5. Sınıf Türkçe 155-156-157-158. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

5. Sınıf Türkçe 155-156-157-158. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı


Türkçe Öğretmeni

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Sokak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 155, 156, 157, 158


Sokak Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 155 Soruları ve Cevapları 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. Getirdiğiniz haberlerde hangi toplumsal kuralların ihlali anlatılmıştır?


Cevap : Bu etkinliği sizin toplamış olduğunuz gazete haberlerinden yapabilirsiniz.


2. Otobüste, dolmuşta vb. toplu taşıma araçlarında büyüklerinize yer veriyor musunuz? Neden?


Cevap : Otobüste, dolmuşta vb. toplu taşıma araçlarında büyüklerinize yer veriyor musunuz? Neden? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Otobüs, dolmuş, tramvay, metrı gibi kullandığım toplu taşıma araçlarında her yaştan insan bulunmaktadır. Ben toplu taşıma araçlarına bindiğim zaman eğer çevremde yaşlı, hamile veya hasta birisi varsa oturduğum yeri ona veririm.

Çünkü toplu taşıma hareket halinde olduğu için, dengeni korumak için bir yerlere tutunmam gerekir. Yaşlı, hasta veya hamile bir kadın ayakta olduğu zaman dengesini kaybedebilir, istemediğimiz bir sonuçla karşılaşabiliriz. Neredeyse çoğu zaman otobüslerde büyüklerine yer vermeyen insanlarla karşılaşıyorum.

O zaman aklıma onların, yaşlı olan aile üyelerinin otobüse binip binmediğini düşünüyorum. İnsanların birbirine  karşı özellikle büyüyen gençliğin birbirine saygılı olmalarını düşünüyorum.


3. İhtiyacı olan birine yardım ettiniz mi? Yaptığınız bu davranıştan sonra kendinizi nasıl hissetiniz?


Cevap : İhtiyacı olan birine yardım ettiniz mi? Yaptığınız bu davranıştan sonra kendinizi nasıl hissetiniz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İhtiyacı olan birine yardım ettim.Ailemle birlikte gezmeye gittiğimiz avm’de tekerlekli sandalyesiyle engelli rampasından çıkmaya çalışan, bir kişi vardı. Onun yanına gelerek, yardım edebileceğimi söyledim ve sandalyeyi iterek rampadan çıkardım, rampadan çıkardıktan sonra o kişi bana dönerek çok teşekkür ettiğini söyledi. Bu kelimeleri duyunca yüzüm güldü ve bu yapmış olduğum hareket bana huzur verdi, mutlu oldum.


1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. “Sokak” adlı metinde geçen nasihatlerle ilgili olan görselleri işaretleyiniz.


5. Sınıf Türkçe 155-156-157-158. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 156 Soruları ve Cevapları

2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacayı tamamlayınız.


1. Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife. ÖDEV

2. Görgü. TERBİYE

3. Yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılan araç. BASTON

4. Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan. YETİŞKİN

5. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet. SAYGI

6. Görgüsü kıt, nezaketsiz. KABA

7. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl. BELLEK


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.


1. Çocuğun babası, pencereden onu izlerken ne görmüştür? Çocuğa bu konudaki nasihati ne olmuştur?


Cevap : Çocuğun babası, pencereden çocuğunun bir kadına çarptığını görmüştür. Çocuğuna evde bulunduğu gibi dışarı da sokaklarda da uyulması gereken kuralların olduğu ve nezaket kuralları çerçevesinde bu kural ve ödevlere uyması gerektiği hakkında nasihatlar da bulunmuştur.


2. Çocuğun babası sokaklar için “Orası herkesin evidir.” diyerek neyi kastetmek istemiştir?


Cevap : Çocuğun babası sokaklar için “Orası herkesin evidir.” diyerek sokakların insanların ortak yaşam alanı olduğunu ifade etmiştir.


3. Çocuğun babasına göre bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya nasıl varılır? Siz, bu fikre katılıyor musunuz?


Cevap : Çocuğun babasına göre bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya insanların sokaklarda var olan davranışlardan yargılanması gerekmektedir. Bu söze bende katılıyorum. Çünkü sokak halka açık bir alan olduğu için her görüş ve her davranışı içeren insanlar vardır.


4 . Babanın oğluna verdiği nasihatler sizce tutarlı mıdır? Neden?


