6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 124-125. Sayfa Cevapları Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık | Forum Sayfa Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 124-125. Sayfa Cevapları Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı 5. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları Sayfa 124-125


5. Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 124 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Dinin ve dinî değerlerin, toplumsal bütünleşme açısından önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Dinin ve dinî değerlerin, toplumsal bütünleşme açısından önemi nedir? Açıklayınız. sorusunun kısa cevabı için TIKLAYINIZ.

Bir millet için din ve dini değerler büyük ve hayati bir önem taşıdığını kabul etmek gerekmektedir. Din olgusu ve dini  ögeler toplumların bütünleşmesi açısından çok büyük bir öneme sahiptir.

 Öyle ki Din ve din oyalar tarih boyunca birçok konuda insanların çatışmasına ve insanları bir araya getirmek için kullanılmıştır.  bu kutsal ögeler muhafazası edilmesi ve toplum tarafından benimsenmesi açısından devlet tarafından ve millet tarafından kutsal sayılan ögeleri içermektedir.

 Türk Milleti olarak Din ve din ögeleri milletimizi bir araya getiren düşmanlara karşı bir yumruk gibi Savaş olmamızı sağlayan ve şehadet gazilik gibi makamları elde etmemiz açısından büyük bir önem arz etmektedir. Kurtuluş Savaşı Çanakkale Savaşı Milli Mücadele gibi olgular Din sayesinde kazanılmış ve Türk milletinin bağımsızlığını elde etmesi sağlanmıştır.


2. Toplumumuzdaki Peygamber (s.a.v.) sevgisini gösteren örnekler nelerdir? Bilgi veriniz.


Cevap : Toplumumuzdaki Peygamber (s.a.v.) sevgisini gösteren örnekler nelerdir? sorusunun kısa cevabı içi TIKLAYINIZ.

Toplum içerisinde Peygamber Efendimize çeşitli davranışlar ibadetler ve sözlerle insanlar Peygamberimize duydukları sevgi ve aşkı göstermektedir.  toplumda Peygamberimizin bize öğrettikleri ve öğütleriyle hayatımızı bir bütün olarak yaşamamız bizlere öğrettiği ibadetleri en güzel şekilde yerine getirmemiz yapmış olduğu davranışları örnek alarak sünnetleri yapmamız bize şeyleri Allah tarafından ilettikten sonra bu yasak ve emirlerine uyarak Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanmamız Peygamber Efendimize gösterdiğimiz sevgi ve Saygının en güzel örneklerindendir.

 Ayrıca peygamber efendimizin soyundan gelen sehitlerimize onlara Peygamber Efendimize göstereceğimiz hürmet saygı ve sevgi örneği gibi davranmamız gerektiği onları el üstünde tutmamız Peygamber soyunun ne kadar kıymetli olduğu ve Peygamberimizin soyundan kanından olan bu kişilere gösterdiğimiz Sevgi Peygamberimize gösterdiğimiz sevgi ile eşdeğer olması gerekmektedir.


3. Vatanımızı sevdiğimizi nasıl ortaya koyabiliriz? Belirtiniz.


Cevap : Vatanımızı sevdiğimizi nasıl ortaya koyabiliriz? Belirtiniz. sorusunun kısa cevabı için TIKLAYINIZ.

Türk milletinin bir neferi olarak 1 kişi Vatanına olan sevgisini göstermek için atalarını örnek alması yeterli olacaktır. atalarımız Türk milletinin ve Türk vatanının müdafaası için aç kalmış elleri ile düşmanları engellemiş Çanakkale Savaşı’nda büyük bir zafer elde etmiş Kurtuluş Savaşı’nda bütün Cihan’a karşı savaşarak Türk milletinin bağımsızlığını elde etmiş şehit ve gazilerimizi örnek almak vatan sevgisinin en güzel örneklerinden bir tanesi olarak görülür.

 Ayrıca bir birey olarak Vatanımıza olan sevgimizi göstermek için vatanımız devletimiz ve Türk milleti için önemli olan Kuranı Kerim İslam dini ay yıldızlı bayrağımız ve İstiklal Marşı’mız gibi kutsal ögeleri sürekli olarak sahip çıkmalı dünyada bütün bu olguları anlatmalı ve bu olguların Türk milleti için neden önemli olduğunu bütün dünyaya bildirmeniz gerekmektedir.

 Öyle ki atalarımızı örnek almak bize 15 Temmuz’da ülkemize karşı yapılmış olan darbe girişimini engelleme mies için ilham kaynağı olmuş ve Türk milleti vatan sevgisi uğruna canını tankların silahların önüne atarak büyük bir mücadele örneği göstermiştir.


4. Milletimizi niçin severiz? Açıklayınız.


Cevap : Milletimizi niçin severiz? Açıklayınız. sorusunun kısa cevabı için TIKLAYINIZ.

Millet belli bir vatan parçası üzerinde aynı duygu ve düşüncelerin yaşandığı bir insan topluluğu olarak kabul edilmektedir. milleti sevmemizin temel nedeni olaylar karşısında ve düşmanlara karşı aynı duygu ve düşünceler içerisinde olmamız ve vatanımızı canımız malımız pahasına korumak bizlerin vatanını ve milletini sevmesi için yeterli bir sebep olacağına inanıyorum.

Dünyada güçlü bir ülke için sürekli olarak birbirimizi sevmemiz toplum içerisindeki var olan toplumsal dayanışma olgusunun gelişmesi ve toplum millet arasındaki var lan farklılıklara saygı duygusunun en üst seviyeye çıkarılarak toplumsal birliktelik sağlanması gerekmektedir. Yukarıda var olan olguların oluşması durumunda millet sonsuz bir sevgi içerisinde milletini severek huzur ve refah içerisinde sonsuza kadar yaşayacak ve tehlikelere karşı güçlü bir dayanak sağlayacaktır.


