5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59-60-61 Cevapları Anıttepe Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 59, 60, 61


Bir Temmuz Gecesi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 59 Soruları ve Cevapları


HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


1. “Demokrasi” kavramı sizde ne çağrıştırıyor?


Cevap: “Demokrasi” kavramı sizde ne çağrıştırıyor? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Demokrasi insanları kendi kendini eşit hak ve özgürlükler çerçevesinde hukukun üstünlüğüne dayanarak yönetme rejimidir. Seçimler eşit haklara dayalı olarak hukuka bağlı olarak tarafsız şekilde yapılır.

Herkesin seçilme hakkı bulunur. Yani yönetime gelebilir. Seçim süresinde ise kimsenin etkisinde kalmadan kendi özgür iradesi ile istediğine oy vererek seçe bilir.

Demokratik halklarda insanların din ve vicdan özgürlüğü vardır herkes birbirine saygı duymak zorundadır. Adli bir olayda herkes hukuken eşit sayılır o bizden bu bizden değil gibi ayrımlar yapılmaz yapılamaz. İnsanın kendini özgür hissedeceği eniyi rejim şekli demokrasidir.


2. Bir ülkenin bağımsızlığı sizce neden önemlidir? Açıklayınız.


Cevap: Bir ülkenin bağımsızlığı sizce neden önemlidir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Başka milletler altında boyunduruk yaşamamış biz Türkler bağımsız lığa son derece bağlı bir milletizdir. Öyle ki 1. Dünya Savaşın da 6 büyük emperyalist devletin işgaline karşı milli mücadeleyi başlatmış vede bu yokluk içinde güçlü emperyalist ülkeleri ilk yenen ülke olmuştur.

Dünya da gerilla taktiği savaş stratejisini uygulayan ve başaran ilk ülke Türklerdir. Bu gün bağımsızlık ve özgürlük isteyen geri kalmış tüm halklar Bizim milli mücadelemizi örnek alır ve taktir eder. Biz bağımsızlığa son derece bağlı bir milletizdir. Çünkü dilimizi dinimiz i özgürce kullanmak ister kendi kültürümüzü yaşamak isteriz.


3. 15 Temmuz gecesi ile ilgili yapmış olduğunuz araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: 15 Temmuz gecesi ile ilgili gazete, dergi ve internet sitelerinden araştırma yapınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

“Milletimiz o gecenin kahramanlarını gönlüne nakşetmiştir”

Mustafa Şentop, buradaki konuşmasında, Türkiye’ye yönelik en kanlı ve hain teşebbüslerden biri olan, milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dirayetli liderliğiyle mağlup edilen 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin 4. yılında, millete kasteden hain çetenin hedef aldığı Gazi Meclis’te bir araya gelindiğini ifade etti.

Bu alçakça teşebbüsün mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyen Şentop, o gece yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı uzun ömür dileklerini iletti.

Şentop, “Milletimiz o gecenin kahramanlarını gönlünün ve zihninin en mutena yerine bir ibret vesikası, bir pusula olarak nakşetmiştir.” diye konuştu.

Aziz milletin mazisinin, çetin imtihanlardan geçmek ve ecnebi tasallutu ile bir avuç hainin tertibi arasında yoğrulmak olduğunu vurgulayan Şentop, “Evvela ve ehemmiyetle ifade etmeliyim ki biz, bir matem töreni, gidenlerin ardından ağıt yakmak için burada değiliz. Burada bir araya gelişimizin gayesi ve manası, 15 Temmuz ihanetine geçit vermeyen kararlılığın hala diri, o asil mukavemet ruhunun el’an cari olduğunu ilan etmektir.” dedi.

Cemiyetleri kahramanların ilerlettiğine, milleti şehitler ve feda hissiyle öne atılanların yükselttiğine işaret eden Şentop, “Dolayısıyla buradaki toplantımız cemiyetin kahramanlarına, milletin şehitlerine borcunu ödeme, bunu da bıraktıkları asil mirası üstlenerek yapma gayesine matuftur.” ifadesini kullandı.


