5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107-108-109 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Kilim Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 104, 105, 106, 107, 108, 109


Kilim Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 104 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Türk halı ve kilim kültürü hakkında neler düşünüyorsunuz?


Cevap : Türk halı ve kilim kültürü hakkında neler düşünüyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türk halı ve kilim kültürü geçmişten günümüze kadar sürekli olarak en değerli eşyalardan bir tanesi olarak bazı sanat eserleri için para biçilemez özellikte oldukları ve en kaliteli ürünlerden yapıldığı için geçmişten günümüze kadar zarar görmeden gelen sanat eserleri olarak söylememiz mümkün olacaktır.

Türk halı ve kilim kültüründe sahteciliğe yer verilmediğinden dolayı en güzel Ürünler ortaya çıkan çıkarılmış ve sanatçının sürekli olarak duygu ve düşüncelerini farklı ve güzel motiflerle beraber süslemesi ile beraber birçok kişi tarafından beğenilen eserler ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

Geçmişte en büyük geçim kaynakları arasında Ticaret olan Türklerin Türk halı ve kilim kültürüne büyük önem vermesi onların sürekli olarak doğal ve kaliteli ürünler tercih etmesi onların ürünlerini kralların Şehzadelerin şahların padişahların odalarını süsleyerek büyük bir gelir elde ettiğini söylememiz ve kaliteli ürünlerin ortaya çıktığını söylememiz mümkün olacaktır.


2. Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifler nelerdir? Araştırma sonucu getirdiğiniz motifleri arkadaşlarınıza gösteriniz.


Cevap : Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifler nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde Türk halı ve kilimlerinde kullanılan başlıca motifler şunlardır ;

 • Elibelinde motifi elibelinde motifi güçlülük bolluk ve bereketi ifade eden bir motiftir
 • Koç boynuzu motifi ise erkeklik kahramanlık ve bereket gibi kavramları ifade etmektedir
 • Su yolu motifi soyluluk ferahlık bilgelik saflık ve temizlik gibi konuları sembolize etmektedir.
 • Göz motifi manzara güzellik Doğa dışarıya açılan pencere olarak simgelemektedir.
 • Kuş motifi beklenen bir haberi ölen bir kişiyi Özlem duygusunu Hasret duygusunu ve ruh hallerini temsil etmektedir.
 • Küpe motifi genç kızların evlilik isteğini ifade eder.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 105 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


a) Şiirden alınan kelimeler, harfleri karıştırılarak verilmiştir. Bu kelimeleri belirleyiniz. Anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak boş bırakılan yerlere yazınız.


(rıs-yeşkâti-mersek-tadev-teyimnek-gâhder-şanık-nere-likit-öret-ağrıç-mili)


 1. Sır  :  Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen gizli kalan, gizli tutulan şey.
 2. Şikayet : Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
 3. Sermek Düz bir yere yaymak
 4. Davet : Çağrı, çağırma
 5. Yetinmek : Bir şeyi kendisi için yeter bularak daha çoğuna gerek görmemek, daha çoğunu istememek, kanaat etmek
 6. Dergah : Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, tekke
 7. Nakış : Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme, el işi, ince iş
 8. Eren : Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevi güç bulunan kişi, ermiş
 9. Kilit : Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
 10. Töre : Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet
 11. Çağrı : Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
 12. İlim : Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, bilim.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.


Cevap :

 • İlim öğrenmek için en iyi üniversiteyi seçmek istiyordu.
 • Milli mücadele için çağrı yapıldı.
 • Düğünde töre gereği kardeşi kurdeleyi bağladı.
 • Kapının kilidi bozulunca dışarıda kaldı.
 • Erenler bizlere doğru yolu gösterir.
 • Güzel ahlakla nakış nakış çocuklar yetiştirdi.
 • Yardıma muhtaç kişiler için dergahta yemek pişirildi.
 • Sana verdiği cevizlerle yetinmen gerekiyor.
 • Çocuk bayramına bütün çocuklar davet edildi.
 • Daha kuruması için incirleri serdi.
 • Oyunu bozan arkadaşını öğretmenine şikayet etti.
 • Arkadaşı çok önemli bir sır verdi.

2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.


1) Şiire göre sevdiğine sözü olan ne yapar?


Cevap : Kilim dokur.


2) Şiire göre hangi duygular kilim ile anlatılmıştır?


Cevap : Sevgi, aşk, hasret, üzüntü, istek.


3) Kilimlerde kullanılan renkler ne ifade etmektedir?


Cevap : Şikayet ve hasret.


4) Şiire göre kilim ne demektir?


Cevap :  İlim demektir.


5) “Aşkı dokudum kilime.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?


