6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-123-124-125-126 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Yoğunluk Cevapları Sayfa 122, 123, 124, 125, 126


Yoğunluk Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 122


Soru : Çoğumuz “Zeytinyağı gibi üste çıkmak” deyimini duymuşuzdur. Gerçekten zeytinyağı hep üste mi çıkar?


Cevap:

Evet zeytinyağı hep üste çıkar. Zeytinyağının özgül ağırlığı sudan hafiftir. Başka bir deyişle hamura su eklendiğinde zeytinyağı üste çıkar.


Soru : Kutuplara yaklaştıkça devasa buz kütlelerinin su üstünde yüzdüğünü belgesellerde görmüşüzdür. Küçücük taşlar bile suya batarken kocaman buz dağları suda nasıl yüzer?


Cevap:

Su maddesi diğer maddelerden farklı olarak katısı sıvısından daha az yoğundur. . Suyun öz kütlesi 1 gram / santimetreküp iken buzun öz kütlesi 0.9 gram / santimetreküptür. Bu sebeple buz dağları deniz üzerinde yüzer, batmaz.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 123 Cevapları


Soru : Neden bazı cisimler suda yüzerken bazıları suya batar?


Cevap:

Cisimlerin yoğunluk farkı olmasından dolayı bazı cisimler suda yüzerken bazıları suya batar.


Hangisi Batar? Hangisi Yüzer?

Amaç: Farklı maddelerin su içinde yüzme batma durumunu gözlemlemek
Yapılışı:
1. Geniş kabı yarısına kadar su ile doldurunuz.
2. Farklı kütlelerdeki mum, silgi, plastik cisim, madeni para, tahta ve taş parçalarını suya atinız.
3. Yüzen ve batan cisimleri gözlemleyiniz.

ARAÇ GEREÇLER

1- Plastik bir cisim
2- Tahta parçası
3- Madeni para
4- Taş parçası
5- Su
6- Geniş bir kap
7- Mum
8- Silgi


1. Suya atılan her madde yüzer mi?


Cevap:

Hayır suya atılan bazı maddeler yüzmeden çökerler.


2. Suya atılan maddelerden hangileri yüzdü, hangileri battı?


Cevap:

Suya atılınca yüzen maddeler: Mum, plastik cisim, tahta.
Suya atılınca batan maddeler: Silgi, madeni para, taş parçaları.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 124 Cevapları


Suyun Yoğunluğu

Amaç: Suyun yoğunluğunu hesaplamak Yapılışı:
1. Laboratuvarınızda bulunan desimetreküp içindeki 1 cmhacimli malzemeye su koyunuz.
2. Elektronik terazi yardımıyla 1 cm3 hacimli malzemedeki suyun kütlesini ölçünüz.
3. Sonucu aşağıdaki tabloya yazınız.

ARAÇ GEREÇLER

1- Elektronik terazi
2- Desimetreküp malzeme
3- Su


Soru : Suyun yoğunluğunu hesaplayınız. Sonucu tabloya yazınız.


Cevap:

  • Net Kütle : 1 g
  • Yoğunluk : 1g/cm

Soru : “Zeytinyağı gibi üste çıkmak” deyimi ne amaçla söylenmiş olabilir? Araştırınız, araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Kısa Cevap : ““Zeytinyağı gibi üste çıkmak” deyimi ne amaçla söylenmiş olabilir? Araştırınız.” ile ilgili kısa cevabı  için tıklayınız.

Uzun Cevap :

“Zeytinyağı gibi üste çıkmak” deyimi TDK manası : Bir sorunda haksız olduğunu kabul etmemek, ustalıkla kendini haklı çıkarmaya çalışmak.

Tartışmalarda veya herhangi bir konuda bazı insanların bazen bazı insanların her zaman haklı çıkmak için bağırmak veya konuyu değiştirmek gibi farklı yöntemlerle üste çıkmaya çalıştığını görürüz. Bu gibi kimseler için bu deyim kullanılır. Bu insanlar haksız olduklarını kabul etmezler.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 125 Cevapları


Farklı Sıvıların Yoğunluklarını Bulalım
Amaç: Birbirine karışmayan sıvıların yoğunluklarını hesaplayarak aynı kapta dizilimi ile ilişkilendirmek
Yapılışı:
1. Boş olarak beherglasın birini tartip elde ettiğiniz sonucu not alınız.
2. Beherglasın birine 100 cm3 su, diğerine 100 cm3 zeytinyağı koyunuz
3. Ayrı ayrı tarttiğınız iki beherglasa ait değerleri tabloya yazınız.
4. Tartarak bulduğunuz değerlerden daranın değerini çıkartınız. Net kütle değerlerini tabloya yazınız.
5. Suyun ve zeytinyağının yoğunluklarını hesaplayınız.
6. Su bulunan beherglasın içine zeytinyağının bir miktarını dökünüz. İki sıvının durumlarını gözlemleyiniz.

ARAÇ GEREÇLER

1- 100 ml beherglas (2 adet)
2- Elektronik terazi
3- Su (100 cm3)
4- Zeytinyağı (100 cm3)


1. Su ve zeytinyağının yoğunluklarını karşılaştırınız.


Cevap:

Zeytinyağının yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha azdır.


2. Suyun içine zeytinyağı döküldüğünde sıvıların birbirine göre durumları nasıl olur?


Cevap:

Suyun içine zeytinyağı döküldüğünde sıvıların birbirine göre durumları; suyun dipte kalması zeytinyağının ise suyun yüzüne çıkmasıdır. Zeytinyağı suyun içinde çözülme özelliği olan bir madde olmadığından ve zeytin yağının yoğunluğunun sudan daha az olmasındandır.


3. İki sıvının yoğunlukları ile kaptaki konumları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Cevap:

İki sıvının yoğunlukları ile kaptaki konumları arasındaki ilişki; zeytinyağı daha yoğun olduğu için suyun üstüne çıkmış , su ise altta kalmıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 126 Cevapları


Farklı Madde Farklı Yoğunluk
Amaç: Farklı maddelerin yoğunluklarını hesaplamak Yapılışı:
1. Dereceli silindire bir miktar su koyunuz. Koyduğunuz suyun hacmini kaydediniz.
2. Önce taşı dereceli silindire atınız. Dereceli silindirdeki ölçülen su seviyesinden ilk ölçümü çıkarınız. Böylece taşın hacmini bulunuz. Aynı işlemi, mum ve demir cisim için de yapınız. Ölçüm sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya yazınız.
3. Tartı yardımıyla demirden yapılmış cismin, taşın ve mumun kütlelerini ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı aşağıdaki tabloya yazınız.
4. Maddelerin yoğunluklarını hesaplayınız ve tabloya yazınız.

ARAÇ GEREÇLER

1- Taş
2- Dereceli silindir
3- Elektronik terazi
4- Su
5- Demirden yapılmış cisim
6- Mum


1. Maddelerin yoğunluk değerleri neden farklıdır?


Cevap:

Maddelerin yoğunluk değerleri kütleleri farklı olduğu için farklıdır.

Yoğunluk formülü = Kütle / Hacim‘dir.

Maddelerin ne kadar yoğun olduğunu bulmak için, eşit hacimli kütlelerini tartarız. Her maddenin yoğunluğu, 1 ml hacmindeki kütlesi tartılarak bulunur. Birim hacim kütle, maddeleri ayırt etmektedir.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.