5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Boğaç Han Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126


Boğaç Han Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 118 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. İsminizin size nasıl verildiği hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Gelecek derse hazırlık kısmında ailenizle beraber isminiz hakkındaki bilgileri yazmanız gerekmektedir.


2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında neler öğrendiniz? Anlatınız.


Cevap : Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türk kültüründe bebeğe verilen ismin anlamlı olmasına dikkat edilirdi. İsmin kişinin geleceğine etki edeceğine inanılırdı. İslamiyet öncesi ve sonrasında bariz bir değişiklik olmamıştır. Bebeğe isim verilmeden önce yaşamı temiz ve uzun olsun beyaz bir keçeye sarılır evin eşiğinden 3, 7 veya 9 kere geçirilirdi. Bu işlemden sonra ismi konulurdu.

Dede Korkut hikayelerinde ailesi çocuğuna geçici bir isim koyardı. Kalıcı ismine av veya savaşta gösterdiği kahramanlıktan sonra ulaşan çocuğa ismini Korkut Ata vermekteydi. Boğa ile güreşini kazanan çocuğa ‘Boğaçhan’ adının verilmesi ya da yağmacıların elinden tüccar mallarını kurtaran çocuğa ‘Bamsı Beyrek’ denilmesi.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 123 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Okuma sırasında aşağıdaki soruların cevaplarını tahmin ediniz.


Soru : Sizce boğayı neden meydana getirmiş olabilirler?


Cevap : Yine deveyle güreştirip eğlenmek için getirmiş olabilirler.


Soru : Dirse Han’ın oğlu boğadan kurtulmak için ne yapmış olabilir?


Cevap :  Birden çekilip boğayı düşürmüş olabilir.


2. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahmininizi kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.


Cevap :

Kudretli Kelimesi

Sözlük anlamı: Gücü olan, güçlü.

Cümlem: Milli mücadele döneminde kudretli ordu düşmanı denize döktü.


Kabile Kelimesi

Sözlük anlamı: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, boy.

Cümlem: Bir çok kabile Müslümanlığa akın akın geçme kararı aldı.


Savulmak Kelimesi

Sözlük anlamı: Bir şeyden çekinerek bulunduğu yerden uzaklaşmak

Cümlem: Vatanı savunmak için bir çok gazi ve şehit verdik.


Hünerli Kelimesi

Sözlük anlamı: Becerikli, yetenek sahibi kimse

Cümlem: Annem lezzetli yemekleriyle hünerli olduğunu gösterdi.


3. ETKİNLİK


Soru : “Boğaç Han” adlı metni olay, yer, şahıs kadrosu ve zaman bakımından inceleyiniz.


Cevap :

Yer: Meydan

Zaman: Geçmiş zaman

Şahıs ve varlık kadrosu: Boğa, deve, Bayındır Han, Oğuz Beyleri, Dirse Han, Dirse Han’ın oğlu, çocuklar, Dede Korkut

Olay: Dirse Han’ın oğlunun boğayı yenmesi sonucu Dede Korkut’un Dirse Han’ın oğluna isim vermesi.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 124 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.


1) Dirse Han’ın oğlu ve arkadaşları meydanda hangi oyunu oynuyorlardı?


Cevap : Aşık oyunu oynuyorlardı.


2) Dirse Han’ın oğlu, boğayı yenmek için ne yapmıştır?


Cevap : Boğayı alnından ittirirken birden çekilip boğayı yere düşürmüştür.


3) Dirse Han’ın oğluna kim isim vermiştir? Verdiği isim nedir?


Cevap : Dirse Han’ın oğluna Dede Korkut isim vermiştir. Verdiği isim Boğaçhan’tır.


4) Dede Korkut, Dirse Han’dan oğluna neler vermesini istemiştir?


Cevap : Beylik, taht, at, on bin koyun, deve, otağ, cübbe elbise vermesini istemiştir.


5) Okuduğunuz metinde Türklerin hangi gelenekleri yer almaktadır?


Cevap : İsim verme geleneği yer almaktadır.


5. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metindeki olayı siz anlatsaydınız nasıl kurgulardınız?


