5. Sınıf Türkçe 212-213-214. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

5. Sınıf Türkçe 212-213-214. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı


Türkçe Öğretmeni

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Paylaşalım Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 212, 213, 214


Paylaşalım Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 212 Soruları ve Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Paylaşmanın önemi ile ilgili bulduğunuz atasözleri ve özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Paylaşmanın önemi ile ilgili bulduğunuz atasözleri ve özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Paylaşmak ile  ilgili atasözlerimiz ve bunun yanı sıra birçok bilge ve fikir insanı tarafından bu konu ile ilgili bir çok özlü söz ve deyim söylenmiştir. Bunlara başlıca örnek verecek olursak,

 1. Veren eli herkes öper.
 2. Verirsen doyur, vurursan doyur.
 3. Az veren candan çok veren maldan.
 4. Sevinçler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır.
 5. Verip pişman olmaktansa vermeyip düşman olmak yeğdir.
 6. Paylaşmak ile ilgili deyimler ve  özlü sözleri şu şekilde sıralayabiliriz.
 7. Kardeş payı yapmak,
 8. Eşe dosta dağıtmak
 9. Pay etmek
 10. Paylaşmak ile ilgili özdeyişler
 11. Eğer paylaşmayı bilirseniz ekmeği paylaşmak, ekmekten daha lezzetlidir.
 12. Paylaşmayı bilmeyenler mesut değildir.
 13. Mutluluk paylaşmak için yaratılmıştır.
 14. Paylaşınca canın acıyorsa daha erdemli olamamışsın demektir.

2. “Yardımlaşmak niçin önemlidir ve yardımlaşmanın topluma ne gibi katkıları olur?” konulu konuşmanızı yapınız. Konuşmanızı yaparken istenilen ölçütlere dikkat ediniz.


Cevap : “Yardımlaşmak niçin önemlidir ve yardımlaşmanın topluma ne gibi katkıları olur?” konulu konuşmanızı yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yardımlaşmak, sayesinde bazı kazanımlar, meydana gelmektedir. Yoksullar korunmuş olur, maddi yardımlarla onların hırsızlık gibi kötü yollara yönlenmesi engellenir. Sevgi be ülfet gibi duygular doğar. İnsanlar arasında kin, haset gibi kötü duygular ortadan kalkar.

Kimsenin malında kimsenin gözü olmaz. Ayrıca dinimiz yardımlaşmaya büyük önem vermiş Müslümanlar arası yardımlaşmayı çoğaltmak için yardım edilen değil, yardım eden kişi olmayı buyurmuştur.

Bunun içerisinde zenginler için zekat ve azda olsa durumu olan herkes içinde sadaka vermeyi özendirmiştir. Bu sayede toplum içerisinde zengin ile fakir, tokla aç arasındaki uçurumu kapatmaya çalışmıştır.


1. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz.


PAYLAŞALIM

Aramızda sevinçler,
Paylaştıkça artacak.
Üzüntü, elem, keder;
Tam tersi azalacak.

El ele verince,
Güç birliği edince,
Herkes kendi fikrince,
Birlik olunca güzel.

“Bir elin nesi var,
İki elin sesi var.”
Ayrı gayrı olunmaz.
Yalnız taş duvar olmaz.

İş bulup işleyelim,
Güzel düş düşleyelim,
İş birliği yaparak,
Zorlukları aşalım.

Dursun BULUT


2. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Dinlediğiniz metinde geçen kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.


Elem Kelimesi

Anlamı : Belli bir konu hakkında duyulan üzüntüye elem adı verilmektedir.

Cümlem : Sınavlardan başarısız olunca ailesi elem duydu.


İşlemek Kelimesi

Anlamı : Belli bir konuda bir maddenin üzerinde yapılan işleme ve uygulamalara işlemek adı verilir.

Cümlem : Elindeki bakır tepsileri işlemek için tezgaha yerleştirdi.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 213 Soruları ve Cevapları

Birlik Kelimesi 

Anlamı : Belli bir canlı topluluğun bir araya gelmesi ve birleşmesine birlik adı verilir.

Cümlem : Bir araya gelen birlik içindeki Türk milleti darbeyi engelledi.


