6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89-90-91-92-93 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Kuvvetin Özellikleri Cevapları Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93


Kuvvetin Özellikleri Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 89


Kuvveti Keşfedelim
Amaç: Kuvvetin özelliklerini gözlemlemek
Yapılışı:
1. Sınıfinızda 5-6 kişilik gruplar oluşturunuz. Grup sözcüsü seçiniz.
2. İki bilyeyi aralarında yaklaşık 25 cm olacak şekilde sıranın üzerine diziniz.
3. Birinci bilyeyi parmağınızla iterek yatay olarak kuvvet uygulayınız ve ikinci bilyeye çarpmasını sağlayınız.
4. Bilyeleri tekrar sıranın üzerine diziniz. Bu defa ikinci bilyeyi parmağınızla iterek birinci duruma göre farklı yönden kuvvet uygulayınız ve birinci bilyeye çarpmasını sağlayınız.
5. Bilyelerin hareketlerini gözlemleyiniz.


1. Her iki durumda da duran bilyelere kuvvet uygulandığında bilyenin durumu nasıl değişti?


Cevap:

Her iki durumda da bilyeler eşit hareket etti.


2. Bilyelere uygulanan kuvvet ile hareket yönü arasında nasıl bir ilişki vardır?


Cevap:

Çekerek kuvvet uyguladığımız bilye enerji kazanmış olur. Enerji sayesinde hareket eder ve diğer bilyeye kuvvet uygular. Kendinde olan enerjinin bir kısmını veya tamamını aktarır. Ve diğer bilye de bu sayede hareketlenir.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 90 Cevapları


Soru :  Aşağıda “A, B, C” harfleriyle gösterilen cisimlerden hangisine etki eden iki kuvvetin yönü ve doğrultusu aynıdır?


Cevap:

2 ve 3’üncü şekli işaretlemeniz yeterlidir.


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 91 Cevapları


Kuvvetin Özelliklerini Görelim
Amaç: Kuvvetin yönünü, doğrultusunu ve büyüklüğünü göstermek
Yapılışı:
1. Sınıfta 5-6 kişilik gruplara ayrılınız.
2. Tüm gruplar, kendinize birer karton kutu alınız. Kutunun kısa kenarlı yüzeyinin tam ortasına küçük delik açıp aşağıdaki şekilde olduğu gibi ip geçiriniz.
3. Kutunun içine bir tane kitap yerleştiriniz.
4. İpe dinamometreyi takarak kutuyu harekete geçirecek kadar kuvvet uygulayarak yatay doğrultuda kendinize doğru çekiniz ve dinamometredeki değeri okuyup not ediniz.
5. Kutuya bir kitap daha koyunuz ve kutuyu harekete geçirecek kadar yatay doğrultuda kendinize doğru çekiniz. Dinamometredeki değeri not ediniz.


1. Uygulanan kuvvetlerden hangisi daha büyüktür? Neden?


Cevap:

Ağırlık arttığı için, uygulanan kuvvette arttığı için, 2 kitaplı olarak uyguladığımız kuvvet daha fazladır.


2. Karton kutuya etki eden kuvveti aşağıdaki boşluğa çiziniz. Kuvvetin şiddetini, doğrultusunu ve yönünü yazınız. (Her 1 N’luk kuvvet, 1 birim uzunlukta gösterilecektir.)


Cevap:

Kuvvetin yönü : Batı

Kuvvetin şiddeti : 3N

Kuvvetin doğrultusu : Doğu – Batı


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 92 Cevapları


1) Aşağıdaki görsellerde kuvvetin yönünü gösterip doğrultusunu yazınız.


Cevap:

  1. Kuzey-Güney
  2. Doğu-Batı
  3. Kuzey-Güney

2) Aşağıdaki tabloda cisimlere uygulanan kuvvetlerin yönü ve doğrultuları verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen kuvvetleri aşağıdaki kareli alana çiziniz. (Her 1 N’luk kuvvet, 1 birim uzunlukta gösterilecektir.


Cevap:

  1. Kuvvet için yukarıdan aşağıya doğru dört çizgi aşağı doğru yöne ilerler.
  2. Kuvvet için sağdan sola 6 kare uzunluğunda çizgi sola doğru ok yönü gösterilir.

3) Yandaki şekilde verilen kuvvetlerin özelliklerini aşağıdaki tabloya yazınız.


Cevap:

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89-90-91-92-93 Cevapları MEB Yayınları
“6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 88-89-90-91-92-93 Cevapları MEB Yayınları”

4) Arabaya etki eden kuvvetin doğrultusunu ve yönünü yazınız.


Cevap:

Doğrultusu: Doğu-Batı

Yönü: Batı


6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Kitabı Sayfa 93 Cevapları


Bileşke Kuvvet Uygulayalım
Amaç: Bir cisme etki eden birden fazla kuvveti çizerek göstermek
Yapılışı:
1. Kitabın ortasından ip bağlayınız. Görsel 1’deki gibi dinamometreyi ipe takınız ve kitabı harekete geçirecek kadar kuvvet uygulayarak kendinize doğru çekiniz. Dinamometredeki değeri okuyup tabloya kaydediniz.
2. Görsel 2’deki gibi ipe bir dinamometre daha takınız. Kitabı harekete geçirecek kadar kuvvet uygulayarak kendinize doğru çekiniz. Dinamometrelerdeki değerleri okuyup tabloya kaydediniz.
3. Dinamometrenin birini görsel 3’teki gibi zıt yönde takınız. Sıra arkadaşınızla hangi dinamometreye kimin kuvvet uygulayacağına karar veriniz. Farklı büyüklükteki kuvvetlerle dinamometreleri kendinize doğru çekiniz. Dinamometrelerdeki değerleri okuyup tabloya kaydediniz.
4. Zıt yönde uyguladığınız kuvvetleri, kitap hareket etmeyecek şekilde uygulayınız ve dinamometrelerdeki değerleri okuyup tabloya kaydediniz.


1. Uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü ile kitabın hareket yönü arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Cevap:

Ağırlık ne kadar fazla ise kuvvet de o kadar fazladır.  Bu yüzden bir dinamometre ile yapılan kuvvet daha büyüktür.


2. Kitaba etki eden kuvvetleri aşağıdaki kareli alana çiziniz. (Her 1 N’lık kuvvet, 1 birim uzunlukta gösterilecektir.)


Cevap:

Bu kısmı kendini deneyinize göre cevaplamanız gerekmektedir.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Tuğçe dedi ki:

    Yukarıda bulunan bilgi ve cevaplarla 6 sınıf fen bilimleri ders kitabımızda bulunan bu ödevimizde kuvvetin etkilerini ve kuvvetin maddelere uyguladığı değişikliği ve şiddeti yukarıdaki bilgi ve cevapları ve güzel bir şekilde öğrenerek bilgi sahibi olduk verdiğiniz bilgi ve cevapları çok teşekkür ederim bu bilgi ve cevaplar sayesinde ödevimi yaptım ve fen bilimleri dersi hakkında daha çok bilgi edindim.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.