5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 46-47-48-49-50-51 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Dumlupınar Savaşı Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51


Dumlupınar Savaşı Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 46 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. Araştırmanız sonucunda belirlediğiniz Atatürk’e ait veciz sözleri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Atatürk’ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veciz sözlerini araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vatan sevgisi ile vecizeleri:

 • Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgardır.
 • Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
 • Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin.
 • Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz.
 • Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.

Liderlik özellikleri ile vecizeler:

 • Milletler üzüntü ve keder bilmemelidir. Önderlerin (Liderlerin) vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletlerine yol göstermektir.
 • Âcizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler kahramanlar için idealdir.
 • Memleket kesinlikle modern, medeni ve refah içinde olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.
 •  Bir millet, bir memleket için kurtuluş, esenlik ve muvaffakiyet istiyorsak bunu yalnız bir şahıstan hiçbir vakit istememeliyiz. Umumi kurtuluşu, gene umumi gayret temin eder ve bir millet, bir toplum yalnız bir ferdin gayretiyle bir adım bile atamaz.

2. Atatürk’e “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünü söyleten gelişmeler nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz.


Cevap: Atatürk’e “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” sözünü söyleten gelişmeler nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sakarya meydan muharebesi 22 gün sürmüş 13 Eylül 1921 de düşman kuvvetleri bozguna uğratılmıştı. Yurttan düşmanı tamamen temizlemek için Mustafa Kemal’in emriyle 26 Ağustos sabahı  Büyük Taarruz hazırlıkları başladı.  30 Ağustos 1922  Dumlupınar Meydan Muharebesi kazanılmış Yunan ordusu Anadoludan tamamen çıkıp batıya doğru kaçmaya başlamıştır.

Osmanlı coğrafyasında  anadoluyu kuşatan deniz İstanbul Boğazı’na kadar Akdeniz, İstanbul  Boğaz’ından sonra Karadeniz ismini almaktaydı. 1 Eylül sabahı vatanı düşmandan tamamen temizlemek için İzmir’e kastederek askerlerine “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermiştir. Bu emir ordunun 350-400 km olan Afyon-İzmir hattını kısa sürede almasına neden olmuştur.

Bu sürede Yunan ordusunu kovalayan Türk ordusu 9 Eylül  1922 de İzmir’e girdi. Bu tarih İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu olarak kutlanmaktadır. Kısacası Atatürk’ün verdiği emir günümüz Akdeniz’i için değil İzmir’i düşman işgalinden kurtarmak için verdiği bir emirdir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 48 Soruları ve Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Dumlupınar Savaşı” metninin ders kitabınızdaki görsellerini inceleyiniz. Metnin görsellerinden hareketle içeriğini tahmin ediniz. Tahminlerinizi aşağıya yazınız.


Cevap: Metinde Dumlupınar Savaşı anlatılıyor olabilir.


2. ETKİNLİK


a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak verilmiştir. Sözlük anlamından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayarak kelimeleri belirleyiniz.


 1. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. : Ordu
 2. Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan. : Yurt
 3. Yıpratmak amacıyla doğrudan doğruya silahlı veya silahsız bir eylemde bulunma, hücum. : Taarruz
 4. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyuru, emir. Buyruk
 5. Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri  için kazılmış, üstü açık hendek. Siper
 6. Savaşta ele geçen düşman, esir. : Tutsak
 7. Bir yeri ele geçirme. : İşgal 
 8. Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer. : Rıhtım
 9. Şen olma durumu, şetaret. : Şenlik

b) Bu kelimelerden üç tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.


Cevap:

 1. Vatanı işgalden kurtarmak için millet birlik oldu.
 2. Milli mücadele kazanılınca her yer şenlik oldu.
 3. Ordu cephede düşmana galip geldi.
 4. Tutsakların elleri sıkı sıkıya bağlandı.
 5. Büyük taarruz zaferle sonuçlandı.

3. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan deyimlerin anlamlarını, cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi boş bırakılan yerlere yazınız.


 • Eli silah tutan herkes orduya alındı.

Cevap: silah kullanabilmek

 • Yunan siperlerini yıldırım gibi aşıyordu.

Cevap: büyük bir hızla

 • Düşman neye uğradığına şaşırmıştı.

