6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sindirim Sistemi Cevapları Sayfa 48, 49, 50, 51, 52


Sindirim Sistemi Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 48 Cevapları


Soru : Yediğimiz besinler hangi organlarımızdan geçer?


Cevap: Yediğimiz besinler hangi organlarımızdan geçer? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Yediğimiz besinler sırasıyla; Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve son olarak anüsten dışarı atılır.


Soru : Besinlerin organlarımızdan geçerken uğratıldığı değişimlere ne ad verilir?


Cevap: Besinlerin organlarımızdan geçerken uğratıldığı değişimlere ne ad verilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Besinlerin organlarımızdan geçerken uğratıldığı değişimlere SİNDİRİM  adı verilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 49 Cevapları


Soru : Besinler, vücudumuzda önce kas hareketleri, daha sonra da çeşitli salgılar tarafından, doku ve organların yapı birimlerine geçebilecek kadar küçültülür. Bu süreç ve olay nasıl çeşitlendirilir?


Cevap: Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Yediğimiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma Sindirim İşlemi sonucunda gelir.


Araştıralım


Soru : Enzimlerin kimyasal sindirimdeki rolü ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.


Cevap: Enzimlerin kimyasal sindirimdeki rolü ile ilgili yaptığınız araştırmanın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Maddeler halinde enzimlerin kimyasal sindirimdeki yeri şunlardır ;

 • Biyolojik reaksiyonlarla birlikte aktivasyon enerjisini düşürülebilir.
 • Enzim her zaman bir çeşit reaksiyonu meydana getirir.
 • Enzimler benzer tür reaksiyonu bozulmadan sürekli olarak yapabilir.
 • Enzimler, reaksiyonların çabuk dengeye ulaşmasını sağlar.
 • Enzimler cansız ortamda görev yapabilirler.
 • Enzimler, reaksiyonda her zaman etki ettiği maddenin dış yüzeyinden başlatırlar.

Deneyin Yapılışı


• Hidroklorik asit eklenmiş sütte nasıl bir değişiklik olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi defterinize yazınız.


Sorular


1. Hidroklorik asit eklenmiş süt ile eklenmemiş süt arasında ne gibi farklılıklar gözlemlediniz?


Cevap: Hidroklorik asit eklenmiş bardaktaki sütün özelliğini kaybederek yapısının bozulduğu ve bulamaç kıvamına dönüştüğü gözlemlenir.


2. Sonucu tahmininizle karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?


Cevap: Bu soruyu yaptığınız deneye göre cevaplamanız gerekmektedir.


3. Midemizin salgıladığı salgılardan biri hidroklorik asittir. Buna göre besinler mideye geldiğinde ne gibi değişikliklere uğramaktadır?


Cevap: Mideye gelen besinlerin HCl olan mide asidinden etkilenerek yapısı bozulur ve besinler kimyasal parçalanmaya uğrar.


4. Besinlerin midemizde geçirdiği değişimin ağzımızda geçirdikleri değişimden farkı nedir?


Cevap: Besinlerin midemizde geçirdiği değişimin ağzımızda geçirdikleri değişimden farkı nedir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sindirim ilk olarak ağız yoluyla alınan besinler tükürük bezleriyle yumuşatılarak parçalanmaktadır.Vücutta  ince parçacıklara ayrılarak ince barsak yardımıyla mide’ye gönderilir. Midede ise besin Sindirim başlar.

Arada var olan fark ; Ağızda Parçalanır , Midede Sindirilir

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 50 Cevapları


Soru : Sizce besinler hangi sindirim organlarında mekanik sindirime uğrar? Tartışınız.


Cevap: Sizce besinler hangi sindirim organlarında mekanik sindirime uğrar? Tartışınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Mekanik sindirim ağız yoluyla ve mide ile gerçekleştirilir. Besinler ilk olarak ağızla alınarak parçalanmaya başlar, burada yumuşatılan ve parçalanan besinler midede mekanik ve kimyasal sindirime uğramaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 51 Cevapları


Soru : Sindirim sisteminde yer almamasına rağmen, bu sistemin çalışmasında önemli görevleri olan organlar hangileridir?


