6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 136-139. Sayfa Cevapları Cebirsel İfadeleri Yazma ve Değerlerini Hesaplama

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları KOZA Yayınları

Yukarıdaki geometrik şekillerin kenar uzunlukları harflerle gösterilmiştir. Bunlardan kare ile düzgün altıgenin çevre uzunlukları harflerle ifade edilmiştir. Üçgenin çevre uzunluğunu 3a biçiminde ifade edip edemeyeceğinizi söyleyiniz.
Cevap: Her kenarı eşit ve  3 kenarı olduğu için 3a şeklinde ifade edebiliriz.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 139 Cevapları KOZA Yayınları

Uygulama Basamakları

A bölümünde yazan sözel ifadelere uygun cebirsel ifadeleri yazınız
Cevap:

Bir sayının 8 katının 6 fazlası: ….8x + 6….
Bir sayının yarısının 3 eksiği: …..x/3 – 3……


B bölümünde yazan cebirsel ifadelere uygun birer sözel ifade yazınız.
Cevap:

6x – 5: ….Bir sayının 6 katının 5 eksiği…..
3x/2: ….Bir sayının 3 katının yarısı……


Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Bir inşaatta çalışan usta, yardımcısından günde 25 TL fazla ücret almaktadır. Bu ifadeye uygun cebirsel ifadeyi yazınız.
Cevap:

Çalışana = x dersek
Usta = x + 25


2. Ayça’nın parası, kardeşi Erkan’ın parasının 3 katından 15 TL fazladır. Bu ifadeye uygun cebirsel ifadeyi yazınız.
Cevap: 

Erkan = x dersek
Ayça = 3x + 15


3. Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısından 73 eksiktir. Bu ifadeye uygun cebirsel ifadeyi yazınız.
Cevap:

Erkek öğrencilerin sayısı = x dersek
Kız öğrencilerin sayısı = x – 73


4. Herhangi bir sayı x ile gösteriliyor. Yandaki tabloda verilen değerlere göre cebirsel ifadelerin değerlerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları


5. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin x = 5 için değerlerini bulunuz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları


6. Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun birer sözel ifade yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları


6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 140-142. Sayfa Cevapları Cebirsel İfadelerin Anlamı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları KOZA Yayınları

Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 3a’dır. Bunun anlamı a + a + a’dır. Siz de eşkenar dörtgenin çevresini veren 4a cebirsel ifadesinin ne anlama geldiğini söyleyiniz.
Cevap: 4a → a + a + a + a  şeklindedir.


Uygulama Basamakları

İzometrik kâğıdınıza ikizkenar üçgen çiziniz. İkizkenar üçgenin eşit uzunlukta olan kenarlarının uzunluklarını aynı, diğer kenarının uzunluğunu farklı bir harfle adlandırınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları


Üçgenin çevre uzunluğunu, kenarların uzunluklarının toplamı biçiminde veren cebirsel ifadeyi yazınız.
Cevap: a + a + b


Yazdığınız çevre uzunluğunu kısaca gösterebileceğiniz cebirsel ifadeyi yazınız.
Cevap: 2a + b


Yazdığınız ifadelerin aynı anlama gelip gelmediğini her iki ifadede değişkenlere aynı değerleri vererek kontrol ediniz.
Cevap: Yazdığım ifadeler aynı anlama gelmektedir.


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Aşağıdaki cebirsel ifadelere eşit olan ifadeleri yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları


2. Değişkeni t’yi, sabit terimi 8’i temsil etmektedir. Buna göre modellenen cebirsel ifadeleri yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları


3. Değişkeni m’yi, sabit terimi 3’ü temsil etmektedir. Buna göre modellenen cebirsel ifadeleri yazınız.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları


4. Aşağıdaki cebirsel ifadeleri modelleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 136-139-140-142. Cevapları KOZA Yayınları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.