1. ETKİNLİK


Soru : Metni dinlerken önemli bulduğunuz yerleri not ediniz.


Cevap:

 1. Darbe sözcüğünün televizyonda yer alması.
 2. Uçakların çıkardığı gürültüler.
 3. Mahallede var olan sesler.
 4. Babam’a benimde gelmek istediği söylemem.
 5. Cumhurbaşkanın milleti sokaklara çağırması.
 6. Gelen telefonlar

2. ETKİNLİK


a) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını metinden yola çıkarak tahmin ediniz. Daha sonra tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.


(baygın-sızı-olağanüstü-gergin-birlik)


Cevap:

 • Baygın: Bayılmış, kendinden geçmiş
 • Sızı: Hafif ve ince ağrı
 • Olağanüstü: Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalade
 • Gergin: Huzursuz, sinirli
 • Birlik: Tek, bir olma durumu, vahdaniyet

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.


Cevap:

 • Arkadaşım sıcakta baygınlık geçirdi.
 • Şehit haberlerinde içinde bir sızı oluyor.
 • Olağanüstü olaylarda, Olağanüstü karar almak gerekir.
 • 15 Temmuzda millet içinde gergin bir bekleyiş vardı.
 • Millet birlik olarak darbecilere karşı mücadele verdi.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 60 Soruları ve Cevapları


3. ETKİNLİK


a) Dinlediğiniz metinde geçen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.


(hop oturup hop kalkmak-yola çıkmak-yenik düşmek-kulak misafiri olmak)


Cevap:

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 59-60-61 Cevapları Anıttepe Yayıncılık
“5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 59-60-61. Sayfa Cevapları Anıttepe Yayıncılık”

b) Anlamını öğrendiğiniz deyimleri birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.


Cevap:

 • 15 Temmuz gecesinde vatandaşlar hop oturup hop kalktı.
 • Şehit olmak için Türk milleti yola çıktı.
 • Gece sonunda düşman yenik düştü.
 • Ülkedeki konular hakkında konuşurken, kulak misafiri oldum.

4. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.


Cevap:

 • ( Doğru ) O akşam olağanüstü bir durum vardı.
 • ( Yanlış ) O akşamdan sonra her şey eskiye dödü.
 • ( Yanlış )  O akşam olanlardan metnin kahramanları haberdar değildi.
 • ( Doğru ) O akşamdan sonra ailece ya Kızılay’da ya Külliye’deydiler.
 • ( Doğru ) Arada geçen aylarda vatanın birliği için dua ettiler.

5. ETKİNLİK


Soru : Dinlediğiniz metinle ilgili üç soru hazırlayarak bu soruları cevaplayınız.


 • Çocuk, Babasıyla neden gitmek istemiştir?

Cevap:   Darbeye karşı mücadele etmek için gitmek istemiştir.

 • Mahallede neden sesler gelmektedir?

Cevap: Darbeye karşı vatandaşlardan gelmektedir.

 • Yüksek sesler nelerden gelmektedir?

Cevap: Havada uçan uçaklardan gelmektedir.


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki hikâye haritasında boş bırakılan yerleri dinlediğiniz metinden hareketle doldurunuz.


Cevap:

Olayın geçtiği yer: Ev

Zaman: 15 Temmuz gecesi

Olay: Darbe girişimi akşamında bir ailenin evinde yaşananlar

Kahramanlar: Çocuk, baba, anne, anneanne.

Ana fikir: 15 Temmuz gecesi yaşananlar çocuklar dahil herkesi etkilemiştir.

Anlatıcı: 1. kişi


5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 61 Soruları ve Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metni okuyunuz.


“Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklale sahip olmakla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk için de olursa olsun istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkisinden yüksek bir muameleye layık görülmez. Yabancı bir devletin koruyup kollayıcılığını kabul etmek insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Gerçekte de bu seviyesizliğe düşmemiş olanların isteyerek başlarına bir yabancı efendi getirmeleri ne asla ihtimal verilemez. Hâbuki, Türk’ün haysiyeti, gurur ve kabiliyeti çok yük sek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir!..O hâlde “Ya İs tik lal Ya Ölüm!” İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin parolası, bu olacaktır.


Soru : 15 Temmuz’da, yabancı güçlerin desteği ile içimizdeki düşmanlar, güzel ülkemizi ele geçirmeye çalışmışlardır. Ancak milletimiz, bu işgale karşı gelmiş ve büyük bir direniş göstermiştir. Mustafa Kemal’in yukarıdaki konuşmasını, 15 Temmuz’da Türk milletinin gösterdiği kahramanlık hareketiyle yorumlayınız.


Cevap: Türk milleti hiç bir şekilde boyunduruk altına geçerek yaşayamaz. Türk milleti bağımsızlığı için her şeyi yapacak kudret ve güçtedir. 15 Temmuz gecesinde bunun örneğini gördük. Her Türk evladı, ölümü göze alarak korkmadan, cesurca alçak darbecilerin önünde durmuş, onlarla canı pahasına mücadele etmiş, canını vererek şehit olmuştur. Darbeye karşı mücadele eden her bir Türk evladı kahramandır. Bunu bütün cihan görmüştür.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görseller ve sloganlardan hareketle 15 Temmuz gecesi ile ilgili bir slogan hazırlayınız.


Cevap: 15 Temmuz gecesi ile ilgili bir slogan hazırlayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Seçilmişleri Sadece Seçenler Tarih Eder,

Milletten Destur Almadan Yapılan Kalkışmalar  Sizi Sadece Hain Yapar.


BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK


1. Çevreyi korumaya yönelik dernek ve vakıfları araştırınız.


Cevap: Çevreyi korumaya yönelik dernek ve vakıfları araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Birden fazla bulunan vakıflara örnek olarak TEMA Vakfı, Türkiye Çevre Vakfı ,ÇEVKO,  Dünya Doğayı Koruma Vakfı örnek verilebilir

TEMA Vakfı :   11 Eylül 1992 tarihinde Hayrettin Karaca ve Nihat Gökyiğit tarafından kurulan, Türkiye’nin çölleşme ve erozyonla mücadelesinde  görev alan bir sivil toplum kuruluşudur.Kırsal alanların kalkınması, çölleşmeye karşı mücadele, ağaçlandırma projeleri gibi faaliyetler gibi faaliyetlerde  bulunur.  İlk projesi olan ve hala devam eden Meşe projesi ülkemize 1.000.000 hektar  meşe ormanı kazandırmıştır. Vakıf gönüllülük esası üzerine çalışır gönüllü kişiler projelerde görev alabilir.

Türkiye Çevre Vakfı : 1 Şubat  1978’de kurulan vakıf kâr amacı olmayan bağımsız gönüllü bir kuruluştur. Vakfın ana amaçlarından biri herkese daha temiz daha düzenli daha sağlıklı bir çevre sunmaktır Çevrenin korunması için araştırmalar yayınlar bilimsel toplantılar yapan vakıf 42 yıldır hizmet hayatına devam etmektedir.

ÇEVKO: 1991 yılında 14 üye ile Türkiye’deki ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak için kurulmuştur. Sanayi yerel yönetim ve tüketicilerin   katkısı ile sürdürülebilir bir geri kazanım amacıyla kurulmuştur. Cam metal plastik kağıt karton ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi amacıyla  gerekli sistemlerin oluşturulması için çalışma gerçekleştirmektedir  2005 yılında ambalaj ve ambalaj atıklarının kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren gıda ilaç kimya petrol sektörleri  cam metal plastik kağıt ambalaj kullanan şirketlerle beraber iş birliği içindedir.