Düş Kelimesi 

Anlamı : Belli bir şey hakkında hayal kurmaya düş adı verilir.

Cümlem : Gelecek ile ilgili düşler kurarak neler yapması gerektiğini hayal ediyordu.


3. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu yazınız.


Şiirin ana duygusu : Paylaşma sevinci olarak kabul edilmektedir.


4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz.


a) Şiirin başlığını ben olsaydım Paylaşmak Güzeldir . koyardım.

b) Dinlediğim şiiri beğendim/beğenmedim çünkü bizlere paylaşmak hakkında duygularımızı yansıtması şiiri beğenmek için yeterlidir.


5. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Dinlediğiniz şiirin dörtlükleri konu bakımından aynı doğrultuda mıdır? Şiirin tamamında konu olarak bir tutarlılık var mıdır? Açıklayınız.


Cevap : Dinlediğiniz şiirin dörtlükleri konu bakımından aynı doğrultuda olmadığı görülmektedir. İlk kıta da paylaşmaktan söz edilirken ikinci kıta da birlikten söz edilmektedir. Şiirin tamamında konu olarak bir tutarlılık olmadığının ifade edilmesi gerekmektedir.


6. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Şiiri siz yazmış olsaydınız son dörtlüğünü nasıl yazardınız?


Cevap : Son dörtlükte paylaşmanın önemi hakkında bilgiler vererek şiirde anlam bütünlüğü sağlar ve farklı bir konu dışına çıkmayarak konu ile ilgili bütünlüğü sağlardım.


7. Etkinlik Soruları ve Cevapları


a) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hz. Muhammed) sözünü kısaca açıklayınız. Bu sözde bize hangi değerler öğütlenmiştir? Açıklayınız.


Cevap : “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hz. Muhammed) sözünü kısaca açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bir toplum içerisinde ne kadar çok yardımlaşma, dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik hakim olur. Bu duyguları kaybeden toplumlar birbirlerinden uzaklaşır yozlaşır vede insanlık dışı hareketler oluşmaya başlar.

İşte bu sebepten dolayı komşu hakkı ve paylaşmaya peygamber efendimiz önem vermiş ve tüm Müslümanların kardeş olduğunu varsaymış, birbirinin dertleriyle dertlenmeyi bilende hakiki mümin saymıştır.


b) Belirlediğiniz bu değerlerle ilgili bir slogan oluşturunuz.


Cevap : Koşunu Gör ve Gözet, Allah’ın rızası için komşunu Sor gibi sloganlar örnek olarak verilebilir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 214 Soruları ve Cevapları

8. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Aşağıda iki grubun konuşma konuları verilmiştir.


“5. Sınıf Türkçe 212-213-214. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı”


1) Yukarıdaki konulardan hareketle paylaşmanın toplum hayatındaki yeri ve önemini belirtiniz.


Cevap : Yukarıdaki konulardan hareketle paylaşmanın toplum hayatındaki yeri ve öneminin büyük olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Toplum içerisinde sevgi paylaşılırsa diğer insanlarında sevgiyi paylaşacağı için sevgi toplum içerisine dağılır. Toplumda bilgilerimiz paylaşarak insanlara bilgi vererek toplumda var olan bilgilerin yayılmasının sağlanması gerekmektedir.


2) Bilgi paylaşımının sosyal hayata ve çalışma hayatına katkılarını örneklerle açıklayınız.


Cevap : Bilgi paylaşımının sosyal hayata ve çalışma hayatına katkılarını örneklerle açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sosyal alanlarda, çağımızın en önemli gereksinimlerinden bir tanesi bilgi paylaşımıdır. Örneğin İstanbul’da trafiğe çıkmamız gerekmekte, trafik durumunu öğrenebilmemiz için anlık trafik bilgisini hangi yolların tıkalı olduğunu bize verebilen, açık veya kapalı güzergahları bize verebilen paylaşım sitelerinden öğrenebiliriz.

İnsanlar hayatlarını kazanabilmeleri için bir işe ihtiyaç duyarlar. Bu işte de başarılı olabilmeleri için bilgiye ihtiyaç duyarlar.

