6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146-147-148-149 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 146, 147, 148, 149


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 146 Cevapları


Tasarım Süreci


• Okulunuza ulaştıktan sonra içmek istediğinizde çantanızdaki içeceğinizi çıkararak termometre yardımıyla sıcaklığını tekrar ölçünüz. Ölçüm sonuçlarınızı kaydediniz.


Cevap: Termometre yardımıyla yapınız.


• Okulunuza ulaştıktan sonra içmek istediğinizde çantanızdaki içeceğinizi çıkararak termometre yardımıyla sıcaklığını tekrar ölçünüz ve ölçüm sonuçlarını kaydediniz.


Cevap: Termometre yardımıyla yapınız.


Sonuç


Soru : Yalıtım yapılmamış çanta ile ev ve okulda yapılan ölçümler arasındaki fark ile yalıtımlı çanta ile evde ve okulda yapılan ölçümler arasındaki farka bakarak değerlendirmelerinizi yapınız.


Cevap: Farklar aynıdır.


Soru : Tasarımınızda kullandığınız malzemelerin dışında farklı malzemeler ve farklı problemler hayal ederek bilimsel araştırma süreçlerinden yararlanıp farklı tasarım modelleri oluşturabilirsiniz. Yaptığınız kendi projenizi yıl sonu bilim şenliğinde etkili bir şekilde sunabilirsiniz.


Cevap: İzolasyon yöntemi üzerine çalışabilirsiniz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 147, 148, 149


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 147 Cevapları


Konu Değerlendirme 3


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.


 • ( Doğru ) 1. Yalıtım için kullanılan bazı maddelerin yapısında hava vardır.
 • ( Yanlış ) 2. Termoslar ısı iletimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
 • ( Doğru ) 3. Maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk fazla ise ısı iletimi yavaş olur.
 • ( Doğru ) 4. Binalara ısı yalıtımı yaptırmak, aile ve ülke ekonomisine büyük yarar sağlar.
 • ( Doğru ) 5. Tencere, tava, çaydanlık gibi mutfak eşyalarının gövde kısımları iletken maddelerden yapılmıştır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(iletimi / yalıtımı-hızlandırdığı / yavaşlattığıgaz / katı-yalıtan / iletenyalıtkanı / iletkeni)


 1. Bazı maddeler ısı akışını yavaşlattığı için ısı yalıtkanı olarak adlandırılır.
 2. Binalarımızda kullandığımız yalıtım malzemeleri ısı yalıtkanı olarak kullanılan maddelerdir.
 3. Penceredeki çift cam arasında kalan hava ısı yalıtımı sağlar.
 4. Isıyı iyi ileten maddelere ısı iletkeni denir.
 5. Taneciklerin titreşim hareketi yaparak ısıyı iletmesi en zor gaz maddelerde gerçekleşir.

C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ısı kaybının neden olduğu ekonomik zararları azaltmak için önlemler almaya karar verdiğini açıkladı. Sizin bu konudaki olası önerilerinizden bir tanesinin olası sonuçlarını, altı şapkanızı istediğiniz sırayla takarak düşününüz.

Düşüncelerinizi aşağıdaki gibi bir tablo yaparak defterinize not ediniz (Şapkaların renkleri, altlarında yazılan bakış açılarını ifade etmektedir.).


Cevap:

 1. Tarafsız: Halkın bazısı dinledi bazısı dinlemedi.
 2. İyimser: Halk dinleyecek tedbir alacak ısı kaybı önlenecek
 3. Duygusal: Halkımız bence zekidir. Dinlerse yapacaktır.
 4. Yaratıcı: Gelen halka ikramlarda bulunulmalı
 5. Karamsar: Bence halk bu tür bilgilendirme toplantılarına katılmaz bile.
 6. Değerlendiren: Başarılı olabilecek fikir gibi duruyor.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 148 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1. Lokanta işletmeciliği yapan Mehmet Bey, yaptığı yemeklerin soğumadan müşterilerine ulaşmasını
istiyor.

Bu durumda, Mehmet Bey grafikte ısı iletkenliği gösterilen malzemelerden hangisi ile üretilmiş kabı satın almalıdır?


A. K B. L C. M D. N


2.Boyutları aynı, sıcaklıkları eşit, metal ve tahta levhalara şekildeki gibi basılıyor.

Metal levhanın, tahta levhaya göre daha soğuk hissedilmesi aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?


A. Tahtadan, ayağımıza daha hızlı ısı akışı olur.
B. Metalden, ayağımıza daha hızlı ısı akışı olur.
C. Ayağımızdan, metale daha hızlı ısı akışı olur.
D. Ayağımızdan tahtaya daha hızlı ısı akışı olur.


3. Farklı maddelerden yapılmış aynı büyüklükteki bardaklardan her birine eşit miktarda kaynamış su konuluyor.

Bu bardaklar orta kısımlarından tutulup taşınırken hangisinin sıcaklığından daha çabuk etkilenilir?


A. Alüminyum bardak
B. Plastik bardak
C. Cam bardak
D. Köpük (strafor) bardak


4.Konutunun dış cephesine yalıtım yaptırmak isteyen Yüksel Bey’in, tablodaki malzemelerden hangisini kullanması en doğru olur?


