları


Tablodan da anlaşılacağı gibi düşünce özgürlüğü konusuna gerek ülkemizde gerekse dünyada büyük önem verilmektedir. Bu haklar, yasalarla ve sözleşmelerle güvence altına alınmaya çalışılmıştır.


Soru : Tablonun “Anayasa” bölümünde yer almasını istediğiniz konuları yazınız?


Kısa Cevap :

Tablonun “anayasa” bölümünde çocukların ayrıca zikredilmesini ve çocuklar için ayrıca bir anayasa oluşturulmasını isterdim.

Uzun Cevap :

Tablonun “anayasa” bölümünde çocukların eğitim, oyun psikolojik ve fizyolojik her türlü şiddetten korumalarına dair ayrı bir şekilde zikredilmelerini isterdim.


Soru : “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” bölümünde sorumlulukla ilgili açıklamalar vardır. Sizce, bunun sebebi ne olabilir?


Kısa Cevap :

Çocuklar kendi fiziki yapıları itibariyle kendi haklarını kullanma açısından zayıf olduklarından onların haklarını yetişkinler gözetmelidir.

Çocukların haklarının korunması büyüklerin sorumluluğudur.

Uzun Cevap :

Çocuklar bugünün neşeleri yarının yetişkinleridir.

Yarının doktorları, mühendisleri, anne ve babaları bugünkü çocuklardır.

Bir devletin ilerlemesi için gerekli olan bütün çalışmaları yarının büyüğü olan bugünün çocukları yapacaktır.

Çocukların bir nesli belirlemede ve bundan sonra gelecek olan kuşakları belirlemede büyük katkıları olduğu için onların haklarına riayet edilmeli saygıdeğer bir insan gibi yetiştirilmelidirler

Çocuklar fiziki olarak kendi haklarını korumaktan aciz oldukları için onların haklarını koruyacak olan yetişkinler ve onlar da bakmak la yükümlü olan aileleri sorumludur.

Yasalarla çocuklarla ilgilenen kişilerin sorumlu tutulması hem onlara Bu görevin önemini belirtmiş hem de bunların ihale durumunda ceza ile tehdit etmesi anlamına gelir.


Soru : Dünya devletlerinin çocuklarla ilgili sözleşme yapmalarının sebebi ne olabilir?


Kısa Cevap :

Dünya devletlerinin çocuklarla ilgili sözleşme yapmalarının sebebi bence çocukların haklarını korumak ve geleceğin inşası için sağlıklı bireyler yetiştirmek olabilir.

Çocuklar fiziksel ve zihinsel olarak kendilerini koruyacak durumda olmadıkları için bu hale elde edinceye kadar yasalarla koruma altına alınmışlardır.

Uzun Cevap :

Çocuk haklarına dair sözleşme 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler genel kurulu tarafından kabul edilmiştir.

İnsanlığın tüm üyelerinin doğuştan varlıklarını özgü bulunan onurla birlikte eşit ve devredilmez hakları olması adalet ve barışın temelidir

Yapılmış olan bu sözleşmede din, din, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın bütün çocukların çocuk ve insan oldukları için haklara sahip olduğu görülmektedir

Çocukların sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri ileride dünyanın sağlıklı bir şekilde işleyişi açısından çok önemli görülmüş ve çocukların değerinin anlaşılması için hassas davranmıştır

Çocuğu gerek bedensel gerek zihinsel bakımdan tam bir Kemale ulaşmamış olması nedeniyle doğum öncesinden ta ki 18 yaşına girinceye kadar hakları kurulmuş ve kendilerine çocuk hakları verilmiştir..


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 166 Cevapları E-Kare Yayınları


Soru : Aşağıdaki sorulara göre bulmacayı doldurunuz.


Cevap:

 1. Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet. (Dernek)
 2. Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa. (Anayasa)
 3. Düşüncenin dış baskı ve yasaklarla sınırlandırılmaması, fikir hürriyeti. (Düşünce özgürlüğü)
 4. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca adaylar arasından belli birini veya birkaçını seçme. (Seçim)
 5. Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç. (Hak)
 6. Bir kararın hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması, uygulanması ve son olarak denetlenmesi aşamalarından birine veya birkaçına katkıda bulunma işi. (Katılım)

Soru : Haklarınızı kullanmak veya korumak için hangi sosyal ortamlara katıldınız? Örnek veriniz.


Kısa Cevap :

Bir arkadaşım kendisinin bu konuda uyardığım halde sürekli benim düşüncelerimle dalga geçiyordu.

İfade özgürlüğü olduğunu bildiğim için ve bu şekilde insanlara dalga geçmenin yakışıksız bir davranış olduğunu bildiğim için bunu kendisiyle konuştum.

Beni yine halaya alınca bu meseleyi öğretmenime bildirdim ve öğretmenim arkadaşıma gerekli uyarılarda bulundu.

Uzun Cevap :

Uzun zamandan beri ailemden çok istemiş olduğum bir telefon vardı.

Bunun için gerekli birikimi yaparak ailemle beraber telefonu aldık.

Ancak telefon bozuk çıktı

Bunu ailenle beraber hemen aldığımız yere bildirdik ve telefonun değişmesini istedik

Ne yazık ki bu konuda bizi önemsemeyip kandırmaya çalıştıklarını fark edince onları şikayet ettik ve hakkımızın alınmasını sağladık


Soru : Düşünce özgürlüğü hakkında aile bireylerinizle kısa bir görüşme yapınız. Aldığınız notları dosya kâğıdına yazınız.


Kısa Cevap :

Ailem hayatımızda saygının ve insanları kırmamanın ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Kibar ve saygın bir tavır var düşüncelerimizi ifade edebileceğimizi ve her insanın buna hakkı olduğunu söylediler.

Uzun Cevap :

Aile her insanın düşünce hakkı olduğunu ve düşüncelerini saygı duyulması gerektiğini söylediler

Kendi hakkında bir şeye karar vereceğim veya bir şey almak istediğim zaman eğer mümkün ise bana izin verdiklerini ve bunun sebebinin aslında benim düşüncemi ne kadar saygılı olduklarını göstermek olduğunu bana anlattılar

İleride hangi mesleği seçeceğim konusunda bana tavsiye vermek dışında karışmayacaklarını ve fikirlerini katılmasam da bana saygı duyacaklarını ifade ettiler.

Birlikte yaşamanın birbirini kırmadan ve farklı düşünceleri olsa da buna saygı duyarak kendi düşüncelerinden vazgeçmek zorunda olmadıklarını ifade ettiler

Bir aile olmak için sürekli aynı düşünmek zorunda olmadığımızı farklı düşüncelerle birbirimize saygı duyarak beraber yaşayabileceğimizi anlattılar

Hayatımızın her alanında nerede olursak olalım kimlerle beraber olursak olalım birbirimize saygı duyduğumuz müddetçe sürekli aynı düşünmek zorunda olmadığımızı e insanların düşünce haklarının önemli olduğunu ifade ettiler.


DİĞER KONUYA HAZIRLIK


Soru : Sınıfa, bayrak, Anayasa kitapçığı, kâğıt ve madenî para, Mehmet Âkif Ersoy ve Atatürk ile ilgili fotoğraflar, kitaplar getiriniz.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 163-164-165-166 Cevapları E-Kare Yayıncılık
“Atatürk konulu bir afiş hazırlayınız”

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 163-164-165-166 Cevapları E-Kare Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.