5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117


Vatan Yahut Silistre Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 110 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir?


Cevap : Vatanımıza karşı görevlerimiz nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatani görev denilince akla erkeklerin askere gitmesi diye kalıplaşmış bir yapı olsa da vatani görevler bununla sınırlı değildir. İlk vatani görevimiz vatanımızı bayrağımızı sevmek ve bunları korumakla başlar. Konuştuğumuz dili, tarihimizi ve kültümüzü korumakta bir vatani görevdir.

Erkeklerin askere gidip vatanını savunması, iş yeri sahiplerinin vergi vermesi, vatanının refah seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapmak, sosyal düzenin sağlanması için kurallara uymak, yurt içi ve yurt dışında vatanımızı temsil ettiğimiz için dikkatli davranmak… Bu ve bunun gibi görevler zor görünse de yerlere çöp atmamak trafikte kurallara uymak eğlenmek için gittiğimiz piknik alanlarını temizlemek bu davranışlarda vatani birer görev sayılır.


2. Vatan, uğrunda her fedakârlığı göstereceğimiz değerli bir varlık mıdır? Neden?


Cevap : Vatan, uğrunda her fedakârlığı göstereceğimiz değerli bir varlık mıdır? Neden? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatan uğrunda Her fedakarlığı göstereceğimiz değerli bir varlıktır.

Vatan Bizleri bir araya getiren bizlerin bağımsızlığımız sağlayan rahat ve özgür bir şekilde istediklerimizi yapabildiğimiz rahat bir şekilde yaşayabildiğimiz bir Kutsal Toprak parçasıdır.

Türk Milleti olarak Vatanımıza bağlılığımızı göstermemiz ve gelebilecek tehlikelere karşı dimdik durduğumuz sürekli olarak milli mücadele döneminde Çanakkale Savaşı’nda ve 15 Temmuz gecesinde bütün fedakarlığını’ yaptığımız en güzel örneklerin başında gelmektedir.

Sonuç olarak Vatan uğrunda Her fedakarlığı göstereceğimiz en önemli değer olarak kabul edebiliriz.


3. Vatan sevgisi ile ilgili sınıfa getirdiğiniz görsel ve haberleri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Gazete ve dergilerden vatan sevgisini anlatan resim, fotoğraf ve haberler bulunuz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

‘Gazilerimiz vatan sevgisinin timsalleridir’

Erzurum Valisi Okay Memiş, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.19 Eylül 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik Unvanı ve Mareşal Rütbesinin verilişinin 99. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Memiş, “Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 104-105-106-107-108-109. Sayfa Cevapları”

Gazilik ömür boyu taşınacak büyük bir onurdur. Gazilerimiz destansı tarihimizin aşaan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu iri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk fedakârlığının ölümsüz kahramanlarıdır. Bu cennet vatan uğruna cepheden cepheye koşan ve şehit olmayı göze alan gazilerimiz, vefanın, sadakatin, vatan sevgisinin ve bağımsızlık tutkusunun simgeleridir” dedi.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 114 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri hazırladığınız sözlüğünüze de ekleyiniz.


(kale-zeval-münasebetsiz-lakırdı-semiz-niyet)


 • Kale: Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
 • Zeval: Yok olma, yok edilme
 • Münasebetsiz: Yakışıksız iş gören, sıra, saygı gözetmeyen (kimse)
 • Lakırdı : Boş söz, dedikodu, laf
 • Semiz: Eti, yağı çok olan, tavlı
 • Niyet: Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat

b) Anlamını sözlükten kontrol ettiğiniz kelimeleri cümle içinde kullanınız.


Cevap :

 • Kız kalesine geziye gidiyorlardı.
 • Düşmanların hepsi zeval oldu.
 • Toplantı alanında münasebetsiz bir kişi vardı.
 • Arkadaşlarla güzel bir lakırdı etti.
 • Karbeyazı, semiz bir tay herkesi kendine hayran bıraktı.
 • Niyeti halis olanın, yolu açık olur.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 115 Soruları ve Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.


1) Sıtkı Bey, kalede kalmak isteyenlere ne söylüyor?


Cevap :  Düşmanın suyu geçtiğini, memleketin birkaç güne kuşatılacağını, devletin kalesini kendi askeri ile koruyabileceğini, gitmek isteyenlere Paşa’nın izin verdiğini söylüyor.


2) Gönüllülerin tavrı Sıtkı Bey’i nasıl etkiliyor?


Cevap : Gururlandırarak etkiliyor.


3) Sıtkı Bey, gönüllülerin tavrı karşısında nasıl bir karar veriyor?


Cevap :  Kalmak isteyenlerin kalmasına izin veriyor.


