5. Sınıf Türkçe 216-217-218. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı | Forum Sayfa Cevapları

5. Sınıf Türkçe 216-217-218. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı


Türkçe Öğretmeni

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık 7. Tema: Erdemler Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 216, 217, 218


7. Tema: Erdemler Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 216 Soruları ve Cevapları

AKILLI ÇİFTÇİ

Akıllı bir çiftçi varmış. Ama bu çiftçinin oğullarıyla başı dertteymiş. Çünkü oğulları
birbirleriyle hiç geçinemez, durmadan çekişirlermiş. Çiftçi, oğullarına ne dediyse kâr etmemiş. Çocuklar o kötü huylarını bir türlü değiştirmemişler. Atışıp çekişmeye devam etmişler. Adamcağız sözle başa çıkamayacağını anlayıp “Bari şunlara bir örnek göstereyim.”
demiş.

Oğullarını yanına çağırmış. Onlardan birkaç demet de çubuk istemiş. Oğullarını
karşısına almış. Çubukların hepsini bir demet yapıp bağlamış. Sonra oğullarına verip
“Kırın bakayım şunları!” demiş. Çocuklar uğraşmışlar, didinmişler ama çubukları bir türlü
kıramamışlar. Bunun üzerine çiftçi, demeti onlardan alıp çözmüş. Çocukların hepsine birer
çubuk verip “Şimdi kırın bakalım.” demiş. Çocukların hepsi de ellerindeki çubukları kolayca kırmışlar. Baba “Görüyorsunuz ya evlatlarım.” demiş. “Birlik olursanız düşmanlarınız
size bir şey yapamaz. Ama birbirinizle geçinemez, çekişmeye devam ederseniz düşmanlarınıza tek başınıza karşı koyamazsınız, yenilip gidersiniz.”

Ezop Masalları


A. 1, 2, 3, 4 ve 5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


1. Çiftçinin başı oğullarıyla niçin derttedir?


Cevap : Oğulları birbirleriyle hiç geçinemediği için çiftçinin başı derttedir.


2. Çiftçi, oğullarını kötü huylarından vazgeçirebilmek için ne yapmıştır?


Cevap : Çiftçi oğullarını kötü huylarından vazgeçirebilmek için birkaç demet çubuğu bir araya getirip bağlıyor. Çocuklarından bu demet çubukları kırmasını istiyor. Çocuklar bağlanmış çubukları kıramıyorlar. Çiftçi bu sefer çocuklara çubukları tek tek veriyor. Çocuklar bunları kolayca kırıyor.


3. Yukarıdaki metnin konusu ve ana fikri nedir?


Paragrafın konusu: Birlik ve beraberliktir.

Ana fikri: Birlik ve beraberlikle bütün işlerin üstesinden gelebilir, başarılı olabiliriz.


4. Bu metni bir atasözüyle tamamalayınız. Atasözünün metnin anlamına katkısını açıklayınız.


Cevap : Birlikten kuvvet doğar.


5. Çiftçinin yerinde siz olsaydınız çocuklarınızı bu kötü huydan vazgeçirmek için ne yapardınız? Açıklayınız.


Cevap : Çocukların kötü huylarından geçirmek için öğütler verir. Paragrafta yer alan testler gibi testler yapar birbirlerin değerlerini anlamalarını sağlardım.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ”Y” yazınız.


( Doğru ) “ Yemyeşil ve tertemiz bir doğaya merhaba demek ne güzel.” cümlesi kişisel görüş bildirir.
( Yanlış ) “Şehrin ışıkları tek tek sönmeye başladı.” cümlesinde ünlü düşmesine uğramış kelime yoktur.
( Yanlış )“Dağcıların uğrak yeri olan bu dağlara 2. gelişimizdi.” cümlesinde yazım yanlışı vardır.
( Doğru ) “Sokakta bu saatlerde ses seda olmazdı.” cümlesinde ikileme eş anlamlı kelimelerden oluşmuştur.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 217 Soruları ve Cevapları

C. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.