Cevap: Sindirim sisteminde yer almamasına rağmen, bu sistemin çalışmasında önemli görevleri olan organlar hangileridir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sindirime yardımcı olan organlar şunlardır :

 • Karaciğer
 • Pankreas
 • Tükürük bezleri

Karaciğer; Yağların parçalanması görevini sağlar, safra sıvısını safra kesesine götürülmesini sağlar.

Pankreas; Besinlerin kimyasal sindirim ile parçalanmasını sağlar.

Tükürük bezi; Ağız yoluyla alınan yiyeceklerin yumuşatılmasını sağlar, Mekanik sindirim görevini sağlar, vücutta kimyasal sindirim olaylarını katkı sağlar.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 52 Cevapları


Çalışma Zamanı 2


1. Yandaki sindirim sistemi modelinde numaralandırılarak gösterilen yapı ve organların adını numara sırasına göre yazınız.


Cevap:

 1. Diş tükürük bezleri
 2. Yutak borusu
 3. Yemek borusu
 4. Mide
 5. Karaciğer
 6. Pankreas
 7. Mide asidi
 8. Kalın bağırsak
 9. İnce bağırsak
 10. Anüs

2. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri kullanarak anlamlı ve düzgün ifadeler oluşturunuz.


(Besinlerin-kana-ayrılmasına-sindirim-parçalara-alınabilecek-küçük-kadar-sindirim-sisteminden-adı-verilir.)


Cevap:

Besinlerin parçalara ayrılmasına ve sindirim sisteminden kana alınabilecek parçalara ayrılmasına sindirim sistemi denir.


(Sindirim-bağlı-iki-şekilde-olayı-gerçekleşir-parçalanma-şekline-besinlerin -olarak)


Cevap:

Sindirim besinlerin parçalanma şekline bağlı olarak iki şekilde gerçekleşir. 


3. Aşağıda bazı organlara ait resimler ve bu organların görevleri karışık düzende verilmiştir. Verilen resimlerle görevlerin yazılı olduğu kutucukları çizgi yardımıyla eşleştiriniz.


Cevap:

 • Yağların ince bağırsaktaki fiziksel sindirimine salgıladığı safra salgısı ile yardımcı olur.(safra kesesi )
 • Sindirim sonucu oluşan atık maddeleri anüse gönderir.(bağırsak)
 • Besinlerin mekanik sindirimini ve proteinlerin kimyasal sindirimini gerçekleştirir.(mide asidi)
 • Sindirilmiş besinlerin emilimini gerçekleştirerek bunların kana geçmesini sağlar.(karaciğer)
 • Karbonhidratlı, proteinli ve yağlı besinlerin sindirimi için gerekli salgıları üreterek onları ince bağırsağa gönderir.(mide)

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 48-49-50-51-52 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 48-49-50-51-52. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Yaşamımızı sürdürebilmemiz için yediğimiz her besin öncelikle ağız diş ve dil yoluyla parçalanır ve ufalanır ufalanan ve parçalanan besinler boğazdan ve gırtlaktan geçerek mideye ulaşır mideye ulaşan besinler sindirildikten sonra gerekli olanlar vücutta depolanır gerekli olmayan ve atılması gereken besinler ise bağırsaklara gönderilir bağırsaklar bunları sindirim yoluyla sindirerek boşaltım sistemini meydana getirirler boşalttım sisteminden boşaltım sisteminden geçen tüm besinler ya idrar kesesinde ya da kalın bağırsakta ölçülür bu sebeple boşaltın gerçekleşmiş olurbu konuyla bunu çok iyi anlamış ve öğrenmiş oldu derslerime yardımcı olduğunuz için size çok minnettarım

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.