Cevap :

Kahramanlar : Boğa, Boğaç Han, Dede Korkut

Olayın Geçtiği Yer: Yayla

Olay: Dirse Han, oğluyla birlikta yaylaya çıkar. Burada ipini kopan bir boğa hızlı bir şekilde üstlerine gelir.  Dirse Han’ın oğlu eline bir kılıç alarak boğayı yaralar ve etkisiz hale getirir. Dede Korkut’la birlikte yardıma muhtaç olan kişiler boğanın etleri dağıtılır.


6. ETKİNLİK


Soru : Bir gazeteci olduğunuzu düşününüz. Dede Korkut ile röportaj yapmak için sorular oluşturunuz. Dede Korkut’un vermiş olabileceği cevapları araştırma sonuçlarınızdan yararlanarak arkadaşlarınıza sununuz.


Cevap : Dede Korkut ile Röportaj Yapmak için Sorular ve Cevapları konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

1- Dede Korkut neden ünlüdür?

Cevap : Ben Oğuzların destansı hikayelerinin ilk anlatıcısıyım. Ünüm buradan gelmektedir.

2- Dede Korkut soyu nereden gelmektedir?

Cevap : Oğuzların Kayı boyundan gelmektedir.

Dede Korkut’a neden saygı duymaktadırlar? Açıklayınız.

Cevap : Ben bir bilge olduğum için ve Türk gelenek ve göreneklerini iyi bilirim. İnsanlar hep bana danışırlar. Onlara yol gösteririm.

Dede Korkut’un mesleği nedir?

Cevap : Oğuz hükümdarlarına vezirlik yapıyorum.

Dede Korkut hikayelerine neleri anlatıyor ?

Cevap : Türklerin yaşayış biçimlerinden gelenek ve göreneklerine kadar pek çok olay, kahramanlıklar, gelenek ve görenekler anlatırım.

Dede Korkut hikayelerini ne zaman yazıya geçirildi?

Cevap : 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 125 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Kırgız Türklerinin Manas Destanı’ndan alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz.


MANAS


Cakıp; her kabilenin başta gelenlerini, yakınlarını, bilgili ak sakalları özellikle ziyafet sofrasında alıkoymuş her birine elbise giydirdi. Çocuğunu sağ eteğine koyarak hanımını peşine takıp ortaya çıktı. “Sevgili kardeşlerim! Tanrı’mın verdiği oğluma ad veriniz.” Cakıp, diz üzerine oturup dileği için dua etti. Çocuktan çıkan ışığa bakıp ona layık bir ad bulamayan halk şaşırıp kaldı. Ah, Tanrım! Tam bu sırada beyaz çadıra yırtık deri elbise giyen, elinde beyaz asa tutan, beline çakmak taşı bağlayan, ayağına çarık saran bembeyaz sakallı, ak külahlı derviş içeri girdi. “Millet!” dedi yüzü ışıldayan derviş, şaşkın oturanlara bakarak “Müsaade ederseniz nur yüzlü çocuğun adını ben vereyim.” Onlar da “Olsun, ağzından çıkan kutlu olsun, çocuğun adını sen ver ihtiyar.” dediler. Söylemek benden söz Tanrı’dan. Çocuğun adı Manas olsun. Ulu adına layık bahadır olsun. Beladan uzak dursun.” dedi.

Manas Destanı


a) Bu paragrafta Kırgız Türklerinin hangi geleneğinden bahsedilmiştir?


Cevap :  İsim verme geleneğinden bahsedilmiştir.


b) Boğaç Han’a isim verilme yöntemiyle Manas’a isim verilme yöntemi aynı mıdır?


Cevap : Aynı değildir.


c) Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir?


Cevap : Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmak neden önemlidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Günümüzde var olan sorunların başında bizlere farklı gelen konulara ön yargılı bir şekilde davranmamızdan kaynaklanmaktadır. Kişilerin yeni fikirlere yeni kültürlere karşı bilgi sahibi olmadan yorum yapmaması ilk olarak öğrenmesi gerekir.

İşte bu nedenle bizlerin Kültürel farkındalık oluşturma amacıyla farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olarak yeni kültürleri değerlendirmemiz ve karşımıza gelen yeni fikirler karşısında hoşgörülü olmamız gerekmektedir.


