6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 129-130-131-132 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sıvıların Yoğunluğu Cevapları Sayfa 129, 130, 131, 132


Yoğunluk Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 129 Cevapları


Soru : Küp şekerin hacmini bu yöntemi kullanarak ölçebilir misiniz?


Cevap: Hayır. Çünkü suyun içerisinde yapısı bozulur.


Soru : Yandaki cam kavanozda birbirine karışmayan sıvılar yer almaktadır. Sizce sıvıların bu şekilde durmasının nedeni nedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.


Cevap: Nedeni sıvıların yoğunluklarının farklı olmasıdır.


Soru : Katı maddelerin yoğunluklarının hesaplanışı ile ilgili deneyler yaptınız. Sıvı maddelerin yoğunlukları için ne söyleyebilirsiniz?


Cevap: Katlar yardımıyla bu işlem yapılabilir.


Soru : Sıvı maddelerin yoğunlukları da birbirinden farklı mıdır?


Cevap: Sağ oldukları sürece aynıdır.


Deneyin Yapılışı


• Su ve zeytinyağı ile birlikte ölçtüğünüz kütle değerlerinden dereceli silindirlerin boş kütle değerlerini çıkartarak sıvıların kütlesini hesaplayınız aşağıdaki tabloya not ediniz.


Sorular


1. Su ve zeytinyağı için hesapladığınız yoğunluk değerleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?


Cevap:

 • Zeytinyağının yoğunluğu : 0.9 gr/cm3 dür.
 • Suyun yoğunluğu : 1 gr/cm3 tür.
 • Suyun yoğunluğu daha fazladır.
 • Zeytinyağının daha azdır.

Suyun Katı ve Sıvı Hâllerine Ait Yoğunlukları Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 130 Cevapları


Soru : Su ve zeytinyağını fotoğraftaki gibi aynı bardağa koyduğumuzda, zeytinyağının suyun yüzeyinde kalmasının nedeni nedir?


Cevap: Yoğunluğunun farklı olmasından dolayı suyun yüzeyinde kalmaktadır.


Örnek 


Soru : Özdeş dereceli silindirlerin içerisine su ve zeytinyağı konularak hacimleri ölçülüyor. Boş dereceli silindirin kütlesi ile sıvılar konulduktan sonraki kütleleri şekildeki gibidir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 129-130-131-132 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

a. Buna göre suyun ve zeytinyağının yoğunluklarını hesaplayınız.


Cevap: Su 30 gr ve Zeytin yağı 8 gr olarak hesaplanmaktadır.


b. Su ve zeytinyağının yoğunlukları hakkında ne söyleyebilirsiniz?


Cevap: Suyun yoğunluğu daha fazladır.


Soru : Sizce fotoğraftaki buzların altında canlı yaşıyor olabilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı alana yazınız.


Cevap: Evet buzulların altında yer alan sularda balık türleri yaşamaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 131 Cevapları


Soru : Buz parçalarının yandaki fotoğrafta olduğu gibi su yüzeyinde kalmasının nedeni ne olabilir?


Cevap: Çünkü buz‘un yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır. … Yoğunluğu az olan maddeler yoğunluğu fazla olan maddelerin üstüne yüzdüğü içinde buz suyun üstünde kalır.


Soru : Buz ve suyun yoğunlukları için ne söyleyebilirsiniz?


Cevap: Suyun yoğunluğu 1 dir. Buz suyun üzerinde yüzdüğüne göre buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan azdır.


Deneyin Yapılışı


• Ölçümlerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.


Cevap: Bu etkinliği deney sonrası doldurunuz.


Sorular


1. Su ve buz için hesapladığınız yoğunluk değerleri hakkında ne söyleyebilirsiniz?


Cevap:

 • Yoğunluğu fazla olan maddeler dibe çöker.
 • Bir çok madde donduğunda büzülür yoğunluğu artar ancak su bir istisnasıdır.
 • Bahsettiğimiz istisna olmasaydı suda yaşayan canlılar suyun altında yaşayamazdı.
 • Suyun yoğunluğu 1 g/cm³
 • Buzun yoğunluğu 0,9 g/cm³

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 132 Cevapları


Tartışalım


Soru : Buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olmasının doğada canlılar için önemini araştırarak sınıfınızda tartışınız.


