5. Sınıf Türkçe 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

5. Sınıf Türkçe 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı


Türkçe Öğretmeni

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142


Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 136 Soruları ve Cevapları 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.


Cevap : “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar tarihin ilk çağlarından itibaren yaşadıkları toplum içerisinde belirli görevleri üstlenmeye başlamışlardır. Tarihin ilk çaplarında kimi insanlar avcılıkla görevliyken kimisi yemek yapmakla yada oldukları topluluğu korumakla görevliydiler.

Toplum içerisinde yalayan insanlar tarihin başlangıcından itibaren toplum olabilmek için görev paylaşımı yapmaya başlamış, toplumu ona göre dizayn etmişlerdir. Bireylerin kendi ihtiyaçlarını giderebilmeleri için diğer insanlardan mutlaka destek almak zorundadırlar.


2. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz?


Cevap : Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar geçimlerini sağlamak için bazı işlerde çalışmaları gerekir. Bu çalıştıkları işlerde, en iyi şekilde verim sağlamaları gerekir. Bu çalışma sırasında yapmamız gereken işi, yaparken öncelikle yaptığın işin önemini kavrar, daha sonra yaptığın işi en iyi şekilde yapmak için plan yapar ve yaptığı işte hiçbir zaman aksaklık yapmadan çalışmaya dikkat ederim.

Bana verilen  görevlere odaklanır işimi ciddiyetle yaparım ve görev verildiği anda yapmaya başlarım. Eğer yardım gerekiyorsa büyüklerime, öğretmenlerime ve çevremdekilere danışırım.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 139 Soruları ve Cevapları 

1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi, metnin içeriği ile karşılaştırınız.


Cevap : Park içerisinde oynayan çocuklarının başkalarını rahatsız etmesi ve bu duruma bekçinin müdahale etmesi konu edinmektedir.


2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.


İhata Kelimesi

Sözlük anlamı: Kuşatma
Cümlem: Osmanlı askerleri top atışları ile ihata kale duvarını yıktı.


Kollamak Kelimesi

Sözlük anlamı: Olmasını, ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek
Cümlem: Kardeşinin her konuda kollar ve korurdu.


Potin Kelimesi

Sözlük anlamı: Ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı
Cümlem: Bayramda Ayşe kendisine pembe potinler aldı..


Tembih Kelimesi

Sözlük anlamı: Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma
Cümlem: Öğretmenimiz sınavın zor olacağı ve iyi çalışmamız gerektiği hakkında tembihlerde bulundu.


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


a) Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz.


5. Sınıf Türkçe 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 140 Soruları ve Cevapları 

b) Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.


Cevap :

 • İşleri kötü gidince kara kadar düşünmeye başladı.
 • Tuttuğu balık son anda elinde kurtuldu.
 • Aniden karşısına çıkan köpekten ödü koptu.
 • Bir anda gözden kaybolunca herkes meraklandı.
 • Hayvanlara yapılanları görünce kanı dondu.

c) Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.


Cevap : Metinde bir anlam bütünlüğünün sağlandığını ifade etmek gerekir. Bu deyimlerle beraber metinde okuyucunun metini daha iyi bir şekilde anlama ve kavramasına yardımcı olmuştur.


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.


1) Yazar, çocuk parkını nasıl betimlemiştir?


Cevap : Çevresinde beyaz ihata duvarları ve demir parmaklıklarla çevrili, köşesinde üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi bulunan küçük bir park olarak betimlemiştir.


2) Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.


Cevap : Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara kızıyor. Bu davranışın nedeni bekçinin çocukları koruması ve parkta insanların güven içinde sıkıntı çekmeden oynamasının sağlamak görevi olduğundan kaynaklanmaktadır.


3) Yazar, neden bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir?


Cevap : Yazar bekçiyi sevmediğinden dolayı bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir.


4) Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?


Cevap : Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru değildir. Çünkü parka bütün çocukların oynamaya hakları vardır. Zorbalık ve güç kuvvet kullanarak engellemek doğru değildir.


5) Yazar, bekçiye neden hak vermiştir?


Cevap : Bekçinin davranışlarının çocukları korkutmak için değil, kötülükleri engellemek için bu davranışları yaptığını anladığı için hak vermiştir.


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıda verilen hikâye haritası yöntemine göre metni çözümleyiniz.


1) Sahne ve zaman (Olay nerede, ne zaman geçiyor?)
2) Ana ve yardımcı karakterler (Hikâyedeki insanlar)
3) Başlangıç olayı (Olayın başlangıcı)
4) Problem ( Hakkında hikâyenin yazıldığı olay)
5) Problem çözme teşebbüsleri
6) Sonuç
7) Ana fikir


Cevap :

 1. Zaman belirsiz
 2. Çocuk, çocuğun kardeşi, bekçi, yaşı büyük iki çocuk, parkta oynayan çocuklar
 3. Bekçinin çocuklara bağırması, onları azarlaması
 4. Yaşı büyük iki çocuğun tahterevalliyi işgal edip diğer çocukların oynamasına izin vermemesi
 5. Çocuğun, yaşı büyük iki çocuğa tepki göstermesi, bekçiye seslenmesi
 6. Bekçiye seslenildiğini duyan yaşı büyük çocukların parktan kaçması
 7. İnsanların bizim hoşumuza gitmeyen bazı davranışları, aslında bizim iyiliğimiz için olabilir.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 141 Soruları ve Cevapları 

6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz.