A. Taş yünü B. Ahşap C. Plastik köpük D. Silikon yünü


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 149 Cevapları


5.Yukarıdaki şemada ısı yalıtımı yapılmış konut için yazılan numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?


A. I B. II C. III D. IV


6.Yukarıdaki tabloda ısı yalıtım malzemelerine ait özellikler yer almaktadır.

Bu tabloya göre dış cephe yalıtımı için hangi malzemenin seçimi daha uygun olur?


A. X B. Y C. Z D. T


7. Cem’in sipariş verdiği sıcak yemeğin yandaki fotoğrafta gösterilen kapta getirilmesi, kabın aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile en iyi açıklanır?


A. Hafif olması
B. Sağlığa uygunluğu
C. Isı yalıtkanı olması
D. Ucuzluğu


D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


Soru : Farklı maddelerden yapılmış kutular içerisine eşit sıcaklıkta aynı miktarda yemekler konuluyor.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146-147-148-149 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 149-150-151. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

Aynı odada bekletilen kutuların belirli bir süre sonra sıcaklık değişimleri, grafikteki gibi olduğuna göre;


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146-147-148-149 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 149-150-151. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

a. Hangi kutunun ısı yalıtımı daha iyidir?


Cevap:  II.


b. II numaralı kutu hangi malzemeden üretilmiş olabilir?


Cevap:  İyi ısı yalıtkanı malzemeden


c. IV numaralı kutu hangi malzemeden üretilmiş olabilir?


Cevap:  Isı iletkeni malzemeden


2. Mukaddes Hanım şekildeki tencere ile yemeğini yaparken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmiştir.

I. Tencerenin metal kısmını ocağın üzerine koyarak yemeği ısıtmaya başlamıştır.
II. Tahta kaşık ile yemeği karıştırmıştır.
III. Kapağı plastik kısmından tutarak açmıştır.
IV. Kulpundan tutarak tencereyi ocağın üstünden almıştır.

Mukaddes Hanım’ın I, II, III ve IV numaralarda gerçekleştirdiği olayları maddelerin ısı iletkenliğinden ya da ısı yalıtkanlığından faydalanma durumuna göre yazınız.


Cevap:

 1. I. işlem. ısı iletkenliğinden faydalanılmıştır.
 2. II. işlem. ısı yalıtkanlığından faydalanılmıştır.
 3. III. işlem. ısı yalıtkanlığından faydalanılmıştır.
 4. IV. işlem. ısı yalıtkanlığından faydalanılmıştır .

İlgili Makaleler

7 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Yeni inşa edilmiş binalar ve evlerde ısı yalıtımı sistemi kurulmaktadır. Isıyalıtımı ülke ekonomisine katkısı aile bütçesine katkısı bulunmaktadır ısı yalıtımı sayesinde yazın sıcağın etkisinden korunabiliriz. Kişın ise soğuk hava etkisine daha az gösterebilir Bu sebeple Aile bütçesi desteklenmektedir.

 2. Hamdiye dedi ki:

  Isı yalıtımı sayesinde enerjiden ve tüketimden ne kadar tasarruf ettiğimizi bu evlerde yaşayarak kanıtlayabiliriz.yeni yapılmış binalarda okullarda hastanelerde iş yerlerinde nasıl yalıtıma çok büyük önem verilir bunun nedeni ise elektrik tüketmenin ne kadar az olursa o kadar çevreye ve doğaya katkılı olacağımızı bilmektir insanoğlu tükettiği her ürün veya olanak Bir gün tükene bileceğini de unutmaması gerekmektedir bu sebeple çoğalan nüfus nedeniyle ısı yalıtımının dünyadaki yeri ve önemi tarif edilemez ısı yalıtımı yaparak elektrik faturasında tasarruf etmiş ve aile bütçesine katkıda bulunmuş oluruz

 3. Anonim dedi ki:

  teşekkür ederim cevaplarınız bir harika

 4. ZEYNEP ASLI dedi ki:

  İYİKİ VARSIN forumsayfacevaplari.com

 5. ∆CAN∆ dedi ki:

  Tek kelimeyle “harika” teşşekürler (:

 6. Anonim dedi ki:

  bir evde ısı yalıtımı sistemi kurulmuş ve ısı yalıtımı ile birlikte bir aile yaşıyorsa o ailenin ne kadar tasarruf ettiğini çok rahat bir şekilde fark edebiliriz. Bunun sebebini hiç merak ettiniz mi.elektrik tasarrufu yapılan birçok ev okul hastane iş yerleri ofis AVM’ler gibi sıkça kullanılan ve tüketimi çok fazla olan yerlerde enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı yapılarak tüketmekte olduğumuz elektriği daha az ve bilinçli bir şekilde tüketmiş olabileceğimizi bilmemiz gerekmektedir insanoğlu tükettiği her bir tüketim olanağının bir gün tükene bileceğine bilmesi gerekmektedir bu sebeple ne kadar az ve tasarruflu ürünleri tüketirsek bu kadar çevreye doğaya insanlara ve hayvanlara katkımız olur

 7. Anonim dedi ki:

  Işlediğimiz bu konuda ısı yalıtımının faydalarını görebilmekteyiz .Işlediğimiz değerlendirme soruları sayesinde anlamadığımız konuları değerlendirdik .Cevaplarını paylaştığınız için teşekkür ederiz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.