Cevap: Buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan küçük olmasının doğada canlılar için önemini araştırarak sınıfınızda tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yoğunluk birim hacimdeki madde miktarına denir. yoğunluk bir hacimdeki madde miktarına denir. Saf maddeler için ayırt edici özelliktir. Bir kaba iki farklı sıvı koyduğumuzda yoğunluğu fazla olan sıvı altta kalır.

Buz yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşük olduğu için donan buz kütleleri suyun yüzeyine çıkmaktadır. Su donarken yüzeyden dibe doğru donar. Dünya üzerinde kutup noktalarına doğru gittiğimizde dönmüş Denizlerin altında canlı hayatı devam etmektedir.

Eğer şu dipten yüzeye doğru dönüyor olsaydı. Buz devrinden bu zamana doğru baktığımızda dünya üzerinde canlı kalmayacağı teorisi ortaya çıkmaktadır. Çünkü canlı hayatı şu içerisinde başlamıştır.


Örnek 


Soru : Boş dereceli silindirin kütlesini ölçen Serhat, dereceli silindirlerden birine buz parçası, diğerine su koyarak kütlelerini ölçüyor. Küp şeklindeki buz parçasının bir kenarının uzunluğunu ölçerek hacmini yaklaşık 10 cm3 olarak hesaplıyor.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 129-130-131-132 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

a. Dereceli silindirden yararlanarak suyun hacmini şekildeki gibi ölçen Serhat, suyun ve buzun yoğunluk değerlerini kaç g/cm3 olarak hesaplar? Bulunuz.


Cevap: Buz Yoğunluk = Kütle / Hacim = 9 / 10 = 0.9 g / cm3 Su Kütle = 23- 3 = 20 g Su Yoğunluk = Kütle / Hacim = 20/ 20 1 g / cm3 hesaplanır.


b. Su ve buzun yoğunluk değerleri hakkında ne söylenebilir?


Cevap: Buzun yoğunluğu daha azdır. Bu yüzden kış günlerinde buzun suyun üzerinde yüzdüğünü görürüz.


Araştıralım


Soru : Yoğunluğun ayırt edici özellik olmasının günlük yaşamdaki kullanım alanlarının neler olduğunu İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma verilerinizi kullanarak hazırlayacağınız slayt gösterisini sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Yoğunluğun ayırt edici özellik olmasının günlük yaşamdaki kullanım alanlarının neler olduğunu araştırınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yoğunluğun  her zaman ayırt edici özelliği olmasının en büyük kullanım alanı heterojen karışımlar ayırmak olduğunu söyleyebiliriz. Yoğunlukla farklı olan iki maddenin karıştığında heterojen karışım oluştururlar. Örneğin :

 • Yağ ve su karıştırıldığı zaman yağın yoğunluğu sudan az olduğu için yağ suyun üstünde kalır.
 • Böylece yağ ve su karışmamış olur. Yağı sudan ayırmak için yağ ayırma hunisi kullanarak kolayca ayırabiliriz.
 • Bir başka teknik olarakta suya buz batırarak fazla yağı ayrıştırabiliriz.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  6. Sınıf fen bilimleri ders kitabı 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 sayfadaki maddelerin hali maddelerin ölçümlerini ve diğer konuları işleyerek anladım aklıma takılan soruları değerlendirme soruları ile tekrardan yaptım.

 2. defo dedi ki:

  öncelikle ben sadece kendi ders kitabımı açmak ve çizmek isterim

 3. Hamdiye dedi ki:

  6. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan bu dene ile beraber maddelerdeki yoğunluğunun fazla olduğu maddeler devamlı üste çıkarlar.örneğin yoğunluğu fazla olan bir madde ile öbür madde birbirine karıştırıldığı zaman yoğunluğu daha fazla olan madde üste çıkarak kendini belirgin bir şekilde gösterebilir. Fen bilimleri dersi araştırmaları gözlemleri ve de nelere bağlı bir derstir.fen bilimi dersinde daha iyi anlamak ve kavramak için çevremizdeki olanakları gözlemleyebiliriz ve deneyler yaparak derslerimize katkıda bulunabiliriz.öğretmenimiz de fen bilimleri dersini daha iyi anlayıp kavramamız için okullarda laboratuarlarda deneyler yaparak ödevlerimizi daha açıklayıcı bir şekilde bizlere öğretiyor.öğretmenimizin verdiği ödevleri aklımıza takılan veya kendimizi geliştirip öğrenme yeteneğimizi daha fazla ilerletmek için yapacağımız ödevlerde bize yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ediyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.