5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127-128-129. Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ali Kuşçu Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 127, 128, 129


Ali Kuşçu Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 127 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


Soru : “Tarihî şahsiyet” kelimesi sizde neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz.


Cevap : “Tarihî şahsiyet” kelimesi sizde neler çağrıştırıyor? Söyleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bazı tarihi şahsiyetleri savaş meydanında kazandığı zaferlerden bazılarını insanlığa kattığı bilgilerden bazılarını da arkasında bıraktığı eserlerden tanırız. Hangi toplumdan olursa olsun bu şahsiyetler toplumun değeri mirası tarihi birikimidir. Başlıca tarihi şahsiyetlere örnek olarak

 • Mevlana
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Albert Einstein
 • Napolyon
 • Nasreddin Hoca  örnek olarak verilebilir.

1. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri dinleme/izleme sırasında doldurunuz.


Cevap :

 1. Ali Kuşçu 15. yüzyılın ikinci yarısında Semerkant’ta doğmuştur.
 2. Ali Kuşçu’nun babası, Uluğ Bey’in şahinci başı olması sebebiyle adeta kuş bahçesinde büyüyordu.
 3. Ali Kuşçu, Uluğ Bey’e “Ay Hareketlerinin Açıklanması” adlı eserini hediye etmiştir.
 4. Ali Kuşçu’nun en önemli eseri Fethiyye‘dir. .
 5. Ali Kuşçu 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

2. ETKİNLİK


a) İzlediğiniz çizgi filmde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını not ediniz.


Cevap : Rasathane, astronomi, ferman, medrese gibi kelimeler örnek olarak verilebilir.


b) Bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.


Cevap :

 • Rasathane: Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, gözlemevi
 • Astronomi: Gök bilimi
 • Ferman: Osmanlı Devleti’nde padişahın verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk
 • Medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer

3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filmden hareketle cevaplayınız.


1) Ali Kuşçu, nasıl bir ortamda büyümüştür?


Cevap : Bir kuş bahçesinin içinde, kartalların olduğu ve kuşlarla ilgilenerek büyümüştür.


2) Ali Kuşçu’nun sarayda eğitim almasını sağlayan olay nedir?


Cevap : Ali Kuşçu’nun sarayda eğitim almasını sağlayan ; sarayın çatısındaki ahşap kuş yuvasını kendi başına yapması olayıdır.


3) Ali Kuşçu, Kirman şehrinde ne yapmıştır?


Cevap : Bir gece vakti Ay’ı gözetleyip “Ay Hareketlerinin açıklanması” adlı eseri yazmıştır.


4) Ali Kuşçu’nun Tebriz şehrine kaçmasına neden olan olay nedir?


Cevap : Ali Kuşçu’nun Tebriz şehrine kaçmasına nedeni, Bir Moğol süikastçisinin okuyla kolundan yaralanması olayıdır.


5) Ali Kuşçu’nun rasathanedeki ilk görevi nedir?


Cevap : Uluğ Bey ile Zicd denilen yıldız haritası hazırlamak ilk görevidir.


6) Sultan Uzun Hasan, Ali Kuşçu’yu neden İstanbul’a göndermiştir?


Cevap : Fatih Sultan Mehmet’in tehdit fermanı nedeniyle elçilik yapması için göndermiştir.


7) Fatih Sultan Mehmet, Ali Kuşçu’dan ne istemiştir?


Cevap : Çalışmalarına İstanbul’da devam etmesini istemiştir.


8) Ali Kuşçu, İstanbul’da hangi eksikliği görmüştür? Bu eksikliği gidermek için ne yapmıştır?


Cevap : Ali Kuşçu, İstanbulluların zamanı takip etmede zorlandıkları ve zamanda sorunlar görmüştür. Bu eksikliği gidermek için şehrin bazı yerlerine güneş saatleri yerleştirmiştir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 128 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Uluğ Bey, bu cümlesiyle Ali Kuşçu’dan ne istemiştir? Açıklayınız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127-128-129. Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

Cevap : Ali Kuşçu’dan gökyüzündeki yıldızların haritasını yapmasını istemiştir.