4) Metinden, dönemin siyasi ve sosyal özellikleriyle ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?


Cevap : Döneme savaş hakimdir. Devletin düşmanla savaşacak kadar askeri gücü yoktur. Halk, vatanını savunmak için savaşa katılmaya gönüllüdür.


3. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Hazırladığınız soruları cevaplayınız.


Sorum: Sıtkı Bey gönüllüleri nasıl vaz geçirmeye çalışıyor?

Cevabım: Devletin askeri gücünün yeterli olduğunu, kurşundan, gülleden başka açlık ve susuzluğun da olabileceğini söylüyor.


Sorum: Sıtkı Bey niçin Zekiye’yi istemiyor?

Cevabım: Yaşı küçük olduğundan bir işe yaramayacağını düşündüğü için istemiyor.


Sorum: Zekiye Sıtkı Bey’i nasıl ikna ediyor?

Cevabım: “Vatan, bir Allah tekkesi değil midir? Tekkeye gelen kurbanın semizliğine, zayıflığına bakılır mı? İzin verin, çocuklarınıza da devlet yolunda ölmeye izin verin!” sözleriyle ikna ediyor.


4. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.


Cevap :

Okuduğunuz metnin konusu: Milli Mücadele döneminde gönüllü vatandaşlarımızın vatan hakkında düşünceleri ve fedakarlıkları.

Okuduğunuz metnin ana fikri: Türk insanı vatanı ve sevdiği insanlar için her türlü fedakarlığı gösterecek cesarete sahiptir.


5. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metni aşağıdaki unsurlara göre inceleyiniz.


Cevap :

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 110-114-115-116-117 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 110-111-112-113-114-115-116-117. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 116 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerden koşul–sonuç bildirenlerin başına “X” işareti koyunuz.


 • (   ) Kalede kalmama izin yok mu?
 • (X) İçinizden her kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var.
 • (X) Bir kere de iş benim dediğim gibi çıkarsa kıyamet mi kopar?
 • (X) Sen, galiba bir zaman gelecek ki kale elden giderse yine: “Kıyamet mi kopar?” diyeceksin.
 • (   ) Vatan için öleceğim. Başka ne hizmet istersin ki?

7. ETKİNLİK


Soru : Metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyunuz. Uzun çizgi sizce hangi amaçla kullanılmıştır? Yazınız.


SITKI BEY ––– Kalede kalmak isteyenler, bir tarafa ayrılsın!
BİR GÖNÜLLÜ ––– Hep burada kalmak istiyoruz ki buraya geldik! Birbirimizden
niçin ayrılacağız?
SITKI BEY ––– (Hiç kimseye yüz vermeyerek) Ağalar! Düşman suyu geçti. Şehrin
öbür tarafında, herkes birbirine giriyor. Memleket bir iki güne
kadar bütün kuşatılacak gibi görünüyor. Allah zeval vermesin;
devlet, kalesini kendi askeri ile koruyacak güçtedir. İçinizden her
kim burada bulunmak istemezse Paşa’dan izin var, hemen bugün
dışarı çıksın!
BİR GÖNÜLLÜ ––– Düşman çok, asker az… Bizi daha azaltmak mı istiyorsunuz?
ABDULLAH ÇAVUŞ –––
Asker az olmakla kıyamet mi kopar? Azdan az olur, çoktan çok.


Cevap : Metinde uzun çizgi karşılıklı konuşmada, konuşanın değiştiğini göstermek için kullanılmıştır.


8. ETKİNLİK


a) “Vatan” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Düşünme balonlarının içine yazınız.


Cevap : “Vatan” kelimesi size neler çağrıştırıyor? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatan Türk milleti için kutsal olarak sayılan önemli bir konu olarak ifade edilebilir.

Vatan kelimesi bizlere milleti vatanı Devleti kur’an-ı Kerim’i Dinimizi dilimizi Mustafa Kemal Atatürk’ü toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı milli birlik ve beraberlik gibi birçok konuyu çağrıştırdığını ifade etmemiz doğru olacaktır.


b) Vatan kelimesinin sizde çağrıştırdıklarından yola çıkarak vatan sevgisi konulu bir konuşma yapınız.


Cevap : Vatan sevgisi konulu bir konuşma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatan sevgisi toplum içerisindeki var olan dayanışma ve yardımlaşmayı arttırır devletin güçlenmesi için etkin vatandaşlık görevlerini tanıtır ve kişinin sürekli olarak en iyi şekilde gelişmesi için olması gereken duyguların başında gelen bir duygudur.

