5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 40, 41, 42, 43, 44, 45


Mustafa Kemal’in Kağnısı Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 40 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor?


Cevap: “Kurtuluş Savaşı” ifadesi size neler çağrıştırıyor? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kurtuluş Savaşı dediğimizde aklıma bu milletin canının son damlasına kadar bu vatanı savunması geliyor. Öyle ki bu millet yıllarca savaşlar içinde yokluğa sefalete esir edilmek istenmiş elinde ne varsa alınmak istenmiştir. Önce Turablusgarp işgali sonra Balkanlar savaşı derken 1. Dünya Savaşı ile cepheden cepheye savrulmuş bir millet olmuştur.

Bunca çilenin üzerine son vatan Türkün son özgür yurdu da elinden alınmak istenmiştir. Millet bu hayasızca akına bir dur demek için ya istiklal ya ölüm parolası ile 6 büyük işgalci devlete karşı Kurtuluş Savaşını başlatmış ve emperyalist güçleri yenen ilk millet olmuştur. Ne mutlu Türk’üm diyene.


2. “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınları”yla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: “Millî Mücadele’de kahramanlık gösteren Türk kadınları”yla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 42 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri, anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.


(kağnı-ulu-nazar-cephe-yas-mahzun-çarık)


a) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.

Cevap: cephe

b) Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem.

Cevap:  yas

c) İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası.

Cevap:  kağnı

ç) Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 

Cevap: ulu

d) Üzgün.

Cevap:  mahzun

e) Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, göz. 

Cevap: nazar

f) İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı.

Cevap:  çarık


2. ETKİNLİK


Aşağıdaki soruları “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirine göre cevaplayınız.


1. Elif, kağnısına hangi ismi vermiştir?


Cevap: Mustafa Kemal’in kağnısı ismini vermiştir.


2. Elif, kağnısı ile ne taşımaktadır?


Cevap: Elif, mermi taşımaktadır.


3. Elif, asker içinde hangi özelliği ile nam salmıştır?


Cevap: Hızlı olması ve çok yük taşıması ile nam salmıştır.


4. Kocabaş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır?


Cevap: Kocabaş’ın yerine kağnıya kendini koşmuştur.


5. Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır?


Cevap: Şiirde geçen “İnliyordu dağın ardı, yasla” sözüyle savaş olduğu ve şehitlerin olduğu anlatılmak istenmiştir. Dağın ardında savaşlar yaşanmaktadır.


6. Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz?


Cevap: Günlük hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirirken karşılaştığınız zorluklara nasıl çözümler üretiyorsunuz? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Günlük hayatımızda hepimizin sorumlulukları vardır. Annemiz evi temizler, yemek yapar, bizimle ilgilenir. Babamız işe gider bizim için çalışır, akşamları bizimle ilgilenir.

Biz okula gideriz, derslerimize çalışırız, evde odamızı toplar temiz tutarız. Gibi bir çok sorumluluklarımız vardır. Bunları yaparken  ders çalışırken, ödev yaparken zorlanabiliriz.

Anne ve babamızdan yardım isteyebiliriz. Yada annemiz evi temizlerken yardıma ihtiyacı olabilir. Biz yada babamız ona destek olabiliriz. Önümüze çıkan zorlukları ailemizden ve çevremizden yardım alarak aşabiliriz.


3. ETKİNLİK


a) Okuduğunuz şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları yazınız.


Cevap:

Şiirin çağrıştırdığı kavramlar:

 1. savaş
 2. düşman
 3. zafer
 4. cephane
 5. zor şartlar

Şiirin hissettirdiği duygular:

 1. gurur
 2. azim
 3. fedakarlık
 4. vatan sevgisi
 5. umut

b) Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.


Cevap:

Şiirin ana duygusu: Vatan sevgisi, azim ve fedakarlık.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 43 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişilik özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız.


Cevap:

Şiirin kahramanı: Elif

Fiziksel özellikleri: İri, elma yanaklı, üzüm gözlü, eli kınalı.

Kişilik özellikleri: Azimli, çalışkan, sorumluluk sahibi.


5. ETKİNLİK


Soru : Elif’in yerinde siz olsaydınız Kocabaş öldükten sonra ne yapardınız?


Cevap: Bende olsam aynısını yapardım. Koşarak Kocabaş’ın yerine geçer ve düşmanla savaşmaya devam ederdim.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.


Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,

 • Eş anlamlısı : Tez
 • Cümle: Tez canlı olması onun sürekli hata yapmasına neden oluyordu.

Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;

 • Eş anlamlısı : devamlı
 • Cümle: Makinenin devamlı dönen dişlilerine bakıp kalmıştı.

Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,

 • Eş anlamlısı : ırak
 • Cümle: Hayalinde hep ırak memleketleri gezip görmek vardı.

Nam salmıştı asker içinde.

 • Eş anlamlısı : ün
 • Cümle: Esnaf arasında cömertliği ile ün yapmıştı.

Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,

 • Eş anlamlısı : önce
 • Cümle: Annem sabah kalkınca önce akşamdan kalan bulaşıkları yıkardı.

Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,

 • Eş anlamlısı : yaşlı
 • Cümle: Hafta sonu yaşlıları ziyaret için huzur evine gideceğiz.

7. ETKİNLİK


Soru : Şiirde geçen “iyceden iyceden” ifadesini günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair, bu şekilde niçin kullanmış olabilir?


Cevap:   Şiirde şair, kıta sonlarındaki ahenk’i oluşturmak ve ses uyumunu bozmamak için bu şekilde kullanmış olabilir.

“yavaştan yavaştan” olarak söyleriz.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 44 Soruları ve Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyunuz.


Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim;
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.


a) Bu dizelerde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız.


Cevap:

İnsana ait davranış gösteren varlıklar :  Rüzgar ve Toprak

Gösterdikleri davranışlar : Geçmek ve Gülümsemek


b) Siz de aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleler kurunuz.


Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.


1. Görsellerde dikkatinizi neler çekmiştir?


Cevap: Görsellerdeki kadınlar dikkatimi çekti.


2. Görsellerle “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiiri arasında nasıl bir ilişki vardır?


Cevap: Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirinde Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden bir Türk kadını konu alınmıştır. Görsellerin konusu da Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden kadınlardır.


3. Görsellerden ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız.


Cevap: Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadınının fedakârlıklarını ve sorumluluklarını anlatan bir konuşma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Kurtuluş Savaşı nda Türk kadını büyük fedakarlıklar yapmış. Sadece askere destek olmamış yeri gelmiş cephede bir er gibi savaşmışlardır.

Kimi kocasını yanına alıp kuvvayı milliye ye katılmış kimi adına çete kurup İzmit, Adapazarı, Bilecik ve Bursayı işgalden kurtarmada önemli rol oynamış, kim daha çocuk yaşta babasıyla cepheden cepheye koşmuş çocuk yaşta onbaşı olmuş, kimi tarlayı süreceği öküzler le cepheye sırtında gocuğuyla ayağında yırtık pabucuyla cepheye top, mühimmat bir tas da olsa sıcak yemek taşımıştır.

Bu vatan öyle kolay kurtulmamıştır, Nice anaların nice kızlarımızın alın teri vardır bu var oluş savaşında onun için Türk kadınına gereken saygı her zaman yapılmalıdır. Bilginiz ki bu asil kan hala damarlarında dır. Gerekirse yine aynı fedakarlığın yağacak fıtrat ruhlarında saklıdır.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 45 Soruları ve Cevapları


10. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki dizenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanılma sebebi nedir? “Nazar mı değdi göklerden, ne?”


Cevap: Dizelerin sonunda soru işareti kullanılmıştır. Cümlede soru anlamı ifade edildiği için soru anlamı olduğu için kullanılmıştır.


b) Aşağıdaki cümleleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Soru işaretinin kullanım özelliklerini dikkate alarak ilgili açıklamayla eşleştiriniz.


Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 40-41-42-43-44-45 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 40-41-42-43-44-45. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

11. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı şiiri kendi cümlelerinizle hikâyeleştiriniz.


Cevap:

Mustafa Kemal’in Kağnısı

Kurtuluş Savaşı zamanlarıydı. Herkes varını yoğunu cepheye yollamıştı. Oğullar, babalar, herkes cephedeydi. Kadınlar da savaşa katkı sağlıyordu. Kimi cephane üretiyor, kimi cephane taşıyor, kimi yaralılara bakıyordu.

Elif de cepheye kağnısıyla mermi taşırdı. Hatta kağnısına “Mustafa Kemal’in Kağnısı” derdi. Bir gün yine kağnısıya yola çıkmıştı. Yolun ortasında Kocabaş ismini verdiği öküzü duruverdi. Yere yığıldı. Elif çok üzüldü fakat yapacak bir şey yoktu. Elif kendini öküzün yerine kağnıya koştu. Yola devam etti.

İşte, böylece Kurtuluş Savaşı işte böyle fedakarlıklarla kazanıldı.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


1. Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız.


Cevap: Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatan sevgisi ile vecizeleri:

 • Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.
 • Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
 • Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin.
 • Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.

