6. Sınıf Matematik Ders Kitabı

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 151-153. Cevapları KOZA Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 151-153. Cevapları KOZA Yayınları

6.Sınıf KOZA Yayınları Matematik Ders Kitabı 151-153. Sayfa Cevapları Aritmetik Ortalama ve Açıklık

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları KOZA Yayınları

Çiğdem’in karnesindeki matematik dersinin I. dönem puanı 70, II. dönem puanı 90, yıl sonu puanı ise 80’dir. Çiğdem’in matematik dersinin yıl sonu puanının nasıl hesaplandığını açıklayınız.
Cevap: I. dönem notu ile II. dönem notu toplanır ve ortalaması alınarak hesaplanır.

90 + 70 = 160
160 ÷ 2 = 80


Uygulama Basamakları

Sınıfınızdan farklı uzunlukta olan 5 arkadaşınızı yazı tahtasının önüne çıkarınız. Bu arkadaşlarınızın boy uzunluklarını ölçünüz. Bulduğunuz ölçme sonuçlarını yazı tahtasına yazınız.
Cevap: 145 cm, 150 cm, 153 cm, 158 cm, 144 cm


Bulduğunuz verilerin aritmetik ortalamasını hesaplayınız.
Cevap:

145 + 150 + 153 + 158 + 144 = 750
750 ÷ 5 = 150


Arkadaşlarınızın boy uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 144 < 145 < 150 < 153 < 158


En uzun boy ile en kısa boyun farkını hesaplayınız.
Cevap: 158 – 144 = 14


Elde ettiğiniz fark ile aritmetik ortalamayı karşılaştırınız.
Cevap: 0,14 < 1,50


6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları KOZA Yayınları

Öğrendiklerimizi Uygulayalım

1. Bir kuru yemişçi, kilogram fiyatları yandaki tabloda verilen kuru yemişlerden birer kilogram karıştırarak bir karışım elde etti. Bu kuru yemişçi, elde ettiği karışımın kilogramını kaç Türk lirasına satmalıdır?
Cevap: Aritmetik ortalamasını alıp çıkan fiyata satmalıdır.

22 + 14 + 26 + 32 = 94
94 ÷ 2 = 47


2. Bir ilkokulun birinci sınıfında düzenlenen okuma yarışmasında bir metni okuyan öğrenciler ile bu öğrencilerin okuma süreleri yandaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Öğrencilerin okuma sürelerinin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

40 + 60 + 45 + 65 + 50 = 260
260 ÷ 5 = 52


b. İlk üç dereceyi paylaşan öğrencilerin okuma sürelerinin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

İlk üç dereceyi paylaşan öğrenciler
Hale → 40
Orkun → 45
Gözde → 50

40 + 45 + 50 = 135
135 ÷ 3 = 45


c. Beş öğrencinin okuma sürelerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 65 – 40 = 25 dk


ç. İlk üç dereceyi paylaşan öğrencilerin okuma sürelerinin açıklığı kaçtır?
Cevap: 50 – 40 = 10 dk


3. Beş kişilik bir ailenin yaşlarının ortalaması 37,2’dir. Bu ailenin baba dışında kalanların yaşları 50, 32, 26 ve 20’dir. Buna göre babanın yaşını ve bu ailenin yaşlarının açıklığını bulunuz.
Cevap:

37.2 . 5 = 186
50 + 32 + 26 + 20 = 128
186 – 128 = 58 yaşında


4. Bir grupta bulunan 5 kişiden 4’ünün kütleleri yandaki tabloda verilmiştir. Bu grupta bulunanların kütlelerinin açıklığı 34 kg’dır. Yusuf, bu grubun kütlesi en fazla olan kişisidir. Buna göre grubun kütlelerinin aritmetik ortalaması kaçtır?
Cevap:

54 + 34 = 88 kg

83 + 88 + 54 + 58 + 73 = 356
356 ÷ 5 = 71,2 kg

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.