Çocukların parkta yaşadıkları sorun : Tahterevalliye binememeleri

Nedeni : Büyük çocukların zorbalıkla ve güçle buna izin vermemeleri

Çözüm önerim : Büyüklerimizden ve görevlilerden yardım istemek


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.


İlk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli düdük çalıp duruyordu.

Parka gitmek zorunda kaldım çünkü ;
Kardeşimi zor zapt ettim çünkü ;
Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü ;
Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü ;
Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu çünkü ;


8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Konuşmanız sırasında arkadaşlarınızın sorularına, konu hakkındaki duygu ve düşüncelerine de yer veriniz. Siz de arkadaşlarınıza sorular sorarak onların konu hakkında düşünmelerini sağlayınız.


Cevap : Büyük çocuklar zorbalık ve güçle beraber parkta var olan çocuklara ve insanlara rahatsızlık verirdi.


9. Etkinlik Soruları ve Cevapları


a) Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir? Açıklayınız.

“Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin!” diye sıkı sıkıya tembih etmişti.


Cevap : Dikkatli bir şekilde oyunlar oynamaları ve temiz bir şekilde oyunlar oynayarak üstlerini kirletmemeleri gerektiği ifade edilmektedir.


b) Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz.


5. Sınıf Türkçe 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 142 Soruları ve Cevapları 

10. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.


Cevap : Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yaptığımız bir işi her zaman en iyi şekilde yapmaya çalışmalıyız. İnsanların, emeklerini çalmamalı vede yaptığımız işin hakkını veriyor olmamız gerekir.

Örnek olarak devletin bir kademesinde devlet memuru olarak çalışıyoruz, bizim onaylamamız gereken belgeler var, bu belgeleri keyfimize göre onaylamıyoruz ve vatandaşı orada bekletiyoruz bu hem iş ahlakına uymaz, hemde devletin bize vermiş olduğu görevi kötüye kullanmaya girer. Bunun için aldığımız görevleri yaptığımız işleri her zaman en iyi şekilde yapmalıyız.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


Soru : Bilinçli tüketici nasıl olunur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. Kitap, gazete ve internetten araştırmalar yapınız.


Cevap : Bilinçli tüketici nasıl olunur? Konu hakkında aile büyüklerinizden bilgi alınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yaşadığımız toplum içerisinde sürekli bir şekilde tüketici durumundayız. Bunun içinde bilinçli tüketici olmamız gerekir.Bilinçli tüketici şu şekilde olunur, almak istediğimiz mal veya hizmete ihtiyacımız olup olmadığı israftan kaçınılacak şekilde kullanabileceğimiz kadar alırız.

Alınacak mal yada hizmetin fiyatını araştırır, fiyat farklarını tespit eder bütçemize en uygun olanı alırız.

Elimizden geldiği kadar bütçemize göre alışveriş yapmalı, alışverişlerimizi peşim olarak yapmaya çalışmalı taksitli aldığımız ürünlerin ileride bize fazladan borç çıkarıp, çıkarmayacağını iyi hesaplamalı vede ödediğimiz taksitlerin bordrolarını mutlaka saklamalıyız.

Alınan malın içeriği ve son kullanma tarihlerini mutlaka okumalıyız.Aldığımız malın kusurlu veya arızalı çıktığı durumlarda firmaya başvurmalı, firmanın gideremediği sıkıntıları tüketici hakem heyetine başvurarak mağduriyetimizi gidermeye çalışmalıyız.


 Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Türkçe 136-137-138-139-140-141-142. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Ülfem
Zorbalık çok kötü bir durum olduğunu ifade etmek isterim. zorbalık yapan kişileri büyüklere ve emniyet görevlilerine şikayet ederek gerekli cezalarını almalarının sağlanması gerekmektedir. Yasalarla bu kişilere cezalar verilmesi bu davranışlarından vazgeçirecektir.
Nuran
Toplum içerisinde Herkesin bir görevi vardır Bu görevler sorumluluklarının yanı sıra toplum içerisindeki var olan düzenin en iyi şekilde ilerlemesi ve toplamı güçlü olması için belli kurallar çerçevesinde sürekli olarak Uyumamız ve bunları Çevrenizdeki kişilere öğretmemiz büyük önem taşımaktadır günümüzde var olan yabancı hakkını ile beraber yabancılara toplum içerisindeki var olan görev ve sorumlulukları anlatarak toplumun daha refah bir seviyede ilerlemesine katkı sağlamamız büyük bir önem taşımaktadır.
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Content is protected !!