6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 9-10 Cevapları FCM Yayıncılık

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Hazırlık Çalışması  Cevapları Sayfa 9


Hazırlık Çalışması  Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 9 Cevapları


1. “Peygamber, tebliğ, mucize ve vahiy” kavramlarının anlamlarını Dinî Terimler Sözlüğü, Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırarak öğreniniz.


Cevap:
Peygamber : İslam dinine göre, Tanrı’ca özel olarak görevlendirilen, insanlara Tanrı’nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse.
Tebliğ : Resmi bir makam, kurum, kuruluşça herhangi bir durumu ilgililere duyurmak, bildirmek ereğiyle yazılan yazı.
Mucize : Akıl yoluyla açıklanamayan, bu yüzden de Tanrısal bir güç tarafından yaratıldığına inanılan doğaüstü olay.
Vahiy : Tanrı tarafından Tanrısal bir buyruğun ya da düşüncenin peygambere bildirilmesi, Tanrısal esin.


2. İlahi kitapların adlarını ve hangi peygamberlere gönderildiğini araştırıp defterinize not ediniz.


Cevap:

 1. Tevrât: Hz. Musâ (as)
 2. Zebur: Hz. Davut (as)
 3. İncil: Hz. İsa (as)
 4. Kur’an-ı Kerim : Hz. Muhammed (sav)

3. Hz. Âdem (a.s.) kıssası hakkında İslam Ansiklopedisi, peygamberler tarihi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan bilgi edininiz.


Cevap:
Yüce Allah Celle Celalühü tarafından Hazreti Adem Aleyhisselam arkasından Hz Havva aleyhisselam annemiz yaratılmış ve melekleri onlara secde etmeleri istenmiştir ancak şeytan ateşten yaratıldığını onlardan üstün olduğunu belirterek secde etmemiştir bunun üzerine şeytan lanetlenmiştir.
 Hz Adem ve Hazreti Havva aleyhisselam cennette kendilerine yer edinmiş ve sadece yasaklı olan bir meyveyi yememeleri hususunda onlara uyarılarda bulunmuştur. Yasaklı olan meyve yediklerinde Cennet Hayatlar sona ermiş ve dünya hayatına gönderilerek sınava tabi tutulmuşlardır. 


4. Peygamberlere niçin ihtiyaç vardır? Araştırınız.


Cevap:
Toplum içerisinde var olan bozulmaların önüne geçilmesi, insanların doğru yola iletilmesi ve Yüce Allah c.c. emir ve yasaklarını iletmek amacıyla peygamberlere ihtiyaç duyulmuştur.
Toplumlara sürekli olarak Allah c.c. tarafından uyarıcı olarak peygamberler gönderilmiş ve onların doğru bir şekilde davranmaları, yanlışlarından dönmeleri ve Yüce Allah c.c. belitmiş olduğu yolda ilerlemeleri istenmiştir. Bu emir ve yasakları, doğru ve yanlışları bizlere öğretmen için Allah c.c. bir elçi seçerek biz insanlara bir çok dönemde peygamberler göndermiştir.


5. Kur’an-ı Kerim mealinden Ahzâb suresinin 21. ve Kalem suresinin 4. ayetinin anlamlarını bulup defterinize yazınız.


Cevap:
Kalem Suresi 4. ayetinde şöyle buyurmaktadır; “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”

Ahzab Suresi 21. ayetinde ise şöyle buyrulmaktadır; “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler Cevapları Sayfa 10, 11


Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü FCM Yayıncılık Kitabı Sayfa 10 Cevapları


DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM


Soru : Peygamber denince aklınıza neler geliyor? Hangi peygamberlerin adlarını biliyorsunuz?


Cevap:
Peygamber denince aklımıza genel olarak erdemli davranışlar, güzel ahlak, güzel sözler, Allah c.c., emir ve yasakları ileten elçi, biz insanları çok seven kişiler gelmektedir.
Kur’an’da adı geçen peygamber isimleri şunlardır ;

 1. Hz. Adem (a.s)
 2. Hz. Idris (a.s)
 3. Hz. Nuh (a.s.)
 4. Hz. Hûd (a.s)
 5. Hz. Salih (a.s)
 6. Hz. Ibrahim (a.s)
 7. Hz. Ismail (a.s)
 8. Hz. Lût (a.s)
 9. Hz. Ishak (a.s)
 10. Yakûb (a.s)
 11.  Yusuf (a.s)
 12.  Hz. Eyyûb (a.s)
 13. Hz. şuayb (a.s)
 14. Hz. Musa (a.s)
 15. Hz. Harun (a.s)
 16. Hz. Davut (a.s)
 17. Hz. Süleyman (a.s)
 18. Hz. Zülkifl (a.s)
 19. Hz. İlyas (a.s)
 20. Hz. El- Yesâ (a.s)
 21. Hz. Yunus (a.s)
 22. Hz. Zekeriya (a.s)
 23. Hz. Yahya (a.s)
 24.  Hz. Isa (a.s)
 25. Hz. Muhammet (s.a.v)

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Allah daha da Celle celalühü vahiy yoluyla Cebrail Aleyhisselam ile göndermiş oldukları ve seçmiş olduğu peygamberleri bazen kur’an-ı Kerim’de bazı okumuş dini kıssalarda bazen aile büyüklerimizden sıkça duymaktayız bunlara örnek vermek istediğimiz zaman Hz İsa Hz Musa Hz Davut ve Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 4 kutsal kitap gönderilmiş olan peygamberler olarak bilinmektedir bunun yanı sıra Hz Yahya Hz Yakup Hz İ İshak ve Hz İbrahim  gibi birçok peygamberin Allahu Teala tarafından seçilerek insanlara doğruyu güzeli ve iyiliği göndermek amacıyla seçilmiş olan peygamberler olduğu bilinmektedir.

 2. Peygamberlerin özelliklerini merak ettiğimiz zaman 6 sınıf din kültürü ahlak bilgisi ders kitabımızda yer alan bu bilgileri ve cevaplara bakarak ödevimizi yaptık peygamberlere özellikleri genellikle Allahu Teala’nın emirlerini insanlara ileterek insanların doğru yola ve güzelliğe ulaşmasını sağlamak olduğunu söyleyebiliriz bunun yanı sıra peygamberlerin en temel özelliklerinden biri güzel ahlaklı olmasıdır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.