6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 35-36 Cevapları Sevgi Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 1.ÜNİTE : Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünite Değerlendirme Cevapları Sayfa 35, 36


1.ÜNİTE : Güneş Sistemi ve Tutulmalar Ünite Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 35 Cevapları


Ünite Değerlendirme 1


1.K, L, M, N gezegenlerinin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

K gezegeninin Mars olduğu bilindiğine göre bu gezegenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A. N gezegeni Merkür’dür.
B. Dünya, L harfi ile gösterilmiştir.
C. Güneş sisteminde, Güneş’e en uzak gezegen Dünya’dır.
D. M gezegeni Venüs’tür.


2.Güneş sistemimizdeki gezegenlerin büyüklüklerinin Dünya ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bu tabloyu inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabilir?


A. Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
B. Güneş sistemindeki bütün gezegenler Dünya’dan daha büyüktür.
C. Venüs, Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
D. Dünya ve Mars aynı büyüklüktedir.


3. Görselde verilen gök cismi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A. Kızıl Gezegen olarak da adlandırılır.
B. İç gezegendir.
C. Dünya ile Jüpiter arasında bulunur.
D. Uydusu yoktur.


4. Merkür’ün kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Güneş’e yakın olmasından ve kendi etrafında yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır.

Bu bilgilerden hareketle Merkür ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?


A. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.
B. Gece ve gündüz sıcaklıkları aynı değildir.
C. Kendi etrafında döner.
D. Kütlesi Dünya’dan çok daha küçüktür.


5. Ay tutulması esnasında Ay hangi evrededir?


A. Dolunay B. Son dördün C. Hilal D. Yeni ay


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 36 Cevapları


6. Güneş tutulması ile ilgili,

I. Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.
II. Dünya’nın farklı bölgelerinde her ay 1 defa gözlenir.
III. Dünya’nın gündüz yaşanılan sürelerinde gözlenebilir.

verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


A. Yalnız I B. I ve II C. I ve III D. II ve III


7. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Güneş tutulması ve Ay tutulması için benzerdir?


A. Dünya’da gündüz yaşanılan sürelerinde gözlenir.
B. Dünya, Güneş ile Ay arasındadır.
C. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğunda gözlenir.
D. Bir kaç saat gözlenebilir.


8. • Güneş tutulması, Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . evresindeyken gerçekleşir.
• Ay tutulması gerçekleşmesi için Dünya, Ay ve Güneş’in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . doğrultuda konumlanmaları gerekir.
• . . . . . . . . . . . . . . . tutulması esnasında Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?


A. dolunay – aynı – Güneş
B. yeni ay – aynı – Güneş
C. dolunay – farklı – Ay
D. yeni ay – farklı – Ay


9. Bu resimdeki olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


A. Ay Dünya’nın gölge konisinden geçtiğinde gözlemlenir.
B. Dünya’nın karanlık olan bölümünde (gece) gözlemlenebilir.
C. Bir yıl içerisinde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde bir kaç defa gözlenebilir.
D. Ay’ın, Güneş’e uzaklığı, Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından daha azdır.


10. Bazı gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıkları aşağıdaki görselde sırası ile verilmiştir.

Buna göre “?” ile gösterilen gezegen için aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?


A. İki doğal uydusu vardır.
B. Çoban Yıldızı olarak bilinir.
C. Dış gezegendir.
D. Üzerinde yaşam olduğu bilinen gezegendir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Güneş sistemimizde yer alan en büyük gezegen Jüpiter Güneş sisteminde yer alan ve güneş sistemini oluşturan gezegenler imizde yaşam belirtileri bulunmamaktadır Güneş sisteminde yer alan gezegenler de çoğunluğu dünyamızdan büyük olarak bilinmektedir Güneş sisteminde yer alan en küçük gezegen Venüs olarak bilinmektedir fen bilimleri dersinde güneş sistemini işlerken sıralamayı Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin isimlerini yapılarına ve bunlara yönelik yapılan araştırmalar ve gözlemleri yaparken çok eğleniyor ve farklı bilgiler elde ediyorum sizin verdiğiniz cevaplar bilgiler ve öğretici bilgiler sayesinde ödevlerimi yaparken hiç ama hiç zorlanmıyorum

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.