8. ETKİNLİK


Soru : Kısa çizginin kullanım alanları ve bunlara örnek cümleler verilmiştir. Kısa çizginin kullanım alanlarıyla örnek cümleleri eşleştiriniz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 118-119-120-121-122-123-124-125-126. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 126 Soruları ve Cevapları


9. ETKİNLİK


Soru : Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız.


Cevap : Türklerde isim verme geleneklerini dikkate alarak kendinize bir isim veriniz. Bu ismin size verilmesine neden olan olayı kurgulayarak bir hikâye yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kurtarıcı 

Türklerde isim verme gelenekleri Oba içerisinde yer alan saygıları ve Yaşlı kişilerin isim verdiği kabul edilmektedir Ayrıca çocuklar kahramanlıkları ile beraber hangi ismi alacakları ileride karar verilmektedir.

hikayelerini geçecek olursa 11 Ova mutlu bir şekilde yaşamını sürdürüyordu sorar haberleri gelmeye başladı karşı Oba onlara savaş ilanı etmişti hemen Anlaşılan yere gitmişlerdi ve sonra savaşa karşı Oba kazanmıştı.

Obana neyi var neyi yok almışlardı Oba beğeni Hapise atmışlardı sonra Oba içerisinde yer alan bir çocuk o gizlice gidip ormana saklanmış ve Oba beyni kurtarmaya karar vermiştir ve gece vakti gizli hapse gitmişti muhafızda uyku ilacı ile Uyu uyu ya kalmışlardı obadan biri gibi davranarak zindanın kapılarını açmış ama kurtarmış ve o günden sonra çocuğun ismi kurtarıcı olarak anılmıştır.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


Soru : Aşağıdaki tarihî şahsiyetlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kişiyi tanıtan bir konuşma hazırlayınız.


Cevap : Fatih Sultan Mehmet’i tanıtan bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ikinci Mehmet olarak tanınan Fatih Sultan Mehmet Küçük yaşlarından itibaren birçok bilim adamından bilgi alması Savaş kabiliyetinin yüksek olması ve sürekli olarak güçlü bir padişah yapısına sahip olması ve tek vekil olması nedeniyle güçlü bir kişiliğe sahip olan padişahlardan bir tanesidir.

Küçük yaştan itibaren İstanbul aşkı olan Fatih Sultan Mehmet yapmış oldu shak’la beraber bizans’ı kıstırmış ve döktürmüş olduğu toplarla beraber yıkılmak denen costantine surlarını yıkarak İstanbul’un fethine Mazhar olarak Peygamber Efendimiz’in hadisine Mazhar olan bir hükümdar olarak Fatih unvanını almış ve Fatih Sultan Mehmet olarak tarihe Geçmiş olan bir güçlü bir hükümdardır.

İstanbul’u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Akdeniz’in ve Egemen Türk gölü haline gelmesini sağlamış smanlı hazinesinin dolmasını sağlayan ve batıda birçok sefer ile beraber Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün kıtaları yayılmasını sağlayan bir padişahtır.


Cevap : Uluğ Bey’i tanıtan bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Büyük Türk hakanı Timur un torunu olan Uluğ bey imparatorluğun da 4. Hükümdarıdır onun döneminde imparatorluğun başkenti semarkand bir bilim merkezi haline dönüşmüştür.

Çünkü kendi aynı zamanda matematikçi ve astrolog dur. Bunun yanı sıra edip, şair, Kuranı Kerim i 7 kıraat üzeri okuyacak kadar kıraat ilmine sahip bir hafızdır. Çok zeki ve insana değer veren biriydi. Döneminde ne  kadar başarılı ilim, bilim, sanat ve edebiyat alimi varsa kentine davet ederek onlardan istifade etmiştir. Başlıcaları; Kadızade – i Rumi, Cemşid el-Kaşı, Ali Kuşçu ve Sakkaki dir.

Uluğ bey in çalışmaları ise geometri alanında araştırmalar özellikle üçgenler konusunda tanjant ve sinüs cetvelleri yapmıştır. Tüm İslam dünyasında ve Avrupa da kaynak eser kabul edilen Zic-i Uluğ bey eseri bir şaheserdir.


Cevap : Nasrettin Hoca’yı tanıtan bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Nasrettin Hoca 1208 yılında Eskişehir in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde meydana gelmiştir. Burada medrese eğitimi gördükten sonra köy imamlığı yapmıştır.

