6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32-33-34 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 32


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 32 Cevapları


Güneş tutulması


 1. Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
 2. Dünya’nın belirli bir bölgesi güneş ışığını alamaz.
 3. Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.
 4. Gündüz yaşanan bölgelerde gözlenir.
 5. Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı Ay’ın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.
 6. Birkaç dakikalığına gözlenebilir.
 7. Daha dar bir alanda gözlenebilir.
 8. Ay, güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller.
 9. Koruyucu ekipman kullanılarak izlenir.

Ay tutulması


 1. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
 2. Ay, Dünya’nın gölge konisi içerisinde kalır.
 3. Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.
 4. Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
 5. Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.
 6. Birkaç saat gözlenebilir.
 7. Daha geniş bir alanda gözlenebilir.
 8. Dünya, güneş ışınlarının Ay’a ulaşmasını engeller.
 9. İzlenirken koruyucu ekipman kullanmaya gerek duyulmaz.

Benzerlikler


 1. Her iki olay da belirli sürelerde gerçekleşir.
 2. Gerçekleşebilmesi için Ay, Güneş ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır.
 3. İki olay da ışığın doğrusal yolla yayıldığını kanıtlar.
 4. Gölge oluşumu ile gerçekleşir.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 33, 34


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 33 Cevapları


Konu Değerlendirme 2


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğru biçimlerini altlarındaki yerlere yazınız.


( Yanlış ) 1. Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.


( Yanlış ) 2. Güneş tutulması her ay gerçekleşir.


( Doğru ) 3. Ay tutulması, Ay dolunay evresindeyken görülür.


( Doğru ) 4. Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultular üzerinde konumlanır.


( Yanlış ) 5. Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın gölgesinde kalır.


B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(yeni ay / dolunay-gece / gündüz-aynı / farklı-uzak / yakınAy tutulması / Güneş tutulması)


 1. Güneş tutulması, Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir.
 2. Ay’ın her dolunay evresinde Ay Tutulması görülmez.
 3. Ay tutulmasının gerçekleşebilmesi için Dünya, Ay ve Güneş’in aynı doğrultuda konumlanmaları gerekir.
 4. Ay tutulması, Dünya’da gece yaşanan her yerden gözlemlenebilir.
 5. Ay, Güneş tutulmasında Güneş’e daha yakın konumdadır.

C. Aşağıdaki ifadeleri uygun ve anlamlı olacak şekilde birleştiriniz.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32-33-34 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 33-34. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 34 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1.Bu görsellerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A. 1. şekil, Güneş tutulmasıdır.
B. 2. şekil, Ay tutulmasıdır.
C. 2. şekilde Ay’ın gölgesi Dünya’nın tamamını kapatır.
D. 1. şekil, Ay’ın dolunay evresinde gözlemlenir.


2. Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?


A. Ay, Dünya’dan gözlenmez.
B. Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
C. Gözlendiği bölgede gece yaşanır.
D. Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.


3. Dünya’dan yaklaşık 29 günde bir yeni ay evresi görülür. Ancak her yeni ay evresinde Güneş tutulmasının görülmemesinin nedeni aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?


A. Ay’ın, Güneş ile Dünya arasına her zaman girmesi
B. Güneş, Ay ve Dünya’nın her zaman aynı doğrultuda olmaması
C. Dünya’nın gölgesinin Ay’ın üzerine düşmesi
D. Ay’ın Güneş ışınlarını her zaman engelleyememesi


4. Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özellik değildir?


A. Ay’ın yeni ay evresindeyken gerçekleşmesi
B. Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olması
C. Her ay gerçekleşmemesi
D. Bir doğa olayı olması


5.Bu görselde verilen doğa olayıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A. Ay tutulması olayıdır.
B. Ay’ın dolunay evresinde gerçekleşir.
C. Dünya, Güneş ile Ay’ın arasına girmiştir.
D. Dünya’nın her yerinden gözlemlenir.


6. Güneş tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay’ın konumlarını göstermek isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşır?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32-33-34 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 33-34. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Dünyamızda kürdan ay ve güneş tutulmalarını bu konu sayesinde daha iyi anlama çok kavramış oldu ay tutulması ve Güneş tutulması dünyamızda yılda bir kere ne ya hiç görünmeyebilir bunun sebebi dünyamızın dönüşü de dünyamızın hareketidir ay ve Güneş dünyamızı çepeçevre kapattığı zaman veya kapladığı zaman güneş tutulması ve ay tutulması meydana gelmektedir fen bilimleri ders kitabında yer alan bu konu ile beraber güneş ve ay tutulmalarının özelliklerini ve nasıl gerçekleştiğini anlamış oldum öğretmenim bunu deneylerle ve gözlemlerle bize bir kere daha anlattı zaten fen bilimi dersi araştırmaya ve gözlemlere dayalı bir ders olduğundan bu konuyu daha anlamamıza yardımcı oldu

 2. 6. Sınıf fen bilimleri ders kitabından bu konuyla beraber ay tutulmasında ay tutulmasının özelliklerini ayağımızın yapısı ve işlevlerini anlamış ve öğrenmiş oldum verdiğiniz cevaplar bilgiler sayesinde ödevlerini yaparken zorlanmıyor aklıma takılan veya kavrayamadığı mko konuları çok rahat bir şekilde anlıyorum bu yüzden sizi arkadaşlarıma ve çevremi öneriyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.