6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 134-135-136 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 134


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 134 Cevapları


 • Su, donarken hacmi artan farklı bir sıvıdır.
 • Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçüktür.
 • Su yüzeyinde donan su, buz tabakası hâlinde yüzeyde kalır.
 • Göl, deniz gibi yer üstü sularının diplerindeki su donmadığı için buradaki canlılar yaşamını sürdürür.
 •  Yüzeyde oluşan buz tabakası alt taraftaki suyun soğumasını önler.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 135, 136


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 135 Cevapları


Konu Değerlendirme 2


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.


 • ( Doğru ) 1. Kütle/hacim oranı, bir maddenin yoğunluğuna eşittir.
 • ( Yanlış ) 2. Yoğunluk “V “ sembolü ile gösterilir.
 • ( Doğru ) 3. Yoğunluk birimi g / cm3tür.
 • ( Doğru ) 4. Birbirine karışmayan sıvılardan yoğunluğu küçük olan sıvı, yoğunluğu büyük olan sıvının üstünde kalır.
 • ( Yanlış ) 5. Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan büyüktür.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(altta / üstte –yoğunluğu / kütlesi-ayırt edici / ortak-dereceli silindir / cetvel-aynı / farklı)


 1. Aynı hacme sahip farklı maddeler farklı yoğunluklara sahiptir.
 2. Düzgün şekli olmayan bir katının hacmi dereceli silindir kullanılarak bulunabilir.
 3. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.
 4. Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvılardan, yoğunluğu büyük olan sıvı altta toplanır.
 5. Bir madde hâl değiştirdiğinde yoğunluğu değişir.

C. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.


1. Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi, suyun hangi özelliği ile açıklanabilir?


Cevap: Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi, suyun hangi özelliği ile açıklanabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Buz dağlarının suyun üzerinde yüzmesi, suyun hangi özelliği suyun yoğunluğuyla ile açıklanabilir.


2. Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir?


Cevap: Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni ne olabilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Bir bardak maden suyunun üzerinde buz parçalarının yüzmesinin nedeni yoğunluktan dolayı olabilir.


3. Düzgün şekli olmayan katı maddelerin hacimleri sıvı yardımıyla ölçülebilirken, çayın içine atılan küp şekerin hacmi ölçülemez. Bu durumun nedeni nedir?


Cevap: konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Şeker suyun içerisine girdiğinde çözelti olarak çözümlenir ve birleşik bir karşım haline geldiğinden dolayı ölçülemez.


4. Küçük bir toplu iğne suya atıldığında batarken tonlarca ağırlığa sahip bir geminin suda yüzebilmesinin nedeni nedir?


Cevap: konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Küçük bir toplu iğne suya atıldığında batarken tonlarca ağırlığa sahip bir geminin suda yüzebilmesinin nedeni yoğunluk nedeniyledir.


5. Birbirine karışmayan K, L ve M sıvıları aynı kaba konulduklarında görünümleri şekildeki gibi oluyor. Sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır?


Cevap: L > K > M


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 136 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1. Birbirine karışmayan A, B ve C sıvılarını bir kap içerisine koyan Umut, sıvıların kap içerisinde aşağıdaki şekilde olduğu gibi durduğunu gözlemliyor.

Umut, bu gözlemi ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?


A. C maddesinin yoğunluğu en küçüktür.
B. A ve B maddelerinin yoğunlukları eşittir.
C. A ve C maddeleri B’den daha yoğundur.
D. A maddesinin yoğunluğu en küçüktür.


2.Bu tabloya göre K, L, M ve N saf maddeleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?


A. Cisimlerin hacimleri eşittir.
B. Cisimlerin sıcaklıkları eşittir.
C. Cisimlerin kütleleri eşittir.
D. Cisimler, farklı maddelerden yapılmıştır.


3. Yukarıda kütle-hacim grafiği verilen maddenin yoğunluğu kaç g/cm3’tür?


A. 2 B. 3 C. 4 D. 5


4. Kış aylarında bazı göller donsa bile göllerde yaşayan canlılar hayatlarını devam ettirebilirler.

Bu durum suyun hangi özelliği ile açıklanabilir?


A. Su donarken hacmi azalır.
B. Su donarken yoğunluğu artar.
C. Su donarken kütlesi artar.
D. Su donarken yoğunluğu azalır.


5.İçinde 120 cm3 su bulunan dereceli silindir hassas teraziye konulduğunda 150 gramı göstermektedir.

Dereceli silindirin içine bir taş bırakıldığında silindir 150 cm3ü ve hassas terazi 210 gramı gösterdiğine göre taşın yoğunluğu kaç g/cm3 tür?


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. 6.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137-138 için teşekür ederim.Bu sitede cevabını aradığınız sorular bulunmakta.Kısacası bu siteye göz atın.

 2. 6sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan ünite değerlendirme soruları ile ödevlerimi bitirdim. Öğretmenimin verdiği ödevler zorlandığım ve aklıma takılan bölümlerini sizin sitenizi açarak çok rahat ve hızlı bir şekilde yaptığımı söyleyebilirim.arkadaşlarımla beraber ders tekrarı yaparken veya yazılarımıza çalışırken devamlı burayı ziyaret ediyoruz.bunun sebebi sizin verdiğiniz cevapları çok düzgün çok doğru çok akışkan çok eğitici bilgiler olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden size çok teşekkür ediyorum.

 3. çevremizde şöyle bir baktığımız zaman kullandığımızı ürünler yaşamımızı sürdürebilmek için yediğimiz içecek ve yiyecekler farklı özelliklerde ve konumlarda bulunabilirler doğada bulunan maddelere üç gruba ayırabiliriz bu maddeler katı sıvı ve gaz halinde bulunurlar bazen doğada bulunan bu maddelere nasıl veya herhangi bir şiddetli kuvvet uygulandığı zaman şekilleri ve yapılarında değişiklikler gözlenebilir örneğin bir paket sana yağı da ateşe koyduğumuz zaman eridiğini gözlemleriz ve katı halde bulunan bu yağın eriyerek sıvı hale aldığını söyleyebiliriz çevremizde buna benzer birçok örnekler verebiliriz

 4. Hayatımızda yer alan maddeler üç halde bulunurlar .Bunlar katı sıvı ve gaz maddelerdir .Sıvı maddeler ,örneğin buz donduğu zaman katı halde bulunabilir .Yalnız sıcağa maruz kaldığında eriyip sıvı hale gelebilir bu maddede değişime uğramış olur.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.