Ülkemize gelebilecek tehditlere karşı bu ülkemizin sürekli olarak gelişmesine karşı her vatandaşın vatan sevgisi ile dolu olması bayrağına ve devletine ve milletine saygılı olması büyük önem arz etmektedir.

Milli mücadele döneminde Çanakkale Savaşı’nda ve 15 Temmuz’da gördüğümüz gibi Türk milleti vatan sevgisi ile dolu ve gelebilecek tehlikelere karşı dimdik durabilecek bir millet seviyesinde olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle bu duygunun nesilden nesile aktarılarak vatan sevgisinin daha güçlü bir yapıya oluşturulmasını sağlamak ailelerin ve vatandaşların en Tabii görevidir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 117 Soruları ve Cevapları


9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görsel size neler çağrıştırıyor? Çağrışımlarınızdan hareketle “vatan sevgisi” ile ilgili bir şiir yazınız.


Cevap : “Vatan sevgisi” ile ilgili bir şiir yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatan

Mücadele içinde Türk milleti,
Her destan da var bir Türk dileği
Anadolu’da diler böyle Türkiye’yi,
Türk milletinde vatan sevgisi bitmez.

Ezanlar okunur bu cennet vatanda,
Kimler göz dikmedi vatana
Düşman dersen gücü yetmedi,
Türk milletinde vatan sevgisi bitmez.

Beşer onar geldiler işgale,
Dimdik durdu millet bir kale,
Yine de Türk’ü vazgeçmedi ama;
Türk milletinde vatan sevgisi bitmez.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


1. Aile büyüklerinizle görüşerek isminizin size nasıl verildiğini öğreniniz.


Cevap : Bu soruyu ailenizle birlikte yapmanız gerekiyor.


2. Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapınız.


Cevap : Türk kültüründe isim verme geleneği ve Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Türk kültüründe bebeğe verilen ismin anlamlı olmasına dikkat edilirdi. İsmin kişinin geleceğine etki edeceğine inanılırdı. İslamiyet öncesi ve sonrasında bariz bir değişiklik olmamıştır. Bebeğe isim verilmeden önce yaşamı temiz ve uzun olsun beyaz bir keçeye sarılır evin eşiğinden 3, 7 veya 9 kere geçirilirdi. Bu işlemden sonra ismi konulurdu.

Dede Korkut hikayelerinde ailesi çocuğuna geçici bir isim koyardı. Kalıcı ismine av veya savaşta gösterdiği kahramanlıktan sonra ulaşan çocuğa ismini Korkut Ata vermekteydi. Boğa ile güreşini kazanan çocuğa ‘Boğaçhan’ adının verilmesi ya da yağmacıların elinden tüccar mallarını kurtaran çocuğa ‘Bamsı Beyrek’ denilmesi.

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Vatanimizi sevmeli ve vatanimiza sahip çıkmalıyız.Vatansever gençler olarak derslerimize çalışıp vatanimiza hayırlı vatandaşlar olmalıyız.Yerlere cop atma mali atanları uyarmaliyiz.

 2. Nuran dedi ki:

  Türk kültüründe isim verme geleneği tarihler boyunca Türkler arasında çocukların yapmış olduğu Kahramanlar kahramanlıklar sonucunda verilmiş olan önemli isim verme geleneklerini den bir tanesidir tarihte Dede Korkut hikayelerinde yer alan isim verme örneklerine yani hikayelerine Örnek vermek gerekirse Boğaçhan köye gelen boğayı durdurduğu için Boğaçhan ismini aldığı yani kahramanlıklar sonucunda çocukların isim aldığını bu hikayeden de kısa bir şekilde ifade etmiş olduk. Ayrıca Türklerde isim verme geleneği isim veren kişi genellikle köyde saygınlığı bildiğin kişiler tarafından çocuklara isim verildiğini söyleyebiliriz.

 3. Hamdiye dedi ki:

  Biz Türk gençleri olarak vatanımıza karşı görevlerimiz vardır.bu görevlerin başında derslerimize çalışıp çalışkan bir birey olmak,odamızı düzenli tutmak ve ailenize ev işlerinde yardımcı olmak okulda kullandığımız araç ve gereçlere zarar vermemek ve çevremizi kirletmemek bazı görevlerimiz arasında yer almaktadır. Bu cennet vatanın her köşesinin kıymetini iyi bilmeli temiz ve düzgün kullanmalıyız.vatanımız bizim için çok değerli olduğu için ileride çok çalışıp ülkemizi nasıl yardımcı olabileceğiniz de düşünmeliyiz.

 4. helin dedi ki:

  Türkçe ödevlerime sürekli yardım ediyor bu site bütün arkadaşlara tavsiye ederim

 5. NO dedi ki:

  Site çok güzel ödevlerim hızla bitti.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.