• “Onun söylediklerine güvenim tamdır.” cümlesinde “güven” kelimesi yerine itimat kelimesini kullanabiliriz.

• “Sıra arkadaşım arka sokağımızdaki 32 numaralı apartmanın 3. katında oturuyor.” cümlesindeki sayıların yazımı doğrudur.

• “Üç arkadaş köyümüzün yakınlarındaki mağaraya gidecek ve köylünün anlattığı efsanenin gerçekliğini kendimiz de deneyecektik.” cümlesinin alındığı yazının türü öykü‘dür.


Ç. 1, 2, 3 ve 4. soruları paragrafa göre cevaplayınız.


İletişim “paylaşmak ve ortaklık kurmak” olduğuna göre bireylerin birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabildiği toplumlarda her türlü sorun konuşarak çözülebilecektir. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, her türlü görüşün serbestçe dile getirilebildiği bir ortamda konuşarak ve tartışarak en iyiye ulaşma konusunda da önemli
kazanımlar elde edileceğinden toplumsal gelişme ve kalkınma da sağlanacaktır.
Metin IŞIK


1. Yukarıdaki paragrafa göre yazar iletişimi nasıl tanımlamaktadır?


A) İyi ya da kötüyü ayırmak
B) Paylaşmak ve ortaklık kurmak
C) Tartışarak fikir birliği sağlamak
D) Toplumu geliştirecek kazanımlar yapmak


2. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?


A) Sorunların konuşularak çözüme ulaşacağına
B) Kişilerin düşüncelerini özgürce söylediği ortamların toplumları geliştireceğine
C) Toplumsal kalkınmanın sağlanmasında iletişimin önemine
D) Yanlış olan şeylerin konuşulmasının anlamsız olduğuna


3. Yukarıdaki paragrafta yazarın okuyucuya iletmek istediği ileti aşağıdakilerden hangisidir?


A) Toplumların ilerlemesinde iletişim oldukça önemlidir.
B) İletişim, her ortamda sağlanmalıdır.
C) Toplumlar iyiye ulaşmak için çalışmalıdır.
D) Teknoloji iletişimin gelişmesini sağlamıştır.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 218 Soruları ve Cevapları

4. Paragrafta geçen “birey” kelimesi yerine aşağıdaki kelimelerden hangisi kullanılabilir?


A) kadın
B) erkek
C) kişi
D) toplum


5. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zıt anlamlı kelimelerden oluşmuştur?


A) Bu işten az çok ben de anlarım.
B) Kimsesiz adam eski püskü elbiseler giyiyordu.
C) Merdivenlerden yavaş yavaş çıkın.
D) Yastığa başını koyar koymaz uyudu.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?


A) Sabaha kadar 3’erli gruplar hâlinde yürüdük .
B) Babasından ikişer daire miras kaldı.
C) On yedi yaşında da olsa o, bir çocuktu.
D) Seninle 5,2 km yürüdüğümüz günleri unutma.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir kelime vardır?


A) Yaptıklarını mutlaka gözden geçir.
B) Aylar sonra kapımıza gelmişti küçük köpek.
C) Sonuçları birazdan doktora gösteririz.
D) Heyecandan karnıma ağrılar girmişti.


8. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır?


A) Kadıköy’e sür, dedi telaşla.
B) Vapur, limana doğru ağır ağır yol alıyordu.
C) Dostluğun, huzurunu hiçbir yerde bulamazsın.
D) Peki, bu sefer senin dediğin olsun.


 Ödevini Bulamadıysan ARA

5. Sınıf Türkçe 216-217-218. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Sera
Değerli öğretmenlerimin hazırladığı 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık 7. Tema: Erdemler Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları konusunu çok beğendim Allah sizlerden razı olsun.
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

error: Content is protected !!