6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54-55-56 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 54, 55, 56


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 54 Cevapları


Konu Değerlendirme 2


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız.


 • ( Doğru ) 1. Sindirim enzimleri, maddelerin kimyasal sindirime uğramasını sağlar.
 • ( Yanlış ) 2. Safra salgısı, mide tarafından salgılanan bir enzimdir.
 • ( Doğru ) 3. Yağların fiziksel (mekanik) sindirimi, safra salgısının yardımıyla ince bağırsakta gerçekleşir.
 • ( Doğru ) 4. Enzimler, kimyasal sindirimi başlatma ve hızlandırmada etkili olur.
 • ( Yanlış )  5. Kalın bağırsakta bulunan ve villus denilen yapılar besin atıklarının dışarı atılmasını sağlar.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(kimyasal / fizikselince bağırsakta / kalın bağırsakta-su / enzim-Pankreasta / Karaciğerdekana / mideye)


 1. Simidinizi dişlerinizle koparıp çiğnemeye başladığınızdaki işlem fiziksel sindirimdir.
 2. Kimyasal sindirim besinlerin enzim yardımıyla çok küçük parçalara ayrılmasıdır.
 3. Yağ, protein ve karbonhidratların sindirimi ince bağırsakta tamamlanır.
 4. Küçük parçacıklar hâline getirilmiş besinler ince bağırsaktan emilerek kana geçer.
 5. Karaciğerde salgılanan safra salgısı ince bağırsağa gelir.

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını her kutucuğa bir harf gelecek şekilde yazınız.


1. Ağzımızdaki bezler tarafından hangi salgı salgılanır?


Cevap: Ağzımızdaki bezler tarafından hangi salgı salgılanır? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ağzımızdaki bezler tarafından  salgı TÜKÜRÜK SALGISI salgı olarak adlandırılır.


2. Ağzımızda parçalanan besinler hangi organ aracılığı ile yemek borusuna geçer?


Cevap: Ağzımızda parçalanan besinler hangi organ aracılığı ile yemek borusuna geçer? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Ağzımızda parçalanan besinler hangi organ aracılığı ile yutak adı verilen yemek borusuna geçer.


3. Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçişine ne ad verilir?


Cevap: Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçişine ne ad verilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Sindirilmiş besin parçacıklarının ince bağırsaktan kana geçişine EMİLİM adı verilir.


4. Su, mineral ve vitaminlerin son emiliminin gerçekleştiği organ hangisidir?


Cevap: Su, mineral ve vitaminlerin son emiliminin gerçekleştiği organ hangisidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Su, mineral ve vitaminlerin son emiliminin gerçekleştiği organa Kalın bağırsak adı verilir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 55 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1.Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi modeli üzerinde okla gösterilen üç organın ortak özelliği değildir?


A. Fiziksel sindirim gerçekleştirir.
B. Kimyasal sindirim gerçekleştirir.
C. Yapısında enzim bulunur.
D. Emilim gerçekleştirir.


2. Bu şemada II ile gösterilen bölüme aşağıdaki özelliklerden hangisi yazılabilir?


A. Emilimi gerçekleştirir.
B. Fiziksel sindirim gerçekleştirir.
C. Kimyasal sindirim gerçekleştirir.
D. Sindirim atıklarını kısa süre depolar.


3. Karbonhidratın, yağın ve proteinin kimyasal sindiriminin birlikte gerçekleştiği organ ile ilgili;

I. Sindirim sisteminin en uzun bölümünü oluşturur.
II. Besinleri kasılıp gevşeme hareketi ile sindirime uğratır.
III. Emilimin gerçekleştiği yerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?


A. Yalnız I B. I ve II C. I ve III D. I, II ve III


4. Şemada yağın ince bağırsakta sindirimi gösterilmiştir.

Bu şema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A. I ile gösterilen olayda fiziksel sindirim gerçekleşmiştir.
B. I ile gösterilen olayı safra salgısı gerçekleştirmiştir.
C. II ile gösterilen olayda fiziksel sindirim gerçekleşmiştir.
D. II ile gösterilen olay pankreas özsuyu sayesinde gerçekleşmiştir.


5. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemini oluşturan organlardan birisi değildir?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54-55-56 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 54-55-56. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları”

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 56 Cevapları


D. Aşağıdaki soruları yanıtlayalım.


1. Aşağıdaki düzenek gündelik hayatta kullanılan malzemelerle insan sindirim sistemine benzetilerek oluşturulmuştur. Bu düzenekte bulunan malzemelerin, sindirim sisteminde hangi organlara benzetildiğini yazınız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54-55-56 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 54-55-56. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

Cevap:

 1. kapak ve pet şişe ➜ ağız,
 2. bıçaklı çark ➜ dişler,
 3. hortum ➜ yemek borusu,
 4. plastik torba ➜ mide, 
 5. ince çorap ➜ ince bağırsak,
 6. süzgeç ➜ kalın bağırsak

2. Yandaki modelde oklarla gösterilen organların gerçekleştirdiği ortak olay nedir?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54-55-56 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 54-55-56. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

Cevap:  Emilim


3. Duygu’nun defterine not aldığı sindirim sistemi organları yukarıda verilmiştir. Duygu bu organları hangi başlık altında yazmıştır?


Cevap: Sindirimin gerçekleşmediği organlar.


4. Bu deneyde iki özdeş deney tüpüne eşitmiktarda et parçaları ve su konuluyor. II. deney tüpüne I. deney tüpünden farklı olarak E sıvısı ekleniyor. Deney tüplerinin ağzı kapatılarak çalkalandığında, II. deney tüpündeki etin daha çok parçalandığı gözleniyor.


a. I ve II. deney tüplerinde gerçekleşen sindirim çeşitlerini yazınız.


Cevap: I. deney tüpü ➜ Mekanik sindirim , II. deney tüpü ➜ Mekanik ve kimyasal sindirim


b. II. deney tüpüne katılan E sıvısı ne olabilir?


Cevap: Enzim


5.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 54-55-56 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 54-55-56. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

a. Bu organların ürettikleri salgılar hangi sindirim organına dökülür?


Cevap:  İnce bağırsak


b. Bu organların ürettikleri salgılar hangileridir?


Cevap:

Karaciğer ➜ Safra sıvısı

Pankreas ➜ Pankreas öz suyu

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Vücudumuzda bulunan tüm organların farklı görevleri ve işlevleri vardır. Vücudumuzda bulunan tüm organlar farklı özellikleri bulunan ve her birinin görevleri yaşamımızı sürdürebilmemiz için önemli olan ögeleri temsil etmektedir vücudumuzda bulunan akciğer karaciğer beyin mide bağırsak gibi organlarımız yani iç organlarımız sağlığını korumak ve işlevlerini devam ettirmek için bizim beslenmemize sporumuza ve bakımımıza dikkat etmemiz gerekmektedir ünite değerlendirme soruları ile beraber boşaltım sistemi sindirim sistemi dolaşım sistemi gibi birçok sistemlerin düzgün işleyebilmesi için beslenmemiz ve spor yapmamız ne kadar ödevi ne olduğunu bu sorularla beraber bir daha anlamış olduk öğretmenimizin verdiği bu ödevi de bize yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ederim

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.