6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112-114-116-117-118 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Maddenin Tanecikli Yapısı Cevapları Sayfa 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118


Maddenin Tanecikli Yapısı Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 112 Cevapları


Soru : Masa, su ve gezinti balonunun içerisindeki maddelerin yapısı hakkında ne söyleyebilirsiniz?


Cevap: Masa katı, su sıvı ve gezinti balonunun içindeki madde gazdır. Katı cisimlerin atomları, birbirine yakındır ve ve sadece titreşim hareketi yaparlar.


Soru : Buzun, suya dönüşürken yapısında neler olur?


Cevap: Buzun, suya dönüşürken yapısında genişlemeye neden olur.


Soru : Yanda yer alan resimdeki tuz yığınına uzaktan baktığınızda tek bir parça gibi görürsünüz. Bu tuz yığını yakından bakıldığında nasıl görünür?


Cevap: Küçük küçük kum taneciklerin bir arada yapışık şeklinde görülür.


Soru : Tuzu oluşturan daha küçük yapılar nelerdir?


Cevap: Tuzu oluşturan daha küçük yapılar nelerdir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Tuzu oluşturan daha küçük yapılar, ELEMENTLER, daha da küçük yapılar ise ATOMLAR olarak bilinmektedir.


Soru : Su ve havayı oluşturan, görülmeyecek kadar küçük yapılar var mıdır?


Cevap: Su ve havayı oluşturan, görülmeyecek kadar küçük yapılar var mıdır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Su buharı örnek olarak verilebilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 114 Cevapları


Deneyin Yapılışı


• Gözlemlerinizi defterinize not ediniz.


Sorular


1. İçinde hangi maddelerin bulunduğu şırıngaların pistonlarının hareket ettiğini gözlemlediniz?


Cevap: Su ve Hava


2. Su ve kum bulunan şırıngalarda pistonları kolay hareket ettirebildiniz mi?


Cevap: Kolay olmadı. Kumda zorlandım. Çünkü içinde boşluk olmadığı için zorladım. Ancak suyun içindeki moleküllerde boşluk olduğundan daha kolay hareket ettirebildim.


3. Şırıngalardaki pistonu kolay hareket ettirebilmenizle maddenin boşluklu yapısı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


Cevap: Maddenin boşluklu yapısı fazla ise onu sıkıştırabilme de o derecede kolay olur. Bundan dolayı hava ve suyu kolay hareket ettirebilirken kumun boşluklu yapısının olmaması nedeniyle zorluklar yaşanmıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 116 Cevapları


Soru : Hâl değişimine uğramış maddenin hangi özellikleri değişir?


Cevap: Hâl değişimine uğramış maddenin hangi özellikleri değişir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddelerin en düzenli hali katı halleridir. En düzensiz halleri ise gaz halleridir. Maddelerin işi ve sıcaklık etkisi ile tanecikli yapılarında değişim meydana gelir.

Bunun sonucunda işi aldıklarında katından sıvıya sıvıdan gaza veya katından gaza geçişler olur. Isı verdiği takdirde ise gazdan katıya, katından sıvıya veya gazdan sıvıya geçişler meydana gelir. Bunun sonucunda maddeler akışkanlık özelliği kazanmış olur.


Soru : Bir metal eriyerek sıvı hâle geçtiğinde taneciklerinin hareketlerinde nasıl bir değişim olur?


Cevap: Bir metal eriyerek sıvı hâle geçtiğinde taneciklerinin hareketlerinde nasıl bir değişim olur? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bir metal eriyerek sıvı hâle geçtiğinde taneciklerinin hareketlerinde  akışkan olma özelliği kazanır. Bu da dönme hareketi sayesindedir.


Soru : Yukarıdaki 1 numaralı fotoğrafta külçe hâlinde demirin eritilerek dökülmesi, 2 numaralı fotoğrafta kalıba dökülen demirin kalıptan çıkarılması, 3 numaralı fotoğrafta ise cisim hâline getirilmiş demir yer almaktadır. Demir külçelerinin, demir tel hâline getirilmeden önce eritildildiklerini biliyor muydunuz?


Cevap: Evet biliyordum. Şekil vermek için eritilmektedir.


Etkinlik Basamakları 


• Gözlemlerinize göre ısı miktarı arttıkça küçük topların hareketliliğindeki değişimi, herhangi bir maddeyi oluşturan taneciklerin hareketliliği ile ilişkilendirerek ulaştığınız sonucu defterinize yazınız.


Cevap: Aralarında var olan kabarcık molekülleri arttıkça küçük toplar hareket eder.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 117 Cevapları


Çalışma Zamanı 1


1. Aşağıdaki tabloda tanecik modelleri gösterilen maddelere ait özellikler verilmiştir. Bu maddelerin fiziksel hâllerini bularak tablodaki boşlukları tamamlayınız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112-114-116-117-118 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

3. Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin bulunduğu hâlleri belirleyiniz. Daha sonra bu hâllerin özelliklerine göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112-114-116-117-118 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 118 Cevapları”

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 118 Cevapları


4. Aşağıda katı, sıvı ve gaz hâllerde bulunan maddelere örnekler verilmiştir. Bu maddeleri oluşturan taneciklerin hangi hareketleri yaptıklarını belirleyerek noktalı yerlere yazınız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112-114-116-117-118 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 112-113-114-115-116-117-118. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Hamdiye dedi ki:

    Maddeler bazen değişimleri oraya bilirler Buna örnek olarak katı halde bulunan buz ısıya maruz kaldığı zaman sıvı halde olabilir sıvılar bulundukları kabın şeklini alabilirler Örneğin gaz sıkıştırıldığı zaman görülmediği halde bir ağırlık ve de bildir katı maddeler ise belli başlı şekilleri vardır.

  2. Hamdiye dedi ki:

    Doğada bulunan maddeler taneciklerine göre ve özelliklerine göre değişiklik gösterebilirler. Mesela taneciklerin yoğun olan maddeler daha yoğun maddeler ve sık maddelerdir.bunlara çevremizde daha çok katı maddeler örnek olarak verilebilir katı maddelerde bulunan sık tanecikler maddelere yoğunluk açısından fazla olduğu için tanecik açısından da fazladır lar bu konuyu da bunu çok iyi anlamış ve kavramış oluyorum öğretmenimin verdiği ödevi sizin sayenizde ödevimi çok hızlı bitirebildim

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.