Mesela, medikal işi ile uğraşan birisi günümüzün tehlikesi olan korona virüsüne karşı alınan önlemler içerisinde zamanında maske stoğu yapan, eldiven ve dezenfekte ilaç stoğu bulunan firmalar, toplum içerisinde buna talep fazla olacağı için bu stokları hızlı bir şekilde bitirerek bu yönde yaptığı yatırımı nakite çevirmiş olur.


9. Etkinlik Soruları ve Cevapları


Soru : Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemi ile ilgili düşüncelerinizi, edindiğiniz bilgiler ışığında yazılı olarak anlatınız. Yazınızda, şiirde geçen atasözlerinden örnekler veriniz.


Cevap : Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemi ile ilgili düşüncelerinizi, edindiğiniz bilgiler ışığında yazılı olarak anlatınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yardımlaşma ile toplum içerisine maddi manevi ihtiyacı olan kimsenin sorunlarını çözmesini ihtiyaçlarının giderilmesine ve rahata kavuşmasına yardımcı olmuş oluruz.

Böylece hem toplumda insanların birbirlerine olan ihtiyaçları azalmış olur, hemde birbirlerine olan güvenleri artar.

Ayrıca toplum içerisinde paylaşmanın arttırılması gerek maddi, gerek manevi anlamda insanların birbiri ile paylaşımları arttıkça toplum içerisinde birlik ve beraberlik duygusu gelişir, bununla birlikte sevinç ve üzüntüleri paylaşmak kişilerin psikolojik durumlarına katkı sağlar. Ayrıca ihtiyacı olan kimselere maddi anlamda gerçekleştirilen paylaşımlarla onların ihtiyaçlarını karşılamış oluruz.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


Soru : Barkod sisteminin ne işe yaradığını araştırınız.


Cevap : Barkod sisteminin ne işe yaradığını araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Her ambalaj ürünün üzerinde birbirine paralel doğrultuda çizilen çizgilerin adı barkoddur. Barkod sistemi ürünlerin satışında işletme sahiplerine kolaylık sağlarlar. Daha önceden sisteme dahil edilen ürünlerin fiyat bilgileri hakkında bilgi vermek için barkod okuyucu sistemleri kullanılır.

Aldığımız bir ürünü ödeme yapmak için kasiyer, barkod okuyucu ile barkodu tarar ve ekrana yansıyan fiyat müşteriye söylenerek ödemesi alınır. Bu sayede hem satış kolaylaşır hemde zaman kaybı yaşanmaz. Bu satış yapılırken aynı anda stoklar da bir ürün barkod okuyucu sistemiyle çıkarılmış olur.


 Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Türkçe 212-213-214. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Ülkü
Paylaşmak toplumda büyük önem arz etmektedir. Sevgi, bilgi, yardım, gülücük paylaşmak bile toplumun ihtiyaç duyduğu olguların olması nedeniyle sürekli olarak korunması ve yayılması gerekmektedir. Böylelikte toplum içerisinde yardımlaş ve dayanışma olguları sağlam bir yapı içerisinde olacaktır.
ecrin su
coooooooooooook guzel bir sitee hayran kaldım cok guzel herkez bu siteye gelsin...
Nuran
Paylaşmak İnsanların en büyük erdemlerin den bir tanesi olarak değerlendirilebilmektedir paylaşmakla beraber insanlar aralarında var olan ilişkilerini güçlenmesini sağlayabilir Ayrıca paylaşmakla beraber insanların ihtiyaçları giderilmektedir ve bu iyilikler sonucunda Yüce Allah Celle celalühu un sevgisini kazanmamız sağlanabilmektedir İşte bu nedenle sürekli olarak elimizde var olan fazla ürünleri maddi imkanları dahilinde yardıma muhtaç olan kişilerin belirlenerek yardım edilmesi ve paylaşılması insanların gönlünün alınması büyük ve güzel iyiliklerin başında gelmektedir Ayrıca bu paylaşımlarla beraber toplumun bir arada kalması sağlanmakta güçlü bir toplum sonucunda da güçlü bir devletin sağlanması olarak ifade etmemiz doğru olacaktır.
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Kopya Yasak