6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120-121 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 120, 121


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 120-121


A) Aşağıda maddenin fiziksel hallerine ait bazı örnekler verilmiştir. Verilen özelliklerin maddenin hangi fiziksel haline ait olduğunu bulunuz. Özelliğin numarasını ait olduğu kutucuğa yazınız.


Cevap:

Katı : 3, 4, 8 ve 9

Sıvı : 2, 5, 6 ve 7

Gaz : 1 ve 6


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 121 Cevapları


B) Aşağıda verilen hal değişim olaylarına göre verilen soruları cevaplandırınız.


1) Hangi hal değişim olaylarında maddenin tanecikleri arasındaki boşluk artmıştır?


Cevap:

  • 1-2-5. Mumun erimesi, Kolonyanın buharlaşması, Naftalinin süblimleşmesi

2) Hangi hal değişim olayınlarında maddenin tanecikleri arasındaki boşluk azalmıştır?


Cevap:

  • 3-4. Zeytinyağının donması, Su buharının yoğuşması.

C) Aşağıdakilerden hangilerinde maddenin sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılmıştır?


Cevap:

  • 1-2-4-5-6-7

D) Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.


1) Mürekkep sıvı, kalem ise katı bir maddedir. Bu maddelerin birbirinden farkını tanecik özellikleri açısından açıklayınız.


Cevap:

Mürekkebi oluşturan tanecikler arasında var olan boşluklar,  katı olan kaleme göreve daha fazla olduğunu ifade edebiliriz.


2) Suyun içine damlatılan kolonya bir süre sonra suyun her yanına dağılır. Bunun sebebini maddenin tanecikli yapısı ile ilişkilendirerek açıklayınız.


Cevap:

Su ve mürekkebin tanecikli yapıda olduğunu açıklamaktadır.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Cevap anahtarındaki bilgilere göre, fiziksel hal değişimleriyle ilgili bazı özellikleri öğrenmeye çalışırken zorlandım. Neyse ki bu cevap anahtarı, maddenin farklı fiziksel hallerini ayırt etmek ve hal değişimlerini anlamak konusundaki zorluklarıma yardımcı oldu.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.