6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75 Cevapları Sevgi Yayınları

Göster

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Neler Öğrendik Cevapları Sayfa 72


Neler Öğrendik Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 72 Cevapları


Çalışma Zamanı 4


1. Solunum sistemini oluşturan yapı ve organların gösterildiği yandaki model üzerinde solunum sistemine ait hangi organlar gösterilmemiştir?


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 72. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

Cevap:  Yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğer gösterilmiştir.


2. Yukarıda karışık olarak verilen solunum sistemi organlarını, soluk alırken havanın izlediği yolu resimlerdeki numaraları kullanarak sıralayınız.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 72. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

Cevap: 2, 3, 6, 5, 1, 4


3. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri birleştirerek uygun ve anlamlı olan ifadeyi bulunuz.


(solunum-Akciğerler-en-temel-sistemimizin-organıdır.)


Cevap: Akciğerler; solunum sistemimizin en temel organıdır.


(göğüs-Akciğerlerimiz-bir sağda-bulunur.-boşluğunda-olmak-biri solda-üzere,)


Cevap: Akciğerlerimiz; biri sağda biri solda olmak üzere göğüs boşluğunda bulunur.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Konu Değerlendirme Cevapları Sayfa 73, 74, 75


Konu Değerlendirme Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 73 Cevapları


Konu Değerlendirme 4


A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne ise “Y” yazınız. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız.


 • ( Doğru ) 1. Atık gazların vücut dışına atılması solunum sistemi tarafından gerçekleştirilir.
 • ( Yanlış ) 2. Solunum ile dışarı sadece karbondioksit gazı atılır.
 • ( Yanlış )  3. Havayı dış ortamdan vücudumuza alan, solunum sistemi organı ağızdır.
 • ( Doğru ) 4. Soluk borusu akciğere girerken iki kola ayrılır.
 • ( Yanlış ) 5. Soluk verme sırasında diyafram kası kasılır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.


(bronş / yutak-karın / göğüsburun / ağız-gırtlak / akciğer-oksijen / su buharı)


 1. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna ileten organa gırtlak. denir.
 2. Soluk borusunun akciğerlere girdiği kısımlara bronş denir.
 3. Akciğerler  göğüs boşluğunda, sol ve sağ akciğer olmak üzere iki parça olarak yer alır.
 4. Nefesimizi burun ile almamız daha doğrudur.
 5. Solunum ile dışarı, karbondioksit gazı ve  su buharı atılır.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Vücudumuzun oksijeni havadan alması ve zararlı olan karbondioksidi havaya vermesine ne ad verilir?


Cevap: Vücudumuzun oksijeni havadan alması ve zararlı olan karbondioksidi havaya vermesine ne ad verilir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Vücudumuzun oksijeni havadan alması ve zararlı olan karbondioksidi havaya vermesine Solunum  adı verilir.


2. Solunum sistemimizde, havayı dış ortamdan alan organımız hangisidir?


Cevap: Solunum sistemimizde, havayı dış ortamdan alan organımız hangisidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Solunum sistemimizde, havayı dış ortamdan alan organımıza Burun denir.


3. Soluk borusunun akciğere giren yapıları hangisidir?


Cevap: Soluk borusunun akciğere giren yapıları hangisidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Soluk borusunun akciğere giren yapıları BRONŞ  adı verilir.


4. Burundan geçen hava yutaktan sonra hangi yapıya gelir?


Cevap: Burundan geçen hava yutaktan sonra hangi yapıya gelir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Burundan geçen hava yutaktan sonra Gırtlağa gelir.


5. Solunum olayında alınan hava hangi organın içerisine dolar?


Cevap: Solunum olayında alınan hava hangi organın içerisine dolar? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

Solunum olayında alınan hava Akciğer organın içerisine dolar.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 74 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.


1. Yandaki modelde gösterilen solunum sistemi organlarından hangisi aynı zamanda sindirim sisteminde de görev alır?


A. Gırtlak
B. Soluk borusu
C. Yutak
D. Burun


2. Solunum sisteminde soluk borusunun üst kısmında ve alt kısmında bulunan yapılar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?


