6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 263-264 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 263, 264


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 263 Cevapları


Konu Değerlendirme 2


A. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin doğrusunu altlarında bırakılan yerlere yazınız.


 1. ( Doğru ) Devredeki iletkenin uzunluğu azaldıkça ampulün parlaklığı artar.
 2. ( Yanlış ) Devredeki ampulün parlaklığı iletken telin dik kesit alanına (kalınlığına) bağlı değildir.
 3. ( Doğru ) Devredeki ampulün parlaklığı iletken telin cinsine bağlıdır.
 4. ( Doğru ) Ampullerde filaman olarak yüksek dirençli tungsten metali kullanılır.
 5. ( Yanlış ) Demirden ve bakırdan yapılan teller elektrik enerjisini iletirken aynı direnci gösterirler.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(büyük / küçük-aynı / farklı-bağımlı / kontrol edilenartırılırsa / azaltılırsa-doğru / ters)


 1. Bir devredeki ampulün parlaklığı iletken telin dik kesit alanı ile doğru orantılıdır.
 2. Devredeki iletken telin boyu azaltılırsa ampulün parlaklığı azalır.
 3. Boyları ve kalınlıkları aynı olan aynı cins tellerin dirençleri de aynıdır.
 4. Deney düzeneklerinde sabit tutulan değişkene kontrol edilen değişken de denir.
 5. Tost makinesi, su ısıtıcısı gibi elektrikli aletlerde direnci büyük  teller kullanılır.

C. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri ya da sözcük gruplarını doğru ve anlamlı ifadeler oluşturacak şekilde birleştiriniz.


 • 1.elektrik , zorluktur, iletimine, enerjisinin ,gösterdikleri, maddelerin, karşı, Elektriksel direnç Elektriksel direnç,…………

Cevap: maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluktur.

 • 2.telin, dik kesit alanı, iletken, arttıkça, ampulün, artar ,parlaklığı, Devredeki Devredeki………….

Cevap:  telin dik kesit alanı arttıkça ampulün parlaklığı artar.

 • 3.iletken ,telin, uzunluğu, ampulün, arttıkça, parlaklığı, azalır, Devredeki Devredeki …………

Cevap: iletken telin uzunluğu arttıkça ampulün parlaklığı azalır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 264 Cevapları


Ç. Aşağıda soruları yanıtlayınız.


1. Yukarıdaki düzenekler kullanılarak elektriksel direncin nelere bağlı olduğu deneysel olarak gösterilmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. (L: Telin boyu, S: Telin dik kesit alanını ifade etmektedir.)


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 263-264 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 265-266. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

a. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin uzunluğuna bağlı olduğu gösterilir.


Cevap: a. I ve III


b. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin dik kesit alanına bağlı olduğu gösterilir?


Cevap: b. II ve III


c. Hangi iki düzenek kullanılarak elektriksel direncin telin cinsine bağlı olduğu gösterilir?


Cevap: c. II ve IV


d. Düzeneklerde bulunan ampullerin parlaklıkları aynı mıdır neden?


Cevap: d. Aynı değiller. Çünkü tellerin dirençleri farklıdır.


2. Yukarıdaki ampulün kısımları numaralar ile gösterilmiştir. Bu ampul ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 263-264 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 265-266. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

a. Şekildeki ampulün kaç numaralı kısmı ışık verir? Bu bölümün adını yazınız.


Cevap: a. Flaman (II) Tungsten tel


b. Yukarıdaki ampulün ışık vermesi içerisindeki telin hangi özelliği ile ilgilidir? 


Cevap:  b. Direncinin büyük olması


c. Ampulün duya bağlanan kısmı kaç numara ile gösterilmiştir?


Cevap: c. IV


3.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 263-264 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 265-266. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

a. Yukarıdaki elektronik araçlar üretilirken kullanılacak iletken tellerin dirençlerinin nasıl olması istenir? Neden?


Cevap:  a. Dirençleri küçük teller kullanılır. Böylece daha az ısınır.


b. Bu araçlarda kullanılacak teller sizce hangi özellik ve cinste olmalıdır?


Cevap: Direnci küçük olan bakır, altın, gümüş gibi metallerin telleri olmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 6. Sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan ünite değerlendirme soruları ile işlediğimiz ampulün ve Işık’ın aklıma iletken ve yalıtkan maddelerin aydınlatmada kullanıldığı alanların belirlenmesi ve eşya kırılması ve soğurulması gibi birçok konuyu yeniden hatırlayıp öğrendik ayrıca vücudumuzda bulunan birçok sisteminin sağlığımızı destekleyen ve yaşamımızı sürdürmek için birçok yapılara sahip olduğunu bu konuda tekrarlamış olduk ayrıca sesin yayılma şiddetini ve sesinyayılma ortamlarına ünite değerlendirme soruları ile tekrar tekrar öğrendik

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.