6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-168 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 167, 168


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 167 Cevapları


Konu Değerlendirme 1


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarında bırakılan yerlere yazınız.


 1. ( Doğru ) Sesin yayıldığı ortam değiştirilirse ses farklı işitilir.
 2. ( Doğru ) Farklı ses kaynakları, farklı ses üretir.
 3. ( Yanlış ) Bütün müzik aletlerinden aynı sesi elde edebiliriz.
 4. ( Doğru ) Sesin yayıldığı ortam sesi etkilemez.
 5. ( Doğru ) Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(değişir / değişmez-aynı / farklı-katı / gaz-duyulur / duyulmaz-yaratır / yaratmaz)


 1. Aynı ses farklı ortamlarda farklı  işitilir.
 2. Ses yayıldığı ortama göre değişir
 3. Hava ortamında sesleri duyabilmemiz, sesin gaz ortamlarda yayıldığını gösterir.
 4. Farklı ses kaynaklarının ürettiği sesler, farklı uzaklıklardan aynı duyulmaz.
 5. Katı, sıvı ve gaz ortamlarından çıkan sesler aynı etkiyi yaratmaz.

C. Aşağıdaki resimlerde sesin hangi ortamlarda yayıldığını altlarında bırakılan boşluklara yazınız.


Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-168 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 169 Cevapları”

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 168 Cevapları


Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarında bırakılan boşluklara yazınız.


1. Pazar yerinde yapılan bir anonsu, bu ortamda bulunanlar duymuştur.


a. Bu cümlede sözü edilen anons (ses) hangi ortamda yayılmıştır?


Cevap: Havada yayılmıştır. Yani gaz ortamında yayılmıştır.


b. Sesin daha farklı ortamlarda da yayılabildiğini örnek vererek açıklayınız.


Cevap: Sesin daha farklı ortamlarda da yayılabildiğini örnek vererek açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ses çıktığı kaynağından itibaren farklı maddeler üzerinden geçerek ilerleyebilir. Ses katı gaz ve sıvı gibi ortamlarda yayılabilmesi özelliği bulunur. Sıvıdan gaz ortamına gazdan katı ortama katı ortamdan gaz ortamına geçerek ilerleyebilir buna sesin yayılması deriz.

Örnek ; Evimizde oturalım ve de dışarıdan gelen sesleri dinleyelim ilerden bir ambulans sireni duyarız. Bu siren dalgaları önce havada yayılır. Daha sonra evimizin Duvarından yani katı alandan veya penceremizden geçer sonra ses dalgaları evimizin içindeki havaya geçerek kulağımızda titreşim şeklinde duymamızı sağlar. Yani Ses titreşimleri önce gaz içerisinde daha sonra katı alanda daha sonra tekrar gaz alanından sonra kulağımıza iletilmiş olur.


2. Beril; topunu cam, tahta ve beton zeminlerde aynı şiddetle zıplatarak çıkan sesleri karşılaştırmıştır. Beril, yaptığı etkinlik sonucunda topların çıkardığı sesler ile ilgili hangi sonuca ulaşmıştır?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-168 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 169-170. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

Cevap: Aynı ortamda dahi olsa toplar farklı maddeler üzerinde farklı sesler çıkarabilmektedir.


3.Yukarıda gösterilen 1. deneyde demir çubuk önce cam şişeye, sonra da plastik şişeye eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır. Yapılan 2. deneyde demir çubuk ile cam şişeye önce hava ortamında sonra da su ortamında eşit şiddetle vurularak çıkan sesler karşılaştırılmıştır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-168 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 169-170. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

1. deney ile hangi sonuca ulaşılır?


Cevap: Aynı ortamda farklı cisimler de farklı sesler çıkarabilmektedir.


2. deney ile hangi sonuca ulaşılır?


Cevap: Aynı cisim farklı ortamda farklı sesler çıkarabilmektedir.


4. Ses kaynağının değişmesiyle seslerin farklı işitildiğini gösteren bir deney için aşağıdaki malzemeler verilmiştir.Bu malzemeleri kullanarak deneyin nasıl yapılacağını yazınız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-168 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 169-170. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

Cevap: Birinci düzlemdeki çivilerin arasına paket lastiği, ikinci düzlemdeki çivilerin arasına bakır teli eşit gerginlikte bağlayarak sesler meydana gelebilmektedir. Oluşan sesler birbirinden farklı olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Merve dedi ki:

  6. Sınıf fen bilimleri ders kitabı mızda yer alan ünite değerlendirme sorularında bulunan soruları cevaplarken sesin yayılma kuvvetinin sesin şiddetine ve ortama göre nasıl yayıldığını nesnelere uygulanan sesin çeşitli sebeplerde farklılık gösterdiğine yeniden işleyip hatırladık.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.