5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 176-177-178-179 Cevapları E-Kare Yayıncılık

5.Sınıf E-kare Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 176-177-178-179. Sayfa Cevapları Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Yaşadığımız İl

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları E-Kare Yayınları


Soru : Görsel: 7.1’de belirtilen ögeler İstanbul’un ekonomik faaliyetlerini niçin etkiler?


Cevap:

Görsel: 7.1 de belirtilen ögeler İstanbul’un tarihi ve turistik eserleri olduğu için ekonomik faaliyetleri etkiler.

Yerli ve yabancı turistler bu mekanları ziyaret etmek için İstanbul’a gelirler ve ekonomik olarak büyük katkı sağlarlar.


Soru :  Aşağıdaki tabloda 2021 yılı TÜİK verilerine göre ihracat rakamları yer alıyor. Sizce tablonun alt veya üst sıralarında olunmasında belirleyici olan nedir? Bunda illerin tarım, turizm, sanayi, ulaşım gibi alanlarda yaptığı ekonomik faaliyetlerin etkisini değerlendiriniz. Sizce bu iller arasında hangi farklılıklar vardır?


Cevap:

Bu illerde baktığımız zaman tarım üretim alanında Adana ön sırada Kırşehir ise tarım bakımından geride olduğu için ihracat yapacak ürün de azdır. Bu yüzden Adana ilk sırada Kırşehir ise listenin sonunda yer almaktadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 177 Cevapları E-Kare Yayınları


Soru : Aşağıdaki tablodan İstanbul, Mardin ve Muğla illerinin sıralarını belirleyiniz. Bu iller arasındaki hangi farklılıklar, ihracat sıralamalarını etkilemiş olabilir?


Cevap:

İstanbul turizm, ulaşım ve sanayi gibi alanlarda çok gelişmiş olan birinin ilimiz olduğu için ihracatta 1. sıradadır.

Mardin İstanbul’a oranla geride ancak muğla’ya oranla tarımda daha ileri olduğu için 2 . sıradadır.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları E-Kare Yayınları


Soru : Aşağıdaki genel ağ haberini okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Kuru kayısı üretiminde zirvede olan illerimizin bu başarısının sırrı sizce nedir?


Cevap:

Kuru kayısı üretiminde zirvede olan illerimizin bu başarısının sarı bence coğrafi özelliklerinin uygun olması ve ülkede çok sayıda verimli kayısı ağacının olmasıdır.


Malatya kayısısı tarımdan başka hangi alanlarda ülke ekonomisine katkı sağlayabilir?


Cevap:

Malatya kayısısı tarımdan başka şampuan, sabununun yapılması, reçel ve kokusunun parfüm yapılması gibi farklı alanlarda kullanılarak ülke ekonomisine katkı sağlayabilir.


Soru : Harita: 7.1’i inceleyiniz. Bir yerde çeşitli ulaşım imkânlarının olması o yerin ekonomisine ve ülke ekonomisine nasıl katkı yapabilir? Havaalanlarının, limanların ve sınır kapılarının açılması ekonomik gelişmelerle mi ilişkilidir yoksa farklı etkenler de var mıdır? Açıklayınız.


Cevap:

Bir yerde çeşitli ulaşım imkanlarının olması insanların oradaki ulaşım araçlarını kullanarak o yerin ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı yapar.

İnsanlar ulaşım için o bölgeye giderler ve oraya para kazandırırlar.

Havaalanlarının, limanları ve sınır kapılarının açılması hem ekonomik gelişmelerle ilişkilidir hem de güvenliğin sağlanması ve ulaşımın sağlanması açısından da etkin bir yere sahiptir.


5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 179 Cevapları E-Kare Yayınları


Soru : Aşağıdaki soruları kutucuklarda verilen kavramlarla sayıları kullanarak cevaplayınız. Her ifadeyi birden fazla soru ile ilişkilendirebilirsiniz.


Cevap:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 176-177-178-179 Cevapları E-Kare Yayıncılık
“5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 176-177-178-179 Cevapları E-Kare Yayıncılık”

Soru : Yaşadığınız ilin ülke ekonomisine katkısını artırabilmek için neler yapılmalıdır? Örnekler veriniz.


Kısa Cevap :

Yaşadığımız ilin ülke ekonomisine katkısını artırabilmek için turistik yerler varsa onlar onarılarak daha cazip hale getirilmeli bir gün tarımsal değerleri olan ürünler varsa ürünün kalitesinin arttırılması ve ihracata sağlanmalı fabrikalar açılmalı ve ulaşım yolları iyileştirilmelidir ve eğitim kurumları özellikle üniversiteler arttırılmalıdır.

Uzun Cevap :

Türkiye’nin  fazla nüfusa ve gelişmişliğe sahip olan şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir ekonomide sağlamış oldukları katkılarla diğer illerden ayrışmaktadır.

Öyle ki İstanbul günümüzde sanayi, ticaret, turizm ve finans sektörlerine bakıldığı zaman dünyanın en hızlı büyüyen 300 metropolü arasında 4 . sıraya girmiştir.

Bursa’da başarılı şehirler arasına girmiş ve giderek kendini geliştirdiği gözlemlenmiştir.

Ancak 81 ilin hepsinin ortaklaşa yürüttüğü bir kalkınma programı ile kalkınmalı ve şehirler arasındaki gelişmişlik farkı ortadan kaldırılarak bütün şehirlerin hem kendisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması amaçlanmalıdır.