Konya’nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşmiştir. Burada medreseye hocalık vede kadınlık yapmıştır. Kişilik olarak hazır cevap ve söyledikleri sözleri mizahla aksettirdiği için hikayeler ve fıkralar üretilmeye başlanmıştır. İnsanları fıkralarında insanları güldüren güldürürken düşündüren bir mizah ustalığı vardır. Yaşamı boyunca hayata daima mutlulukla bakan yüzünden gülümsemenin eksik olmadığı bir alimdir.

Nasrettin hoca nesillerden nesile yazılı veya sözlü fıkraları ile insanların hala yüzünü güldür ektedir. Nasrettin Hoca hikayeleri yalnızca Anadolu türlü nün değil bütün Türk dünyasının balkanların ve hatta batıda batılıların tebessüm kaynağı olmuştur. Hatta italyanın Sicilya adasında halk arasında fıkralarda devamlı ismi geçen giufa karakteri Nasrettin Hoca fıkralarından alıntı olduğu bilinmektedir.


Cevap : Piri Reis’i tanıtan bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Asıl adı Ahmed Muhiddin Piri olan ve doğum tarihi tam bilinmeyen Piri Reis denize korsan olan amcası ünlü Osmanlı denizcisi Kemal Reis yanında açılmıştır. Babası Karamanlı Hacı Ali Mehmed’tir. 1487-93 yılları arasında korsanlık yapmış II. Beyazıd’ın Venedik’e sefer düzenlenmesi ve donanmadı açığını kapatmak için Akdeniz’de korsanlık yapan denizcileri donanmaya katılma çağrısı üzerine 1494 yılında Osmanlı donanmasına katılmıştır.

Venedik donanmasıyla deniz kontrolü mücadelesinde gemi kaptanı olarak görev aldı. 1495-1510 yılları arasında Osmanlı donanmasıyla bir çok sefere katılmış hem korsanlık yıllarında hem bu seferlerde gördüğü yerleri Kitab-ı Bahriye vereceği kitabı yazmak için taslak olarak kaydetti. Kitab-ı Bahriye denizciliğinin ilk kılavuz kitabıdır.

1511 yılında amcasının vefatı üzerine Gelibolu’ya taşındı. Az sayıda sefere katıldı vaktinin çoğunu harita çizimine ve kitaplarına ayırdı. 1513 yılında ilk dünya haritasını çizdi. Bu haritada Atlas Okyanusu, İber Yarımadası ve Afrika’nın batısı hakkında bilgiler ile Amerika’nın doğu kısmının bir parçasını çizdi.

1516-1517 yılları arasında tekrar donanmaya katılıp Mısır seferinde gemi komutanlığı yapmıştır. Bu seferde Kahire’yi geçip Nil nehrini çizme fırsatı buldu. Piri Reis seferden sonra, tuttuğu notlardan bir kitap yazmak amacıyla Gelibolu’ya döndü. Aldığı bu notlarını bir Denizcilik Kitabı (Seyir Kılavuzu) olan Kitab-ı Bahriye’de bir araya getirdi.


Cevap : Mimar Sinan’ı tanıtan bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Devşirme olarak İstanbul’a getirilen bir gençken katıldığı seferlerde mimari zekasını konuşturup dikkatleri üzerine çekmiştir. Baş mimarlığa kadar yükselmiş 49 yıl boyunca Osmanlı Devletine hizmet etmiştir. Günümüze 395 eser bırakan Sinan eserlerinde sürekli kendini geliştirmiş üstüne koyarak ilerlemiştir. Mükemmeli araması eserlerinin günümüze ulaşmasına katkı sağlamıştır.

Mimar Sinan, mimar olarak bilinmesinin dışında  bir mühendis, şehir tasarımcısı, planlamacısıydı aynı zamanda çözüm üreten, bilime hakim, yenilikçi, özgün vb. özelliklerine sahip olduğunu bıraktığı  eserlerden anlayabiliriz.

Aklımıza gelen ilk 3 eseri çıraklık eserim dediği ‘Şehzade Camii’, kalfalık eserim dediği ‘Süleymaniye Camii’ ve ustalık eserim dediği ‘Selimiye Camii’.