Cevap: ansızın üzücü, sıkıcı, neşeli, güzel veya hoş bir durumla karşılaşmak

 • Fakat bu yangınlar kimsenin umurunda bile değildi.

Cevap: aldırmamak

 • Halk sokaklara dökülmüş, şenlik içinde kurtarıcısını selamlıyor, Mehmetçikleri çiçek yağmuruna tutuyordu.

Cevap:   gösteri, protesto gibi amaçlarla insanlar sokaklara, meydanlara inmek

 • Gün ağarırken verdiği buyrukla görülmemiş bir taarruz başladı.

Cevap: tan yeri aydınlanmak


b) Deyimlere yönelik tahminlerinizi deyimler sözlüğünden kontrol ederek bu deyimleri cümle içinde kullanınız.


Cevap:

 1. Milli mücadelede eli silah tutan herkes cepheye akın etti.
 2. Cephede Türk askeri yıldırım gibi hareket ediyordu.
 3. Türk askeri düşman üzerine yürüyünce düşman neye uğradığına şaşırmıştı.
 4. Türklere yapılan eziyetler yabancıların umurunda bile değildi.
 5. Milli zafer sonrasında Türk halkı sokaklara dökülmüş.
 6. Gün ağarırken düşman perişan haldeydi.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 49 Soruları ve Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki kelimeleri zıt anlamları ile birlikte örnekteki gibi cümlede kullanınız.


(düşman-savaş-erken-sonra-gelmek-ileri-girmek)


Cevap:

 • Düşman: Eski dost düşman olmaz.
 • SavaşSavaşta ve barışta her daim ülkemizi korumak vatani görevimizdir.
 • Erken: Akşam erken yatmazsan sabah okula geç kalırsın.
 • SonraÖnce ceketini çıkardı sonra yerine oturdu.
 • Gelmek: Şimdi git, yarın gel.
 • İleri: Çiviyi ileri geri hareket ettirerek çıkarmaya çalışıyor.
 • Girmek: Söylediklerim bir kulağından giriyor öbür kulağından çıkıyor.

5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki soruları “Dumlupınar Savaşı” metnine göre cevaplayınız.


1) Sakarya Savaşı’ndan sonra neden büyük bir savaş hazırlığı yapılmıştır?


Cevap: Düşmanı yurttan tamamen atmak için yapılmıştır.


2) Gazi Mustafa Kemal, harekât planını nerede ve kimlerle hazırlamıştır? Planı hazırlamadaki kararlı tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?


Cevap: Gazi Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü gibi komutanlarla harekat planını hazırlamıştır. Plan hazırlamadaki kararlı tutumunu, Atatürk’ün büyük bir lider olması ve ileri görüşlüğü olarak değerlendiriyorum.


3) Anadolu toprakları düşman işgalinden ne zaman kurtulmuştur?


Cevap: Anadolu toprakları 30 Ağustos 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulmuştur.


4) Gazi Mustafa Kemal, askerlerine hangi emri vermiştir?


Cevap:  “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermiştir.


5) Metinden hareketle dönemsel ve toplumsal yapıyla ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Metinden örnekler vererek açıklayınız.


Cevap:

Türk milletinin bağımsızlığı için gizlice faaliyetler yürütülmektedir. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk; gizlice Konya’ya giderek düşmanları vatan topraklarından atmak için son mücadeleyi vermek istemiştir. Bütün herkesin aklında tek düşünce düşmanların vatan topraklarından atılması vardır. Bu nedenle düşmanlar kaçarken İzmir’i yakmaları kimsenin umurunda bile değildir.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 50 Soruları ve Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Metni özetleyiniz. Özetinizde metni okuma sürecinde işaretlediğiniz yerlerden yararlanabilirsiniz.


Cevap:

Gazi Mustafa Kemal, Sakarya Savaşı’ndan sonra düşmanı yurttan tamamen atmakiçin büyük bir savaş hazırlık yapıyordu. Ordunun düzeni sağlanarak, gücü artırıldı. Sonra Mustafa Kemal Atatürk Konya’ya giderek, ileri gelen komutanlarla toplantılar yaptı. Sabah saatlerinde düşman ağır silahlarla vuruldu. Düşman neye uğradığını bilemedi.

