6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127-129 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Suyun Yoğunluğu ve Canlılar için Önemi Cevapları Sayfa 127, 128


Suyun Yoğunluğu ve Canlılar için Önemi Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 127


Buzun Yoğunluğu
Amaç: Katı hale geçen suyun hacim değişimini gözlemleyerek su ve buzun yoğunluklarını karşılaştırmak
Yapılışı:
1. 100 ml’lik beherglasa bir miktar su koyunuz.
2. Su seviyesini beherglas üzerine tahta kalemiyle işaretleyip suyu dondurunuz.
3. Beherglasın içindeki suyun donduktan sonraki hacmini gözlemleyip buzun seviyesini işaretleyiniz.
4. Geniş bir kabın yarısına kadar su doldurunuz. Beherglas içindeki buzu suyun içine atınız. Buzun su içindeki konumunu gözlemleyiniz.

ARAÇ GEREÇLER
1- 100 ml beherglas
2- Oda sıcaklığında bir miktar su
3- Geniş bir kap
4- Tahta kalemi


1) Suyun sıvı halden katı hale geçtikten sonraki hacmi nasıl değişti?


Cevap:

Suyun sıvı halden katı hale geçtikten sonraki hacmi azalmıştır.


2) Su içindeki buzun yoğunluğu ile suyun yoğunluğu arasında nasıl bir ilişki vardır?


Cevap:

Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşük olması ile ilgili bir ilişkisi vardır.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 129


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 129


1) Yukarıda verilen A ve B kaplarında eşit miktarda su ve buz bulunmaktadır. Bu iki maddenin yoğunluklarını karşılaştırınız.


Cevap:

Su katı hale dönüştüğünde yoğunluğu azalır. Suyun yoğunluğu buzun yoğunluğundan fazladır.


2) Kütlesi 900 g, hacmi 1000 cm3 olan maddenin yoğunluğu kaç g/cm3 tür?


Cevap:

d= m/V d= 900/1000= 0,9 g/cm3


3) Yandaki grafikte kütle ve hacim değerleri verilen K, L, M ve N maddelerinin yoğunluklarını hesaplayınız.


Cevap:

Kütle cismin değişmeyen birimidir, hacim boşlukta kapladığı alandır, yoğunluk cismin birim hacmidir Kütle /hacim =yoğunluk

  • K: 80/20= 4 g/cm3
  • L: 100/40= 2,5 g/cm3
  • M: 100/50= 2 g/cm3
  • N: 40/50= 0,8 g/cm3

4) Yandaki tabloda dört farklı maddenin yoğunlukları verilmiştir. Bu maddelerden eşit hacimde alındığında, kütlelerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.


Cevap:

Alüminyum, Çinko, Demir, Bakır


5) Bir maddenin yoğunluğu değişebilir mi? Açıklayınız.


Cevap:

Sıvı halden katı hale geçen maddelerin hacmi azalır, yoğunlukları artar. Su ise donduğunda hacmi artar, yoğunluğu azalır.


6) Su ve zeytinyağı iki farklı maddedir. Su, ısı vererek donmaya başladığında buz kabın üstünde toplanır. Zeyinyağı donmaya başladığında donmuş hali kabın alt kısmında toplanır. Bu durumun sebebini açıklayınız.


Cevap:

Su donduğunda yoğunluğu azalır bu nedenle buz kabın üstünde toplanır. Zeytinyağı ise donmaya başladığında yoğunluğu arttığı için kabın alt kısmında toplanır.


7) Buzun suda yüzmesinin canlılar için önemini örnek vererek açıklayınız.


Cevap:

Buzun altında canlılar yaşamaktadır. Su altındaki canlılar, soğuk havalarda da yaşamlarını devam ettirebilirler. Çünkü buzun su üstünü kaplamasıyla denizlerin ve göllerin dipleri uygun sıcaklıkta kalır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.