A. Burun – Gırtlak
B. Gırtlak – Bronş
C. Yutak – Gırtlak
D. Bronş – Akciğer


3.Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan ve düz kaslardan oluşan 10 – 12 cm uzunluğundaki yapıdır.

Bu özelliği taşıyan yapı ya da organ, model üzerinde kaç numara ile gösterilmiştir?


A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


4.Aşağıdakilerden hangisi görseldeki solunum sistemi organının görevleri arasında yer almaz?


A. Alınan havanın oksijenini attırır.
B. Alınan havayı nemlendirir.
C. Alınan havayı ısıtır.
D. Alınan havadaki toz parçalarını temizler.


5.Bu görselle anlatılan olayda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?


A. Akciğerlere hava dolmaktadır.
B. Diyaframa kası kasılmaktadır.
C. Göğüs kafesi daralmaktadır.
D. Akciğer hacmi artmaktadır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları Sayfa 75 Cevapları


D. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Vücudumuz için gerekli olan oksijenin havadan alınıp alveollere ulaşması ve alveollerdeki karbondioksidin de dış ortama verilmesini sağlayan sistem sırasıyla hangi organdan oluşur? Yazınız.


Cevap: Oksijenin solunum sisteminde sırasıyla izlediği yol; burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveoller şeklindedir.


2.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 73-74-75. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

Vücudumuzdaki bir sisteme ait yapı ve organları anlatmak için hazırlanan bu modelle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


a. Model hangi sisteme benzetilmiştir?


Cevap: Solunum sistemine benzetilmiştir.


b. Boru ve balonlar hangi organlara benzetilmiştir?


Cevap: Balonlar akciğer ve karaciğere, boru ise soluk borusuna benzetilmiştir.


3. • Kıkırdak halkaların üst üste dizilmesiyle oluşur.
• Havanın akciğerlere iletilmesini sağlar.
• İçerisinde toz ve mikropları tutmayı sağlayan yapışkan sıvı bulunur.

Yukarıda özelliği verilen solunum sistemine ait organ hangisidir?


Cevap:  Soluk borusudur ve solunum sitemine aittir.


4.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72-73-74-75 Cevapları Sevgi Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri 73-74-75. Sayfa Cevapları Sevgi Yayınları Ders Kitabı”

a. Yukarıdaki resimde gerçekleşen olaya ne ad verilir?


Cevap: Solunum adı verilir.


b. Bu olay sırasında gerçekleşen durumları yazınız.


Cevap: Ağızdan ilk olarak hava alınır. Sonra Soluk borusundan bu hava ciğerlerimize dolar.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Hamdiye daha güzel sağlıklı ve huzurlu olur dedi ki:

  Vücudumuzda bulunan iç organların işlevleri ve görevleri farklılık gösterebilir. Akciğerlerimiz nefes almamızı solunum yapmamızı sağlar. Böbrekler ise vücudumuza alınan besinlerin emilimini gerçekleştirir. Kalp belirli bir ritimde yaşamımızı ve kan basıncınızı dengeler ve düzenler beyin lise hafızamızı tazeleyerek bilgilerimizi depolar bütün iç organlarımızın ve duyu organlarımızın farklı farklı görevleri vardır iç organlarımız ne kadar sağlıklı olursa o kadar soğudum yapmamız boşalttım yapmamız ve yaşamımız daha güzel sağlıklı ve huzurlu olur

 2. Anonim dedi ki:

  Solunum sistemimizin sağlıklı işlerden yapması için soluduğumuz havanın temiz ve kirlenmemiş olması gerekmektedir vücudumuzu solunum sisteminde çok önemli yer alan akciğerlerimiz sağlıklı beslenmek sigara alkol uyuşturucu gibi zararlı maddelerden uzak durarak sağlığını koruyan bileceğimiz organlarımız dır akciğerlerimizin rahat bir şekilde solunum yapması için dengeli beslenmede sesten uzak durmalı ve gerekli egzersiz ve sporları hayatımızda ihmal etmememiz gerekmektedir solunum sistemi sayesinde nefes alarak yaşamımızı sürdürebilir ve bu şekilde organlarımızın sağlığını korumuş oluruz

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.