Cevap : “Aşkı dokudum kilime.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Aşkı dokudum kilime sözüyle bizlere sanatçının duygu ve düşüncelerini bizleri aktarmak için çeşitli motifler çeşitli sanatlar kullanarak bu duyguları bizlere aktardığını söylemek doğru olacaktır.

Çünkü geçmiş dönemlerde birçok sanatkar el işlerinde çeşitli motifler ve çeşitli Desenler ile beraber çeşitli renkleri de kullanarak duygu ve düşüncelerini aktarmış ve böylelikle hangi Duygu içerisinde olduğunu tahmin edebileceğimiz çok güzel tarihi eserler ortaya çıkardığını söyleyebiliriz.


6) Bu şiire farklı hangi başlıklar yazılabilir?


Cevap :

 1. Nakış Nakış Hasret,
 2. Motiflerle Klim,
 3. Klim Ne Anlatıyor?

gibi başlıklar yazılabilir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 106 Soruları ve Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.


a) Şiirde kilim nelere benzetilmiştir?


Cevap : Gönüle, ilime, sevdaya, özleme, derde, isteğe benzetilmiştir.


b) Siz olsaydınız kilimi nelere benzetirdiniz? Neden?


Cevap : Ebru sanatına benzetirdim. Bizlere motifleriyle bir çok bilgi verdiği için.


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metin ile okuduğunuz metni tür ve biçim özellikleri yönünden karşılaştırınız.


Anadolu’da kilim, renk demek, renge susamışlık demek…
Göz alabildiğine bozlaşan topraklarda yeşile, kırmızıya, maviye, turuncuya özlem duyan insanlar hıncını kilimlere döktüğü renklerden alır. Ağaçtan yeşil, denizden mavi, çiçekten kırmızı arayan; bulamayınca da tezgâha koşan insanlar, özentilerini kilimlerde dile getirir. Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır, renge aç insanların sofrası. Alı-al, moru-mor, akı-karası, sarısı-durusu, nesi var nesi yoksa cömertçe ortaya döker, evini, çadırını bir bayram şenliği, bir düğün alayı gibi renklerle donatır. Bu, onun dünyasıdır.

Mehmet ÖNDER (Aldı Sözü Anadolu)


Cevap :

 1.  Okuduğumuz metnin türü şiirdir.
 2. Yukarıdaki metnin türü denemedir.
 3. Şiirde duyguları ahenkli bir şekilde anlatmıştır.
 4. Yukarıdaki ise biçim olarak düz yazıdır.

5. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçasını örnekteki gibi daire içine alınız.


Cevap :

sırlarımı – sevgiliye – duygunun – özlemdir – yoluna


b) Daire içine aldığınız bu kelimelere örnekteki gibi farklı ekler getiriniz. Yeni oluşturduğunuz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107-108-109 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 107 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


a) Türkiye’nin Dünya Mirası listesinde yer alan bazı eserleri aşağıda tanıtılmıştır. Bu tanıtımlarda boş bırakılan yerleri http://www.kultur.gov.tr/ adresinden araştırarak doldurunuz.


Cevap :

Nemrut Dağı (Adıyaman – Kahta)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1987
Liste Sıra No: 448
Yeri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Adıyaman
Kategori: Kültürel

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos’un (Antikos) tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönem’in en görkemli kalıntılarından birisidir. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 metre yüksekliktedir. Varlığı bilinmekle beraber kral mezarı, henüz keşfedilememiştir.


Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (Sivas)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 1985
Liste Sıra No: 358
Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Sivas
Kategori: Kültürel

Divriği ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemi’ne kadar inmektedir. Yöre, Mengücekoğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından cami ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almaktadır.


Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi (Edirne)

UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 2011
Liste Sıra No: ?
Yeri: Marmara Bölgesi, Edirne
Kategori: Kültürel

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan Edirne’nin en önemli anıtsal eseri olan ve şehrin silüetini taçlandıran Selimiye Cami ve Külliyesi, 16. yy.da Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan cami ve külliye, Osmanlı mimarlarından Sinan’ın ustalık dönemi eseri, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden biri ve insanın yaratıcı dehasının bir başyapıtı olarak kabul edilmektedir.

İnce ve zarif 4 minareye sahip büyük kubbesiyle görkemli cami, iç tasarımında kullanılan ve döneminin en iyi örnekleri olan taş, mermer, ahşap, sedef ve özellikle çini motifleri ve ince işçilikleri ile kubbe ve kemerlerindeki kalem işleri, mermer döşemeli avlusu ve yapıyla bağlantılı el yazması kütüphanesi, eğitim kurumları, dış avlusu ve arastası ile bir sanat türünün zirvesini temsil etmektedir.

Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 19-29.06.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen 35. Dönem Toplantısı’nda alınan 35 COM 8B.37 sayılı karar ile 1 ve 4. kriterler kapsamında kültürel varlık olarak Dünya Miras Listesi’ne dâhil edilmiştir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 108 Soruları ve Cevapları


b) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden Dünya Miras Listesi’ne alınan kültürel miraslarımızdan iki tanesini araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Dünya Miras Listesi’ne alınan kültürel miraslarımızdan iki tanesini araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Listede Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, İstanbul’un tarihi alanları, Nemrut Dağı, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, Efes ve Göbeklitepe gibi yapılar yer almaktadır.

-Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası: 1985  yılında listeye alınan yapı camii darüşşifa ve türbede meydana gelen bir külliyedir. 1228 yıllında Mengücek beyliği döneminde inşasına başlanmıştır. Ulu Cami Süleymanşah oğlu Ahmet Şah tarafından darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır.1243 tarihinde tamamlanan kompleksim baş mimari Ahlatlı Hürrem Şahtır.

Taş işçiliğinin en ince örneklerini yansıtan motifler tüm dünyanın ilgi kaynağı olmuştur. Bu eseri  ilginç kılan diğer bir özellik ise kullanılan motiflerin birbirini tekrar etmemesidir. Ülkemizin bu listeye giren ilk mimari yapısıdır Evliya Çelebi şöyle ifade eder “Methinde diller, kısır kalem kırıktır”.

-Göbeklitepe : Şanlıurfa’nın Örencik köyünde  bulunan Göbeklitepe Dünya miras listesine en son giren yapımızdır. 2011yılında  geçici  listeye alınan  2018 yılında ise kalıcı listeye alınan yapı  bilinen ilk ve en büyük tapınak ayrıca bilinen en eski kült yapılar topluluğudur.

Bu yapıların ortak özelliği T biçiminde 10-12 dikilitaşın yuvarlak planda dizilmesi aralarına ise taş duvarlar örülmüş olmasıdır.Yapılan kazılar sonucu bölgede en azından 11.600 yıl öncesine ait yaşam bulguları vardır. Araştırmalar sonucu  bu kült merkez kullanımının M.Ö 8000 dolaylarına kadar devam ettiği daha sonra terk edildiği anlaşılmıştır.


c) http://www.kultur.gov.tr/ adresinden aldığınız bilgilere güveniyor musunuz? Neden?


Cevap : Evet güveniyorum. Çünkü  gov.tr uzantılı siteler devlete veya vakfa bağlı kar amacı gütmeden insanlara bilgiler vermek amacıyla kurulmuş olan sitelerdir.


ç) Sizler hangi sitelerden araştırma yapıyorsunuz?


Cevap : Güvenilir olan sitelerden ve devlet ve vakıf sitelerinden araştırmalar yapıyorum.


d) Bilimsel araştırmalarda “edu ve gov” uzantılı sitelerin güvenirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?


Cevap : Bilimsel araştırmalarda “edu ve gov” uzantılı sitelerin güvenirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Günümüzde insanlar sürekli olarak araştırmalarını nereden güvenli bir şekilde yapacaklara hakkında bir çok araştırmalar yapmış ve birçok zarar görmeleri sonucunda doğru bilgiye kavuştuklarını söyleyebiliriz.

Bilimsel araştırmalarda edu ve gov uzantılı sitelerin güvenirliği %100 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir bilimsel araştırmalarda yer alan edu ve gov  gibi uzantılı Siteler devlet kaynaklı ve resmi kaynaklara dayalı olduğundan dolayı bu Siteler bizlere sürekli olarak doğru bilgiyi vermektedir.


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki kutularda verilen metinleri inceleyiniz.


Cevap : Verilen bilgileri inceleyiz.


a) Sizce bu metinlerin ortak özelliği nedir?


Cevap :  Metinlerin içinde, o metinle alakalı başka metinlere bağlantılar bulunmaktadır.


b) Metinlerin bu şekilde düzenlenme sebebi ne olabilir? Açıklayınız.


Cevap :  Bu şekilde düzenlenen metinlerde araştırma yapan kişi aradığını rahatça bulabilir. Araştırmasıyla ilgili diğer konulara ulaşabilir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 109 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : “Anadolu’da kilim demek, özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik dokumak demektir.” sözünden yola çıkarak bir konuşma yapınız.


Cevap : “Anadolu’da kilim demek, özlemi, inancı, sevgiyi ilmik ilmik dokumak demektir.” sözünden yola çıkarak bir konuşma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Anadolu’da kilim demek Özlem’i inancı sevgiyi İlmik İlmik dokumak demektir sözü bizlere Anadolu’da yaşamış olan sanatkar insanların birçok sanat eserine duygu ve düşüncelerini motiflerle işleyerek bizlere aktardıkları ifade edilmektedir.