Cevap : Babanın oğluna verdiği nasihatler sizce tutarlı olduğuna inanıyorum. Çünkü olaylar karşısında nasıl davranması gerektiği hakkında bilgiler vermektedir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 157 Soruları ve Cevapları

4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. 


Menin Konusu : Sokaklarda uyulması gereken davranışlar

Metnin Ana Fikri : Sokakalrda var olan davranışlar bizlerin ve toplumun terbiyesi ve medeniyetini göstermektedir.


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Sizce metnin başlığı ve içeriği arasında nasıl bir uyum vardır? Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlıkları koyardınız?


Metnin başlığı ve içeriği arasında nasıl bir uyum vardır. Sokak içerisinde nasıl terbiyeli olmamız gerektiği hakkında bizlere bilgiler vermektedir.

Ben olsaydım ; Örnek Davranış veya Terbiyeni Her Yerde Göster gibi başlıklar eklenebilir.


6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


a) Metinde babanın çocuğa verdiği nasihatleri aşağıya yazınız.


  1. Sokakta yürürken dikkat et.
  2. Bir ihtiyara, kollarında çocuk bulunan bir kadına, koltuk değnekli bir sakata, bir yükün altında eğilmiş bir adama, yaşlı bir aileye rastladığın zaman onlara saygı ile yol ver.
  3. Kendisine araba çarpma tehlikesinin bulunduğu kimse eğer yetişkinse haber ver; çocuk ise çekip kurtar.
  4. Ağlayan tek bir çocuk gördüğün zaman niçin ağladığını sor. 
  5. Yaşlı bir adamın düşürdüğü bastonu hemen yerden al.
  6. İki çocuk kavga ediyorsa ayır. Kavgacılar küçük değilse kalpleri yaralayan ve katılaştıran kaba davranışları görmemek için oradan uzaklaş. 
  7. Yolunu senden soran bir yolcuya her zaman saygılı cevap ver.
  8. Herkese sırıtma. Gereksiz yere koşma, bağırma. Sokağa saygı duy.

b) Bu nasihatlere katılıyor musunuz? Neden?


Cevap : Bu nasihatlere katılıyorum. Toplum içerisinde ve sokaklarda nasıl davranmamız gerektiği hakkında bizlere bilgiler vermektedir.


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


İnsanlar farklı özelliklere sahiptir. Bizi birbirimizden ayıran fiziksel (boyumuz, kilomuz vb.) ve kişisel (duygu, düşünce vb.) özelliklerimiz vardır. Kimimizin ten rengi, kültürü, dili ve dini farklıdır. Bu özellikler birimizi diğerinden önemli yapmaz. Farklılıklara saygı göstermeliyiz.

Soru : Bilge, bu sözlerle insanlara eşit davranılması ve adil olunmasını istiyor. Bilge’nin düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?


Cevap : Bilge’nin düşüncelerine katılıyorum. Çünkü farklılıklara saygı göstermemiz gerekir. Farklılıklar ayrıştırıcı özellikler değil bizleri biz yapan bir çiçek bahçesidir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 158 Soruları ve Cevapları

8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : “Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu?” konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız. Grupların bakış açılarından yola çıkarak konu hakkında genel bir yargıya ulaşınız.


Cevap : “Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu?” konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmeleri için barınak ve yemeğe ihtiyaç duydukları gibi toplum içerisinde yaşayabilmeleri içinde kurallara uymak zorundadırlar. Bu nedenle toplumsal yaşam içerisinde sürekliliği sağlayan dinsel, ahlaksal, görgü, örf ve hukuk kuralları bulunmaktadır.

Toplumsal kurallar, insanların birbirlerinin hakkını veya özgürlüğünü kısıtlamalarını engelleyen, insanlara yarar sağlayan, toplumun düzeni ve refahı için önem taşır.Bu kuralların olmadığını düşünürsek, örf, adet ve görgü kurallarının olmadığı yerde insanların birbirine saygısı olmaz trafikte dahi insanlar birbirlerine yol vermez, kazalar ve ölümler gerçekleşir.

Hukuk kurallarının olmadığı yerde cinayetler, hırsızlıklar, şiddetçe cinsel istismarlar ortaya çıkar. Toplum hızlı bir şekilde bozulur, yozlaşır ve kaos ortamı oluşurdu.


9. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Dinlediğiniz “Sokak” metninden hareketle yeni bir metin oluşturunuz.


Cevap :

Her Yerde Terbiye

Bir gün Hasan ile Mustafa piknik alanında gitmeye kadar vermişler. Piknik alanında gitmek için gerekli olan eşyaları hazırlamış ve yola koyulmuşlar. Gittikleri yere vardıklarında çevrede çok fazla çöp olduğunu görmüş ve üzülmüşlerdir.

Eşyalarını bir yere bırakarak çevreyi temizlemeye başlamışlar bunları gören diğer insanlar onlara yardım etmeye karar vermişler. Piknik alan kısa sürede bütün çöplerden arınmıştır. Bunun sonucunda bütün insanlar temiz bir şekilde eğlencelerine devam etmişlerdir.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


1. Hacivat ve Karagöz oyunları hakkında araştırma yapınız.


Cevap : Hacivat ve Karagöz oyunları hakkında araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Hacivat ve Karagöz ün yaşayıp yaşamadığı yaşadıysa da nerede, ne ile  uğraştığı kesin olarak bilinmemektedir. Anlatılanlar rivayetlere dayanmaktadır. Yaşadılarsa dahi bulundukları bölgede tarihçiler tarafından, tarih kitaplarına girmeyecek kadar önemsiz olarak görünmüş vede kayıtlara alınmamışlardır. Rivayete göre Hacı İvaz Ağa diğer ismi ile Hacivat Trakya’da yer alan demirci ustası Karagöz Orhangazi devrinde yaşamış cami yapımında çalışan iki işçidir.

Camii yapımında bu iki şahıs çalışmadıkları gibi camii yapımında çalışanları da çalıştırmadıkları Orhangazi ‘nin cami zamanında bitmezse kelleni alırım dediği mimarın, caminin zamanında bitmemesine sebep olarak Karagöz ve Hacivat’ ı göstermesiyle Orhangazi tarafından idam ettirildiği en bilinen hikayedir. Bu üzücü hadiseden sonra, bu iki arkadaşını çok seven Şeyh Küşteri ölümlerinden sonra bunların kuklalarını yaparak, perde arkasın oynatmaya ve aralarında gecen diyalogları komik bir şekilde halka sergileyerek anlatmaya başlamış.

Bu sayede bugünkü gölge oyunu sahnelemesi bir sanat haline gelmiştir. Aynı zamanda karagöz ve Hacivat’ın Yunanistan’dada aynı şekilde gölge oyunu olarak sergilendiği bilinmektedir.


2. Günümüzde insanlar hoşça vakit geçirmek için neler yapıyor? Gözlemleyiniz.


Cevap : Günümüzde insanlar hoşça vakit geçirmek için neler yapıyor? Gözlemleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Aile olarak evde olduğumuz zamanlarda hafta sonları hava güzelse hep birlikte ailecek toplanır mesire alanlarına gider, piknik yaparız.

Piknikte bazen amcamlar ve kuzenlerimiz gelir. Büyüklerimiz oturum tavla, okey gibi oyunlar oynarlar, çay içip bolbol sohbet ederler ve tatili güzelce değerlendirmiş oluruz. Bazende yaz günleri hep birlikte plaja yada havuza gider serinleriz. Ben kuzenlerimle sahilde frisbi veya top oynarım. Annemle babamda biraz güneşlendikten sonra bize katılırlar. Kışın ise boş vakitlerimizde, bazen hep birlikte sinemaya gideriz veya evde annem mısır patlatır, internet üzerinden sinema izleyeceğimiz programlardan ailecek oturup film izleriz.

Anne ve babamın özel günlerine denk geldiği zaman hep birlikte bir restorantta yemek yeriz. Yemekten sonra canlı müzik olan bir kafede otururuz. Böylece ailemle hep birlikte güzel ve hoş bir vakit geçirmiş olurum.


 Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Türkçe 155-156-157-158. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Damla
Toplumda uyulması gereken yazılı olmayan toplumsal kurallar ve gelenek ve göreneklerimizin bizlere getirdiği saygı ve saygı kuralları yer almaktadır. Toplum içerisinde herkesin bu görgü kurallara uyması toplum içerisinde saygı bağlarını oluşturacağı için toplumsal dayanışma olgusu artacaktır.
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Content is protected !!