5. ETKİNLİK


Soru : İzlediğiniz çizgi filmden hareketle Ali Kuşçu’nun hayatını özetleyiniz.


Cevap :

Ali Kuşçu 15. yüzyılın ikinci yarısında Semerkant şehrinde dünyaya gelmiştir. Ali Kuşçu’nun babası, Uluğ Bey’in şahinci başı olması sebebiyle adeta kuş bahçesinde büyüyordu.Bir gece vakti,  Kirman’a gizlice gidip Ay’ın hareketlerini inceleyerek bir eser yazmıştır. Uluğ Bey’e verince Rasathane’de görevlendirilmiştir. Bir Moğul askeri tarafından okla vurulduktan sonra Tebriz’e kaçmıştır.

Sonra İstanbul’a elçi olarak gönderildi. Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu’nun İstanbul’da kalmasını istedi. Ali Kuşçu burada güneş saatleri tasarlayarak halkı saat kavramı ile tanıştırdı. Kendisi için yapılan medresede eğitim verdi, eserlerini yazdı. 16 Aralık 1474 tarihinde hayatını kaybetti.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filme göre cevaplayarak filmi değerlendiriniz.


a) İzlediğiniz çizgi filmi beğendiniz mi?


Cevap : Evet çok beğendim


b) Sizce izlediğiniz çizgi film Ali Kuşçu hakkında yeterli bilgi veriyor mu? Neden?


Cevap : Evet. Çizgi film Ali Kuşçu hakkında yeterli bilgiler veriyor. Çünkü doğumu, çocukluğu, yaşantısı ve çalışmaları hakkında bizlere bir çok bilgi vermiştir.


7. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki akıllı işaretleri inceleyiniz. Bu işaretlerin anlamlarını karşılarına yazınız.


5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127-128-129. Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 127-128-129. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

b) Siz televizyon izlerken medya metinlerinin yönlendirmelerine dikkat ediyor musunuz?
Neden?


Cevap : Evet dikkat ediyorum. Çünkü izlediğim programların bana uygun olması ve gelişimimi olumsuz olarak etkilememesi gerekir.


c) Görsel/işitsel medyada izlenecek programların bu uyarılara göre seçimi neden önemlidir?


Cevap : Görsel/işitsel medyada izlenecek programların bu uyarılara göre seçimi, toplumda farklı izleyici kitlesine sahip olması ve bu kişilerin gelişiminin doğru bir şekilde sağlanması, küçük yaştaki çocukların zarar görmemesi nedeniyle seçimi önemlidir.


ç) Televizyonda hangi akıllı işaretleri gördüğünüzde o programı izlememeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Neden?


Cevap :  Sadece yaşımı aşan ve zararlı olan akıllı işaretleri gördüğümde izlememiz gerektiğini düşünüyorum. Bana uygun olmayan programları izlemem psikolojik ve gelişim olarak zarar verecektir.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 129 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Tarihî şahsiyetler ile ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız. Yaptığınız konuşmayı “Konuşmamı Değerlendiriyorum” formuna göre değerlendiriniz.


Cevap : Aşağıdaki formda kendinizi değerlendiriniz.


9. ETKİNLİK


Soru : Yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen bir arkadaşınıza Ali Kuşçu’yu tanıtan bir elektronik posta yazınız.


Cevap : Yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen bir arkadaşınıza Ali Kuşçu’yu tanıtan bir elektronik posta yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sevgili Merve ;

Ali kuşçu 1403-1474 yılında Semerkantta doğmuştur. Timur imparatorluğu ve Osmanlı imparatorluğunda dil bilimi, matematikçi, astronom olarak bilinir. Timur imparatorluğu sultanı bir bilim adamı olan Uluğ beyin yanında babası kuşçuluk yaptığı için kendisi de kuşçu lakabı ile bilinir.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


Soru : “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden hareketle çevrenizi gözlemleyiniz.


Cevap : “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden hareketle çevrenizi gözlemleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler olduğu toplum içerisindeki var olan işleyen işten kolay bir şekilde anlamamız mümkün olacaktır.