Cevap Yunus Emre’yi tanıtan bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yunus Emre şiirleri ve sözleriyle 13.yy İn ortasından 14.yy İn ilk çeyreğine kadar olan dönemde anadoluda yaşamış bir düşünürdür. Yunus Emre şiirlerinde  tasavuffla beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelere, Allahla olan ilişkilerini ölüm, doğum, yaşama bağlılık, ilahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele almıştır.

Dönemindeki düşünce biçimi konuşulan dile yalın akıcı bir söyleyiş getirmiştir. Yunus Emre nin şiirleri daha söylendiği, yazıldığı tarihten itibaren ezberlenip okunmaya başlamıştır. 14.yy dan itibaren aptallar ve dervişlerin vasıtası ile Osmanlı’nın fethettiği tüm coğrafyada şiirleri bilinen bir üne sahip olmuştur.


Cevap : Kâtip Çelebi’yi tanıtan bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

1609 yılında İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa bin Abdullah’tır. Ordu da katiplik yaptığı için ulemada ve halk arasında Katip Çelebi olarak çağrılırdı. Uzun yıllar memurluk(halifelik) yaptığı ve hacca gittiği için Hacı Halife lakabını diğer lakabıdır. Gençlik yıllarında Kuran tecvid ve hattatlık dersleri almış 14 yaşında Anadolu Muhasebesi Kalemi’nde babasının yanında stjyer olarak e-memurluk hayatına başlamıştır. Burda hesap muhasebe islemlerini yazışma kurallarını ve devlet belgelerinde kullanılan sikayat yazısını öğrenmiştir.

1645 yılında katıldıgı girit seferinde haritaların nasıl yapıldıgını incelemis ve cizilen harita örneklerini görmüştür. Bu seferden sonra görevinden ayrılmış 3 yıl boyunca devlette çalışmamıştır. Bu üç yıl süreçte öğrencilere ders vermiş kendi hastalığına tedavi bulmak için tıp kitapları okumuş ve eserlerini yazma fırsatı bulmuştur. 1657 yılında ölen Çelebi çalışkan iyi huylu iyi bir yazar olarak bilinirdi.

2009 yılı, 400. doğum günü olduğu için UNESCO tarafından Katip Çelebi yılı ilan edilmiştir.

Coğrafya eserleri

  • Müntehab-ı Bahriye (Kitab-ı Bahriye)
  • Cihannüma

Bibliyografya eserleri

  • Keşfü’z-zunûn anil-esâmi ve’l-fünun
  • Süllemü’l-Vüsûl ilâ Tabakâti’l-Fuhûl

Tarih eserleri

  • Tuhfet el-Kibâr fi Esfâri el-Bihâr
  • Fezleket Akvâl’l-Ahyâr fi ilmi’t-târîh ve’l-ahbâr
  • Türkçe Fezleke

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Türk Milleti yüzyıllar boyunca savaşlara tanıklık etmiştir.Türk Milleti azmi inancıyla birçok başarılar elde etmiştir.Tarihte birçok Türk beyi cesurca savaşmış,birçok başarılar kazanmıştır.

  2. Fatih Sultan Mehmet Türk tarihinde en önemli bir yerlerden bir tanesidir Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulması ve Osmanlı’nın çığır aşmasında büyük rol oynayan padişahlardan bir tanesidir Peygamber efendimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi ne Nail olan Kanuni Sultan Süleyman çocukluk hayali olan İstanbul’un fethi için büyük toplar döktürmüş Çeşitli projeler ile beraber gemileri karadan yürüterek Bizans’ın sona ermesine bir dönemin Yani bir çağın kapanarak yeni bir çağın açılmasına vesile olmuş tarih sayfalarında yer alan en görkemli padişahlardan bir tanesidir.

  3. Benim ismim Hamdiye. Ben doğmadan önce babam dedem annem ve nenem bana Hamdiye ismini koymayı uygun görmüşlerdir.eskiden günümüze kadar gelen ve bir gelenek haline gelen dedelerimizi ninelerimizin ismini almak 1 adet haline gelmiştir. Ben de onlardan biriyim. İsmimi çok seviyorum. Neden map pack ben sevmesem de dedemin ismini almaktan çok memnunum.bu konuda verdiğiniz eğitici bilgiler sayesinde ödevlerimi çok güzel bir şekilde bitirdim.Size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.