Bu sözlerle beraber Anadolu’da yaşamış olan insanların sanatla uğraşırken duygu ve düşünceleri ön plana çıkmakta ve eserleri duygu ve düşünceler eşliğinde işledikleri motiflerle birçok güzelliklere sahip olduğunu söylememiz mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerin kilimleri ve Sanat eserlerine işlenmesi sonucunda Tarihten günümüze kadar birçok sanat eseri Anadolu’da önemini kaybetmemiş ve değerine değer kattığını söyleyebiliriz.


9. ETKİNLİK


Soru : Şiirden alınan aşağıdaki dizeleri okuyunuz.


“Kilim kalbin aynasıdır, gönlün sesidir;
Her nakışı bir duygunun ifadesidir.”


a) Yukarıdaki dizede noktalı virgül niçin kullanılmıştır?


Cevap : Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.


b) Noktalı virgülü bu dizedekiyle aynı görevde olacak şekilde cümlede kullanınız.


Cevap : Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.


c) Aşağıdaki cümleleri noktalı virgülün kullanım alanıyla eşleştiriniz.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107-108-109 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

10. ETKİNLİK


Soru : Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.


Cevap : Kültürümüzde kilimin yerini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bizim kültürümüzde kilimin değeri maddi manevi olarak çok yüksektir.Kilim göçebe yaşandığı yıllardan itibaren hayatımıza gitmiştir. Çadırlarda böcek ve soğuk havadan korunmak için kilim ve halı dokunmaya başlamıştır ve günümüze kadar gelmiştir.

Kilimi dokuyanlar her ilmeğine ayrı bir alın teri dökerler. Dokuyan kişi mutluluğunu, sevincini, üzüntüsünü, özlemini ilmek ilmek dokur ve ortaya çok farklı, çok değişik modeller çıkar. Kilim Türklerin sanat anlayışını yansıtan en önemli kültür ögelerinden biridir.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


Soru : Gazete ve dergilerden vatan sevgisini anlatan resim, fotoğraf ve haberler bulunuz. Araştırma sonucu elde ettiklerinizi sınıfa getiriniz.


Cevap : Gazete ve dergilerden vatan sevgisini anlatan resim, fotoğraf ve haberler bulunuz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

‘Gazilerimiz vatan sevgisinin timsalleridir’

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik Unvanı ve Mareşal Rütbesinin verilişinin 99. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Memiş, “Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 104-105-106-107-108-109 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları”

Gazilik ömür boyu taşınacak büyük bir onurdur. Gazilerimiz destansı tarihimizin aşaan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk fedakârlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir” dedi.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Eski Türk gelenekleri arasında birçok elemeleri yer almaktadır.Bunlardan birisi hali dokumacaligidir.Eskiden el ile dokunan bu halılar yıllarca kullanılırdı.Hali dolu bulduğu zaman sevgiyle dolu bulduğu için güzelliği ona yansirdi.

 2. Nuran dedi ki:

  Vatan sevgisi Türk milleti için kutsal değerler den bir tanesi olarak kabul edilmektedir Türk milleti vatanı için yapabilecekleri arasında bir çıta yoktur vatanı için vatan millet sevgisi için her zaman her daim canını malını kanını evlatlarını verebilecek bir Türk milleti vardır tarih boyunca Türk milletinin vatanı için yapabileceklerini düşünecek olursak Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele 15 Temmuz gecesi gibi canını hiçe sayarak Vatanın müdafaası için birçok insan şehit olmuş ve vatanımızı karış karış toprakları şehit kanıyla sulandığı için Türk milletinin vatan aşkı asla tartışılamaz.

 3. Hamdiye dedi ki:

  Eskiden Türk tarihinde çok önemli yer alan halı dokumacılığı dünyanın bütün bir yanında kendini kanıtlamış bir el emeğidir.Eskiden kullanılan çok kaliteli iplikler ve insanların birçok emekler vererek dokuduğu halıları sattıkları zaman büyük kar sağlarlardi. Dokudukları halıları satın alan müşteriler yıllarca yıpranmadan kullanabilirler di. Gelenek ve göreneklerimiz arasında yer alan halı dokumacılığı günümüzde yaygınlığını getirmiştir. Daha çok fabrikalarında okuduğu halıları günlük hayatımızda kullanır olduk. El sanatı yapan insanlara saygı duymalı verdikleri emekleri farkında olmalıyız. Bu tema değerlendirme soruları ile beraber ödevlerimi hemen bitirebiliyor um. Fazla kalan zamanımda derslerimi tekrar ediyor kitap okumaya çalışıyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.