6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 71-72-73-74-75-76 Cevapları Anadol Yayıncılık | Forum Sayfa Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 71-72-73-74-75-76 Cevapları Anadol Yayıncılık


Fen Bilimleri Öğretmeni

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 2. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 71, 72, 73, 74, 75, 76


2. Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 71-72-73-74-75-76 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek örnekteki gibi cevaplayınız.


1. Göğüs boşluğunda yer alan solunum organımızın adı nedir?


Cevap : AKCİĞER


2. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerine ne denir?


Cevap : KAN PULCUKLARI


3. İstemli olarak çalışan kas türünün adı nedir?


Cevap : ÇİZGİLİ KAS


4. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı organ hangisidir?


Cevap : MİDE


5. Hareket yeteneği olmayan eklem türüne ne denir?


Cevap : OYNAMAZ EKLEM


6. Safra sıvısının üretildiği organın adı nedir?


Cevap : KARACİĞER


7. Yağların kimyasal sindiriminin başladığı ve sona erdiği organın adı nedir?


Cevap : . İNCE BAĞIRSAK


8. Toplardamarlarla atardamarları birleştiren damarlara ne ad verilir?


Cevap : KILCAL DAMARLAR


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 72 Cevapları

B. Aşağıdaki görsellerde verilen yapı ve organların isimlerini ve görevlerini defterinize yazınız.


Cevap :

1. İskelet: Vücudumuza şekil verir. Vücudumuzun dik durmasını sağlar. İç organlarımızı dış etkilerden korur. Kan hücreleri üretir. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu mineraller depo eder. Kaslarla birlikte hareketin gerçekleşmesini sağlar.

2. Mide: Yapısındaki kasların kasılıp gevşeme hareketiyle besinlerin fiziksel sindirimini, mide öz suyunun içindeki enzimlerle proteinlerin kimyasal sindirimini sağlayan organımızdır.

3. Karaciğer: Salgıladığı safra sıvısıyla yağların fiziksel sindirimini gerçekleştiren organımızdır.

4. Böbrekler: Kanımızda bulunan fazla suyun, tuzun ve ürenin süzüldüğü ve idrarın oluştuğu organdır.

5. Kalp: Kanı vücuda pompalamakla görevli organımızdır.

6. Akciğerler: Havadaki oksijenin vücudumuza alınması, yaşamsal faaliyetlerimiz sonucunda oluşan karbondioksidin vücudumuzdan uzaklaştırılmasını sağlayan organımızdır.


C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Kalp, kalın bağırsak ve kollarımızda ne tür kaslar bulunur?


Cevap : Kalpte kalp kası, kalın bağırsakta düz kas, kollarımızda ise çizgili kas bulunur.


2. Karaciğerin sindirimdeki görevi nedir?


Cevap : Safra sıvısı salgılar. Bu sıvı bir kanalla ince bağırsağa gönderilir. Safra sıvısı ince bağırsakta yağların fiziksel sindirimini sağlar.


3. Kan hücreleri nelerdir? Kan hücrelerinin görevlerini açıklayınız.


Cevap :

Alyuvarlar, akyuvarlar ve kan pulcukları kan hücreleridir.

 • Alyuvarlar vücudumuzdaki yapı ve organlara oksijen taşınmasını, bu yapı ve organlarda oluşan karbondioksidin vücuttan uzaklaştırılmak üzere ilgili organlara taşınmasını sağlar.
 • Akyuvarlar vücudumuzu hastalık yapıcı mikroplardan korurlar.
 • Kan pulcukları vücutta bir damar zedelendiğinde kanın pıhtılaşmasını sağlar.

4. Dış ortamdan aldığımız hava, vücudumuzda sırayla hangi organlardan geçer?


Cevap : Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, akciğerler


5. Akciğerler ve derinin boşaltımdaki görevi nedir?


Cevap : Akciğerler, soluk verme esnasında su buharı ve karbondioksidi vücuttan uzaklaştırır. Deri, terlemeyle su ve tuzun fazlasını vücuttan uzaklaştırır.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 73 Cevapları

Ç. Aşağıdaki kavram haritasındaki boş bırakılan kutucukları uygun ifadelerle tamamlayınız.


Cevap :

 • 1. İskelet sistemi
 • 2. Destek ve hareket sistemi
 • 3. Dolaşım sistemi
 • 4. Damarlar
 • 5. Atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmak
 • 6. Oksijenin vücudumuza alınmasını, karbondioksidin vücudumuzdan uzaklaştırılmasını sağlamak.
 • 7. Sindirim sistemi

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 74 Cevapları

D. Aşağıda verilen numaralandırılmış yapı ve organların hangi sistemde yer aldığını belirleyiniz. Yapı ve organların başındaki numaraları, tablodaki uygun kutucuklara yazınız.  Bazı yapıların birden fazla sistemde bulunabileceğini unutmayınız