Düşman son çare olarak İzmir’e çekildi. Türk ordusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’in verdiği “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” buyruğu ile Yunanlıları İzmir’e dek kovaladı. Türk askeri İzmir’e girince düşman askerleri şehri ateşe vermişlerdi. fakat bu yangınlar kimsenin umurunda bile değildi. Halk sokaklara dökülmüş, şenlik içinde kurtarıcısını selamlıyor, Mehmetçikleri çiçek yağmuruna tutuyordu.


7. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Hazırladığınız soruları arkadaşlarınıza sorunuz.


Cevap:

 1. Düşman askeri kaçarken neler yaptılar ?
 2. Düşman askerinin İzmir’i yakmaları neden kimsenin umurunda değildi?
 3. Mustafa Kemal neden Konya’ya gitti?
 4. Konya’da kimlerle toplantı yapıldı?

8. ETKİNLİK


Soru : “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu hazırlıklı konuşmanızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanızı yaparken dönemin şartlarını, insanların duygularını, yaşadıklarını ve değer yargılarını göz önünde bulundurunuz.


Cevap: “Millî Mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanımızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız?” konulu bir konuşma hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Milli mücadelenin başladığı zamanlarda yaşamış olsaydım milli mücadelenin başlaması için milleti uyandırmak için bağımsızlık ve özgürlük için insanları bir araya getiren konuşmalar yapardım. Basınla ilişkilerimi sıkı tutar dünya ya sesimizi duyurmaya çalışırdım. İşgalin başladığında ise elimden varsa örgütlenerek silahlı mücadeleye katılır gerekirse bu uğurunda şehit olmaya göze alırdım.

Çünkü o zamanda yaşayan bu milletin her ferdi bunu yaptı kimi kağnı ile top taşıdı kimi askere giysiler eldivenler çoraplar dikti. Kadını erkeği tüm varlığı ile son damlasına kadar bu yurdu kurtarmak için canını ortaya koydu bu millet vatanından bir parça bile vermeme ye yemin etti öylede yaptı.


9. ETKİNLİK


a) Metinden alınan aşağıdaki cümlede altı çizili kelimeler niçin büyük harfle başlamıştır?


Mustafa Kemal, 23 Ağustos 1922 günü, gizlice Konya’ya gitti.


Cevap: Metinde altı çizili kelimeler özel isim oldukları için cümle içerisinde büyük harfle yazılır.


b) Aşağıdaki paragrafta büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıklar yapılmıştır. Yanlış yazılan kelimeleri işaretleyiniz.


Cevap:

İstanbul’da 23 mayıs 1919 günü ve izmirin işgal edildiği 15 mayıs’tan beri geçen dokuz gün içinde istanbul’da gerçekleştirilen dördüncü açık hava toplantısı olan Sultan ahmet mitingine Kadınlı erkekli iki yüz bin Kişinin katıldığı belirtilmektedir. Doktor sabit bey’in yanında Halide Edip de konuşmacıdır.


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 51 Soruları ve Cevapları


10. ETKİNLİK


Soru : Dumlupınar Şehitliği’ni ziyarete gittiğinizi düşününüz. Şehitlerimize duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazınız.


Cevap: Dumlupınar Şehitliği’ni ziyarete gittiğinizi düşününüz. Şehitlerimize duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir mektup yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bu millet ezelden beridir bir ordu millet anlayışı ile yaşamış tarih sahnesinden hiçbir zaman silinmemiştir, Her zaman yıkılan bir devletin yerine yeni bir devlet kurup varlığını sürdürmüştür.

Biz millet olarak hürriyet e ve özgürlüğümüze son derece bağlı bir milletizdir. Siz Dumlupınar Şehitliğinde uyuyan asker bu vatanı yok etmek isteyen ağzın gözü dönmüş

Türk düşmanlarına savaş meydanını dar etmiş. Türkün yurdunuzun esaret altına alınmayacağını gösterdin. Türkün son yurdunu düşman çizmesine ezdirmedin, size ne kadar minnet duysak az kalır, Bu cennet vatanı bize bıraktığınız için önünüzde saygıyla eğilirim, Siz aziz şehitlerimiz in ruhu huzurlu olsun mekanınız cennet olsun.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


1. Çanakkale Savaşı ile ilgili şiirler araştırınız. Beğendiğiniz bir şiiri ezberleyiniz.


