6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 210


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 208 Cevapları


Çalışma Zamanı 3


1. Aşağıdaki kutucuklarda verilen iç salgı bezleriyle bu bezlerin ürettikleri hormonları eşleştiriniz.


Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 210 Cevapları”

2. Kutucuklardaki numaraları kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.


(1 Böbrek üstü -2 İnsülin-3 Tiroit-4 Büyüme hormonu-5 Hipofiz-6 Adrenalin-7 Pankreas-8 Tiroksin-9 Eşeysel bez)


1. Kaç numaralı kutucuklarda iç salgı bezleri verilmiştir?


Cevap: 1, 3 , 5, 7


2. Kaç numaralı kutucuklarda hormonlar verilmiştir? 


Cevap: 3, 4, 5


3. Kaç numaralı kutucuklarda kan şekerini düzenleyen bezin adı ve bezin salgıladığı hormon verilmiştir?


Cevap: 7


4. Kaç numaralı kutucukta korku, heyecan, sevinç anında salgılanan hormonun adı verilmiştir?


Cevap: 6


5. Kaç numaralı kutucukta büyüme hormonu salgılayan iç salgı bezinin adı verilmiştir?


Cevap: 5


6. Kaç numaralı kutucukta ergenlikte salgılanarak dişi ve erkeklere ait özelliklerin oluşmasını sağlayan hormonları salgılayan bezin adı verilmiştir?


Cevap: 9

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 211, 212


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 209 Cevapları


Konu Değerlendirme 1


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki boş bırakılan yerlere yazınız.


 1. ( Yanlış ) Beyin ve omurilik soğanı, çevresel sinir sistemini oluşturur.
 2. ( Yanlış ) İnsülin hormonu kandaki şeker miktarını artırır.
 3. ( Doğru ) Beyincik, vücudumuzun hareket ve denge merkezidir.
 4. ( Doğru ) Hipofiz bezi, iç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar.
 5. ( Yanlış ) Omurilik soğanı, duyu organlarını kontrol eder.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(• tiroit / tiroksin-• adrenalin / insülin-• ruhsal / bedensel-• omurilik / omurilik soğanı-• beyin / beyincik)


 1. Ergenlik döneminde erkeklerde sesin kalınlaşması, bedensel değişimlere örnektir.
 2. Soluk borusunun iki yanında, gırtlağın üstünde tiroit bezi bulunur.
 3. Kandaki şeker miktarı arttığı zaman insülin hormonu salgılanır.
 4. Vücutta refleks hareketlerini omurilik kontrol eder.
 5. Vücudumuzun dengesini beyincik sağlar.

C. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız.


1. Tuttuğu takımın futbol maçını televizyonda izleyen Emre, takımı gol atınca çok heyecanlanmıştı. Bu durum Emre’nin vücudundaki hormonlardan hangisinin artmasına yol açmış olabilir?


Cevap: Adrenalin


2. Trafik kazası geçiren bir kişinin kazadan sonra yürürken dengesini sağlamakta zorlandığı, ancak kemiklerinde herhangi bir hasarın olmadığı gözlenmiştir. Buna göre, bu kişinin hangi organı zarar görmüş olabilir?


Cevap: Beyincik


3. Oturan bir insanın diz kapağına sertçe vurulursa bacağı öne doğru hızla hareket eder. Bu durumun oluşmasını kontrol eden merkezî sinir sistemi organı ve oluşan tepkinin adı nedir? Yazınız.


Cevap:  Omurilik – Refleks


4. Çocukluktan ergenliğe geçişte kız ve erkek çocukların vücutlarında gerçekleşen benzer değişimler hangileridir? Yazınız.


Cevap: Yüzde sivilce çıkması, yağlanma, boy ve kilo artışları gibi değişikler örnek olarak verilebilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 210 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1.Sindirim, solunum, dolaşım gibi işlevleri yerine getiren iç organların çalışmasını denetler. Bu davranışları, görseldeki numaralandırılmış yapılardan hangisi gerçekleştirir?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 211-212. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


2.Bu görselde gerçekleşen olay ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 211-212. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Omurilik tarafından gerçekleştirilir.
B. İstemli hareketleri kontrol eden organ tarafından gerçekleştirir.
C. Refleks hareketidir.
D. Bu olayı kontrol eden organ omurga kanalında bulunur.


3. Bazı hormonların vücutta meydana getirdiği etkiler aşağıda verilmiştir.
• Çocukluk ve ergenlik döneminde vücudun büyümesini sağlar.
• Korku ve heyecan anında kalp atışını hızlandırır.
• Kan şekerinin normal değere düşürülmesini sağlar.
Buna göre, hangi seçenekteki hormona ait bir etki verilmemiştir?


A. Adrenalin B. İnsülin C. Büyüme D. Tiroksin


4. Zeynep, tablodaki soruların tümünü doğru cevapladığına göre numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangilerini yazmıştır?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 211-212. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

1 2 3
A. Evet Hayır Evet
B. Hayır Hayır Hayır
C. Evet Evet Evet
D. Evet Evet Hayır


5. Görselde verilen iç salgı bezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 211-212. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

A. Kan şekerini ayarlar.
B. Ergenlik hareketlerini kontrol eder.
C. Refleks hareketlerini kontrol eder.
D. Korku, heyecan, sevinç gibi durumlarda hormon salgılar.


6. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde, kız ve erkek bireylerde meydana gelen ortak bedensel değişimlerden değildir?


A. Deride yağlanma ve sivilce çıkması
B. Ses kalınlaşması
C. Büyüme ve kilo artışı
D. Vücuttaki kıl miktarında artış

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. İç organlarımızın hepsinin farklı görevleri ve işlevleri vardır.ayrıca iç organlarımızı destekleyen ve işlevlerini meydana getiren boşaltım sistemine sinir sistemi dolaşım sistemi ve solunum sistemi gibi birçok sistemler hayatta kalmamıza ve iç organlarımızın çalışmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca vücudumuzda bulunan kan pompalandığı yer olan kalbin sağlığı ve korunması ayrıca bir önemlidir.vücudumuzu kontrol eden bilgileri saklayan ve bizi hayatta tutan beyin önemli iç organlarımızdan biridir

 2. 6. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan neler öğrendik konulu ödevimizi yaparken sizin verdiğiniz bilgilerden faydalandım.vücudumuzda bulunan tüm salgı bezlerinin ve hormonların büyümemize gelişmemize anlama kapasitemizin artmasına yürümemizi ve iç organlarımızı destekleyen yapılardan bulunduğuna bu konuyla bir daha pekiştirir öğrendik. Ayrıca sizin verdiğiniz cevapları çok beğeniyorum. Bilimleri dersinde öğretmenimiz ödev verdiği zaman muhakkak buraya bakarak araştırma ve ödevlerimi tamamlıyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.