5. Kandil gecelerimizin adını aşağıya yazınız.


Cevap : Kandil gecelerimizin adları maddeler halinde şunlardır ;

  • Mevlit Kandili
  • Regaip Kandili
  • Miraç Kandili
  • Berat Kandili

6. İsitklâl Marşımıza ve bayrağımıza saygımızı nasıl gösterebiliriz? Söyleyiniz.


Cevap : İsitklâl Marşımıza ve bayrağımıza saygımızı nasıl gösterebiliriz? Söyleyiniz. sorunun kısa örneği için TIKLAYINIZ.

Kutsal değerlerimiz olan İstiklal Marşı’mız ve bayrağımıza saygımızı göstermek için sürekli olarak bu iki kutsal değerimizi göz bebeği yaparak evimizin baş köşesine koymalı ve en üstünde tutmamız gerekmektedir.

Istiklal marşımıza ve bayrağımıza sevgimizi göstermek için İstiklal Marşı’mızı gür bir sesle okumalı bayrağımızı sürekli olarak Göklerde tutmalı ve İstiklal Marşı’mız ve bayrağımıza gelebilecek tehlikelere karşı sürekli olarak dedik de olmalı ve gelecek tehlikeleri ortadan kaldırmamız gerektiğini Aklımızdan çıkarmamız gerekmektedir.

Ayrıca İstiklal Marşımız ve bayrağımıza var olan saygımızı göstermek için uluslararası arenada var olan spor müsabakalarında birinci olmalı ve bayrağımız göklere çekerek ve İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinleterek bayrağımıza olan saygımız göstermemiz gerekmektedir. 


B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.


1. I. Şehitlik II. Gazilik
III. İstiklal Marşı IV. Bayrak

Yukarıdakilerden kaç tanesi milletimizi birbirine bağlayan manevi değerlerimiz arasında yer alır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


2. İstiklal Marşımızın Mecliste kabul ediliş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?


A) 12 Mart 1921 B) 23 Nisan 1920
C) 29 Ekim 1923 D) 30 Ağustos 1922


3. I. Folklor gösterileri yapılması
II. Mezarlıkların ziyaret edilmesi
III. Bayram namazının kılınması
IV. Camide bayramlaşma töreni yapılması

Yukarıdakilerden kaç tanesi dinî bayramlarda yapılmaktadır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


4. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hutbesinde, “Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır. Sonra döner kurban keseriz. Her kim böyle yaparsa şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.”  (Buhârî, Iydeyn, 3.) buyurmuştur.

Allah Resulü (s.a.v.) bu hutbeyi hangi özel gün için söylemiş olabilir?

A) Ramazan Bayramı B) Kurban Bayramı
C) Cuma günü D) Kadir Gecesi


6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı

5. I. Camilerde topluca namaz kılınır.
II. Camilerde hutbe okunur.
III. Camilerde vaaz verilir.
IV. Camilerde kurban kesilir.

Cuma günü yukarıdakilerden kaç tanesi yapılır?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


6. I. Mezarlarını ziyaret etmek
II. Onların emaneti olan vatana sahip çıkmak
III. Onlardan yardım dilemek
IV. Onlar için dua etmek

Yukarıdakilerden hangisi, şehitlerimize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?


A) I B) II C) III D) IV


C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız.


Ehl-i beyt, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) aile fertlerini ve ev halkını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Kadir Gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlaması sebebiyle kutladığımız kandildir.

Namaz Miraç Kandili’nde beş vakit olarak farz kılınmıştır.

Peygamber Efedimizin (s.a.v.) doğduğu gece Mevlit Kandili olarak kutlanır.

Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları uluslar arası anlaşmalarla belirlenmiş olan toprak parçasına İsra denir.

Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşımızı yazan millî şairimizidir.

Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna milet denir.

Dinimizi, vatanımızı, bayrağımızı, kutsal değerlerimiz uğrunda yapılan savaşa katılan ve savaştan sağ dönen kişilere gazi denir.

Şehit Allah (c.c.) yolunda veya Allah’ın (c.c.) kutsal kabul ettiği din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için savaşıp cihat ederken öldürülen müminlere denir.


Videolu Sesli Anlatım için 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 124-125. Sayfa Cevapları Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık konusunu izleyebilirsiniz. 

Ders Kitabı Sayfa Aramaları:

,6 sınıf din kültürü sayfa 125 ve 124 cevapları

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 124-125. Sayfa Cevapları Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...


Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 124-125. Sayfa Cevapları Ders Kitabı Dörtel Yayıncılık sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını izleyebilirsiniz.
Sude
Vatanımı nasıl sevdiğimi ortaya koyarım diye sorulunca vatanımı sevdiğimi vatanım için her şeyi yapacağıma ölümü bile göze alacağımı bir savaş olduğuna belli edebilirim 15 temmuz demokrasi ve birlik günü'nü hatırlayacak olursak 15 temmuz'da milletimiz tek birlik olup düşmanların önüne çıkmıştır dost bildiğimiz düşmanlardan kendimizi korumayı başarmışmızdır
Guççuribaykuş
GÜZELMİŞ GII ÖDEV İİÇİN İYİ OLDU ŞEKEDÜR EDERUMMM AHEHEH ☆☆☆☆☆~
Konuya Bir Cevap Yazın
Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

  • 22 Kayıtlı Üye
  • Son Üye Mine
error: Content is protected !!