2. Çevre kirliliği ile ilgili gazete haberleri bulup sınıfa getiriniz.


Cevap: Çevre kirliliği ile ilgili gazete haberleri bulup sınıfa getiriniz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Rapor: Hava kirliliği yılda 400 bin ölüme yol açıyor

Avrupa Çevre Ajansı tarafından Salı günü yayınlanan rapor, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yılda 400 binden fazla kişinin hava kirliliğine bağlı nedenlerle erken öldüğünü ortaya koydu. Danimarka’nın başkenti Kopenhag merkezli Avrupa Çevre Ajansı tarafından hazırlanan raporda, çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri incelendi. Raporda, hava kirliliğinin insan sağlığı için en büyük tehdit olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, insan sağlığı için en büyük ikinci tehdidin gürültü kirliliği olduğu belirtildi. Buna göre, gürültü kirliliğine bağlı nedenlerle yılda yaklaşık 12 bin erken ölüm vakası kaydedildi.

Rapora göre, iklim değişikliğinin sonucunda oluşan sıcak hava dalgaları ve seller de sağlık için önemli bir tehdit oluşturuyor. Avrupa Çevre Ajansı uzmanı Catherine Ganzleben, iklim değişikliğinin sonuçlarının özellikle kentlerde yaşayan insanları daha çok etkilediğini söyledi.

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Nuran dedi ki:

  Çevre bizlere verilmiş olan en güzel hediyelerden bir tanesidir güzel bir çevrede insanların yaşaması onları mutlu edeceğinden dolayı sağlıktan ve ruhsal olarak birçok mutluluğa ve ferahlığa kavuşacağı anlamına gelmektedir Ancak Gel gelelim ki günümüzde birçok insanın ve fabrikanın kirletmesi sonucunda doğar yok edilmekte ve dünyamız Buna tepki vermesi sonucunda küresel ısınma gibi birçok tepkiler meydana gelmektedir Doğan’ın yok edilmesi ile hayvanların yaşam alanları ortadan kaldırılarak birçok neslim Yok olmasına neden olan insanlardır İşte bu nedenle bu kötü niyetli misin farkına varmalı ve Doğanın en iyi şekilde korunarak çoğaltılması ve gene güzel bir ortama sahip olmamızın sağlanması için kurum kuruluşlar Vakıflar ve insanlar ile bu kötü durumunda dur demek bizlerin bir görevi ve sorumluluğudur.

 2. Çalışkan kız dedi ki:

  Çok teşekkür ederim bana çok yardımcı oldu

 3. Hamdiye dedi ki:

  Demokrasi denince aklımıza cumhuriyetin ilanı ile beraber bize tanınmış olan seçme seçilme hakkı özgürlük hakkı eğitim hakkı gibi hakları benimseyen yönetim tarzı olduğunu söyleyebiliriz.demokrasi sayesinde ülkemiz Kalkinip yeni ilke ve inkılapları sahip olmuştur. Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan ettikten sonra demokrasi ile yönetilen Türkiye Cumhuriyeti daha gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Atatürk’ün bize verdiği ilke ve inkılaplar lala ülkemiz gelişmiş ülkelerin gibi demokrasiyi benimseyerek aydınlık bir yolda ilerlemiş olduğunu söyleyebiliriz. Birçok ülkede cumhuriyetle beraber benimseyen demokrasi şekli seçme seçilme hakkı verilerek insanların kime yönetime getirmek istiyorlarsa onu seçerek seçilen yöneticinin başka getirilmesi Hakkı da mevcuttur. Bu konuda verdiğiniz etkinlik cevapları çok güzel ve başarılı olmuş. Derslerime çok yardımcı oldunuz.

 4. jasmin dedi ki:

  fevkalade, fevkalade ,    fevkalade  ,   fevkalade ,  fevkalade

  sizler bir harikasınız

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.