Toplum hayatında dışarıya baktığımız zaman güvenlik görevlileri toplum içerisinde var olan sorunların çözülmesi için aktif olarak görev almak daha Doktorlar insanların hasta oldukları ve iyileşmeleri için çaba göstermekte Bakkallar ve manavlar gibi insanların gıda ihtiyacını karşılayan kurumlar yer almak daha hizmet sektöründe insanların işleri gider ilmekte Ayrıca temizlik görevlileri de toplum içerisindeki var olan kirlilikleri temizlemek de beraber herkesin mekanizma içerisinde farklı görevleri olduğu ve belli bir düzen içerisinde sürekli olarak bu mekanizmanın işleyerek toplum bilincinin artması ve toplumda var olan düzenin artması Bu sayede belli görevlerin yapılmasına bağlıdır.

İlgili Makaleler

8 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Istanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Fatih Sultan Mehmet Istanbullu fethetti.Osmanlı Devleti zamanında Fatih Sultan Mehmet Istanbula birçok yenikler yapmıştır.zamandaKuşcuSli vardı.Kuşlar beraber yaşadığı için bu isim konulmuştuTadını ciktigi zamanda Fatih Sultan Mehmet burda kalıp gunes saatiyle ilgilenmesini istemiştir.

 2. Nuran dedi ki:

  toplum içerisinde yaşadığımız için bütün insanların belli bir görev ve sorumlulukları olduğunu söyleyebiliriz Bu görev ve sorumluluklar Toplumun en iyi şekilde ilerleyebilmesi ve insanların işlerini en iyi şekilde yaşayabilmesi için hayati önem taşımaktadır toplum içerisinde yaşayan insanlar görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği sürece toplum rahat bir şekilde hayatını sürdürmektedir toplum bir mekanizma sistemi olarak düşünüldüğü zaman bütün çocuklara görev ve sorumluluklar düşmektedir toplumda güvenlik güçlerine doktorlara sağlıkçılara çöpçülere Man Avcılar’a marketçileri ve birçok konuda birçok kişiye ihtiyaç duymakla beraber bu kişiler sürekli olarak kendi üzerine düşen görevleri yaptıkları sürece toplum en iyi şekilde huzurlu bir şekilde yaşamaktadır.

 3. Hamdiye dedi ki:

  Tarihi şahsiyet bana en fazla Mustafa Kemal Atatürk’ü benimse etmektedir.Mustafa Kemal Atatürk’ün yurdumuz için yaptığı binlerce milli mücadele sayesinde onu ilkokul 1. Sınıftan beri tanımak Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra Türkiye Büyük millet meclisi’ni açarak bize her sene Sevinç şenlik içinde kutladığımız 23 nisan’ı armağan ettiği için Atatürk’ü sevgiyle ve saygıyla anıyorum.Atatürk bu cennet vatanı düşmanlardan kurtardıktan sonra cumhuriyetin ilanı ile beraber yurdumuza birçok inkılap ve yenilikleri de getirmiştir.tarihte gelmiş geçmiş en büyük komutanlardan biri olarak sayılan Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmayacağız.

 4. Hamdiye dedi ki:

  Tarihi şahsiyet denince aklıma Mustafa Kemal Atatürk gelmektedir .Mustafa Kemal Atatürk yurdumuz için birçok milli mücadeleler vererek yurdumuzu düşmanlardan kurtarmışönemli bir komutandır.Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten ve Türkiye Büyük millet meclisi’ni açtıktan sonra biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı’na her sene sevinç içinde kutluyoruz. Dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayrama bize armağan ettiği için Atatürk’e hiçbir zaman unutmayacağız. Tarihte gelmiş geçmiş en büyük komutanlardan biri olarak sayılan Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde değil dünyada kendini tanıtmış ve kanıtlamıştır.

 5. Melek dedi ki:

  Çooooook güzel olmus teşekkür ederiz bize çooooooooook yardım ediyirsunuz çook teşekkür ederiz

 6. ROSE dedi ki:

  Thenkyou  Goodbay

 7. Sevda dedi ki:

  Çok gūzel olmuş elinize sağlık sayenizde hocadan artı aldım

 8. Sevda dedi ki:

  Çok iyi değilmi būtūn sınıf burdan baktığı için hoca bazen anlıyor anamamak mūmkūn değil ama çok gūzel

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.