Bunu sallanabilmesi için yani şehirlerin ülke ekonomisine katkılarının artırılabilmesi için şehirlerin öne çıkan özelliklerine yatırım yapılmalı hangi sektörde iyi ise o sektörde desteklenmelidir.

Mesela Antalya yaz turizminde ana kapı olduğu gibi Erzurum’da kış turizmine kapı olmalı ve bu şekilde özelliği daha kaliteli hale getirilmelidir.

Bir şehrin daha çok gelişmesi ve ülke ekonomisi daha çok katkıda bulunabilmesi için o şehrin hangi özellikleri varsa onlar geliştirilmeli, desteklenmeli, fabrikalar kurulmalı, üniversiteler kurularak şehrin gelişmesini sağlanmalıdır.

Şehirde belirgin olan ve yaygın olan bir özelliğin daha farklı hallere sokularak dikkat çekmesi sağlanmalı böylelikle yerli ve yabancı insanların ilgisini çekecek kadar belirlenmelidir.


Soru : “Bir ilin, birden fazla alanda ülke ekonomisine katkı sağlaması için yapılması gerekenler” konusunda bir kompozisyon yazınız.


Kısa Cevap :

İller Türkiye’ yi meydana getiren kurumları olmakla beraber aynı zamanda ülke ekonomisini belirlemektedirler.

İllerin gelişmesi ve ekonomisinin artması ülkenin kalkınması demektir.

Ülkemizdeki her birinin kendine has özellikleri ve güzellikleri vardır.

Farklı iklimlerin ve farklı coğrafi özelliklerin olmuş olduğu ülkemizde birçok ürünün ve tarihi güzelliğin oluştuğu görülmektedir.

Farklı farklı özelliklere sahip olan illerimizin birden fazla alanda ülke ekonomisine katkı sağlaması da mümkündür.

Bunun için eğitim alanlarına yatırım yapılmalı, üniversiteler kurulmalı yollar veya ilin sahip olmuş olduğu özelliği farklı alanlarda kullanılarak fabrikalar açılmalı ve rağbet arttırılmalıdır.

Böylece iller birçok alanda gelişecek birçok başarıyı aynı anda elde edecektir.

Sonuç olarak türkiyemiz de gelişmiş ve büyümüş olacaktır

Uzun Cevap :

İl , coğrafi durum, ekonomik koşul, kamu hizmetlerinin gereklerine göre bölümlenmiş bir valinin yönetimi altında olan vilayetlere denmektedir.

İller coğrafi şekilleri, sanayi, turizm, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda gelişmiş olurlarsa ekonomik açıdan da gelişir ve büyürler.

Bir ilin gelişmesi demek ülkenin de gelişmesi demektir.

Türkiye’nin gerek bulmuş olduğu coğrafi konum gerek illerinde bulunan iklim farklılıkları gerek farklı coğrafi özelliklere sahip olması farklı ürünlerin yetişmesine ve birçok farklı alanda büyümesine katkı sağlamıştır.

Kimi illerin sanayisi kimi illerin tarımı kimi illerin hayvancılığı kimi illerin ticareti ve fabrikaları gelişmiştir.

Her şehrimizin diğerinden farklı olarak bir güzelliği ve özel bir yapısı vardır.

Ancak Bir ilin birden fazla alanda ülke ekonomisine katkı sağlaması da mümkündür.

Bunun için o illere eğitim alanında yatırımlar yapılarak üniversiteler kurulması, özelliklerini destekleyecek şekilde farklı alanlarda fabrikalar kurulmalı, sahip olmuş oldukları özellikler kaliteli hale getirilerek farklı biçimlere dönüştürülmelidir.

Yapılacak olan bu yenilikler insanlar tarafından rağbet görmesine ve büyümesine katkı sağlayacak böylece bir il sadece bir değil birden fazla alanda ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Sonuç itibariyle ilk birçok alanda gelişecek ve ülkeyi de geliştirecektir.


DİĞER KONUYA HAZIRLIK


Soru : İletişim ve ulaşım araçlarının listesini yapınız. 2. konunun “Başlarken” bölümü için hazırlık yapınız.


Kısa Cevap :

 • İletişim araçları
 1. Telgraf
 2. Telefon
 3. Posta
 4. Faks
 5. Radyo
 6. Televizyon
 7. Gazete
 8. İnternet

Ulaşım türleri karayolu, deniz yolu, havayolu ve demiryolu olmak üzere 4 gruba ayrıldığı için araçlarda buna göre ayrılmaktadır.

Uzun Cevap :

İletişim araçları şunlardır:

 • Televizyon
 • Telefon
 • Cep Telefonu
 • Radyo
 • Telsiz
 • Bebek Telsizi
 • Mektup
 • Telgraf
 • Faks
 • Davetiye
 • İnternet
 • Bilgisayar
 • Uydu

Karayolu ulaşım araçları

 • Araba
 • Bisiklet
 • Fayton
 • Kağnı
 • Kamyon
 • Kamyonet
 • Minibüs
 • Metrobüs
 • Motosiklet
 • Otobüs
 • Otomobil
 • Traktör
 • Troleybüs
 • Yaya
 • Tır

Denizyolu ulaşım araçları

 • vapur
 • gemi
 • yat
 • bot
 • kano
 • taka
 • tekne
 • şilep
 • denizaltı
 • feribot
 • yelkenli

Demiryolu ulaşım araçları

 • Tren
 • Tramvay
 • Lokomotif
 • Metro
 • Hızlı tren
 • Füniküler

Havayolu ulaşım araçları

 • uçak
 • helikopter
 • insansız hava aracı
 • Balon
 • zeplin
 • planör
 • yelken kanat

270

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.