(1. Eklemler-2. Damarlar-3. Böbrekler-4. Akciğerler-5. Kalp-6. Üreter-7. Kan-8. İskelet-9. Üretra-10. Mide-11. Kıkırdak-12. İnce bağırsak-13. Kaslar-14. Kalın bağırsak-15. Burun-16. Yemek borusu-17. Yutak-18. Soluk borusu-19. KemikleR-20. Gırtlak)


Cevap :

 • Destek ve hareket sistemi: 1, 8, 11, 13, 19
 • Sindirim sistemi: 10, 12, 14, 16, 17
 • Dolaşım sistemi: 2, 5, 7
 • Solunum sistemi: 4, 15, 17, 18, 20
 • Boşaltım sistemi: 3, 6, 9

E. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Fen bilimleri dersi öğretmeni anlatacağı bir konu için sınıfa, üç organa ait aşağıdaki görselleri getiriyor.


“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 74 Cevapları”


Buna göre öğretmenin anlatacağı konu aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) Kimyasal sindirimin gerçekleşmesini sağlayan organlar
B) Yapısında çizgili kas bulunan organlar
C) Solunum sistemi organları
D) Atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran organlar


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 75 Cevapları

2. Aşağıdaki olaylardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?


A) Karbonhidratların tükürük sıvısındaki enzimlerle etkileşimi
B) Proteinlerin mide öz suyundaki enzimlerle etkileşimi
C) Yağların ince bağırsakta, pankreas öz suyundaki enzimlerle etkileşimi
D) Yağların ince bağırsakta safra sıvısıyla etkileşimi


3. Yandaki görsellerde vücudumuzda bulunan bazı kemikler verilmiştir. Bu kemiklerin ortak özelliği, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 75 Cevapları”


A) Yapılarında oynamaz eklemler bulunur.
B) Yapılarındaki eklemlerin hareket yetenekleri sınırlıdır.
C) Yapılarında oynar eklemler bulunur.
D) Yassı kemiklerdir.


4. 6B sınıfı öğrencilerinden Simge ve Alper vücudumuzda bulunan yapılardan biriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgileri veriyorlar. Simge ve Alper aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi vermiştir?


“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 75 Cevapları”


A) Kan pulcukları B) Alyuvarlar C) Diyafram D) Akyuvarlar


5. Kanında A ve Rh proteinleri bulunan bir kişinin kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?


A) A Rh (+) B) AB Rh (–) C) A Rh (–) D) 0 Rh (+)


6. Yandaki fotoğrafta bir insanın koşma anı verilmiştir.
Bu insanın koşma anında;
I. Dolaşım
II. Solunum
III. Destek ve hareket
sistemlerinden hangileri birlikte görev yapar?


“6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 75 Cevapları”


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 76 Cevapları

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Soru : Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.


1. Bu ünitede neler öğrendiniz?


Cevap : Kan grupları, vücudumuzun sistemleri hakkında bilgiler öğrendik.


2. Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?


Cevap : Vücudumuzda yer alan organların işlevleri


3. Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?


Cevap : Hepsi.


4. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size ilginç gelen hangisiydi?


Cevap : Kana neden ihtiyacımızı anlatmak, kan bağışı, vücudumuz nasıl korumamız gerektiği bir bilgiler hayatımız boyunca bizlere yardım edecektir.


5. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?


Cevap : Sağlık ve beslenme konusunda bizlere yararı olacaktır.


6. Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılan soruları ders öğretmeninize sorunuz.


Cevap : Hiç zorlanmadım.


7. İlerleyen yaşlarda bu ünitede öğrendiğiniz konulara ilişkin bir meslek seçmeyi ister misiniz? Bu hangi meslek olabilir?


Cevap : Evet doktorluğu ve diyetisyen olmak isterim. 


Ödevini Bulamadıysan ARA

6. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Sayfa 71-72-73-74-75-76 Cevapları Anadol Yayıncılık

Konusu Hakkında Soru Sormak İster Misiniz ?
Yorum ve Düşüncelerinizin Bizim İçin Ne Kadar Değerli Olduğunu Biliyor Musunuz ? Destek ve Yorumlarınız için Tıklayınız...
Nuran
Sayenizde hızlı bir ödev oldu ellerinize sağlık
Annem
Yavrum çok güzel yapmışsın
Nisa Tuana
5.Soru biraz zor geldi anlamamıştım yani pozitif mi negatif mi buraya bakınca hepsinden kopya cektim /:müq  anlamamıştım   anladım
Cennet
Bence çok güzel gerçekten herkese tavsiye ederim
Meryem
Çok güze ben çok beğendim bu uygulamayı aşırı güzel mükemmel çok çok güzel
Konuya Bir Cevap Yazın.İsim bölümünü boş bırakabilirsiniz.

Önceki Ders Kitabı Sayfa Cevapları « Bir Sonraki Sayfa Cevapları Konusu »

 • 16 Kayıtlı Üye
 • Son Üye Aziz
error: Kopya Yasak