Liderlik özellikleri ile vecizeler:

 • Milletler üzüntü ve keder bilmemelidir. Önderlerin (Liderlerin) vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir.
 • Âcizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.
 • Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.
 •  Bir millet, bir memleket için kurtuluş, esenlik ve muvaffakiyet istiyorsak bunu yalnız bir şahıstan hiçbir vakit istememeliyiz. Umumi kurtuluşu, gene umumi gayret temin eder ve bir millet, bir toplum yalnız bir ferdin gayretiyle bir adım bile atamaz.

2. “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızdan önce prova yapmayı unutmayınız.


Cevap: “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Milli mücadelenin başladığı zamanlarda yaşamış olsaydım milli mücadelenin başlaması için milleti uyandırmak için bağımsızlık ve özgürlük için insanları bir araya getiren konuşmalar yapardım. Basınla ilişkilerimi sıkı tutar dünya ya sesimizi duyurmaya çalışırdım. İşgalin başladığında ise elimden varsa örgütlenerek silahlı mücadeleye katılır gerekirse bu uğurunda şehit olmaya göze alırdım.

Çünkü o zamanda yaşayan bu milletin her ferdi bunu yaptı kimi kağnı ile top taşıdı kimi askere giysiler eldivenler çoraplar dikti. Kadını erkeği tüm varlığı ile son damlasına kadar bu yurdu kurtarmak için canını ortaya koydu bu millet vatanından bir parça bile vermeme ye yemin etti öylede yaptı.

İlgili Makaleler

7 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Günlük hayatta var olan görev ve sorumluluklarımızı bizim kişisel özelliklerimiz açısından büyük önem taşımaktadır Ayrıca Hayat içerisinde görev ve sorumluluklarını yerine getiren kişiler gelecek hayatta karşılarına çıkacak sorunlar kolay bir şekilde çözebilecek değeri ifade edilmektedir Bu görev ve sorumluluklar bizim kişisel özelliklerimizi geliştirdiği ve hayatta başarı sağladı için sürekli olarak dikkat edilmesi ve zaman içerisinde planlanarak eksiksiz bir şekilde görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesi büyük Erzem taşımaktadır. Aileler olarak çocuklarımızın görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde anlatılması ve onların görev ve sorumluluklarını yapma konusunda Yardımcı olmamız gerekmektedir.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Atatürk silah arkadaşları ve Türk milletini desteği ile yurdumuz düşmanlardan kurtularak milli mücadele verilerek düşmanlardan temizlenmiştir. Kurtuluş savaşı’nı 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan başlatan Mustafa Kemal ve silah arkadaşları sayesinde savaşlar başlatılarak ülkemiz düşmanlardan temizlenmiştir. Temizlenen ülkemize inkılap ve cumhuriyet ilan edilerek yenilikleri adım atılmıştır.Kurtuluş deyince aklımıza Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin verdiği binlerce mücadeleler gelmektedir. Kurtuluş demek barış ve mutluluğu getirmek ve özgürlüğe kavuşmak demektir. Kurtuluş savaşı sayesinde günümüz türkiye’mize kavuşmuş oluyoruz.önümüz türkiye’mizde Cumhuriyeti ve demokrasiyi özgürce yaşayabiliyor birçok temel hak ve inkılapları mıza rahatlıkla erişebiliyor uz.

 3. Hamdiye dedi ki:

  Kurtuluş savaşı ile ilgili verdiğiniz bilgiler sayesinde Atatürk’ün Türk milletine yaptığı binlerce inkılap ve yenilikler sayesinde ülkemiz cumhuriyete kavuşarak düşmanlardan kurtulmuştur.Atatürk’ün bize verdiği emekler sayesinde biz Türk çocukları olarak derslerimde çok çalışmalı ve ülkemize nasıl başarılı olacağımızı düşünmeliyiz.bize emanet ettiği Türk milletini korumalı kullanmalı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmalıyız. Kurtuluş Savaşı’nda mücadele edip şehit olmuş ve gazi olunur tüm Türk milletinin vatandaşlarına minnettarız.

 4. Hamdiye dedi ki:

  Verdiğiniz bilgiler sayesinde ödevleri hemen yapabiliyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızı sizi tavsiye ediyorum.

 5. LEYLA dedi ki:

  çok yardımcı oldunuz 

 6. Irem dedi ki:

  Çok teşekkürler sizin sayenizde odevimi kolayca yapıyorum

 7. Nazlı dedi ki:

  türkçe dersi başta olmak üzere tüm cevaplarınız bir harika

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.