Cevap: Çanakkale Savaşı ile ilgili şiirler araştırınız. Beğendiğiniz bir şiiri ezberleyiniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Çanakkale Destanı

Yaşamaz ölümü göze almayan.
Zafer, göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayan,
Gözyaşı boşana boşana gider!
Kazanmak istersen sen de zaferi
Gürleyen sesinle doldur gökleri
Zafer dedikleri kahraman peri
Susandan kaçar da coşana gider.
Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli ölüler şanlı
Yurt için döğüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider
Faruk Nafiz Çamlıbel


ÇANAKKALE İLE ATAM

Atam senin sayende herşey oldu,
Sana minnettarız Atam
Çanakkale savaşında
Düşmanları yenip
Vatanı milleti kurtardın Atam
O,düşüncelerine,fikrine,
Sevgine,saygına,
Cesaretine,yeteneğine,
Hayranım Atam


2. Nusrat Mayın Gemisi hakkında bilgi toplayınız.


Cevap: Nusrat Mayın Gemisi hakkında bilgi toplayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

7 Mart’ı 8 Mart’a bağlayan gece Karanlık Liman’a bıraktığı 26 mayın ile Çanakkale Deniz zaferinin kazanılmasında büyük rol oynamıştır. 18 Mart günü Boğaz’dan geçmeye çalışan İngiliz Fransız  zırhlılarını batırıp geçişlerini engellemiştir.

1918 Mondros mütarekesinden sonra sekiz Yıl görev dışı kalan gemi  1962 yılında özel kişilerce satın almıştır. Kaptan Nusret adıyla Kuruyük gemisi olarak hizmet vermiştir. 1990 yılında Mersin açıklarında  Alabora olan gemi 1999 yılından bir grup gönlü tarafından çıkarılmış 2003 yılında Tarsus belediyesi tarafından Çanakkale Savaşları ile ilgili heykellerinde yer aldığı bir çevre düzenlemesiyle anıt haline getirilmiştir.

Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda 2011 İnşa edilen Nusret mayın gemisinin  birebir ölçüdeki kopyası Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı’nda sergilenmektedir.


3. “http://www.kultur.gov.tr/genel/Sanalmuzeler/canakkale_abide_turkish/index.html” adresinden yararlanarak Çanakkale’ye sanal bir gezi düzenleyiniz. İzlenimlerinizi not alınız.


Cevap: Bu etkinliği yukarıda yer alan linki koplayarak izlenimlerinizi yazmanız gerekmektedir.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Milli Mücadele Türk tarihinde Türklerin bağımsızlığı ve özgürlüğü için yapılmış olan büyük mücadelelerden bir tanesi olarak ifade edilebilir milli mücadelede birçok Türk kahramanımız mücadele etmiş ve düşmanları ülkemizden atmak için büyük yokluklar içerisinde büyük bir mücadele verildiğini söyleyebiliriz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadele başarıyla sonuçlanmış Türkler özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşarak şu anda günümüzde var olan yönetim şekli Cumhuriyet ilan edilerek Türk milletine kayıtsız şartsız egemenliği Türklerin eline verildiğini ifade etmemiz doğru olacaktır.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Atatürk’ün sözlerinden bir tanesini size de paylaşmak istiyorum.eğitim kayıtsız şartsız milletindir diyerek eğitimin insanın büyümesi gelişmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için ne kadar önemli olduğunu bil daha görebiliyoruz.geldikleri gibi giderler sözü ile Kurtuluş savaşı’nı başlatarak bu cennet vatanı düşmanlardan kurtarmıştır. Atatürk’ün birçok sözü bizim tedbirliolmamız gerektiğini belirtmektedir. Beni Türk hekimlerine bırakınız sözüyle Atatürk Türk hekimlerine ne kadar başarılı olduklarını bir daha vurgulamıştır. Milletini sevgisiyle ve bu cennet vatanı değerini bilen en büyük komutanlardan biri Atatürkü sevgiyle ve saygıyla anıyoruz.

 3. Hamdiye dedi ki:

  Atatürk’ün bize bıraktığı bu cennet vatanı söylediği sözlerle verdiği mücadeleler ile hatırlayarak saygı ve hürmetle anıyoruz. Bilgilendirip derslerimize yardımcı olduğunuz biz de çok teşekkür ediyoruz.

 4. Azra dedi ki:

  süper cevaplar bana yardımcı olduğunuz için sizleri seviyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.